Byla 2S-1510-538/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Žydrūnas Bertašius, Aušra Maškevičienė, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės A. J. atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. nutarties dėl prašymo atnaujinti terminą prašymui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti ir sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovės priteisti 1775,90 Lt dydžio įsiskolinimą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, 75,83 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2008-05-31 iki 2008-09-15 įskaitytinai.

3Pirmosios instancijos teismas 2009-01-29 sprendimu už akių ieškinį tenkino visiškai, t. y. iš atsakovės A. J. priteisė 1775,90 Lt skolos, 75,83 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2008-05-31 iki 2008-09-15, valstybei 63 Lt žyminio mokesčio, 35,90 Lt pašto išlaidų.

4Atsakovės įgaliotas asmuo S. Č. 2009-04-15 pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti ir nurodo, kad pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių laiku nepateikė dėl ligos. 2009-06-08 teismas įpareigojo atsakovę pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. 2009-07-03 atsakovės įgaliotas asmuo pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti naikinamas.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2009-09-08 nutartimi atsakovės A. J. prašymą dėl termino atnaujinimo pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti ir pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pirmosios instancijos teismas atmetė. Nurodė, kad atsakovė nenurodė svarbių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Taip pat nurodė, kad atsakovė ir jos atstovė pateikė įrodymus, kad į teismo posėdį neatvyko dėl ligos, tačiau CPK 246 str. 1 d. neatvykimą į teismo posėdį dėl ligos nelaiko neatvykimą pateisinančia priežastimi. A. J. neatvykimas dėl ligos negali būti pripažintas neatvykimą pateisinančia priežastimi, nes jos liga yra chroniško pobūdžio. Medicininiai dokumentai buvo pateikti jau po teismo posėdžio. Atsakovės atstovės neatvykimas į teismo posėdį neturėjo reikšmės, nes CPK 56 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad artimiems giminaičiams atstovauti leidžiama asmenims, kurie turi aukštąjį teisinį išsilavinimą. Atsakovės atstovė teisininko diplomo nepateikė. A. J. Klaipėdos valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008-11-24 sprendimu suteikta antrinė teisinė pagalba, tačiau atstovavimo sutartį su advokatu sudarė tik 2009-05-15, jau po sprendimo už akių priėmimo.

6Atskiruoju skundu (atsakovė jį įvardija Apeliaciniu skundu) atsakovė A. J. prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-09-08 nutartį ir bylą perduoti apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas, atmesdamas prašymą dėl termino atnaujinimo, neatsižvelgė į pateiktas medicinines pažymas, kad teismo posėdyje negalėjo dalyvauti tiek pati atsakovė, tiek jos atstovė. A. J. kraujo spaudimas buvo aukštas, sutriko širdies ritmas sutrikimas, o 80 metų žmogui tokio pobūdžio susirgimai yra itin rimti. O ji pati, t. y. atsakovės atstovė, buvo pasitempusi kojos raiščius, apie tai teismą informavo. Todėl teismas netinkamai įvertino šias aplinkybes ir padarė klaidingas išvadas, t. y. neatnaujino termino.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo pirmosios instancijos teismo 2009-09-08 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skunde išdėstyti teiginiai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9CPK 78 str. 1 d. nustatyta, kad teismas asmenims, praleidusiems įstatymo ar teismo nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Atsakovė prašo teismo atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti motyvuodama tuo, kad ir ji, ir jos atstovė sirgo ir prideda medicinines pažymas. Vadovaujantis CPK 246 str. 1 d. liga nelaikytina svarbia priežastimi, be to, iš medicininės pažymos matyti, kad atsakovės liga yra chroniško pobūdžio. Atsakovei buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, todėl galėjo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti laiku, ir, remdamasis šiais motyvais, teismas pagrįstai neatnaujino praleisto termino.

10Išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas gali panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.).

11CPK 287 str. 2 d. 3,4 p. numatyta, kokias aplinkybes privalo įrodinėti šalis, kuri prašo peržiūrėti sprendimą už akių tuo pagrindu, jog neatvyko į teismo posėdį. Tai aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes.

12Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo motyvuoja tuo, kad ji dėl pateisinamų priežasčių negalėjo atvykti į teismo posėdį, todėl ji neturėjo galimybės pateikti įrodymų dėl ieškinio nepagrįstumo. Su šiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė ir jos atstovė pateikė medicinines pažymas jau priėmus sprendimą už akių ( b.l. 110 - 111). Atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad teismą informavo iki teismo posėdžio apie neatvykimo priežastis, dėl kurių būtų galima atidėti teismo posėdį. Vadovaujantis CPK 246 str. 1 d. neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos nėra laikoma svarbia priežastimi atidėti teismo posėdį. Atsakovės atstovė S. Č. neturėjo teisės atstovauti atsakovei, nes neturėjo teisininko diplomo (CPK 56 str. 1 d. 4 p.), todėl, sutinkant su pirmosios instancijos teismo nuomone, jos atvykimas ar neatvykimas į teismo posėdį neturėjo reikšmės. Be to, atsakovė su advokatu sudarė atstovavimo sutartį tik 2009-05-15, po sprendimo už akių priėmimo, nors antrinė pagalba Klaipėdos valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu buvo suteikta 2008-11-24. Atsakovė laiku nepasinaudojo jai suteikta teisine pagalba.

14Šalis, prašanti peržiūrėti sprendimą už akių, privalo įrodyti ir aplinkybes galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes (CPK 287 str. 2 d. 4 p.) Tokių įrodymų atsakovė nepateikė. Atsakovė teigia, kad pievų nenušienavo dėl blogų oro sąlygų, tačiau tokių įrodymų naepateikia. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad jai nėra žinoma apie ieškovės priimtą sprendimą dėl išmokų grąžinimo. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2008-05-16 raštu informavo atsakovę apie išmokėtos paramos susigrąžinimą (b. l. 20). Atsakovė teigia, kad kalta valstybė, nes nepadeda ūkininkui tinkamai paruošti dokumentų naudmenų, už kurias mokamos išmokos, deklaravimui. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta pozicija, kad tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

15Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netenkindamas prašymo atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti ir pareiškimo dėl 2009-01-27 sprendimo už akių peržiūrėjimo tinkamai aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl jos atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai