Byla e2-211-1055/2020
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“, ir pagal atsakovo D. E. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul, sekretoriaujant Daivai Savickienei, Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. T., nedalyvaujant atsakovui D. E., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekyba ieškinį atsakovui D. E. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „( - )“, ir pagal atsakovo D. E. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „( - )“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D. E. 1 127,99 EUR skolos, 60,26 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „( - )“ 2019 m. balandžio 10 d. sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo perduoti pirkėjui UAB „( - )“ prekes, o pirkėjas įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tai yra per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Laiku neapmokėjus prekių, pirkėjas įsipareigojo mokėti 0,05 procento palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Trečiasis asmuo yra skolingas ieškovei 1 127,99 EUR pagal šias išrašytas ir pilnai neapmokėtas sąskaitas faktūras: 2019 m. gegužės 30 d. ( - ), kurios suma 1 090 EUR (neapmokėta suma – 588,32 EUR), 2019 m. gegužės 31 d. ( - ), kurios suma 271,94 EUR, 2019 m. birželio 28 d. ( - ), kurios suma 267,73 EUR. Kadangi trečiasis asmuo vėlavo atsiskaityti už prekes, už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 29 d. iki 2019 m. spalio 21 d. yra apskaičiuotos palūkanos, kurių suma yra 60,26 EUR. 2019 m. rugpjūčio 26 d. panešimu Nr. 322 ieškovė informavo trečiąjį asmenį apie susidariusią skolą ir pareikalavo nedelsiant sumokėti įsiskolinimą ir palūkanas, tačiau trečiasis asmuo skolos geranoriškai neapmokėjo.

62019 m. balandžio 10 d. ieškovė ir atsakovas D. E. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas laidavo už trečiąjį asmenį UAB „( - )“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 26 d. pranešimu Nr. ( - ) informavo atsakovą apie neapmokėtą trečiojo asmens skolą ir pareikalavo nedelsiant sumokėti įsiskolinimą ir sutartyje numatytas palūkanas. Atsakovas skolos ir palūkanų geranoriškai nesumokėjo. Atsakovo atsakomybė pagal laidavimo sutartį yra solidari, todėl ieškovė prašo priteisti susidariusį įsiskolinimą ir palūkanas iš atsakovo kaip solidaraus skolininko.

7Atsakovas D. E. pateikė atsiliepimą/priešieškinį, kuriuo prašė išaiškinti ieškovei sąžiningą pareigą reikšti ieškinį prekių gavėjui trečiajam asmeniui UAB „( - )“; ieškinį, reiškiamą jo atžvilgiu, atmesti kaip nepagrįstą; pripažinti negaliojančia jo pasirašytą laidavimo sutartį.

8Nurodė, kad UAB „( - )“, vadovaujama ( - ) piliečio S. K. neteisėtai atleido jį iš darbo (kas konstatuota darbo ginčų komisijos sprendimu), nusikalstamai užvaldė įmonę, turtą bei jo akcijas šioje įmonėje (veika tiriama ikiteisminio tyrimo), nusikalstamai grobsto įmonės turtą ir t.t. Jo buvimo direktoriumi metu jis laidavo už įmonės įsigyjamas prekes, o dabar įmonė neigia gavusi, pirkusi ir naudojanti prekes (lovas darbuotojų apgyvendinimui). Jis direktoriaus pareigose buvo tik iki 2019 m. balandžio 24 d., o nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. yra neteisėtai atleistas iš darbo. Jis asmeniškai minimų prekių niekada nėra gavęs ir nėra jų naudojęs savo reikmėm, dėl to prašo jo pasirašytą laidavimo sutartį pripažinti neteisėta ir negaliojančia, nes priešingu atveju jis privalės atlyginti už begales kitų prekių, kurias galimai nusikalstamai paėmė ar paims UAB „( - )“.

9Ieškovė atsiliepime į priešieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad atsakovo atsakomybė pagal laidavimo sutartį yra solidari, jis įsipareigojo atsakyti už trečiojo asmens prievoles prieš ieškovę pagal 2019 m. balandžio 10 d. pirkimo – pardavimo sutartį ta pačia apimtimi, kaip ir trečiasis asmuo. Atkreipia dėmesį, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą laiduotojas turi teisę atgauti visą sumokėtą skolą iš pagrindinio skolininko. Laidavimo sutartyje su atsakovu numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių kreditoriui pagal pagrindinę sutartį įvykdymo. Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovo laidavimas yra pasibaigęs ar galėjo pasibaigti dėl to, kad jis neteko trečiojo asmens vadovo pareigų ar buvo atleistas iš darbo įmonėje. Kol su ieškove nėra atsiskaityta už nupirktas pagal sutartį prekes, laidavimas galios. Taip pat pažymėjo, kad neapmokėtas sąskaitas faktūras yra gavęs (paėmęs) atsakovas dar jam dirbant pas trečiąjį asmenį, o prekių gavimą patvirtina kartu su atsiliepimu pateikti dokumentai. Po laidavimo sutarties pasirašymo atsiradę atsakovo ir trečiojo asmens nesutarimai ir/ar atsakovo sprendimas perleisti įmonės akcijas ir vadovavimą kitiems asmenims, savaime nepanaikina atsakovo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį. Pats atsakovas privalėjo užtikrinti arba siekti, kad su ieškove būtų tinkamai ir laiku atsiskaityta, galėjo pasiūlyti šalių sutarimu nutraukti laidavimo sutartį arba inicijuoti prekių pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą. Atsakovas taip pat turėjo ir galėjo informuoti ieškovę apie esminius pokyčius pas trečiąjį asmenį, galinčius turėti įtakos sutarties vykdymui, galėjo neimti trečiojo asmens vardu prekių, kurių apmokėjimą buvo laidavęs, galėjo prašyti nebeišduoti prekių trečiajam asmeniui, kai jo santykiai su įmone pasibaigė, tačiau atsakovas to nepadarė. Atsakovas priešieškinyje nėra nurodęs jokių aplinkybių ir nėra pateikęs įrodymų, kurių pagrindu galima būtų laidavimo sutartį pripažinti negaliojančia, tai yra nuginčyti sandorį teismo sprendimu arba pripažinti jį niekiniu, todėl priešieškinis yra nepagrįstas ir atmestinas.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“ pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas D. E., kuris yra buvęs trečiojo asmens darbuotojas, pasinaudodamas jam išduota kreditine kortele (atsiskaitymui už UAB „Bikuvos“ prekyba prekes) priėmė savo žinion ieškinyje nurodytas prekes. Šios prekės buvo įsigytos trečiajam asmeniui nežinant, ne jo nurodymu ir naudai, ir minėtų prekių atsakovas trečiajam asmeniui neperdavė. Atsižvelgiant į išdėstytą, trečiasis asmuo neprieštarauja, kad ieškovės ieškinys atsakovui būtų patenkintas. Atsiliepimo į priešieškinį per nustatytą terminą nepateikė.

11Ieškovės atstovas posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais, priešieškinį prašė atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

12Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad 2019 m. balandžio 10 d. ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ir trečiasis asmuo UAB „( - )“ sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo perduoti pirkėjui UAB „( - )“ prekes, o pirkėjas įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tai yra per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. birželio 28 d. ieškovė išrašė trečiajam asmeniui už pristatytas prekes sąskaitas faktūras: 2019 m. gegužės 30 d. Nr. ( - ), suma 1 090 EUR, 2019 m. gegužės 31 d. Nr. ( - ), suma 271,94 EUR ir 2019 m. birželio 28 d. Nr. ( - ), suma 267,73 EUR. Pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras trečiasis asmuo nustatytais terminais pilnai neatsiskaitė su ieškove ir liko jai skolingas 1 227,99 EUR. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 26 d. pranešimu Nr. 322 informavo trečiąjį asmenį apie įsiskolinimą ir pareikalavo nedelsiant jį padengti, tačiau trečiasis asmuo pilnai skolos neapmokėjo ir liko skolingas 1 127,99 EUR. Pagal sutarties 19 punktą, laiku neapmokėjus įsigytų prekių pirkėjas įsipareigojo sumokėti 0,05 procento palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną. Ieškovės paskaičiavimu taikant 0,05 proc. dydžio palūkanų normą, kuri skaičiuotina nuo nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 29 d. iki 2019 m. spalio 21 d., susidarė 60,26 EUR palūkanų suma.

14Ieškovė ir atsakovas D. E. 2019 m. balandžio 10 d. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovas laidavo už trečiąjį asmenį UAB „( - )“ ir įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai nevykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal sutartį. Laidavimo sutartyje taip pat nustatyta, kad atsakovas atsako ieškovei ta pačia apimtimi, kaip ir skolininkas, skolininkui nevykdant prievolių ieškovei, laiduotojas privalo nedelsiant įvykdyti visas skolininko prievoles pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ). Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 26 d. pranešimu Nr. ( - ) informavo atsakovą apie trečiojo asmens skolą ir pareikalavo nedelsiant sumokėti skolą ir sutartyje numatytas palūkanas už vėlavimą nuo 2019 m. birželio 29 d. Atsakovas skolos už prekes ir palūkanų geranoriškai nesumokėjo.

15Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia 2019 m. balandžio 10 d. pasirašytą laidavimo sutartį.

16Atsakovas prašė išaiškinti ieškovei sąžiningą pareigą reikšti ieškinį prekių gavėjui trečiajam asmeniui UAB „( - )“ ir pripažinti negaliojančia 2019 m. balandžio 10 d. jo ir ieškovės pasirašytą laidavimo sutartį, tačiau pagrindo, kuriuo ji turėtų būti pripažinta negaliojančia, nenurodė. Jo nuomone, aplinkybė, kad jis nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. nebėra UAB „( - )“ darbuotojas, yra pakankamas pagrindas pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia.

17Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Esant šalių sutartiniams santykiams šalių sutartis turi būti taikoma, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o įstatymo nuostatos taikomos tiems klausimams, dėl kurių šalys nesusitarė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011).

18Byloje nėra duomenų, kad sudarydamas laidavimo sutartį, atsakovas veikė prieš savo valią. Taip pat nėra nustatyta jokių aplinkybių, kurios leistų konstatuoti esant pagrindui pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia remiantis kuriuo nors iš CK 1.80 – 1.93 straipsniuose numatytų pagrindų. Ta aplinkybė, kad laiduotojo (atsakovo) nebesieja darbiniai santykiai su pagrindiniu skolininku (trečiuoju asmeniu), įtakos laidavimo sutarties galiojimui neturi, kadangi vadovaujantis CK 6.87 straipsniu, laidavimas baigiasi: 1) tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė, 2) kai laiduotojas miršta, 3) jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, išskyrus atvejus, kai laidavimo sutartis numato ką kita, 4) laidavimas baigiasi, kai skola pagal laidavimu užtikrintą prievolę perkeliama kitam asmeniui, o laiduotojas nedavė sutikimo kreditoriui laiduoti ir už naująjį skolininką, 5) jeigu kreditorius be pagrindo atsisako priimti skolininko arba laiduotojo pasiūlytą tinkamą prievolės įvykdymą.

19Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad laidavimo teisinis reglamentavimas, įtvirtinantis laiduotojo teises ir jo atsakomybę pagal laidavimo sutartį, bei praktikoje paprastai egzistuojantys laiduotojo ir asmens, už kurį laiduojama, ryšiai suponuoja laiduotojo pareigą pačiam aktyviai veikti, užtikrinant, kad jo interesai nukentėtų kuo mažiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2014). Nagrinėjamu atveju atsakovas, nutraukęs darbo santykius su trečiuoju asmeniu, apie tai ieškovės neinformavo, nesiėmė jokių veiksmų, kad jo interesai esant galiojančiai laidavimo sutarčiai nukentėtų kuo mažiau.

20Nesant pagrindo pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį atsakovas lieka atsakingas už prievolę, atsiradusią pagal pagrindinę sutartį. Atsakovas ir trečiasis asmuo remiantis laidavimo sutarties 3.1 punktu yra solidarūs skolininkai. Vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė, kreipdamasi į teismą, nepažeidė jokių sutartinių ar įstatymo normų, kadangi solidariems skolininkams trečiajam asmeniui ir atsakovui netinkamai vykdant jiems pagal sutartis tekusią prievolę, ji įgijo teisę reikalauti, kad būtų atlyginti visi jos patirti nuostoliai (CK 6.63 straipsnis), o tuo pačiu ir pasirinkti, kuriam iš solidarių skolininkų reikšti reikalavimus.

21Taip pat pažymėtina, kad remiantis CK 6.83 straipsnio 1 dalimi įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę. Nors trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prekių pagal ieškinyje nurodytas sąskaitas faktūras nėra gavęs, visas prekes savo asmeninėms reikmėms įgijo atsakovas, tačiau teismas kritiškai vertina tokius trečiojo asmens teiginius. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų trečiojo asmens versiją, priešingai, ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog prekės buvo įgytos trečiojo asmens naudai ir gautos įmonėje.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimų, todėl priešieškinis atmestinas.

23Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo skolą ir palūkanas.

24Remiantis CK 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu (CK 6.313 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytose vietose (CK 6.344 straipsnio 1 dalis).

25Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles.

26Atsakovas neginčija, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „( - )“ 2019 m. balandžio 10 d. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), o tarp atsakovo ir ieškovės tą pačią dieną buvo pasirašyta Laidavimo sutartis, kuria atsakovas laidavo už trečiojo asmens prievoles ieškovei pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovas taip pat neginčijo, kad trečiasis asmuo nukrypo nuo sutartyje sutartos mokėjimo tvarkos. Atsakovas ginčija tik ieškovės pasirinkimą kreiptis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo būtent iš jo, kaip laiduotojo. Dėl laidavimo sutarties galiojimo ir ieškovės teisės reikšti reikalavimą jam, kaip solidariajam skolininkui, teismas jau pasisakė aukščiau, todėl šių motyvų nekartoja.

27Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo netinkamai vykdė jam pagal sutartį tekusią prievolę laiku atsiskaityti už gautas prekes (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis) ir atsisakė ją vykdyti, ką draudžia įstatymas (CK 6.59 straipsnis). Laikytina, kad trečiasis asmuo pažeidė jam kilusią prievolę, todėl ieškovė įgijo teisę į savo teisių gynimą.

28Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis).

29Skolininkei (trečiajam asmeniui) neįvykdžius prievolės, kilusios ieškovės atžvilgiu, ši prievolė tenka laiduotojai (atsakovui), tačiau skolos ieškovei nesumokėjo ir laiduotojas, tai yra atsakovas taip pat neįvykdė laidavimo sutartimis prisiimtos prievolės atsakyti už laiduojamąjį, taigi jie laikomi pažeidusiais sutartinį įsipareigojimą (CK 6.59, 6.63, 6.71 – 6.73, 6.205 straipsniai).

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė, kreipdamasi į teismą, nepažeidė jokių sutarčių ar įstatymo normų, kadangi trečiajam asmeniui ir atsakovui netinkamai vykdant jai pagal sutartį tekusią prievolę, ji įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas atlygintų visus jos patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnis), kuriuos ieškovės paskaičiavimu sudaro 1 127,99 EUR skola ir 60,26 EUR sutartinės palūkanos (CK 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys, sutarties 19 punktas).

31CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų.

33Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 1 ir 2 dalimis šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

34Ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, kuris sudaro 27,00 EUR ir 800,00 EUR dydžio advokato pagalbos išlaidos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnis).

35Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybės biudžeto naudai priteistinos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 17,28 EUR (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 88 straipsnis, 96 straipsniai).

36Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

37Ieškovės ieškinį patenkinti visiškai, atsakovo priešieškinį atmesti.

38Priteisti iš atsakovo D. E., asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekyba, juridinio asmens kodas 284088150, buveinės adresas Utena, Užpalių g. 81, naudai: 1 127,99 EUR (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt septynis eurus ir 99 ct) skolos, 60,26 EUR (šešiasdešimt eurų ir 26 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 188,25 EUR (vieno tūkstančio vieno šimto aštuoniasdešimt aštuonių eurų ir 25 ct) sumą už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 27,00 EUR (dvidešimt septynis eurus ir 00 ct) žyminio mokesčio ir 800,00 EUR (aštuonis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

39Priteisti iš atsakovo D. E., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą 17,28 EUR (septyniolika eurų ir 28 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios turi būti sumokėtos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Bikuvos“ prekyba ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D.... 5. Nurodė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „( - )“ 2019 m. balandžio... 6. 2019 m. balandžio 10 d. ieškovė ir atsakovas D. E. sudarė laidavimo... 7. Atsakovas D. E. pateikė atsiliepimą/priešieškinį, kuriuo prašė... 8. Nurodė, kad UAB „( - )“, vadovaujama ( - ) piliečio S. K. neteisėtai... 9. Ieškovė atsiliepime į priešieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti.... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „( - )“... 11. Ieškovės atstovas posėdžio metu palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti... 12. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad 2019 m. balandžio 10 d. ieškovė UAB „Bikuvos“... 14. Ieškovė ir atsakovas D. E. 2019 m. balandžio 10 d. sudarė laidavimo... 15. Dėl priešieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia 2019 m. balandžio... 16. Atsakovas prašė išaiškinti ieškovei sąžiningą pareigą reikšti... 17. Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Pagal... 18. Byloje nėra duomenų, kad sudarydamas laidavimo sutartį, atsakovas veikė... 19. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad laidavimo teisinis reglamentavimas,... 20. Nesant pagrindo pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį atsakovas lieka... 21. Taip pat pažymėtina, kad remiantis CK 6.83 straipsnio 1 dalimi įvykdžiusiam... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti atsakovo... 23. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo skolą ir palūkanas. ... 24. Remiantis CK 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo-pardavimo sutartimi viena... 25. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 26. Atsakovas neginčija, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „( - )“... 27. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo netinkamai vykdė jam pagal sutartį... 28. Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku... 29. Skolininkei (trečiajam asmeniui) neįvykdžius prievolės, kilusios ieškovės... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė,... 31. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 33. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 34. Ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, todėl iš atsakovo ieškovės... 35. Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybės biudžeto naudai... 36. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu,... 37. Ieškovės ieškinį patenkinti visiškai, atsakovo priešieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš atsakovo D. E., asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios... 39. Priteisti iš atsakovo D. E., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...