Byla e2S-890-803/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259, suinteresuotieji asmenys antstolė N. J., uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259, suinteresuotieji asmenys antstolė N. J., uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ukmergės šiluma“, gavusi antstolės N. J. 2019 m. kovo 6 d. patvarkymus dėl vykdomųjų dokumentų priėmimo vykdyti, 2019 m. kovo 6 d. raginimus įvykdyti sprendimą, 2019 m. kovo 6 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimus vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259 ir nesutikdama su šiais antstolės veiksmais, 2019 m. kovo 13 d. antstolei pateikė skundą dėl nurodytų antstolės veiksmų. Be to, pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės N. J. vykdomuosius veiksmus, atliekamus vykdant Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-38-781/2015 nurodytose vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259 iki įsigalios teismo sprendimas dėl 2019 m. kovo 13 d. skundo dėl antstolės patvarkymų, raginimų, vykdymo išlaidų apskaičiavimų panaikinimo.

72.

8Pareiškėja nurodė, kad 2019 m. kovo 13 d. pateikė antstolei N. J. skundą dėl 2019 m. kovo 6 d. patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą, dėl 2019 m. kovo 6 d. raginimų įvykdyti sprendimą ir dėl 2019 m. kovo 6 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259, kadangi nesutiko su nurodytais patvarkymais ir raginimais, kaip akivaizdžiai nepagrįstais ir neteisėtais, pažeidžiančiais jos teises ir teisėtus interesus ir prašė panaikinti antstolės priimtus minėtus dokumentus.

93.

10Paaiškino, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo dėl 2019 m. kovo 13 d. skundo dėl antstolės N. J. patvarkymų bei raginimų panaikinimo įvykdymas, gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes antstolei N. J. įvykdžius skundžiamus 2019 m. kovo 6 d. patvarkymus priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019 m. kovo 6 d. raginimus įvykdyti sprendimą, pareiškėja UAB „Ukmergės šiluma“ patirs itin didelius nuostolius, kadangi antstolei iš UAB „Ukmergės šiluma“ lėšų išmokėjus patvarkymuose ir raginimuose nurodytas sumas išieškotojui, o teismui patenkinus pareiškėjos 2019 m. kovo 13 d. skundą ir/ar Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patenkinus UAB „Ukmergės šiluma“ kasacinį skundą, ši bendrovė nebeturės galimybės išsiieškoti virš trijų milijonų eurų sumos iš UAB „Miesto energija“, kadangi sprendimo ir nutarties įvykdymo atgręžimas būtų negalimas, nes bendrovė, pareiškėjos manymu, akivaizdžiai yra nemokumo būsenoje, tą liudija ir aplinkybė, jog ji daugiau kaip 12 mėnesių nėra pateikusi VĮ Registrų centras duomenų apie savo finansinę būklę.

114.

12Pareiškėja nurodė, kad antstolė neįvykdė pareigos išsiaiškinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nes priimdama vykdyti UAB „Miesto energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą, turėjo patikrinti, ar pateikęs asmuo jau yra besąlygiškai įgijęs teisę į priverstinį skolos išieškojimą į UAB „Ukmergės šiluma“ turtą, o to nepatikrinęs antstolis pažeidė CPK 651 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 8 punkto nuostatas, taip pat antstolio profesijai keliamus griežtus reikalavimus veikti rūpestingai ir atidžiai. Nurodė, kad CPK 340 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys gali būti apskųsti ir peržiūrėti kasacine tvarka, kasacinis skundas gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamo sprendimo, nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 345 straipsnio 1 dalis). Sistemiškai aiškinant CPK normas, darytina išvada, kad nesant kasacinio teismo sprendimo ir nesuėjus CPK 345 straipsnyje nurodytam terminui, negalima laikyti, kad teisminis ginčas tarp šalių baigėsi. Taigi antstolė turėjo atsisakyti priimti ir/ar vykdyti UAB „Miesto energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą, nes nebuvo suėjęs CPK nustatytas 3 mėnesių terminas pareiškėjui UAB „Ukmergės šiluma“ pateikti kasacinį skundą apskundžiant teismo sprendimą, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, kurį UAB „Ukmergės šiluma“ nuosekliai ginčijo.

135.

14Antstolė neteisėtai ragina UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono savivaldybę sumokėti po 734 124,38 Eur palūkanų. Solidarieji skolininkai turi vieną bendrą skolą ir abu turi pareiga ją grąžinti. Pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. raštą UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono savivaldybė turi sumokėti bendrą 734 124,38 Eur palūkanų sumą, o ne kiekvienas po 734 124,38 Eur palūkanų.

156.

16Pareiškėja taip pat nurodė, kad pagrindas teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – antstolės vykdomųjų veiksmų sustabdymą yra aplinkybė, kad 2019 m. kovo 13 d. skundu skundžiamus dokumentus antstolė priėmė neišsiaiškinusi aplinkybių, kad UAB „Ukmergės šiluma“ dėl finansavimo ypatumų ir didelės priteistos sumos neturi galimybių nedelsiant įvykdyti teismo sprendimo. UAB „Ukmergės šiluma“ veikla gaminant šilumą yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga, todėl bet koks neproporcingas pareiškėjos veiklos suvaržymas šildymo sezono metu (iki 2019 m. balandžio 15 d.) reikštų viešojo intereso pažeidimą.

177.

18Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti viešasis interesas, kilti grėsmė šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui.

19II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

208.

21Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Ukmergės šiluma“ prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės N. J. veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas.

229.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė vykdo Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-38-781/2015 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Ukmergės šiluma“ su solidaria skolininke Ukmergės rajono savivaldybe išieškotojos UAB „Miesto energija“ naudai. Pareiškėja UAB „Ukmergės šiluma“ skundžia antstolės veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259. Teismas padarė išvadą, jog išnagrinėjus skundą ir galimai nustačius antstolio neteisėtų veiksmų faktą, pareiškėjai galėtų būti padaryta turtinė žala, UAB „Ukmergės šiluma“ turi pareigą užtikrinti patikimą, efektyvų ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki bus išnagrinėtas skundas išieškotojos interesų nepažeis.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2510.

26Suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos UAB „Ukmergės šiluma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos esminius argumentus:

2710.1.

28teismas paneigė įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą. CPK 18 straipsnis imperatyviai nurodo, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2910.2.

30Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-236241/2019 solidariai iš atsakovių UAB „Ukmergės šiluma“ ir iš Ukmergės rajono savivaldybės buvo priteista 1 696 039,45 EUR kompensacija už šilumos ūkio pagerinimus pagal turto nuomos teisinius santykius, solidariai 227 269,46 EUR kompensacija už perimtą turtą, iš UAB „Ukmergės šiluma“ priteista 337 060,12 EUR kompensacija už perimtas rezervinio kuro atsargas bei 160 995,08 EUR kompensacija už karšto vandens skaitliukų įrengimo išlaidas, taip pat solidariai 6 proc. palūkanos už priteistą 1 923 308,91 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš UAB „Ukmergės šiluma“ taip pat priteistos 6 proc. dydžio palūkanos už priteistą 1 209 918,03 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos;

3110.3.

32minėta nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos. Jos pagrindu Vilniaus apygardos teismas išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-38-781/2015, kuris buvo pateiktas antstolei vykdyti;

3310.4.

34ginčijama nutartimi teismas, sustabdydamas vykdymo veiksmus, kuriais UAB „Miesto energija“ siekia išsiieškoti jai įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi priteistas sumas, paneigė Lietuvos apeliacinio teismo nutarties privalomumą ir vykdytinumą;

3510.5.

36ginčas, kurį išsprendus UAB „Miesto energija“ buvo priteistos vykdomosiose bylose išieškomos sumos, vyko nuo 2012 metų, todėl UAB „Ukmergės šiluma“ privalėjo ir galėjo įvertinti jai galimai kilsiančias neigiamo tokio teismo sprendimo pasekmes;

3710.6.

38teismas neturi teisės paneigti ar kvestionuoti įsiteisėjusio teismo sprendimo ir negali legitimizuoti įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo vien dėl skolininko (UAB „Ukmergės šiluma“) vykdomos veiklos – šilumos vartotojams tiekimo;

3910.7.

40teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, jog neegzistuoja būtinosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui;

4110.8.

42teismas neanalizavo, ar UAB „Ukmergės šilumos“ skundas yra prima facie pagrįstas. Antstolė visiškai pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose. Tai, jog dar nėra suėjęs kasacinio skundo pateikimo terminas, niekaip nestabdo įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo ir vykdytinumo;

4310.9.

44antstolė pagrįstai reikalauja iš kiekvieno solidariojo skolininko tų pačių solidariai priteistų sumų sumokėjimo. CK 6.6. straipsnis 4 dalis aiškiai numato, jog jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį;

4510.10.

46teismas priimdamas nutartį ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones net neįsitikino, jog skundo pateikimo dieną kasacinis skundas dar nebuvo teiktas, o tokių įrodymų nepateikė ir pati UAB „Ukmergės šiluma“;

4710.11.

48nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų jokios grėsmės UAB „Ukmergės šiluma“ interesams, net jeigu UAB „Ukmergės šiluma“ skundas būtų tenkintas;

4910.12.

50teismas nutartyje tik lakoniškai pasisakė, jog išnagrinėjus UAB „Ukmergės šiluma“ skundą ir galimai nustačius antstolio neteisėtus veiksmus, UAB „Ukmergės šilumos“ galėtų būti padaryta turtinė žala, tačiau teismas visiškai neargumentuoja, kaip ir kokia žala UAB „Ukmergės šiluma“ galėtų pasireikšti;

5110.13.

52nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, kadangi pareigos sumokėti įsiteisėjusiu sprendimu teismo priteistas sumas nevykdančios UAB „Ukmergės šiluma“ interesai yra ginami, tuo tarpu sąžiningo išieškotojo, siekiančio per įmanomai trumpiausią laiką atgauti teismo priteistas sumas, tokia teisė yra apribota. Nors ieškinį dėl žalos atlyginimo UAB „Miesto energija“ byloje, kurioje minėtos sumos buvo priteistos įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, pareiškė dar 2012 metais, tačiau net ir 2019 m. sausio 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo įsiteisėjusia nutartimi priteisus iš UAB „Ukmergės šiluma“ minėtas sumas, UAB „Miesto energija“ negali jų išsiieškoti;

5310.14.

54UAB „Miesto energija“ dar 2019 m. sausį kreipėsi į UAB „Ukmergės šiluma“ ragindama gražiuoju įvykdyti teismo nutartį/sprendimą, tačiau UAB „Ukmergės šiluma“ ne tik neatsakė į pateiktus raštus, bet tiesiog niekaip nereagavo, įgnoravo UAB „Miesto energija“ kreipimąsi, neinicijavo ir neprašė pvz. išdėstyti mokėjimus ir t. t.;

5510.15.

56teismas tą pačią dieną (2019-03-18), tos pačios teisėjos Reginos Nenortienės nutartimi tenkino kito solidaraus skolininko Ukmergės rajono savivaldybės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2SP-3821-675/2019 ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose, pradėtus pagal tą patį vykdomąjį dokumentą Nr. 2-38-781/2015. Akivaizdu, jog nagrinėdama UAB „Ukmergės šiluma“ prašymą teisėja jau turėjo išankstinę nuomonę dėl šio prašymo tenkinimo;

5710.16.

58tą pačią dieną portale www.delfi.lt pasirodė V. M. straipsnis „Teismų praktika: mes priversime jus valgyti auksinius apelsinus ir už tai sumokėti“, kuriame buvo plačiai ir neobjektyviai, selektyviai kritikuojami teismų sprendimai, kurių pagrindu iš UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono savivaldybės buvo priteistos vykdomosiose bylose išieškomos sumos. Visuotinai žinoma, jog ir pačioje Ukmergėje didelį atgarsį ir viešas diskusijas politikų ir visuomenės lygmenyje sukėlė šie teismų sprendimai. Todėl labai tikėtina, jog teismas nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neatsiribojo nuo galimos politikų įtakos ir nutartį priėmė būdamas šališkas, o vien ši aplinkybė yra pagrindas teismo nutarties panaikinimui.

5911.

60Suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodė iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi priėmė Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Ukmergės šiluma“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties perziūrėjimo, todėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 13 d. nutarties vykdymo procesas pagal UAB „Miesto energija“ antstolei pateiktą vykdomąjį raštą neturėtų būti tęsiamas iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priims galutinį sprendimą pagal UAB „Ukmergės šiluma“ kasacinį skundą.

61Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6312.

64CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kai teikia skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. Nagrinėjamu atveju prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas) – specifika lemia, kad jos turėtų būti taikomos tik išimtiniais atvejais, esant pakankamai preliminarių duomenų apie asmens, prašančio jas taikyti, galimą teisių bei teisėtų interesų pažeidimą. CPK 510 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, jeigu pripažįsta tai esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Taigi įstatymų leidėjo valia pats skundo padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų, ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalinga, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti.

6513.

66Taigi išieškojimas vykdant teismo spendimą gali būti stabdomas tik išimtiniais atvejais, kai ieškinio užtikrinti negalima kitomis užtikrinimo priemonėmis.

6714.

68Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu nustatomos dvi sąlygos: ieškinys tikėtinai pagrįstas ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos abi sąlygos, tiek ieškinio pagrįstumas, tiek teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas.

6915.

70Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Tam būtina preliminariai (prima facie) įvertinti ieškiniu (pareiškimu) pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar pareikšti reikalavimai galėtų būti pripažinti tikėtinai pagrįstais. Preliminarus ieškovo (pareiškėjo) pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

7116.

72Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja UAB „Ukmergės šiluma“ antstolei N. J. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, prašydama panaikinti 2019 m. kovo 6 d. patvarkymus priimti vykdomąjį dokumentą, 2019 m. kovo 6 d. raginimus įvykdyti sprendimą ir 2019 m. kovo 6 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimus. Vieną skundo egzempliorių kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones persiuntė apylinkės teismui (CPK 510 straipsnio 2 dalis). Pareiškėja prašė sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus vykdant Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-38-781/2015 vykdomosiose bylose Nr. 0092/19/00363, Nr. 0092/19/00361, Nr. 0092/19/00259. Pareiškėja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad antstolė skundžiamus dokumentus priėmė neišsiaiškinusi, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nepatikrino, ar vykdomąjį dokumentą pateikęs asmuo yra besąlygiškai įgijęs teisę į priverstinį skolos išieškojimą į UAB „Ukmergės šiluma“ turtą, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tęsiant išieškojimą pareiškėja UAB „Ukmergės šiluma“ patirs itin didelius nuostolius.

7317.

74Aptariant tikėtiną skundo dėl antstolės veiksmų pagrįstumą, kaip pirmąją sąlygą, būtiną laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje šios sąlygos iš esmės netyrė, nurodydamas, kad galimai nustačius antstolio neteisėtų veiksmų faktą, pareiškėjai galėtų būti padaryta turtinė žala.

7518.

76Skunde dėl antstolės veiksmų pareiškėja teigia, kad kol nebuvo išnaudota kasacijos galimybė, antstolė negalėjo priimti ir/ar vykdyti UAB „Miesto energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą.

7719.

78Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal CPK 331 straipsnio 6 dalį apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimas, kurio pagrindu yra išduotas ir antstolės priimtas vykdyti vykdomasis raštas Nr. 2-38-781/2015, dėl kurio priėmimo vykdyti pareiškėja pateikė skundą, įsiteisėjo 2019 m. sausio 3 d., Lietuvos apeliacinio teismui peržiūrėjus minėtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą apeliacine tvarka.

7920.

80CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad remiantis CPK VI dalies vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų sisteminiu aiškinimu ir teismų praktika vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-712/2013). Kasacinio teismo praktikoje taip pat konstatuota, jog kasacinio skundo padavimo ir vėliau šio skundo priėmimo (CPK 350 straipsnio 1, 4, 6 dalys) faktas pats savaime nedaro įtakos kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties teisinei galiai, taigi, ir nesustabdo šio sprendimo ar nutarties vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013).

8121.

82Antstolės priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas, dėl kurio priėmimo vykdyti pareiškėja pateikė skundą, yra išduotas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. Remiantis nurodytu, vertindamas preliminariai (prima facie) skundo dėl anstolės veiksmų pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėja, teikdama teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tikėtinai nepagrindė pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių sąlygos – tikėtino skundo pagrįstumo. Tuo tarpu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįstai sustabdžius antstolės vykdomuosius veiksmus būtų paneigtas sprendimo (nutarties) privalomumo principas, pažeisti išieškotojo teisėti interesai, pažeistas šalių teisėtų interesų pusiausvyros principas.

8322.

84Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad nėra vienos iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje reikalaujamos sąlygos, t. y. tikėtino skundo dėl antstolės veiksmų pagrįstumo, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nesant tam teisinio pagrindo, netinkamai taikydamas procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą vykdymo procese. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, suinteresuoto asmens atskirasis skundas tenkinamas, o Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetamas (337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8523.

86Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiame Teisme 2019 m. balandžio 2 d. gautas atsakovių UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kasacinis skundas buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 11 d. nutartimi Nr. 3P-567/2019, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi Nr. 3P-13/2019, nutarta sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. sausio 3 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Taigi įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo vykdymas yra sustabdytas CPK 366 straipsnio tvarka, kas taip pat patvirtina, jog šioje proceso stadijoje CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas.

8724.

88Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną atskirojo skundo argumentą, todėl teismas dėl kitų suinteresuoto asmens nurodytų aplinkybių, teisiškai nereikšmingų teisingam bylos išnagrinėjimui, nepasisako.

89Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

90suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą tenkinti.

91Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti, pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

92Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ukmergės... 7. 2.... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2019 m. kovo 13 d. pateikė antstolei N. J. skundą... 9. 3.... 10. Paaiškino, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo... 11. 4.... 12. Pareiškėja nurodė, kad antstolė neįvykdė pareigos išsiaiškinti, ar... 13. 5.... 14. Antstolė neteisėtai ragina UAB „Ukmergės šiluma“ ir Ukmergės rajono... 15. 6.... 16. Pareiškėja taip pat nurodė, kad pagrindas teismui taikyti laikinąsias... 17. 7.... 18. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali nukentėti viešasis... 19. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 20. 8.... 21. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. kovo 18 d. nutartimi pareiškėjos... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolė vykdo Vilniaus apygardos... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 25. 10.... 26. Suinteresuotas asmuo UAB „Miesto energija“ pateikė atskirąjį skundą,... 27. 10.1.... 28. teismas paneigė įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą.... 29. 10.2.... 30. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartimi civilinėje byloje... 31. 10.3.... 32. minėta nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos. Jos pagrindu Vilniaus... 33. 10.4.... 34. ginčijama nutartimi teismas, sustabdydamas vykdymo veiksmus, kuriais UAB... 35. 10.5.... 36. ginčas, kurį išsprendus UAB „Miesto energija“ buvo priteistos... 37. 10.6.... 38. teismas neturi teisės paneigti ar kvestionuoti įsiteisėjusio teismo... 39. 10.7.... 40. teismas visiškai neanalizavo ir nevertino, jog neegzistuoja būtinosios... 41. 10.8.... 42. teismas neanalizavo, ar UAB „Ukmergės šilumos“ skundas yra prima facie... 43. 10.9.... 44. antstolė pagrįstai reikalauja iš kiekvieno solidariojo skolininko tų... 45. 10.10.... 46. teismas priimdamas nutartį ir taikydamas laikinąsias apsaugos priemones net... 47. 10.11.... 48. nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų jokios grėsmės UAB... 49. 10.12.... 50. teismas nutartyje tik lakoniškai pasisakė, jog išnagrinėjus UAB... 51. 10.13.... 52. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių... 53. 10.14.... 54. UAB „Miesto energija“ dar 2019 m. sausį kreipėsi į UAB „Ukmergės... 55. 10.15.... 56. teismas tą pačią dieną (2019-03-18), tos pačios teisėjos Reginos... 57. 10.16.... 58. tą pačią dieną portale www.delfi.lt pasirodė V. M. straipsnis „Teismų... 59. 11.... 60. Suinteresuotas asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė atsiliepimą į... 61. Teismas... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 12.... 64. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo gali prašyti taikyti... 65. 13.... 66. Taigi išieškojimas vykdant teismo spendimą gali būti stabdomas tik... 67. 14.... 68. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 69. 15.... 70. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl pagrindo taikyti laikinąsias... 71. 16.... 72. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja UAB „Ukmergės šiluma“... 73. 17.... 74. Aptariant tikėtiną skundo dėl antstolės veiksmų pagrįstumą, kaip... 75. 18.... 76. Skunde dėl antstolės veiksmų pareiškėja teigia, kad kol nebuvo išnaudota... 77. 19.... 78. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas... 79. 20.... 80. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 81. 21.... 82. Antstolės priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas, dėl kurio priėmimo vykdyti... 83. 22.... 84. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad nėra vienos iš CPK 144... 85. 23.... 86. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiame Teisme... 87. 24.... 88. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti... 89. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 90. suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“... 91. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti,... 92. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....