Byla 2YT-132-242/2016
Dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir kito globėjo skyrimo nepilnamečiam vaikui, suinteresuoti asmenys I. K., V. K., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, sekretoriaujant Jolantai Zabolevičienei, dalyvaujant pareiškėjo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Danutei Ropienei, suinteresuotiems asmenims I. K. ir V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl globėjo atleidimo iš pareigų ir kito globėjo skyrimo nepilnamečiam vaikui, suinteresuoti asmenys I. K., V. K., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus,

Nustatė

2Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-880-242/2015 vaikas R. R., gimęs ( - ), buvo atskirtas nuo motinos L. R., gimusios ( - ), vaikui R. R. buvo nustatyta nuolatinė globa ir jo globėju ir turto administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namai, įstaigos kodas 191645111, esantys Vilniuje, Žolyno g. 47, bei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta šiuose namuose, taip pat iš L. R. priteistas išlaikymas jos nepilnamečiam vaikui R. R., išieškant iš vaiko motinos periodines išmokas po 10,00 Eur dydžio sumą kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pradedant nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, šį priteistą išlaikymą išieškant ir mokant vaiko globos institucijai - Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namams.

3Pareiškėjas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašė atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namus iš vaiko R. R. globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir šio vaiko globėjais ir turto administratoriais paskirti I. K. ir V. K., gyvenančius ( - ), nustatyti nepilnamečio vaiko R. R. nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su globėjais I. K. ir V. K. bei nustatyti, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-880-242/2015 iš L. R. priteistas išlaikymas nepilnamečiam vaikui R. R. nukreipiamas vaiko globėjų ir turto administratorių I. K. ir V. K. naudai. Pareiškėjo atstovė paaiškino bei yra nurodyta pareiškime, kad ( - ) L. R. pagimdė sūnų R. R., vaikui tėvystė (tėvas) nenustatyta. 2014 m. sausio 7 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V2-29 vaikui R. R. buvo nustatyta laikinoji globa ir jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d sprendimu vaikas R. R. atskirtas nuo motinos L. R., vaikui nustatyta nuolatinė globa, jo globėju ir turto administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namai ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta šiuose namuose, taip pat iš L. R. priteistas išlaikymas jos nepilnamečiam vaikui. 2016 m. sausio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius gavo I. K. ir V. K. prašymą paskirti juos vaiko R. R. globėjais, kuriame nurodė, jog baigė mokymus, skirtus būsimiems globėjams ar įtėviams. Švenčionių socialinių paslaugų centras 2015 m. gruodžio 14 d. pateikė teigiamą išvadą, kad I. K. ir V. K. pasirengę tapti vaiko globėjais, nes turi tinkamas sąlygas ir atitinka visus keliamus reikalavimus globėjams. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2016 m. sausio 22 d. priėmė sprendimą, kad I. K. ir V. K. yra tinkami būti vaiko globėjais.

4Suinteresuoti asmenys I. K. ir V. K. prašė pareiškimą patenkinti, paskirti juos nepilnamečio vaiko R. R. globėjais ir turto administratoriais. Paaiškino, kad jie baigė būsimųjų globėjų ar įtėvių mokymus, sprendimas globoti be tėvų globos likusį vaiką buvo apgalvotas iš ankščiau, jie tvirtai nusprendė tapti nuolatiniais R. R. globėjais.

5Suinteresuoto asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjo prašymą dėl globėjo pakeitimo visiškai palaiko ir prašo tenkinti.

6Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą nedalyvaujant skyriaus atstovui. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į pareiškimą, nurodydamas, kad su pareiškimu sutinka, I. K. ir V. K. paskyrimas vaiko R. R. nuolatiniais globėjais atitinka geriausius vaiko interesus.

7Teismas, įvertinęs Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės, suinteresuotų asmenų I. K. ir V. K. paaiškinimus bei byloje esančius dokumentus (vaiko R. R. gimimo liudijimą ir gimimo įrašą, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-880-242/2015, I. K. ir V. K. prašymą paskirti vaiko globėjais, jų medicininius pažymėjimus ir santuokos liudijimą, Gyventojų registro tarnybos pažymas apie jų asmens duomenis ir deklaruotą gyvenamąją vietą, Valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialo pažymėjimus apie jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą, pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašus apie tai, kad I. K. ir V. K. neteisti, išrašus iš administracinių teisės pažeidimų registro, patvirtinančius, kad I. K. ir V. K. neturi administracinių nuobaudų, I. K. ir V. K. biografijas, Švenčionių socialinių paslaugų centro pažymėjimus apie tai, kad I. K. ir V. K. baigė bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programą, Švenčionių socialinių paslaugų centro išvadą dėl I. K. ir V. K. pasirengimo globoti vaiką, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendimą, kad I. K. ir V. K. yra tinkami būti vaiko globėjais), daro išvadą, kad pareiškėjo prašymas atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namus iš vaiko R. R. globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir šio vaiko globėjais ir turto administratoriais paskirti I. K. ir V. K. gali būti tenkinamas, nes nauji globėjai parinkti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.238, 3.249, 3.268 straipsniai), I. K. ir V. K. paskyrimas vaiko globėjais atitinka vaiko interesus, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.261 straipsniu, likę be tėvų globos vaikai apgyvendinami valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tuo atveju, kai nėra galimybės jų globoti šeimoje arba šeimynoje.

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 290, 291, 493, 494 straipsniais, teismas

Nutarė

9Pareiškimą patenkinti.

10Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namus, įstaigos kodas 191645111, esančius Vilniuje, Žolyno g. 47, iš nepilnamečio vaiko R. R., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), globėjo ir turto administratoriaus pareigų, į kurias buvo paskirti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-880-242/2015.

11Paskirti nepilnamečio vaiko R. R., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), globėjais ir turto administratoriais I. K., asmens kodas ( - ) ir V. K., asmens kodas ( - ) gyvenančius ( - ).

12Nustatyti, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-880-242/2015 iš L. R., gimusios ( - ), priteistas išlaikymas nepilnamečiam vaikui R. R., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), nukreipiamas vaiko globėjų I. K. ir V. K. naudai.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai