Byla 2S-116-661/2013
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. D. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per savo Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui V. D. dėl išmokėtų sumų grąžinimo,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilęs dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

52012-07-24 Šalčininkų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo tenkino ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančios per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą ieškinį, pareikštą atsakovui V. D. dėl išmokėtų sumų grąžinimo bei priteisė iš atsakovo 16068,30 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka, įstatymines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 473,00 Lt bylinėjimosi išlaidų AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančios per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, naudai.

6Atsakovas pateikė teisme pareiškimą, kuriuo prašė peržiūrėti 2012-07-24 Šalčininkų rajono apylinkės teismo priimtą sprendimą už akių, jį panaikinti ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad jam nebuvo žinoma, jog teismas priims sprendimą už akių, ir jis tikėjosi, kad bus surengtas teismo posėdis, kurio metu jis galės apginti savo teises bei duoti paaiškinimus. Taip pat jis nurodė, jog byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad būtent jis vairavo automobilį, o yra tik įrodymai, patvirtinantys, jog eismo įvykio metu jis buvo neblaivus.

7Ieškovas atsiliepime prašė ieškovo pareiškimą atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2012-10-04 nutartimi netenkino atsakovo V. D. pareiškimo dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-07-24 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas nurodė, kad atsakovas, būdamas rūpestinga proceso šalimi, turėjo domėtis bylos eiga ir pats aktyviai naudotis savo teisėmis, juolab, kad ieškinys su priedais atsakovui buvo įteiktas 2012-06-18, kartu informuojant apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes. Atsakovas, gavęs ieškinį ir turėdamas teisę pateikti atsiliepimą, jo nepateikė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teismas turėjo pakankamą pagrindą tokius atsakovo veiksmus (atsiliepimo nepateikimą) vertinti kaip šio asmens procesinį pasyvumą ir priimti jo atžvilgiu sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.). Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus, kuriais jis teigė, jog policijos pažyma, kuria teismas vadovavosi priteisdamas iš jo regreso teise žalos atlyginimą, neįrodo, jog būtent atsakovas vairavo automobilį eismo įvykio metu, o tik įrodo, jog jis eismo įvykio metu buvo neblaivus. Šalčininkų rajono apylinkės teismas pažymėjo, jog byloje yra du policijos komisariato dokumentai, įrodantys atsakovo V. D. kaltę. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų turėti įtakos sprendimo teisėtumui, taip pat neprašė teismo tokių įrodymų išreikalauti, nepateikė jokių paaiškinimų, kad iš tikrųjų eismo įvykio metu nevairavo automobilio VW Passat, v. n. ( - ) arba kad nėra atsakingas už eismo įvykio metu padarytą žalą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas V. D. prašo panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį bei perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas teigia, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą už akių, suvaržė CPK 42 straipsnio 1 dalyje atsakovui garantuotas procesines teises, ko pasėkoje padarė esminį procesinį pažeidimą dėl kurio teismo priimtas sprendimas už akių bei 2012-10-04 nutartis turi būti panaikinta. Atsakovas taip pat teigia, jog pirmosios instancijos teismo paminėti dokumentai (2011-12-22 Vilniaus apsk. VPK Šalčininkų r. PK Kriminalinės policijos skyriaus raštas Nr. 10-97-1-10206 bei 2011-06-15 Vilniaus apsk. VPK Šalčininkų r. PK Kriminalinės policijos skyriaus raštas Nr. 10-97-S-4617) negali būti laikomi pagrindiniais įrodymais, patvirtinančiais atsakovo kaltę. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo nuomone, atsakovas CPK 42 str. 1 d. nustatytomis teisėmis nepasinaudojo dėl savo nerūpestingumo, be to, atsakovas su ieškiniu gavo ir aukščiau minėtus policijos dokumentus bei turėjo teisę per teismo nustatytą terminą išreikšti nesutikimą su juose nurodyta informacija pateikdamas atsiliepimą, tačiau to nepadarė.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

15Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012-10-04 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

16Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

17Teismo sprendimo už akių institutas yra įstatyme numatyta priemonė, skirta užtikrinti proceso operatyvumą ir ekonomiškumą, užkirsti kelią proceso vilkinimui, o tuo pačiu užtikrinti kitų byloje dalyvaujančių asmenų, kurie naudodamiesi savo proceso teisėmis, teises (CPK 7 str.). CPK 285 str. 1 d. nustatyta, kad sprendimas už akių gali būti priimamas tuo atveju, jeigu į teismo posėdį neatvyksta viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo. Ši norma taip pat numato, kad toks sprendimas gali būti priimamas ir tuo atveju, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Iš esmės analogiška nuostata numatyta LR CPK 142 str. 4 d., nurodanti, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą už akių, rėmėsi būtent šiuo pagrindu. Tokio sprendimo panaikinimo bei bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo pagrindus ir tvarką reglamentuojančio LR CPK 288 str. 4 d. numatyta, kad sprendimas už akių gali būti panaikintas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas iš esmės, jeigu konstatuojama, kad šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui ir jeigu byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Tokiu būdu teismas, nagrinėdamas šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus argumentus bei tikrindamas skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, privalo nustatyti, ar teismas teisingai sprendė dėl pirmiau paminėtos CPK 142 str. 4 d. įtvirtintos normos taikymo ir ar galėjo spręsti, kad atsakovo pareiškime nurodyti argumentai bei įrodymai negali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

18Kaip matyti iš teismo sprendimo už akių, priimdamas tokį sprendimą, teismas konstatavo, kad atsakovas be pateisinamų priežasčių nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nors procesiniai dokumentai jam buvo įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Teismas tenkino ieškinį bei priteisė ieškovui iš atsakovo 16068,30 Lt žalos atlyginimo, įstatymines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 473,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, nustatęs, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėjo turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, bei neįrodė, kad sprendimas už akių priimtas be pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad neturi pagrindo daryti priešingų išvadų. Kaip jau nurodyta aukščiau, sprendimas už akių gali būti panaikintas ir bylos nagrinėjimas atnaujintas iš esmės, jeigu pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

19Apelianto teigimu, Šalčininkų rajono apylinkės teismas, priimdamas sprendimą už akių, suvaržė CPK 42 straipsnio 1 dalyje atsakovui garantuotas procesines teises, ko pasėkoje padarė esminį procesinį pažeidimą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka bei nurodo, jog CPK 285 str. 1 d. nustatyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas dėl vieno ar kelių atsakovų, jei pastarasis ar pastarieji per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Nagrinėjamu atveju ieškinys su priedais atsakovui buvo įteiktas 2012-06-18, kartu informuojant apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes. Atsakovas, gavęs ieškinį ir turėdamas teisę pateikti atsiliepimą, jo nepateikė, todėl toks jo elgesys pagrįstai vertintinas kaip atsisakymas įgyvendinti savo civilinę subjektinę teisę, kas ir sukėlė atsakovui nepalankias teisines pasekmes, t. y. sprendimo už akių priėmimą. Kitaip tariant, CPK 42 str. 1 d. nustatytomis ir kitomis procesinėmis teisėmis atsakovas nesinaudojo savanoriškai. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes, kurios yra suprantamos ir teisinių žinių neturinčiam asmeniui. Akivaizdu, kad atsakovas vengė naudotis jam CPK 42 str. 1 d. dalyje nustatytomis teisėmis, priešingu atveju, kaip atidus ir rūpestingas asmuo, gavęs ieškinį, kuriuo reikalaujama didelė suma, būtų kreipęsis teisinės pagalbos. Taip pat atsakovas teigia, jog pirmosios instancijos teismo paminėti dokumentai (2011-12-22 Vilniaus apsk. VPK Šalčininkų r. PK Kriminalinės policijos skyriaus raštas Nr. 10-97-1-10206 bei 2011-06-15 Vilniaus apsk. VPK Šalčininkų r. PK Kriminalinės policijos skyriaus raštas Nr. 10-97-S-4617) negali būti laikomi pagrindiniais įrodymais, patvirtinančiais atsakovo kaltę. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, sutinkamai su CPK 197 str. 2 d., dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Nustatydamas faktą, kad eismo įvykį būdamas neblaivus sukėlė atsakovas, teismas vadovavosi dviem oficialiais rašytiniais įrodymais, t. y. policijos pažymomis Nr. 10-97-1-10206 ir 10-97-S-4617. Šiuose dokumentuose nurodoma, kad neblaivus V. D. išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su transporto priemone AUDI, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu nukentėjo J. K. ir J. K.. Šie policijos komisariato raštai laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais, kuriais remdamasis teismas ir priėmė sprendimą už akių. Pažymėtina, jog atsakovas su ieškiniu gavo minėtus policijos dokumentus bei turėjo teisę per teismo nustatytą terminą išreikšti nesutikimą su juose nurodyta informacija pateikdamas atsiliepimą, tačiau to nepadarė. To pasėkoje, teismas įgijo teisę atlikti formalų pateiktų įrodymų vertinimą ir priimti sprendimą už akių.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad apeliantas nepateikė jokių argumentų, leidžiančių abejoti sprendimo už akių pagrįstumu, nepateikė įrodymų, kad panaikinus sprendimą už akių ir atnaujinus bylos nagrinėjimą būtų galima priimti kitokį sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2012-10-04 Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilęs dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.... 5. 2012-07-24 Šalčininkų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą už... 6. Atsakovas pateikė teisme pareiškimą, kuriuo prašė peržiūrėti 2012-07-24... 7. Ieškovas atsiliepime prašė ieškovo pareiškimą atmesti.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2012-10-04 nutartimi netenkino atsakovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas V. D. prašo panaikinti Šalčininkų rajono... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra... 16. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 17. Teismo sprendimo už akių institutas yra įstatyme numatyta priemonė, skirta... 18. Kaip matyti iš teismo sprendimo už akių, priimdamas tokį sprendimą,... 19. Apelianto teigimu, Šalčininkų rajono apylinkės teismas, priimdamas... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad apeliantas nepateikė jokių... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartį palikti...