Byla 2S-832-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Romualdo Januškos,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. spalio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8094-452/2010 pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovei Asociacijai „Techaso krepšinio klubas“, tretiesiems asmenims VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“, Asociacijai Lietuvos krepšinio federacija dėl skolos, nuostolių priteisimo ir atsakovės veiksmų pripažinimo neteisėtais.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

6ieškovas D. G. ieškiniu prašė teismą pripažinti neteisėtais atsakovės veiksmus, kuriais atsisakyta išduoti ieškovo D. G. paleidžiamąjį raštą trečiajam asmeniui VšĮ „Pasvalio krepšinio klubui“; priteisti iš Asociacijos „Techaso krepšinio klubas“ 8 000 Lt nesumokėto atlyginimo, 6 000 Lt nuostolių (negautų pajamų), 5 proc. metinių palūkanų ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą ieškinio ribose bei įpareigoti išduoti paleidžiamąjį raštą trečiajam asmeniui VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“.

7Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja 2010 m. spalio 20 d. nutartimi ieškovo D. G. prašymą tenkino iš dalies - areštavo Asociacijos Techaso krepšinio klubas kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai, pinigines lėšas 14 000 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti turtu ir piniginėmis lėšomis, perduoti turtą kitiems asmenims, vykdyti kitas prievoles, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu. Teismas nurodė, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įpareigoti atsakovę išduoti paleidžiamąjį raštą sudaro ieškinio dalyką, tai yra materialinį teisinį reikalavimą atsakovei, todėl patenkinus prašymą, būtų iš esmės išspręstas ginčas. Teismas konstatavo, jog ieškovo turtinio pobūdžio reikalavimas kildinamas iš darbo teisinių santykių, o darbuotojas yra silpnesnioji šio santykio šalis, todėl siekiant apsaugoti ieškovo teises ir teisėtus interesus taikytinas atsakovei priklausančios turto areštas.

8Atskiruoju skundu ieškovas D. G. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. spalio 20 d. nutartį dalyje, kuria teismas atsisakė pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti Asociaciją „Techaso krepšinio klubas“ išduoti ieškovo paleidžiamąjį raštą trečiajam asmeniui VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ per 3 (tris) darbo dienas nuo teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo dienos pasirašytinai, registruotu paštu ar faksograma pateikiant rašytinį pareiškimą tretiesiems asmenims VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ ir Lietuvos krepšinio federacijai dėl ieškovo D. G. paleidžiamojo rašto išdavimo, kuriame atsakovas Asociacija Techaso krepšinio klubas pareikštų, kad neprieštarauja ieškovo D. G. paleidžiamojo rašto išdavimui trečiajam asmeniui VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“ ar kitam krepšinio klubui ir tenkinti jo prašymą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę atsakovui – įpareigoti atsakovą išduoti ieškovo D. G. paleidžiamąjį raštą, konstatuodamas jog tai būtų ginčo išsprendimas iš esmės. Nurodo, kad ieškinio dalykas yra pripažinti atsakovės veiksmus, kuriais atsakovė atsisakė išduoti ieškovo paleidžiamąjį raštą trečiajam asmeniui VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“, neteisėtais. Ieškinio patenkinimas šioje dalyje konstatuotų atsakovo veiksmų neteisėtumą. Atsakovės veiksmų neteisėtumo pripažinimas sudarytų prielaidą kitų ieškinio reikalavimų (dalyko), susijusių su skolos bei negautų pajamų priteisimo, tenkinimui bei užkirstų kelią atsakovei toliau piktnaudžiauti savo neteisėtais veiksmais. Ieškovas nurodo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra kelio tolimesniems, neigiamiems padariniams, galintiems kilti ieškovui, užkirtimas. Teigia, jog laikinoji apsaugos priemonė, jeigu ji ir būtų pritaikyta, niekaip neįpareigotų teismo tenkinti ieškinį minimoje dalyje, bet užkirstų kelią realiai ir akivaizdžiai žalai atsirasti. Ieškovas nurodo, kad norėdamas sudaryti sporto veiklos sutartį su naujuoju krepšinio klubu, vadovaujantis LKF Taisyklių 4.1.1. p., turi gauti buvusio savo klubo, šiuo atveju atsakovės išduotą paleidžiamąjį raštą, o jo neturėdamas, negali sudaryti sutarties su kito krepšinio klubu ir gauti pajamų. Teigia, kad atsisakymas taikyti laikinąją priemonę iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ir sprendimo įsiteisėjimo, realiai tęstų jo teisių pažeidimą - jis kas mėnesį prarastų pajamas, kurias galėtų gauti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visą bylinėjimosi laikotarpį.

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). CPK 315 straipsnio 3 punktas numato, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu minėtos aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

11Iš Lietuvos Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-11-30 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-12-08, civilinė byla pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovei Asociacijai „Techaso krepšinio klubas“, tretiesiems asmenims VšĮ „Pasvalio krepšinio klubas“, Asociacijai Lietuvos krepšinio federacija dėl skolos, nuostolių priteisimo ir atsakovės veiksmų pripažinimo neteisėtais, yra nutraukta ir byloje patvirtinta taikos sutartis. Minėta nutartimi teismas panaikino ir laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2010-10-20 teismo nutartimi (b.l. 51-52).

12Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes sprendžia, kad atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-10-20 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje negali būti apskundimo objektas, kadangi civilinė byla Nr. 2-8094/2010 yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu. Ši aplinkybė paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas, pradėtas pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-10-20 nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

13Vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 315 str. 3 p., 338 str., teisėjų kolegija,

Nutarė

14nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo D. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjos 2010 m. spalio 20 d. nutarties.

Proceso dalyviai