Byla II-889-353/2008
Dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Kęstutis Gudynas, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal A. A. skundą dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

22008 07 23d. Marijampolės RAAD , Kazlų Rūdos agentūros inspektorės nutarimu A. A. už teisės pažeidimų, numatytų ATPK 51(2) str.1d., 51 (13) str.1d., 76 str.2d. padarymą paskirta administracinė nuobauda-750 Lt. bauda.

3Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda paskirta už tai, kad 2007 05 03 nustatyta, jog jis Višakio slėnio botaniniame draustinyje, esančiame Beržiniškės km. Kazlų Rūdos savivaldybėje, P. Š. , A. B. ir V. A. priklausančiame žemės sklype vykdė ūkinę veiklą pažeisdamas aplinkosauginius reikalavimus, t.y. Višakio upės slėnyje, neturėdamas supaprastinto statinio projekto iškasė kūdrą, įrengė nesudėtingą II grupės statinį, tuo pažeidė STR 1.01.07: 2002 „ Nesudėtingi statiniai“ 12.2.1 p. ir reglamento 1 priedo 21 lentelės 11 eilutės reikalavimus, upės pakrantės apsaugos juostoje išstumdė ir paskleidė gruntą, tuo padarė žalą aplinkai, kadangi sunaikino žolinę augmeniją ir įrengė didesnį kaip 0.1 ha vandens telkinį ( 0.35 ha kūdrą). Šiais savo veiksmais padarė teisės pažeidimus, numatytus ATPK 51 (2) str.1d., 51(13) str.1d., 76 str.2d.

4Pareiškėjas skundu prašė panaikinti paskirta nuobaudą ir administracinę bylą nutraukti, kadangi jokio teisės pažeidimo nepadarė. Nurodė, kad žemės plotas, kuriame buvo iškasta kūdra jam nepriklausantis, jokios ūkinės veiklos nevykdė, todėl nėra šių teisės pažeidimų subjektas. Be to, institucija, taikiusi jo atžvilgiu administracinę prievartą, netiksliai formulavo administracinį kaltinimą, plečiančiai taikė teisės aktų reikalavimus.

5Skundas tenkintinas kitais motyvais.

6ATPK 35 str. 1 d. numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriam ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos , o esant trunkamajam teisės pažeidimu, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad esant tam tikroms aplinkybėms, šie terminai gali būti pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams, o šis terminas skaičiuojamas nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos.

7Iš bylos duomenų matyti, kad teisės pažeidimai padaryti 2007 m. balandžio mėnesio pabaigoje ( b.l.10-11, 18), o juos padaręs asmuo nustatytas 2007 05 03d. ir tai nurodyta 2007 10 02 d. administracinio teisės pažeidimo protokole (b.l.22-23) ir 2007 10 05 d. nutarime paskirti A. A. administracinę nuobaudą už teisės pažeidimų, numatytų ATPK 51 (2) str.1d., 51 (13) str.1d. ir 76 str.2d. padarymą (b.l.26-27).

82008 01 30 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi iš dalies tenkinant A. A. skundą, 2007 10 05 d. nutarimas panaikintas ir byla perduota Marijampolės RAAD, Kazlų Rūdos agentūrai tinkamai kvalifikuoti padarytus teisės pažeidimus (b.l.34).Institucijai, atlikusi papildomą aplinkybių tyrimą, 2008 07 16 d. A. A. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ( b.l.53-54) ir 2008 07 23 d. nutarimu jam paskirta administracinė nuobauda (b.l.55-56). Šios aplinkybės rodo, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda paskirta pasibaigus administracinės nuobaudos paskyrimo laikui. Kaip minėta, teisės pažeidimas nustatytas 2007 05 03 d., todėl 2008 05 03 d. buvo paskutinė diena, kada vadovaujantis ATPK 35 str.3d. pratęsus nuobaudos paskyrimo terminą, buvo galima A. A. atžvilgiu taikyti administracinę atsakomybę. Administracinės nuobaudos skyrimo terminas nepratęstas, nuobauda paskirta neteisėtai, todėl 2008 07 23 d. nutarimas naikintinas ir administracinė byla A. A. atžvilgiu nutrauktina ( ATPK 250 str.1d.7p.).

9Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str.1d.,2p. teismas,

Nutarė

10Marijampolės RAAD Kazlų Rūdos agentūros inspektorės 2008 07 23 d. nutarimą panaikinti ir administracinę bylą A. A. atžvilgiu nutraukti.

11Nutarimas per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai