Byla e2-3542-776/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus Baziulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SIA B2KAPITAL ieškinį atsakovei V. N. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovas SIA B2KAPITAL prašo priteisti iš atsakovės V. N. 287,35 Eur skolą, 25,86 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai – įteikti 2019 m. balandžio 10 d. viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis).

73.

8Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

104.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. sausio 22 d. atsakovė su pradiniu kreditoriumi UAB „IPF Digital Lietuva“ sudarė vartojimo paskolos sutartį Nr. 2146318, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovei 200,00 Eur paskolą, o atsakovė įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti sutarties mokėjimo grafike išdėstytą paskolos sumą ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Ieškovas su UAB „IPF Digital Lietuva“ 2016 m. lapkričio 28 d. sudarė gautinų sumų pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „IPF Digital Lietuva“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises atsakovės, kuri su UAB „IPF Digital Lietuva“ neatsikaitė, atžvilgiu.

125.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.200, 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 287,35 Eur skola.

146.

15Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistini 25,86 Eur delspinigiai.

167.

17Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškinys teisme priimtas 2019 m. vasario 21 d., todėl ieškovui iš atsakovės nuo šios dienos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 313,21 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

188.

19Kadangi ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15,00 Eur žyminis mokestis, 25,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 0,29 Eur komisinis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 88, 93, 98 straipsniai).

209.

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 3,32 Eur ir yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės priteisiamos valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

2210.

23Kadangi atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl teismo sprendimas už akių atsakovei įteiktinas viešo paskelbimo būdu.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovės V. N., a. k. ( - ), ieškovui SIA B2KAPITAL, kodas 40103645131, 287,35 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų 35 ct) skolą, 25,86 Eur (dvidešimt penkių eurų 86 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 313,21 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį, 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 0,29 Eur (nulio eurų 29 ct) komisinį mokestį.

27Priteisti iš atsakovės V. N., a. k. ( - ), valstybei 3,32 Eur (trijų eurų 32 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

28Specialiame interneto tinklapyje per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

29„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. balandžio 26 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3542-776/2019 (Teisminio proceso Nr. 2-70-3-01185-2019-9) pagal ieškovo SIA B2KAPITAL, kodas 40103645131, ieškinį atsakovei V. N., gim. ( - ), dėl skolos, delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8 41) 524 768.“.

30Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

31Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Erminijus Baziulis... 2. Teismas... 3. 1.... 4. ieškovas SIA B2KAPITAL prašo priteisti iš atsakovės V. N. 287,35 Eur... 5. 2.... 6. Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo... 7. 3.... 8. Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.... 10. 4.... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2016 m. sausio 22 d. atsakovė su... 12. 5.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.886 straipsnio 1 dalį... 14. 6.... 15. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 16. 7.... 17. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 18. 8.... 19. Kadangi ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistinos... 20. 9.... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 3,32 Eur ir yra... 22. 10.... 23. Kadangi atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl teismo... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu,... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovės V. N., a. k. ( - ), ieškovui SIA B2KAPITAL, kodas... 27. Priteisti iš atsakovės V. N., a. k. ( - ), valstybei 3,32 Eur (trijų... 28. Specialiame interneto tinklapyje per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo už... 29. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. balandžio 26 d.... 30. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...