Byla 2A-805-479/2008
Dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Selkos statyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovės atstovui Kęstučiui Norvilui ir atsakovės atstovei Indrei Frederikai Kvaukaitei, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ketransa“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Selkos statyba“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Selkos statyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-26 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Ketransa“ prašė teismo nutraukti tarp jos ir atsakovės UAB „Selkos statyba“ 2007-04-13 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 04-13/1, kuria atsakovė įsipareigojo už 22 500 Lt parduoti ieškovei 1984 m. laidos autobusą SETRA S209 (valstybinis numeris ANZ 005), taikyti restituciją – atsakovei grąžinti autobusą, o ieškovei – sumokėtus pinigus, taip pat priteisti iš atsakovės 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė sudarydama minėtą sandorį dėl autobuso pardavimo ieškovei pareiškė, jog autobusas nėra įkeistas, juo disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų į autobusą nėra. Sutarties pasirašymo dieną pardavėjui pervesti pinigai už autobusą, kuris perduotas pirkėjui perdavimo–priėmimo aktu. Tačiau registruojant autobusą VĮ „Regitra“ paaiškėjo, kad pardavėjo turtui 2007-03-16 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir šis autobusas nuo

42007-03-05 faktiškai buvo areštuotas. Pirkėjas apie minėtą areštą nebuvo informuotas, pardavėjas nesiėmė priemonių šiam areštui panaikinti, derybomis ginčo išspręsti nepavyko, todėl ieškovė prašė teismo šalių sudarytą sutartį nutraukti.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-05-26 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – nutraukė 2007-04-13 šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 04-13/1 nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, taikė restituciją ir įpareigojo atsakovę grąžinti ieškovei 22 500 Lt, o ieškovę įpareigojo grąžinti atsakovei autobusą SETRA S209 (valstybinis numeris ANZ 005), iš atsakovės ieškovei priteisė 675 Lt žyminio mokesčio ir 2 077 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; kitą ieškinio dalį atmetė.

6Atsakovė UAB „Selkos statyba“ pateikė apeliacinį skundą, juo nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria ieškinys tenkintas, prašo ją panaikinti ir ieškinį atmesti; likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliantė nurodo, kad teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Ieškovė teigia, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad sutarties sudarymo dieną parduodamas turtas buvo areštuotas. Nutartis, kuria atsakovės turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebuvo realiai įvykdyta, t. y. byloje nepateiktas antstolio surašytas turto arešto aktas, kuriuo areštuotas būtent ginčo autobusas. Todėl pardavėjas nepažeidė pareigos patvirtinti pirkėjui, kad parduodamas daiktas neareštuotas ir nėra teisminio ginčo objektas, nutraukti sutartį nėra pagrindo.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ketransa“ su apeliaciniu skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš apeliantės išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Šalys ginčo sandorį sudarė 2007-04-13, juo atsakovė įsipareigojo perduoti autobusą SETRA S209 (1984 m. gamybos, valstybinis numeris ANZ 005) ieškovei nuosavybės teise, o ieškovė įsipareigojo priimti prekę ir sumokėti už ją 22 500 Lt su PVM. Tą pačią dieną sudarytas autobuso priėmimo-perdavimo aktas, ieškovė į atsakovės sąskaitą pervedė sutartą pinigų sumą. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog 2007-03-05 atsakovės kilnojamajam ir nekilnojamam turtui, o jo nesant – piniginėms lėšoms taikytas areštas (civilinė byla Nr. 2-2121-328/2007). Taikant laikinąsias apsaugos priemones nuosavybės teisių apribojimo turinį sudaro draudimas perleisti areštuotą turtą, įkeisti jį kitiems asmenims, kitaip keisti ar riboti nuosavybės teises bei mažinti areštuoto turto vertę. Tačiau asmeniui, kurio turtas areštuojamas, paprastai nedraudžiama naudotis areštuotu turtu bei jį valdyti. Nors nutartyje nekonkretizuotas areštuotinas turtas, akivaizdu, jog šios nutarties pagrindu VĮ „Regitra“ duomenų bazėje fiksuotas draudimas išregistruoti ginčo autobusą ar keisti jo savininką (b. l. 25). Šios aplinkybės pirkėjui paaiškėjo tik 2007-04-20, siekiant įregistruoti nuosavybės teises į įsigytą transporto priemonę, tačiau pardavėjas apie jo turtui taikytus ribojimus neabejotinai turėjo žinoti anksčiau. Nors 2007-03-05 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta rašytinio proceso tvarka bei neinformavus UAB „Selkos statyba“, tačiau šalims nutarčių, priimtų rašytinio proceso tvarka, nuorašai išsiunčiami per tris dienas nuo jų priėmimo dienos (CPK 292 str.), asmeniui, kuriam taikoma laikinoji pasaugos priemonė, išaiškinama atsakomybė už nustatytų apribojimų pažeidimą (LR CPK 148 str. 5 str.). Akivaizdu, kad atsakovė nesilaikė imperatyvaus teismo nustatyto draudimo dėl areštuoto turto nuosavybės teisių perleidimo, ginčo autobusas negalėjo būti pirkimo-pardavimo sutarties objektu. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (LR CK 1.80 str. 1 d.). Niekinio sandorio faktą bei teisines pasekmes teismas konstatuoja ex officio (LR CK 1.78 str. 5 d.). Dėl minėtų priežasčių 2007-04-13 šalių sudarytas pirkimo-pardavimo sandoris pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu (LR CK 1.78 str. 1 d.). Kadangi tarp šalių sudarytas sandoris yra niekinis, pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė sutarties nutraukimą reglamentuojančias teisės normas.

10Pripažinus sandorį negaliojančiu, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį, t.y. taikytina restitucija, įpareigojant pirkėją grąžinti pardavėjui prekę, o pardavėją grąžinti pirkėjui už ją sumokėtus pinigus (CK 1.80 str. 2 d.). Tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Selkos statyba“ 2008-08-25 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi dėl nemokumo iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr.

11B2-826-123/2008), todėl galima padaryti išvadą, jog atsakovė negali grąžinti ieškovei už autobusą sumokėtus pinigus. Esant šioms aplinkybėms dėl restitucijos taikymo ieškovės padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o atsakovės atitinkamai pagerėtų, tai neatitiktų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų. Nagrinėjamu atveju kolegija restitucijos taikymą pripažįsta netikslingu (CK 6.145 str. 2 d.). Ieškovė yra sumokėjusi lėšas už autobusą, ši transporto priemonė yra pas ieškovę, todėl ieškovei pripažintina nuosavybė į autobusą SETRA S209 (LR CK 1.5 str. 4 d.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas iš dalies ir iš atsakovės ieškovei priteistos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti, o ieškovės reikalavimus dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo atmesti.

13Priėmus naują sprendimą perskirstytinos šalių bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.). Atmetus ieškovės ieškinio reikalavimus dėl šalių sudarytos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo bei ginčo sandorį pripažinus niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, šalys vienai kitai bylinėjimosi išlaidų neatlygina.

14Kadangi dėl ankstesnių ribojimų ieškovė negali laisvai disponuoti įsigytu turtu, tikslinga panaikinti visus anksčiau bet kurio teismo ar kitų institucijų autobusui SETRA S209 (1984 m. gamybos, valstybinis numeris ANZ 005) taikytus areštus ar kitus apribojimus ( LR CPK 150 str.).

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16panaikinti 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria nutraukta 2007-04-13 autobuso SETRA S209 Nr. ANZ 005 pirkimo-pardavimo sutartis bei taikyta restitucija, ir šią ieškinio dalį atmesti.

17Pripažinti ieškovei UAB „Ketransa“ nuosavybės teisę į autobusą SETRA S209

18Nr. ANZ 005.

19Panaikinti areštą autobusui SETRA S209 Nr. ANZ 005 ir įregistruoti jį UAB „Ketransa“ nuosavybės teise.

20Palikti nepakeistą 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo.

21Panaikinti 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria ieškovei UAB „Ketransa“ priteistas žyminis mokestis bei atstovavimo išlaidos.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovė UAB „Ketransa“ prašė teismo nutraukti tarp jos ir atsakovės... 4. 2007-03-05 faktiškai buvo areštuotas. Pirkėjas apie minėtą areštą nebuvo... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-05-26 sprendimu ieškinį tenkino iš... 6. Atsakovė UAB „Selkos statyba“ pateikė apeliacinį skundą, juo nesutinka... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ketransa“ su apeliaciniu... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Šalys ginčo sandorį sudarė 2007-04-13, juo atsakovė įsipareigojo perduoti... 10. Pripažinus sandorį negaliojančiu, viena jo šalis privalo... 11. B2-826-123/2008), todėl galima padaryti išvadą, jog atsakovė negali... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pirmosios instancijos teismo... 13. Priėmus naują sprendimą perskirstytinos šalių bylinėjimosi išlaidos (LR... 14. Kadangi dėl ankstesnių ribojimų ieškovė negali laisvai disponuoti įsigytu... 15. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 2 punktu,... 16. panaikinti 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį,... 17. Pripažinti ieškovei UAB „Ketransa“ nuosavybės teisę į autobusą SETRA... 18. Nr. ANZ 005.... 19. Panaikinti areštą autobusui SETRA S209 Nr. ANZ 005 ir įregistruoti jį UAB... 20. Palikti nepakeistą 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo... 21. Panaikinti 2008-05-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį,...