Byla 2S-1627-253/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės I. A. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-29 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei I. A., su trečiaisiais asmenimis – Kretingos rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriumi, dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

22012-03-22 Kretingos rajono apylinkės teisme buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys ir atsakovė įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus 2011-07-12 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-110712-00033, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, savo lėšomis per 1 mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti nesuformuotame žemės sklype, esančiame ( - ), pastatytą neypatingą pastatą ir sutvarkyti statybvietę.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2012-05-29 nutartimi netenkino atsakovės I. A. pareiškimo dėl 2012-03-22 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas vertino, kad nebuvo pažeista procesinių dokumentų įteikimo procedūra, be to, nenustatytos jokios aplinkybės, leidžiančios daryti išvadą, kad atsakovės šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teismas konstatavo, jog atsakovė savo atsiliepimo į ieškovės pareikštą ieškinį nepateikimo nepagrindė svarbiomis priežastimis ir be svarbių priežasčių laiku nepranešė negalinti pateikti atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas turėjo pagrindą priimti sprendimą už akių. Atsakovės nurodomoje administracine tvarka nagrinėjamoje byloje nebuvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – nebuvo sustabdytas ginčijamo reikalavimo vykdymas. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012-04-06 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-300-583/2012 pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą, t. y. teismas sprendimu iš esmės patvirtino savavališkos statybos faktą ir nustatė, kad I. A., pastačiusi neypatingos kategorijos statinį be statybą leidžiančio dokumento, neįgijo statytojo statuso ir įteisinti savavališkos statybos padarinių, šiuo aspektu, pareiškėja negali. Teismas darė išvadą, kad atsakovė nenurodė svarbių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, leidžiančių abejoti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu.

4Atskiruoju skundu atsakovė I. A. prašo 2012-05-29 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartį panaikinti ir civilinę bylą Nr. 2-402-824/2012 nutraukti. Nurodo, kad nors jos gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), ji gyvena ir mokosi ( - ), į ( - ) grįžta trumpam tik per pagrindines šventes. Dokumentų įteikimo procedūra buvo pažeista, dokumentai įteikti jos mamai A. A., o ne jai asmeniškai – apie procesinių dokumentų įteikimą mamai atsakovė sužinojo praėjus terminui atsiliepimui pateikti. Mano, kad teismas neturėjo remtis neįsiteisėjusiu 2012-04-06 Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu, kuris yra apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui ir galutinis sprendimas byloje nepriimtas. Apeliantės teigimu, ieškovės 2012-01-25 atliktas patikrinimas dėl 2011-07-14 reikalavimo įvykdymo ir konstatavimas, kad jis neįvykdytas, vykstant ginčui administraciniame teisme rodo išskirtinį šios institucijos suinteresuotumą ir piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis.

5Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-29 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad administracine tvarka nagrinėtoje byloje nebuvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – nebuvo sustabdytas minėto reikalavimo vykdymas, todėl ieškovė, vadovaudamasi LR statybos įstatymo 28 str. 6 d., konstatavusi, kad statytoja I. A. jai įteikto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-110714-00042, neįvykdė, privalėjo kreiptis į teismą. Procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai, o apie jai atsiųstus dokumentus atsakovė galėjo sužinoti pasinaudodama technologinėmis ryšių priemonėmis. Be to, atsakovė niekada pati nedalyvavo nei šioje byloje, nei Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-300-583/2012.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta tenkinti jos pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. LR CPK 287 str. 2 d. numato, kad pareiškime dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodytos aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Taigi teismas, nagrinėjantis pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi įvertinti tiek aplinkybes, susijusias su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, tiek su teismo sprendimo už akių pagrįstumu, t. y. spręsti, ar šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir ar pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

8Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės skunde nurodytos aplinkybės dėl atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą nelaikytinos svarbiomis procesinio pasyvumo priežastimis, kadangi nėra pagrindo sutikti, jog buvo pažeista procesinių dokumentų įteikimo procedūra. LR CPK 123 str. 3 d. numato, kad procesinį dokumentą pristatančiam asmeniui neradus adresato jo gyvenamojoje, dokumentas įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, tarp jų ir tėvams, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Nagrinėjamu atveju apeliantei skirti procesiniai dokumentai – ieškinys ir teismo pranešimas – jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu įteikti apeliantės motinai A. A. 2012-03-06. Iš bylos duomenų nenustatytas šeimos nario priešingas teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi, tokių duomenų nepatiekė ir apeliantė. Byloje pateiktas apeliantės motinos medicininis pažymėjimas, iš kurio matyti tik duomenys, kad ji vartojo vaistus, tačiau nenurodyta sunki sveikatos būklė, ji nebuvo hospitalizuota. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi LR CPK 246 str. 1 d. ir vertino, kad vien šie duomenys neįrodo, jog per atsiliepimui į ieškinį pateikti nustatytą 14 dienų terminą nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos nebuvo realios galimybės informuoti apeliantę apie gautus procesinius dokumentus.

9Apeliantė, nesutikdama su Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-29 nutartyje padaryta išvada, jog apeliantė neturi jokių galimybių įteisinti ginčo statybą, nurodo, kad įstatymo nustatyta tvarka turi galimybę įteisinti savavališką statybą. Apeliantė taip pat nurodo, kad ieškovės 2012-01-25 atliktas patikrinimas dėl 2011-07-14 reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo ir konstatavimas, kad jie neįvykdyti yra neteisėtas, kadangi apeliantė administracine tvarka ginčija 2011-07-14 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Nustatyta, kad 2011-07-14 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įpareigojo I. A. iki 2012-01-20 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius nesuformuotame žemės sklype ( - ), t. y. nugriauti pastatą ir sutvarkyti statybvietę. Iš bylos duomenų matyti, kad I. A. šį 2011-07-14 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius apskundė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, kuris 2012-04-06 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-300-583/2012 skundą atmetė kaip nepagrįstą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-11-15 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-602-2824-12 Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-04-06 sprendimas paliktas nepakeistas. Minėtais įsiteisėjusiais administracinių teismų procesiniais sprendimais buvo nustatyta, kad pareiškėja nėra tinkamas subjektas statytojo teisei įgyvendinti ir negali įteisinti savavališkų statybų, kadangi pareiškėja neturėjo jokių daiktinių teisių į žemės sklypą, kuriame vykdė savavališkas statybas – pareiškėja statinį pastatė žemės sklype, kuris priklauso valstybei, o pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą į ginčo žemės sklypą nuosavybės teisės turi būti atkurtos teisės aktų numatyta tvarka asmenims pagal sudarytą eilę ir pareiškėja dėl savavališkos statybos negali įgyti prioriteto kitų atžvilgiu. Taigi 2011-07-14 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius teisėtumo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (prejudicinis faktas) (LR CPK 182 str. 2 p.).

10Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad administracine tvarka nagrinėjamoje byloje nebuvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – nebuvo sustabdytas ginčijamo akto vykdymas. Šiuo atveju ieškovė, vadovaudamasi LR statybos įstatymo 28 str. 6 d. ir konstatavęs, kad I. A. jai įteikto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius per nustatytą terminą neįvykdė, privalėjo kreiptis į teismą, todėl šie veiksmai nelaikytini piktnaudžiavimu ieškovės procesinėmis teisėmis. Įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus bei nustatęs paminėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytos aplinkybės nagrinėjamu atveju neturi įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

11Teisėtos bei pagrįstos skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl Kretingos rajono apylinkės teismo

122012-05-29 nutartis paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Kretingos rajono apylinkės teismo 2012-05-29 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai