Byla e2-35279-854/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas SIA „B2Kapital“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. M. 130,32 Eur kredito, 53,88 Eur paskolos administravimo mokesčio, 16,58 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas A. M. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 343490, pagal kurią paskolos davėjas UAB „IPF Digital Lietuva“ įsipareigojo suteikti atsakovui sutartyje nurodytomis sąlygomis nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti visą kreditą, sumokėti paskolos administravimo mokestį. Atsakovas pažeidė minėtos sutarties sąlygas – negrąžino kredito, uždelsė sumokėti sutartyje nurodytus mokėjimus, todėl paskolos davėjas, vadovaudamasis sutarties 11 skyriumi, vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovas apie sutarties pažeidimą bei apie sutarties nutraukimą informuotas raštiškai, jam taip pat pranešta apie sutarties nutraukimo pasekmes. 2016 m. lapkričio 28 d. UAB „IPF Digital Lietuva“ ir SIA „B2Kapital“ sudarė gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovo skolą pagal vartojimo kredito sutartį. 2017 m. vasario 24 d. atsakovui išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 10 d. pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ sudarė su atsakovu vartojimo kredito sutartį Nr. 343490 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 130,32 Eur kreditą 90 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti visą kreditą ir sumokėti paskolos administravimo mokestį (e. b. l. 15, 16-18). Ieškovo teigimu, atsakovas savo įsipareigojimų pagal Sutartį pradiniam kreditoriui tinkamai nevykdė, todėl pradinis kreditorius 2016 m. gruodžio 9 d. pranešimu vienašališkai nutraukė Sutartį (e. b. l. 25). Ieškovo skaičiavimu, atsakovas liko skolingas 130,32 Eur kredito, 53,88 Eur paskolos administravimo mokesčio. Duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė pradiniam kreditoriui ar ieškovui savo įsipareigojimus pagal Sutartį, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

9Byloje nustatyta, kad 2016 m. lapkričio 28 d. pradinis kreditorius UAB „IPF Digital Lietuva“ su ieškovu sudarė gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovo skolą pagal sutartį (e. b. l. 8. 26-29). Apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimą atsakovas buvo informuotas 2017 m. vasario 24 d. pranešimu dėl reikalavimo teisės perleidimo (e. b. l. 7). Be to, išsiuntus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), konstatuotina, kad atsakovas pažeidė savo prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 130,32 Eur skolos ir 53,88 Eur paskolos administravimo mokesčio.

11Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Sutarties 5.1. punkte susitarė, kad, jeigu paskolos gavėjas negrąžina paskolos ir/ar nesumoka paskolos palūkanų iki paskolos grąžinimo dienos pabaigos, jis įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 0,05 proc. dydžio palūkanas už piniginių prievolių termino praleidimą nuo laiku negrąžintos paskolos ar jos atitinkamos dalies ir laiku nesumokėtų paskolos palūkanų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti 180 dienų laikotarpį paskaičiavo atsakovui 16,58 Eur delspinigių (e. b. l. 2). Esant nurodytoms aplinkybės, vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 5.1. punktu, ieškovui iš atsakovo priteistina 16,58 Eur delspinigių.

12Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 200,78 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovui iš atsakovo priteistina 15 Eur žyminio mokesčio ir 25,29 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 40,29 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, teismas iš atsakovo valstybės naudai priteisia 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

16patenkinti ieškinį visiškai.

17Priteisti ieškovui SIA „B2Kapital“, į. k. 40103645131, iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 130,32 Eur (vieną šimtą trisdešimt eurų 32 ct) skolos, 53,88 Eur (penkiasdešimt tris eurus 88 ct) paskolos administravimo mokesčio, 16,58 Eur (šešiolika eurų 58 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 200,78 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,29 Eur (keturiasdešimt eurų 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 3,72 Eur (tris eurus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai