Byla e2-25018-918/2020
Dėl skolos už suteiktas paslaugas bei ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, taikant dokumentinį procesą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „CAPITAL TEAM“ ieškinį atsakovui G. A. dėl skolos už suteiktas paslaugas bei ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, taikant dokumentinį procesą.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „CAPITAL TEAM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo G. A. 678,78 Eur skolos, 26,22 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 188,76 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini dokumentinio proceso tvarka.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2018 m. spalio 10 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. CT-134 (toliau – ir sutartis). Minėtos sutarties pagrindu šalys įsipareigojo bendradarbiauti teikiant tretiesiems asmenims (klientams) tarpininkavimo ir kitas paslaugas dėl nekilnojamojo turto pardavimo, pirkimo ir/ar nuomos sudarant nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos ir kitokius su nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius naudojantis UAB ,,CAPITAL TEAM“ ir CAPITAL vardu. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovo išrašytas sąskaitas apmokėti per 5 darbo dienas. Ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2019 m. balandžio 17 d. Nr. CT03338 – 223,32 Eur sumai, 2019 m. gegužės 21 d. Nr. CT03463 – 228,29 Eur sumai, 2019 m. birželio 17 d. Nr. CT03610 – 216,67 Eur sumai ir 2019 m. liepos 12 d. Nr. CT03737 – 60,50 Eur sumai, viso 728,78 Eur sumai, tačiau pagal PVM sąskaitos – faktūros neapmokėtos skolos likutis sudaro 678,78 Eur. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas atsiskaitė su ieškovu visiškai (CPK 178 straipsnis).

6CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ginčijęs savo prievolę atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutarties pagrindu, taip pat kad būtų sumokėjęs įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovas savo pareigos atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 678,78 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

7Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Sutarties priedo B 5 punktu šalys susitarė, kad už kiekvieną uždelstą dieną ieškovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovo priskaičiuotus 26,22 Eur delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio. 1, 2 dalis, 6.71 straipsnio, 6.73 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (893,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. liepos 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog kreipėsi į atsakovą su pretenzija ir ragino ikiteismine tvarka atsiskaityti, todėl buvo kreiptasi į advokatą ir patirta 188,76 Eur už teisines paslaugas rengiant pretenziją. Šios išlaidos teismo vertinimu atitinka protingumo kriterijus, todėl priteistinos iš atsakovo.

10Ieškovui iš atsakovo priteistinas 10,00 Eur žyminis mokestis bei 629,20 Eur už advokato teisnes paslaugas rengiant ieškinį, viso 639,20 Eur (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis CPK 424, 427, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo G. A., a. k. ( - ) ieškovo UAB ,,CAPITAL TEAM“, j. a. k. 304415819, naudai 678,78 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 78 ct) skolos, 26,22 Eur (dvidešimt šešis eurus 22 ct) delspinigių, 188,76 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 76 ct) ikiteisminio skolos ieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (893,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. liepos 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 639,20 Eur (šešis šimtus trisdešimt devynis eurus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo nuorašo įteikimo dienos atsakovas privalo įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui motyvuotus prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Jei per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai