Byla 2-527/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, kuria atmestas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2312-41/2006 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, tretiesiems asmenims UAB „Trikampis žiedas“, UAB „Ekskomisarų biuras“ ir prašė panaikinti atsakovo 2006 m. liepos 18 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu.

4Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą. Kadangi atsakovas informavo ieškovus, jog nuo 2006 m. rugpjūčio 7 d. jie turi perduoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patalpų, teritorijos ir turto apsaugą konkurse laimėjusiam UAB „Trikampis žiedas“, mano, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi ieškovų UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

6Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovai nepateikė patikimų įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąją apsaugos priemonę, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog, jų nesiėmus, pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Vien ieškinio padavimas automatiškai teismui nesudaro pagrindo taikyti laikinosios apsaugos priemonės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, nevaržant kitų asmenų interesų labiau nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti. Nepagrįstai pritaikius ieškovų prašomą laikinąją apsaugos priemonę, būtų pažeista atsakovo galimybė apsaugoti savo turtą ir trečiojo asmens turtiniai interesai, apribotos jo galimybės dalyvauti ūkinėje-komercinėje veikloje ir t. t. Teismas taip pat pažymi, kad ieškovai savo ieškiniu reiškia neturtinio pobūdžio reikalavimą, tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tiesiogiai turėtų įtakos kitos šalies turtiniams interesams.

7Ieškovai UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – 2006 m. birželio 7 d. paskelbto AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo procedūrų sustabdymą, tuo pačiu sustabdant tarp AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Trikampis žiedas“ galimai pasirašytos sutarties galiojimą bei įpareigoti atsakovą AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pavesti UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriui teikti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugas pagal su atsakovu 2005 m. liepos 22 d. pasirašytoje Paslaugų teikimo sutartyje Nr. 10520/4/778 numatytas sąlygas, iki byloje bus priimtas sprendimas dėl ieškovų 2006 m. rugpjūčio 3 d. pateikto patikslinto ieškinio reikalavimo.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas turėjo pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkės ar pasidarys negalimas teismo sprendimo įvykdymas, nes nebus užtikrinti ieškovų turtiniai interesai bei nebus užkirstas kelias aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Tai patvirtina 2005 m. liepos 22 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 10520/4/778 bei 2005 m. rugpjūčio 1 d. Stebėjimo ir reagavimo sutarties Nr. 05-150 nuorašai, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2006 m. liepos 28 raštas Nr.10510-635. Ieškovai kiekvieną dieną patiria realią grėsmę netekti savo darbuotojų, reikalingų AB „Rytų skirstomieji tinklai“ objektų apsaugai užtikrinti, dėl ko vėliau būtų apsunkintas arba pasidarytų nebeįmanomas ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

102. Ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinimas užtikrintų atsakovo galimybes apsaugoti savo turtą iki bus priimtas teismo sprendimas. Tai patvirtina Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriui pateiktas UAB „Trikampis žiedas“ 2006 m. rugpjūčio 7 d. prašymas Nr. S-06-1162. Be to, ieškovai paslaugas atsakovui jau teikė ir buvo pasiryžę teikti toliau visuose UAB „Trikampis žiedas“ rašte išvardintose vietovėse patys, nesudarydami jokių sutarčių su kitomis saugos tarnybomis. Tai įrodo tarp ieškovų 2005 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta Stebėjimo ir reagavimo sutartis ir 2006 m. birželio 20 d. sudaryta Jungtinės veiklos sutartis (1.2, 1.5, 3.3,3.6, 4.3 ir 4.6 p.), kurios yra pateiktos teismui.

113. Teismas netinkamai aiškino Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 122 straipsnio trečiojoje dalyje numatytą laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymo - taikymo ekonomiškumo principą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų įgyvendintas ekonomiškumo principas, nes ieškovai apsaugos paslaugas pagal 2005 m. liepos 22 d. pasirašytą Paslaugų teikimo sutartį iki 2006 m. rugpjūčio 7 d. atsakovui teikė pigiau nei nurodyta UAB „Trikampis žiedas“ pateiktame konkursiniame pasiūlyme. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apsaugos paslaugas iš UAB „Trikampis žiedas“ perka net 5502,93 Lt per mėnesį brangiau negu minėtas paslaugas būtų teikę ieškovai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime nurodo, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms – sudarius sutartis su konkurso laimėtojais - išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio trečiojoje dalyje, nes viešojo pirkimo procedūrų vykdymo stabdymas, kai pats pirkimas jau yra pasibaigęs, tampa teisiškai bereikšmis. Atskirajame skunde keliami nauji reikalavimai, kurie yra nepagrįsti ir netenkintini. Prašymas sustabdyti 2006 m. liepos 31 d. sutarties galiojimą yra nepagrįstas, nes gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais patikslinto ieškinio reikalavimais. Civilinio proceso kodeksas nenumato laikinosios apsaugos priemonės - sudarytos sutarties galiojimo sustabdymo. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų teisingumo bei protingumo principus. Ieškovų reikalavimų patenkinimas, teismui sustabdžius 2006 m. liepos 31 d. sutarties vykdymą, kai faktinis visų sutartyje nurodytų objektų saugojimas jau yra atliekamas, būtų visiškai neracionalus. Ieškovai žinojo, kad sutartis yra sudaryta 12 mėnesių, tad, nelaimėjus naujai skelbiamo konkurso, sutartys su darbuotojais būtų buvusios nutrauktos bet kuriuo atveju. Nurodo, kad UAB „Pasala“ neteisingai sugretino sutarčių, kurių objektas ir jo apimtis skirtingi, paslaugų kainas.

14Atskirąjį skundą tenkintinas iš dalies.

15Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio pirmoji dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją ar teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.).

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina tikslui pasiekti.

17Įvertinus ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriaus pareikšto ieškinio dalyką – panaikinti 2006 m. liepos 18 d. atsakovo sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu - laikinosios apsaugos priemonės, kuri apimtų įpareigojimą akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ sustabdyti patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo procedūras, taikymas būtų pagrįstas ir tikslingas, nes yra pagrindas teigti, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas teismo sprendimo vykdymas tuo atveju, jeigu būtų patenkintas tokio turinio ieškinio reikalavimas.

18Teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio antrosios dalies pirmąjį punktą pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas ir tolesnėms pirkimo procedūroms jis nekviečiamas. Tad nagrinėjamu atveju patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimas laikytinas pasibaigusiu, atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ sudarius sutartį su UAB „Trikampis žiedas“ dėl minėtų paslaugų teikimo. Pažymėtina, kad šios aplinkybės nepatvirtina joks byloje esantis dokumentas, t. y. į bylą nėra pateikta sutartis, pasirašyta tarp AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Trikampis žiedas“ dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų teikimo. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs ir kad išnyksta teisinis pagrindas taikyti laikinosios apsaugos priemonės.

19Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės - pirkimo procedūros sustabdymo - taikymas atitiktų tiek proporcingumo, tiek ir ekonomiškumo principus. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, UAB „Trikampis žiedas“ investuos į būsimos viešojo pirkimo sutarties vykdymą: teiks pasiūlymus ir sudarys sutartis su kitomis bendrovėmis dėl apsaugos paslaugų, kaip kad patvirtina 2006 m. rugpjūčio 7 d. raštas dėl sutarties sudarymo (b. l. 73), ir atliks kitus veiksmus, dėl ko, patenkinus ieškinį, tikėtina patirs nuostolių, kurių, pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, galima būtų išvengti.

20Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovų prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, neįvertino visų svarbių šiam klausimui spręsti faktinių bylos aplinkybių, tuo pažeisdamas proceso teisės normas (CPK 263, 265 str.), dėl to padarė nepagrįstą išvadą ir klausimą išsprendė neteisingai. Tokie pažeidimai yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d.).

21Kiti ieškovų atskirajame skunde išdėstyti prašymai: sustabdyti tarp AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Trikampis žiedas“ galimai pasirašytos sutarties galiojimą bei įpareigoti atsakovą AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pavesti ieškovams teikti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugas pagal su atsakovu 2005 m. liepos 22 d. pasirašytoje Paslaugų teikimo sutartyje Nr. 10520/4/778 numatytas sąlygas iki byloje bus priimtas sprendimas dėl ieškovų 2006 m. rugpjūčio 3 d. pateikto patikslinto ieškinio reikalavimo negali būti tenkinami, nes tokie prašymai peržengia apeliacinio nagrinėjimo ribas. Tokių prašymų ieškovai nebuvo pateikę pirmosios instancijos teismui ir, priimant skundžiamąją nutartį, tokie prašymai nebuvo nagrinėjami. Taigi jų nagrinėjimas nesusijęs su Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimais, todėl negali būti apeliacinio nagrinėjimo objektas (CPK 312, 338 str).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

24Ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti iš dalies.

25Taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ (įm. k. 110870890, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius) 2006 m. birželio 7 d. paskelbto viešojo pirkimo procedūras dėl patalpų, teritorijos ir turto apsaugos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius... 4. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi ieškovų UAB... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovai... 7. Ieškovai UAB „Pasala“ ir Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyrius... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas turėjo pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog, nepritaikius... 10. 2. Ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinimas... 11. 3. Teismas netinkamai aiškino Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ)... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“... 13. Atsiliepime nurodo, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms – sudarius... 14. Atskirąjį skundą tenkintinas iš dalies.... 15. Pagal CPK 144 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas dalyvaujančių... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 17. Įvertinus ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Pasala“ ir Viešosios... 18. Teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pagal VPĮ... 19. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės -... 20. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Kiti ieškovų atskirajame skunde išdėstyti prašymai: sustabdyti tarp AB... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir... 24. Ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti iš... 25. Taikyti laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti akcinės bendrovės...