Byla 2A-634-467/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, trečiasis asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus, Andrutės Kalinauskienės ir Almos Urbanavičienės (pirmininkė ir pranešėja)

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. T. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui M. T. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, trečiasis asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė įpareigoti atsakovą M. T. per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. gyvenamojo namo 14A1b, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), klinkerio plytų išorės apdailą pakeisti į medines dailylentes, stogo dangą iš molio čerpių pakeisti į bitumą, o pagalbinio ūkio pastato 15I1b, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), stogo dangą iš molio čerpių pakeisti į bituminę dangą bei sutvarkyti statybvietę.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas, neturėdamas privalomų techninių dokumentų, žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, savavališkai vykdė jam nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo 14A1b ir pagalbinio ūkio pastato 15I1b statybos, t.y. paprastojo remonto darbus. Pagal LR statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 12 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktus statytojas turėjo turėti statybą leidžiantį dokumentą, kurio atsakovas neturėjo. Gyvenamojo namo 14A1b kadastrinių matavimų byloje Nr. 79/2111 nurodyta, kad jo išorės apdaila – medinės dailylentės, o stogo danga – bituminė, pagalbinio ūkio pastato 15I1b stogo danga – bituminė. Atsakovas gyvenamojo namo išorės apdailą pakeitė į klinkerio plytas, stogo dangą – į molio čerpes, o pagalbinio ūkio pastato 15I1b stogo dangą pakeitė iš bituminės į molio čerpių dangą. Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu, atsakovas, vykdydamas paprastojo remonto darbus, turėjo turėti paprastojo remonto aprašą, o pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą - rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui. Atsakovas nei paprastojo remonto aprašo, nei rašytinio pritarimo, leidžiančių jam atlikti paprastąjį remontą, neturėjo. 2011-09-13 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas patvirtina, kad atsakovas nepašalino savavališkos statybos pasekmių.

7Atsakovas M. T. prašė ieškinį atmesti ir leisti jam Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje Nurodė, kad 2008 metais dėl finansinių sunkumų gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato išorės apdailos darbus atliko naudodamas pigiausias statybines medžiagas. 2009 metais dėl stiprių vėjų gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkio pastatas buvo apgadinti, todėl stogo dangos keitimui ir sienų apdailai buvo pasirinktos kitokios, nei prieš tai, bet kokybiškos, ilgaamžės medžiagos – molinės čerpės ir klinkerio plytos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-11-29 pareikalavo iki 2011-08-29 atstatyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato dalis, esančias žemės sklype (duomenys neskelbtini), į pirminę padėtį. Atsakovas 2012-01-06 išsiuntė Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai prašymą pritarti statinio-gyvenamojo namo ir statinio-pagalbinio ūkio pastato paprastojo remonto projektui, tačiau 2012-04-13 gavo neigiamą atsakymą į savo prašymą. Atsakovas įsitikinęs, kad nagrinėjamu atveju reiktų lanksčiau vertinti susidariusią situaciją bei tai, jog, atlikus paprastąjį remontą aukštesnės kokybės medžiagomis, pasiektas žymiai gražesnis, estetiškesnis rezultatas, nei būtų, atlikus remontą reikalaujamomis medžiagomis. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovas dirba užsienyje, retai būna Lietuvoje, prastai supranta lietuvių kalbą, yra teisiškai neišprusęs, nesuprato ir nežinojo, kad privalo kreiptis į tam tikras institucijas norint atlikti paprastąjį remontą.

8Trečiasis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovui priklausantis žemės sklypas ir jame esantys statiniai yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, o tai reiškia, jog veiklą čia reglamentuoja ne tik bendrieji teisės aktai, bet ir specialieji. Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. IV-436, nustato specialius Trakų istorinio nacionalinio parko apsaugos, projektavimo ir statybų jo teritorijoje reikalavimus bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Vadovaujantis Reglamento 18 punktu, stogo dangai turi būti naudojamos neryškių spalvų (rudos, juodos, pilkos), tradicinės, regionui būdingos medžiagos – lakštinė skarda, mediniai gontai, malksnos ar skiedros, šiaudai (jei funkcinio prioriteto zonose nenumatyta kitaip); pastatų statybai ir apdailai naudojamos tradicinės statybinės ir apdailos medžiagos (medis, akmuo, tinkas ir kt.), laikantis tradicinių medžiagos apdirbimo technologijų (pjauti rąstai, tradicinių formų ir profilių apdailos dailylentės ir kt.); pastatus (jų sienas, stogus) rekomenduojama dažyti tradicinėmis spalvomis. Reglamento 5 punkte numatyta, kad tradicinė architektūra – Trakų miestui ar jo daliai, Trakų priemiesčio vietovei ar kaimui būdinga gyvenamosios ir kitos paskirties pastatų ir statinių architektūra bei teritorinė erdvinė struktūra. Ginčo objektas yra kaimo sodyba, suremontuota klinkerio plytomis ir čerpiniu stogu, o tokios medžiagos nėra būdingos kaimo architektūrai ir pastatams, esantiems Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, išskyrus Trakų salos piliai, pusiasalio piliai ir bažnyčiai. Atsakovo gyvenamasis namas ir ūkio pastatas negali likti su klinkerio plytelėmis ir molinėmis čerpėmis, jis turi būti pertvarkytas pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis. Jokių išimčių dėl čerpių ir klinkerio įteisinimo nėra numatyta, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija tokių išminčių nėra taikiusi.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai - įpareigojo atsakovą M. T. per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. gyvenamojo namo, esančio A(duomenys neskelbtini), klinkerio plytų išorės apdailą pakeisti į medines dailylentes, stogo dangą iš molio čerpių pakeisti į bitumą, o pagalbinio ūkio pastato stogo dangą iš molio čerpių pakeisti į bituminę dangą bei sutvarkyti statybvietę. Teismas nustatė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-436, nustato specialius šios saugomos teritorijos apsaugos, projektavimo ir statybų joje reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė atsakovo argumentus, kad reglamentas yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad atsakovas, siekdamas įteisinti jo savavališkai atliktą ginčo pastatų paprastąjį remontą, 2011-11-04 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. Trakų rajono savivaldybės administracija informavo atsakovą, jog specialiuosius reikalavimus išduos tada, kai pastarasis pateiks Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos išduotus specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikomus konkretiems remontuojamiems statiniams. 2011-12-01 atsakovas kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl projektavimo sąlygų ginčo pastatų rekonstrukcijai, siekiant pakeisti pastatų fasadų apdailą bei stogo dangą, išdavimo. 2012-01-03 prašymu, adresuotu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai, atsakovas pakartotinai prašė pritarti ginčo pastatų paprastojo remonto projektui, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nepritarė ginčo pastatų paprastojo remonto projektams, kadangi apdailai planuojama naudoti klinkerinių plytų mūrą, o stogo dangai – molines čerpes, kurios prieštarauja reglamento 18.7 ir 18.8 punktuose nustatytiems reikalavimams. Teismas padarė išvadą, kad įteisinti atsakovo savavališkai atlikto ginčo pastatų paprastojo remonto nėra galimybės, todėl ieškinį tenkino.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu M. T. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo atmesti ir leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją bei gauti statybą leidžiantį dokumentą. Skunde apeliantas pakartojo daugelį pirmosios instancijos teisme išdėstytų argumentų, pažymėjo, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pritarimo projektiniams pasiūlymams dėl pastato fasado apdailos bei stogų pakeitimo nereikia, nes paprastojo einamojo remonto statybos darbai yra atlikti, o ne planuojami atlikti ateityje. Be to Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento nuostatos, kuriomis remiasi Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, nėra imperatyvios, konkrečios ir aiškios. Šios nuostatos yra rekomendacinio pobūdžio, o nurodytų statybinių medžiagų sąrašas nėra baigtinis, be to nėra jokio nurodymo, jog stogo danga būtinai turi būti bituminė, nėra jokio draudimo, jog stogo danga negali būti iš molinių čerpių, sienos iš medinių dailylenčių, nėra uždraustos klinkerio apdailinės plytos. Kaimyninių namų apdailai yra panaudotos analogiškos medžiagos. Be to, keičiantis situacijai, žmonėms tampant turtingesniems, nebūtų galimybės panaudoti kokybiškesnes statybines medžiagas. Atsakovas aktyviai siekia gauti statybą leidžiančius dokumentus, įteisinančius savavališką statybą pagal galiojančio Statybos įstatymo 28 straipsnio reikalavimus. Jis 2012-05-11 Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012-02-06 rašto Nr.S-(3.6)-79 panaikinimo ir įpareigojimo pritarti ginčo statinių paprastojo remonto aprašui.

13Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčo žemės sklypas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją, todėl jam taikomi reikalavimai vykdomiems paprastojo remonto darbams kompleksinėje saugomoje teritorijoje, t.y. reikalingas paprastojo remonto aprašas ir pritarimas paprastojo remonto aprašui. Pareiškėjo nurodymas, kad jis 2012-05-11 Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012-02-06 rašto Nr.S-(3.6)-79 panaikinimo ir įpareigojimo pritarti ginčo statinių paprastojo remonto aprašui, nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, nėra vertintinas kaip svarbi bylai aplinkybė. Be to, kaip nurodo apeliantas, į administracinį teismą jis kreipėsi Trakų rajono apylinkės teismui jau priėmus sprendimą. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme jokio ginčo dėl netinkamų administracinių veiksmų nebuvo ir teismas pagrįstai tenkino ieškinį kaip pilnai įrodytą ir pagrįstą teisės normų pažeidimais.

14Trečiasis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo nepagrindžia procesinės teisės normų pažeidimu ar netinkamu jų pritaikymu, ko pasekoje byla buvo neteisingai išspręsta, nenurodo, kokias konkrečiai materialinės teisės normas teismas netinkamai pritaikė arba išaiškino, apeliacinio skundo turinys neatitinka CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko reglamento nuostatas namų valdos statinių stogo dangai naudojamos neryškių spalvų, tradicinės, regionui būdingos medžiagos, pastatų statybai ir apdailai naudojamos tradicinės statybinės ir apdailos medžiagos. Šis reikalavimas, vykdant statinio statybą Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje esančiose namų valdose, Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų prasme laikytinas privalomuoju, o ne rekomendaciniu. Dėl ginčo statinių išorės apdailos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija jau yra išreiškusi savo poziciją 2005-2008 m. dalyvaudama statybos procese pagal savo kompetenciją. Nepasikeitus teisiniam reglamentavimui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija neturi pagrindo keisti savo pozicijos.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir pateiktus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Byloje nustatyta, kad atsakovas atliko jam priklausančio gyvenamojo namo 14A1b ir pagalbinio ūkio pastato 15I1b, esančių (duomenys neskelbtini), statybos darbus (b.l. 24-28). Šie darbai atlikti neturint statybos leidimo, 2010-11-15 surašytas savavališkos statybos aktas (b.l. 8-9) bei 2010-11-29 reikalavimu atsakovas įpareigotas iki 2011-05-29 pašalinti savavališkos statybos padarinius: atstatyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas gyvenamojo namo 14A1b ir pagalbinio ūkio pastato 15I1b, esančių (duomenys neskelbtini), dalis į pirminę padėtį (b.l. 10). 2011-09-13 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas tvirtina, kad reikalavimas neįvykdytas ir savavališkos statybos padariniai nepašalinti (b.l. 29). Atsakovas 2012-01-06 pateikė Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai prašymą pritarti aukščiau nurodytų statinio – gyvenamojo namo ir statinio – pagalbinio ūkio pastato paprastojo remonto projektui (b.l. 77), tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nepritarė pastatų fasadų bei stogo dangos pakeitimo projektiniams pasiūlymams bei nederino paprastojo remonto aprašo, motyvuojant tuo, kad pastatų apdailai planuojama naudoti medžiagas, prieštaraujančias Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto LR kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr. IV-436 4 skyriaus 18.7 ir 18.8 punktuose nustatytiems reikalavimams (b.l. 88-89).

18Iš atsakovo argumentų procesiniuose dokumentuose, paaiškinimų teismo posėdžiuose ir apeliacinio skundo motyvų matyti, kad jis neginčija, jog jo žemės sklypas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją, todėl paprastajam statinių remontui atlikti pagal LR statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra reikalingas paprastojo remonto aprašas, o pagal to paties įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą - rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui. Aplinkybė, kad statybos darbai jau atlikti, nepašalina pareigos laikytis aukščiau nurodytų reikalavimų.

19Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis nustato savavališkai statinį pastačiusio asmens teisę įteisinti savavališką statybą, t.y. nesilaikęs įstatymo reikalavimų ir atlikęs paprastojo remonto darbus, atsakovas dar turi teisę juos įteisinti teisės aktų nustatyta tvarka, gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis numato, kad asmuo, kuriam pateikti reikalavimai nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę ar išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat pagal bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Todėl apelianto argumentas, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pritarimo projektiniams pasiūlymams dėl fasado apdailos bei stogų dangos pakeitimo nereikia, yra nepagrįsti - jie paneigiami tiek aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, tiek paties atsakovo elgesiu, jam besikreipiant į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją su prašymu pritarti statinio paprastojo remonto projektui, kuris rodo, kad ir pats atsakovas suvokė, jog tokį pritarimą turi gauti.

20Apelianto nurodytos aplinkybės dėl darbo užsienyje, teisinio neišprusimo nėra teisiškai reikšmingos ginčo sprendimui, atsižvelgiant į tai, kad pats Statybos įstatymas asmenims, neįvykdžiusiems reikalavimo gauti leidimą paprastojo remonto darbams, numato galimybę tokį leidimą gauti po darbų atlikimo ir atsakovas tokia teise pasinaudojo.

21Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012-01-13 ir 2012-02-06 raštai rodo, kad direkcija atsakovo pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritarė ir paprastojo remonto aprašą atsisakė derinti dėl vienintelės priežasties – pastatų apdailai naudotinų medžiagų – klinkerinių plytų mūro ir molinių čerpių neatitikimo Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-11-21 įsakymu Nr.IV-436 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo“ 4 skyriaus „Bendrieji reikalavimai, taikomi visose Trakų istorinio nacionalinio parko funkcinio prioriteto zonose“ 18.7, 18.8 punktuose nustatytiems reikalavimams. Direkcijos aukščiau nurodytas 2012-02-06 raštas atsakovo buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2012-05-11 ir šiuo metu Vilniaus apygardos administracinis teismas jau yra išnagrinėjęs minėtą M. T. skundą, sprendimas šioje administracinėje byloje yra įsiteisėjęs (teismų informacinės sistemos Liteko duomenys). Apeliacinės instancijos teismas remiasi juo kaip turinčiu prejudicinį ryšį su nagrinėjama byla (CPK 182 str.). Ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos argumentas dėl atsakovo skundo administraciniam teismui nevertinimo, nepateikus į bylą šio skundo įrodymų, atmestinas, nes duomenis apie administracinės bylos nagrinėjimą turi teisę patikrinti pats teismas iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės, kas nagrinėjamu atveju ir yra daroma.

22Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą pakeisti savavališkai pertvarkytų pastatų dalis priėmė iš esmės įvertinęs savavališkai atlikto paprastojo remonto įteisinimo galimybes, t.y. nustatęs, kad jų nėra. Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgęs į Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sprendimą nederinti paprastojo remonto aprašo dėl naudojamų jam medžiagų neatitikimo teisės aktų reikalavimams bei direkcijos atstovo G. A. teiginius, jog atsakovo panaudotos apdailos medžiagos – klinkerio plytos bei stogo danga – molio čerpės – yra medžiagos, kurios nėra būdingos kaimo architektūrai ir pastatams, esantiems Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, išimtys dėl pastatų, kurių statybai ar remontui buvo panaudotos šios medžiagos, įteisinimo nėra taikomos. Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. sprendimu panaikino Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. S-(3.6)-79 ir klausimą dėl pritarimo M. T. nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato paprastojo remonto projektui perdavė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai nagrinėti iš naujo, pažymėdamas, jog Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 18.7 ir 18.8 punktuose nustatyti reikalavimai nėra kategoriški draudimai naudoti vienokias ar kitokias statybines medžiagas, šiuose punktuose pateiktos naudotinų statybinių medžiagų rekomendacijos. Administracinis teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Trakų istorinio nacionalinio parko individualų apsaugos reglamentą galimybė neleisti naudoti tam tikrų statybinių medžiagų gali būti nustatoma pagrindus Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies ir Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 10 punkto pažeidimą bei pateikus motyvuotą, kultūrologiniais, istoriniais tyrinėjimais pagrįstą nuomonę, kad statiniai neatitinka vietovės kraštovaizdžio ypatumų bei tradicinių architektūrinio ir urbanistinio paveldo savitumų, kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimų, o iš direkcijos 2012-02-06 atsisakymo derinti projektą Nr. S-(3.6)-79 nėra aišku, kodėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija draudžia atsakovui naudoti gana tradicines statybines medžiagas, ir dėl to statiniai liktų su bitumine stogo danga, kuri Lietuvoje pradėta naudoti tik prieš keletą metų. Tokiu būdu, atsižvelgiant į administracinio teismo sprendimo nuostatas, nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pakankamai išanalizavo atsakovo savavališkai atlikto paprastojo remonto įteisinimo galimybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad jų nėra.

23Teisėjų kolegija pažymi, jog LR Seimas 2010-07-02 įstatymu Nr. XI-992 pakeitė atitinkamus Statybos įstatymo straipsnius ir dabar galiojanti šio įstatymo 28 straipsnio redakcija numato ir kitus savavališkos statybos padarinių šalinimo būdus, t.y. ne tik būtinybę nugriauti statinį, bet ir galimybę jo nenugriauti. Šį klausimą sprendžia teismas (Statybos įstatymo 28 str. 7 d.), atsižvelgdamas į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą (Statybos įstatymo 28 str. 8 d.). Be to LR Konstitucinis teismas 2011-01-31 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.103 straipsnio (2006 m. spalio 17 d. redakcija) 3 dalies ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio (2006 m. spalio 17 d., 2009 m. lapkričio 19 d. redakcijos) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nutarė, kad tiek CK 4.103 straipsnio 3 dalis, tiek Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalis ta apimtimi, kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, konstatavęs teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios statybos faktą, spręsdamas dėl kompetentingų institucijų priimtų įpareigojimų vykdymo, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėjo priimti ir kitokį sprendimą, nei patvirtinti kompetentingų institucijų įpareigojimą pastatytą ar statomą statinį (jo dalį) nugriauti arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ir pan.), prieštaravo LR Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas nuostatas, taip pat į tai, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nesilaikė civilinio proceso normų reikalavimo nustatyti, išnagrinėti ir įvertinti turinčias reikšmės faktines bylos aplinkybes (atskleisti bylos esmę), nes nurodyti procesinės teisės normų pažeidimai gali turėti esminės reikšmės priimant teisėtą bei pagrįstą teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje, apskųstąjį teismo sprendimą panaikina (CPK 329 str. 1 d.). CPK 260 straipsnis numato, kad teismo sprendimas priimamas, kai ištirti ir įvertinti visi įrodymai ir teismas gali išspręsti visų byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą. Nagrinėjamu atveju atsakovas pirmosios instancijos teismo prašė leisti jam teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, todėl byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kadangi pagal byloje esančius įrodymus jos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Nagrinėjant bylą iš naujo svarstytinas ne tik ieškinio įrodytumo klausimas, bet ir aplinkybės, susijusios su galiojančio LR Statybos įstatymo nuostatų taikymu bei LR Konstitucinio teismo 2011-01-31 nutarimo išaiškinimais.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo M. T. apeliacinį... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, neturėdamas privalomų techninių... 7. Atsakovas M. T. prašė ieškinį atmesti ir leisti jam Statybos įstatymo 28... 8. Trečiasis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu M. T. prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują... 13. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 14. Trečiasis asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime į... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Byloje nustatyta, kad atsakovas atliko jam priklausančio gyvenamojo namo 14A1b... 18. Iš atsakovo argumentų procesiniuose dokumentuose, paaiškinimų teismo... 19. Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalis nustato savavališkai statinį... 20. Apelianto nurodytos aplinkybės dėl darbo užsienyje, teisinio neišprusimo... 21. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2012-01-13 ir 2012-02-06 raštai... 22. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą pakeisti savavališkai... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog LR Seimas 2010-07-02 įstatymu Nr. XI-992... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas nuostatas, taip pat į tai, jog... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą panaikinti ir...