Byla e2-11650-465/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gotas“ ieškinį atsakovui S. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Gotas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo S. G. 365,32 Eur skolą, 12,74 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2017 m. sausio 12 d. sudarė sutartį Nr. 1-80119-64779, kurios pagrindu iki 2017 m. sausio 13 d. ieškovas išnuomojo atsakovui aliuminio bokštelį ant ratukų „MP133 MINI“, kurio nuomos kaina 1 dienai – 7,24 Eur. Šį nuoma tęsėsi iki 2017 m. liepos 14 d. Už nuomą atsakovas ieškovui liko skolingas 365,32 Eur. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (asmeniškai). Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsniu ir 286 straipsniu).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2017 m. sausio 12 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1-80119-64779, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti techniškai tvarkingus įrankius (nagrinėjamu atveju aliuminio bokštelį ant ratukų „MP133 MINI“), o atsakovas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti techniškai tvarkingus įrankius (nagrinėjamu atveju aliuminio bokštelį ant ratukų „MP133 MINI“) nuomotojui bei sumokėti nuomos mokestį. Ieškovas nurodo, kad savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė – nesumokėjo užmokesčio už aliuminio bokštelio ant ratukų „MP133 MINI“ nuomą ir liko ieškovui skolingas 365,32 Eur.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už išnuomotą daiktą. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad yra įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu už išnuomotą aliuminio bokštelį ant ratukų „MP133 MINI“, todėl ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 365,32 Eur nuomos mokestis (CK 6.1 straipsnis, 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutinkamai su CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutartyje numatyta, kad praleidęs atsiskaitymo terminą nuomininkas moka 0,02 proc. delspinigių, už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos. Kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo įvykdyti prievolę bei sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 12,74 delspinigių.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (378,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. vasario 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

11Sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 2,90 Eur mokestis už gyventojų registro pažymą ir 220,00 Eur išlaidos už teisinę advokato pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos šios ieškovo turėtos 237,90 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio).

12Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo S. G., a. k. ( - ) 365,32 EUR (trijų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 32 ct) skolą, 12,74 Eur (dvylika eurų 74 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 237,90 Eur (dviejų šimtų trisdešimt septynių eurų 90 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gotas“, j. a. k. 121769394, naudai.

16Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai