Byla 2-295-357/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei dalyvaujant ieškovo AB DnB NORD atstovui advokatui N. Š., atsakovui V. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD ieškinį atsakovui V. Ž., trečiajam asmeniui BUAB „Gerintė“ dėl skolos priteisimo Teismas išnagrinėję bylą,

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas pareikštu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš laiduotojo atsakovo V. Ž. AB DnB NORD banko naudai (V. Ž. atžvilgiu ieškinio reikalavimo dalis išskirta į atskirą bylą) pagal 2004-04-23 Kredito linijos sutartį Nr. ( - ) 700 Lt negrąžintos paskolos, 37 998,81 Lt nesumokėtų palūkanų, 2 390,27 delspinigių bei 13 Lt įsipareigojimo mokesčio, viso 300102,08 (tris šimtus tūkstančių šimtą su ir 8 šimtąsias) Lt ir 13,68 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pagal 2007-06-20 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) 500 Lt negrąžintos paskolos, 91 653,06 nesumokėtų palūkanų, 6 509,23 Lt delspinigių, viso 911662,29 (devynis šimtus vienuolika tūkstančių šešis šimtus šešiasdešimt du ir 29 šimtąsias) Lt, bei 5,96 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, viso 1 211 764,37 Lt, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas patikslino ieškinį, sumažino ieškinio reikalavimą ir prašo priteisti solidariai iš laiduotojo atsakovo V. Ž. AB DnB NORD banko naudai viso 348 764,37 Lt skolos, palūkanų bei delspinigių pagal 2007-06-20 kreditavimo sutartį ir 2004-04-23 kredito linijos sutartį. Nuo kitos nagrinėjamo ieškinio reikalavimo dalies ieškovas atsisako ir prašo grąžinti ieškovui žyminio mokesčio permoką 8 630 Lt.

4Ieškovas nurodo, kad AB DnB NORD bankas ir UAB „Gerintė“ 2004-04-23 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 2008, pagal kurią Bankas suteikė UAB „Gerintė“ teisę imti ir grąžinti kreditą, neviršijant 100 000 Lt nustatyto kredito linijos limito. Vėlesniais 2006-03-30, 2008-03-27 susitarimais Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos. Šalys 2007-06-20 sudarė kreditavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė UAB „Gerintė" 1 500 000 Lt kreditą. Vėlesniais 2007-08-30, 2008-02-5, 2008-0424 susitarimais Kreditavimo sutarties sąlygos t.y. kredito grąžinimo terminai buvo keičiami. Įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartis įvykdymo užtikrinimui buvo sudarytos šios laidavimo sutartys: 2008-03-27 laidavimo sutartis Nr. ( - )su V. Ž., laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-04-23 sutartį Nr. ( - ); 2007-06-22 laidavimo sutartis Nr. ( - )su V. Ž., laiduojant už įsipareigojimus pagal 2007-06-20 sutartį Nr. ( - ). Laiduotojas V. Ž. pagal Laidavimo sutartis taip pat po laidavimo sutarčių sudarymo pasirašė susitarimus dėl Kreditavimo sutarčių pakeitimo ir patvirtino, kad jų išduotas laidavimas galioja ir pagal pakeistas sąlygas ir visa apimtimi. UAB „Gerintė“ kreditavimo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, laiku nemokėjo palūkanų ir kredito grąžinimo įmokų, 2010-01-15 atsakovams ir trečiajam asmeniui buvo pateikta pretenzija Nr. ( - ) dėl įsipareigojimų Bankui nevykdymo, o 2010-02-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Gerintė“ iškelta bankroto byla. UAB „Gerintė“ bei laiduotojai atsako Bankui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai ir yra įpareigoti kreditoriui iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 6 d., 6.81 str.). Kiekvienas asmuo, nevykdantis savo įsipreigojimų, atsako dėl jų nevykdymo, piniginių prievolių atveju ši atsakomybės visų pirma pasireiškia pareiga mokėti palūkanas. Kadangi UAB „Gerintė“ skolos Bankui nepadengė, ieškovas turi teisę reikalauti skolos priteisimo ir iš laiduotojų, kurie apie UAB „Gerintė" prievolių nevykdymą ir susidariusias skolas buvo informuoti 2010-01-15 pretenzija. Nurodo, kad BUAB „Gerintė“ bankroto byloje buvo realizuotas bankui įkeistas turtas ir atskaičius administravimo išlaidas bankui padengta 863 000 Lt skola, ieškovas šia suma sumažino ieškinio reikalavimus. Todėl pagal 2004-04-23 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. ( - )prašo priteisti 2010.200,00 Lt negrąžintos paskolos, 37 998,81 Lt nesumokėtų palūkanų,2390,27 Lt delspinigių, 13 Lt įsipareigojimo mokesčių ir pagal 2007-06-20 kreditavimo sutartį Nr. ( - )prašo priteisti 91 653,06 Lt nesumokėtų palūkanų ir 6509,23 Lt delspinigių.

5Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2004-04-23 Kredito linijos sutarties specialiosios dalies 5 p. (su vėlesniais pakeitimais) pagrindu UAB „Gerintė“ privalo mokėti kintamas palūkanas, kurios apskaičiuojamos prie 6 mėn. VILIBOR pridedant 2,4 proc. dydžio banko maržą. Atlikus paskutinį palūkanų perskaičiavimą, šiuo metu palūkanos sudaro 9,12 proc. Kredito linijos sutarties Bendrosios dalies 14 p. nustato, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito linijos grąžinimo (mažinimo) terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą kredito gavėjas papildomai prie sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų privalo mokėti bankui pusės sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku nesugrąžintos papildomos sumos, tai yra už pradelstą laiką mokėti 1,5 karto didesnes palūkanas - 13,68 proc. (9,12 proc. x 1,5).2007-06-20 Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5.1 p. pagrindu UAB „Gerintė“ privalo mokėti kintamas palūkanas, kurios apskaičiuojamos prie 3 mėn. VILIBOR pridedant 1,9 proc. dydžio banko maržą. Atlikus paskutinį palūkanų perskaičiavimą, šiuo metu palūkanos sudaro 3,97 proc. Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 16 p. nustato, kad praleidus sutartyje nustatytus kredito linijos grąžinimo (mažinimo) terminus, už laiku nesugrąžintą kredito sumą kredito gavėjas papildomai prie sutarties specialioje dalyje nustatytų palūkanų privalo mokėti bankui pusės sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metų palūkanų dydžio papildomas palūkanas nuo laiku nesugrąžintos papildomos sumos, tai yra už pradelstą laiką mokėti 1,5 karto didesnes palūkanas - 5,96 proc. (3,97 proc. x 1,5).Kadangi laiduotojai taip pat atsako už savo kaip laiduotojų įsipareigojimų įvykdymą laiku, to nepadarius, pagal Laidavimo sutarčių 2.1.1 p., CK 6.81 str. 3 d., 6.256 str. laiduotojai atsako Bankui ta pačia apimtimi, kaip ir UAB „Gerintė“, todėl jų įsipareigojimų nevykdymo atveju prašo priteisti tokias pačias palūkanos kaip iš pagrindinio skolininko - 13,68 procentų dydžio procesinės palūkanos pagal 2004-04-23 sutartį ir 5,96 proc. dydžio palūkanos pagal 2007-06-20 sutartį.

6Atsakovas V. Ž. su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ir nurodo, kad Kredito linijos sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas garažas, esantis( - ), 0,1016 ha ploto žemės sklypo nuomos teisė, žemės sklypo adresas( - ), bei visos esamos ir būsimos piniginės įplaukos sąskaitoje. Vėliau šis įkeistas turtas buvo parduotas, o Kredito linijos sutarties įvykdymui užtikrinti tretysis asmuo antros eilės įkeitimu įkeitė administracinį pastatą, kruopų fasavimo cechą bei 54/100 dalis kiemo statinių, esančius( - ). Pagal Kreditavimo sutartį jos įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas: administracinis pastatas, kruopų fasavimo cechas bei 54/100 dalis kiemo statinių, esantys( - ), taip pat antrosios eilės įkeitimu įkeista nuomos teisė į 0,8082 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 2901-0005-0186, adresas( - ). Ieškovas, siekdamas išieškoti UAB „Gerintė“ skolą iš laiduotojų, gali pirmenybės teise patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto, kuris parduotas iš varžytinių Įmonių bankroto įstatymo 33 str. numatyta tvarka per maža kaina, ką atsakovas V. Ž. ginčija atskiru ieškiniu. Ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (CK 1.5 str.), taip pat ekonomiškumo principams. Ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai siekia savo reikalavimus patenkinti iš laiduotojų turto.CK 6.86 str. numatyta, jog tuo atveju, kai kreditorius atsisako savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą iš kito jo naudai nustatyto prievolės užtikrinimo, laiduotojas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu kreditorius būtų galėjęs patenkinti savo reikalavimą pasinaudodamas teisėmis, kurių atsisakė. Nurodė, kad laiduotojai buvo suklaidinti, nes banko atstovė paaiškino, kad laidavimas tėra formalumas, reikalingas iki bus įformintas UAB „Gerintė“ turto įkeitimas, o pasirašydamas laidavimo sutartis šių sąlygų turinio ir teisinės reikšmės nesuvokė, sutartyje neišreikšta tikroji valia, šią sutartį sudarė dėl banko suklaidinimo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad AB DnB NORD bankas ir UAB „Gerintė“ 2004-04-23 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Bankas suteikė UAB „Gerintė" teisę imti ir grąžinti kreditą, neviršijant 100 000 Lt nustatyto kredito linijos limito, o UAB „Gerintė" įsipareigojo mokėti sutartyje nustatytas palūkanas nuo faktiškai paimtos ir dar negrąžintos kredito sumos, įsipareigojimo mokestį - nuo nepaimtos kredito linijos sumos bei suėjus kredito grąžinimo terminams - grąžinti kreditą. AB DnB NORD bankas ir UAB „Gerintė" 2007-06-20 sudarė kreditavimo sutartį Nr( - ), pagal kurią ieškovas suteikė UAB „Gerintė" 1 500 000 Lt kreditą, o UAB „Gerintė" įsipareigojo grąžinti gautą kreditą nustatytais terminais ir dalimis ir sumokėti kreditavimo sutartyje nustatytas palūkanas. 2007-08-30, 2008-02-05, 2008-04-24 susitarimais Kreditavimo sutarties sąlygos (kredito grąžinimo terminai) buvo keičiamos.

9Papildomais 2006-03-30, 2008-03-27 susitarimais Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos, o įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartis įvykdymo užtikrinimui buvo sudarytos laidavimo sutartys: 2008-03-27 laidavimo sutartis Nr( - )su V. Ž., laiduojant už įsipareigojimus pagal 2004-04-23 sutartį Nr. ( - )bei 2007-06-22 laidavimo sutartis Nr. ( - )su V. Ž., laiduojant už įsipareigojimus pagal 2007-06-20 sutartį Nr. ( - ).

10Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas V. Ž. pagal Laidavimo sutartis taip pat po laidavimo sutarčių sudarymo pasirašė susitarimus dėl Kreditavimo sutarčių pakeitimo ir patvirtino, kad jų išduotas laidavimas galioja ir pagal pakeistas sąlygas ir visa apimtimi. UAB „Gerintė“ kreditavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdant, 2010-01-15 atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo pateikta pretenzija Nr. ( - ) dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo.

112010-02-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Gerintė“ iškelta bankroto byla. Kadangi UAB „Gerintė“ skolos ieškovui nepadengė, ieškovas turi teisę reikalauti skolos priteisimo ir iš laiduotojų. Vadovaujantis CK 6.81 str UAB „Gerintė“ bei laiduotojai atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai ir yra įpareigoti kreditoriui iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 6 d., 6.81 str.). Vadovaujantis CK 6.38 str. l d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

12Atsakovas neįrodė atsiliepimo argumentų, kad buvo suklaidintas pasirašant sutartį, nors ir nurodė, kad pateiks priešieškinį dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (CK 1.91 str.), tačiau nepateikė.

13Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad BUAB „Gerintė“ bankroto byloje buvo realizuotas bankui įkeistas turtas ir atskaičius administravimo išlaidas bankui padengta 863 000 Lt skola, todėl ieškovas šia suma sumažino ieškinio reikalavimus. Todėl pagal 2004-04-23 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. ( - )pagrįstai prašo priteisti 2010.200,00 Lt negrąžintos paskolos, 37 998,81 Lt nesumokėtų palūkanų,2390,27 Lt delspinigių, 13 Lt įsipareigojimo mokesčių ir pagal 2007-06-20 kreditavimo sutartį Nr. ( - )prašo priteisti 91 653,06 Lt nesumokėtų palūkanų ir 6509,23 Lt delspinigių.

14Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jei sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. iš atsakovo reikalaujamos kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos, kurios mokamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šias palūkanas moka skolininkai, kuriems pareikšti reikalavimai teisme kaip asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad prievolės nevykdė geruoju ir kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Bylos nagrinėjimo laikotarpiu skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Laiduotojo procesinių palūkanų mokėjimas kaip civilinė atsakomybė kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Jeigu pagrindinis skolininkas negrąžina paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškiamas ieškinys už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju nevykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, tai savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį dėl palūkanų priteisimo. CK 6.76 straipsnio 2 dalies ir 6.87 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl laidavimo kaip šalutinės prievolės bei CK 6.87 straipsnio nuostatos dėl laiduotojo atsakomybės apimties ir turinio netaikytinos procesinių palūkanų skaičiavimui. Ieškiniu reikalaujamos priteisti procesinės palūkanos yra savarankiška atsakovo V. Ž. prievolė, kaip laiduotojo civilinė atsakomybė. Todėl atsakovas kaip laidavęs fizinis asmuo už UAB „Gerintė“ prievoles atsako pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį kaip skolininkas privalantis mokėti 5 procentų metines palūkanas, todėl neteisinga būtų taikyti CK 6.210 str. 2 dalies kriterijų.

15Ieškinį tenkinus iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas yra apmokėjęs 16 118 Lt žyminio mokesčio kurio dalį prašo grąžinti atsisakius nuo ieškinio, todėl grąžintina 8 630 Lt, o 7488.00 Lt priteistini ieškovui iš atsakovo (LR CPK 87 str.). Taip pat priteistinos 4.840.00 Lt atstovavimo išlaidų. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 73.23 Lt, šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovo (LR CPK 88 str. 1 d. 3 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti solidariai (su UAB „Gerintė“) iš atsakovo V. Ž. (a/k ( - ) ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas (buveinė – J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, įmonės kodas 112029270) 348.764,37 Lt (tris šimtus keturiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt keturis Lt) skolos, palūkanų bei delspinigių bei 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2010-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo V. Ž. 12.328 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas.

20Priteisti iš atsakovo V. Ž. 73.23 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

21Grąžinti ieškovui DnB NORD bankas permokėtą žyminį mokestį - 8 630 Lt, įmokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai 2010m.balandžio 16 d. mokėjimo pavedimu Nr.APM4028229.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas AB DnB NORD bankas pareikštu ieškiniu prašė priteisti solidariai... 3. Ieškovas patikslino ieškinį, sumažino ieškinio reikalavimą ir prašo... 4. Ieškovas nurodo, kad AB DnB NORD bankas ir UAB „Gerintė“ 2004-04-23... 5. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. ieškovas prašo priteisti procesines... 6. Atsakovas V. Ž. su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ir... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB DnB NORD bankas ir UAB „Gerintė“... 9. Papildomais 2006-03-30, 2008-03-27 susitarimais Kredito linijos sutarties... 10. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas V. Ž.... 11. 2010-02-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Gerintė“ iškelta... 12. Atsakovas neįrodė atsiliepimo argumentų, kad buvo suklaidintas pasirašant... 13. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad BUAB „Gerintė“ bankroto... 14. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti solidariai (su UAB „Gerintė“) iš atsakovo 19. Priteisti iš atsakovo V. Ž. 12.328 Lt bylinėjimosi... 20. Priteisti iš atsakovo V. Ž. 73.23 Lt valstybei... 21. Grąžinti ieškovui DnB NORD bankas permokėtą žyminį mokestį - 8 630 Lt,... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...