Byla B2-816-264/2010
Dėl bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Alramsta“, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teisejas Arunas Rudzinskas, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejes ieškovu AB „Montuotojas“ MF Alytuje, UAB „Lietuva Statoil“ atstovo advokato A. Beniušio, UAB „Lautra Motors“ atstoves advokato padejejos L. Drevinskaites ir UAB „Gedimex“ pareiškimus del bankroto bylos iškelimo atsakovui UAB „Alramsta“, n u s t a t e :

2Ieškovai pateike teismui pareiškimus, kuriais prašo iškelti bankroto byla atsakovui UAB „Alramsta“.

3Ieškovas AB „Montuotojas“ MF Alytuje nurodo, kad atsakovas pilnai neatsiskaite pagal 2008-05-21 tarp šaliu sudaryta Statybos rangos sutarti Nr. 08-05-21 ir yra skolingas ieškovui 222290,76 Lt, atsakovo administratoriumi siulo paskirti UAB „Šilkuva“.

4Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovas nurodo, kad atsakovas neatsiskaite už prekes (degalus) pagal korteliu Klientu sutarti Nr. 29070204619 bei jos pagrindu išrašytas PVM saskaitas-fakturas ir liko skolingas ieškovui 26 997,74 Lt, atsakovo administratoriumi siulo paskirti UAB „Forum regis“.

5Ieškovo UAB „Lautra Motors“ atstove nurodo, kad atsakovas neatsiskaite už suteiktas serviso paslaugas bei prekes pagal 2008-02-13 PVM saskaita-faktura Serija KD Nr. 00856, atsakovo skola ieškovui sudaro 1 196,81 Lt. Administratoriumi siulo paskirti Loreta Andziulyte.

6Ieškovas UAB „Gedimex“ nurodo, kad atsakovas neatsiskaite už atliktus darbus pagal 2008-06-10 tarp šaliu sudaryta Statybos rangos sutarti Nr. 084, todel ieškovas del skolos išieškojimo kreipesi i teisma. 2009-02-13 Kauno miesto apylinkes teismas patvirtino tarp šaliu sudaryta taikos sutarti, taciau atsakovas nesumoka ieškovui skolos taikos sutartyje numatytais terminais, atsakovo skola sudaro 21 584,19 Lt. Ieškovas atsakovo administratoriumi siulo skirti UAB „Verslo konsultantai“.

7Atsakovo UAB „Alramsta“ generalinis direktorius R. K. pateike teismui atsiliepima i ieškovu pareiškimus, kuriame nurodo, kad imone nepajegi atsiskaityti su kreditoriais bei toliau vykdyti veikla, prašo pareiškimus del bankroto iškelimo UAB „Alramsta“ patenkinti.

8Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir salygu, nustatytu LR Imoniu bankroto istatymo 6 ir 8 straipsniuose.

9Prašymai iškelti bankroto byla tenkintini.

10LR Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šiu salygu: 1) imone yra nemoki arba imone veluoja išmoketi darbuotojui (darbuotojams) atlyginima; 2) imone viešai paskelbe arba kitaip praneše kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo isipareigojimu. Imoniu bankroto istatymo 2 straipsnio 8 dalyje imones nemokumas apibrežiamas kaip jos busena, kai imone nevykdo isipareigojimu (nemoka skolu, neatlieka iš anksto apmoketu darbu ir kt.) ir pradelsti imones isipareigojimai (skolos) viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes.

11Iš uždarosios akcines bendroves „Alramsta” balanso, sudaryto 2009 m. liepos 31 dienai, nustatyta, kad i balansa irašyto turto verte sudaro 4 506 751 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto – 512218 Lt, trumpalaikio turto – 3 994 533 Lt. Didžiaja dali trumpalaikio turto (2 858 508 Lt) vertes sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai 2009-07-31 dienai sudaro 5 585 011 Lt, iš kuriu pradelsti finansiniai isipareigojimai kreditoriams minetai dienai – 5 250 246 Lt. Imone per šiuos metus patyre 877 350 Lt nuostoliu. Mineti duomenys pagrindžia, jog UAB „Alramsta“ yra nemoki, kadangi pradelsti imones finansiniai isipareigojimai viršija puse i jos balansa irašyto turto vertes, todel jai keltina bankroto byla (IBI 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, priemes nutarti iškelti bankroto byla, privalo paskirti imones administratoriu. Administratorius yra placius igalinimus imones bankroto procese turintis fizinis arba juridinis asmuo, nuo kurio veiksmu didžiaja dalimi priklauso tinkama visu kreditoriu bei pacios imones teisetu interesu apsauga, bankroto proceduru vykdymo sklandumas bei skaidrumas. IBI 11 straipsnio 2 dalis teismui suteikia diskrecine teise spresti klausima, kuris asmuo paskirtinas administratoriumi. Teismui suderinus ieškovu siulomu administratoriu UAB „Šilkuva“, UAB „Forum regis“, L. Andziulytes ir UAB „Verslo konsultantai“ kandidaturas su Imoniu bankroto valdymo departamentu prie Ukio ministerijos, ši institucija nurode, kad visos jos atitinka teises aktu nustatytus reikalavimus. Duomenu, kad siulomos administratoriu kandidaturos prieštarautu imperatyvioms IBI 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Ivertinus UAB „Alramsta“ kreditoriu sarašo didele apimti, parenkant administratoriaus kandidatura, yra svarbus administratoriaus patirties, jo kvalifikacijos, kompetencijos bei optimalaus darbo kruvio kriterijai. Vadovaujantis minetais kriterijais, 2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Senato nutarimo 12-me punkte išdestytomis metodinemis rekomendacijomis, viešuoju interesu bei Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio nustatyta teismo teise paskirti administratoriu, teismas sprendžia, jog nagrinejamu atveju tinkamesne galimybe administruoti UAB „Alramsta“ bankroto procedura tures UAB „Forum regis“ (i. k. 126340242, Leidimas teikti administravimo paslaugas Nr. 107), turinti ilgamete patirti teikiant imoniu bankroto proceduras. Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Ukio ministerijos IBI 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidaturai pritare (2009 m. liepos 31 d. Nr. (6.20) A2-2169).

13Kadangi 2009-07-27 Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones atsakovui UAB „Alramsta“ (b. l. 62-63), todel laikytina, jog LR Imoniu bankroto istatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimas uždeti arešta atsakovo turtui, galiojanti iki nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos yra ivykdytas (Turto arešto akto registro Nr.0609001787 2009-07-29).

14Vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alramsta“, i. k. 149971252, adresas: Naujoji g. 144, Alytus, bankroto byla.

16Administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“, i. k. 126340242, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, Leidimas teikti administravimo paslaugas Nr. 107.

17Nustatyti 40 dienu laikotarpi nuo šios nutarties isiteisejimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

18Nustatyti, kad UAB „Alramsta“ vadovas ne veliau kaip per 10 dienu nuo šios nutarties isiteisejimo privalo perduoti administratoriui turta pagal balansa, sudaryta nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Ieškovais byloje laikyti AB „Montuotojas“ MF Alytuje, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Lautra Motors“ ir UAB „Gedimex“, atsakovu - UAB „Alramsta“, o i byla istojusius atsakovo kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus ju finansinius reikalavimus, pripažinti treciaisiais asmenimis be savarankišku reikalavimu.

20Apie bankroto bylos iškelima ne veliau kaip kita darbo diena pranešti juridiniu asmenu registrui. Pranešti IBI 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims bei Imoniu bankroto valdymo departamentui prie ukio ministerijos, ieškovui AB „Montuotojas“ MF Alytuje, ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovui advokatui A. Beniušiui, ieškovo UAB „Lautra Motors“ atstovei advokato padejejai L. Drevinskaitei, ieškovui UAB „Gedimex“, atsakovui ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui ivykdyti visus IBI 10 str. 4 d. 3 punkte, 7 dalies 8 punkte numatytus veiksmus, bei IBI 22 str. 1 d. nustatytu terminu sušaukti pirmaji kreditoriu susirinkima.

22Ši nutartis per 10 dienu nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Arunas Rudzinskas, teismo posedyje rašytinio... 2. Ieškovai pateike teismui pareiškimus, kuriais prašo iškelti bankroto byla... 3. Ieškovas AB „Montuotojas“ MF Alytuje nurodo, kad atsakovas pilnai... 4. Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovas nurodo, kad atsakovas neatsiskaite... 5. Ieškovo UAB „Lautra Motors“ atstove nurodo, kad atsakovas neatsiskaite už... 6. Ieškovas UAB „Gedimex“ nurodo, kad atsakovas neatsiskaite už atliktus... 7. Atsakovo UAB „Alramsta“ generalinis direktorius R. K.... 8. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 9. Prašymai iškelti bankroto byla tenkintini.... 10. LR Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 11. Iš uždarosios akcines bendroves „Alramsta” balanso, sudaryto 2009 m.... 12. Teismas, vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 13. Kadangi 2009-07-27 Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios... 14. Vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alramsta“, i. k. 149971252, adresas:... 16. Administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“, i. k. 126340242, adresas:... 17. Nustatyti 40 dienu laikotarpi nuo šios nutarties isiteisejimo kreditoriniams... 18. Nustatyti, kad UAB „Alramsta“ vadovas ne veliau kaip per 10 dienu nuo šios... 19. Ieškovais byloje laikyti AB „Montuotojas“ MF Alytuje, UAB „Lietuva... 20. Apie bankroto bylos iškelima ne veliau kaip kita darbo diena pranešti... 21. Pavesti administratoriui ivykdyti visus IBI 10 str. 4 d. 3 punkte, 7 dalies 8... 22. Ši nutartis per 10 dienu nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama...