Byla 2-2604/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria pakeistas ieškovas, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Altusas“ ieškinį atsakovams G. Z. ir A. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl procesinių teisių perėmimo pagrįstumo.

5Ieškovas BUAB „Altusas“ kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovų G. Z., A. M. solidariai priteisti 200 000 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė prašymą pakeisti ieškovą BUAB „Altusas“ jo teisių perėmėju UAB „Medicinos bankas“. Nurodė, kad su BUAB „Altusas“ 2013 m. liepos 30 d. sudarė reikalavimų perleidimo sutartį Nr. 2013-256, kuria BUAB „Altusas“ perleido UAB „Medicinos bankas“ visas teises ir pareigas, kylančias iš reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-1187-163/2013 pagal ieškovo BUAB „Altusas“ ieškinį atsakovams G. Z. ir A. M. dėl žalos atlyginimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi tenkino pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ prašymą ir ieškovą BUAB „Altusas“ pakeitė nauju ieškovu UAB „Medicinos bankas“. Nurodė, kad 2013 m. liepos 30 d. reikalavimų perleidimo sutartimi Nr. 2013-256 pradinis kreditorius BUAB „Altusas“ perleido naujam kreditoriui UAB „Medicinos bankui“ reikalavimus, pareikštus skolininkams A. M. ir G. Z., pagal 2013 m. balandžio 23 d. ieškinį dėl 200 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, solidaraus priteisimo iš atsakovų A. M. ir G. Z. šioje civilinėje byloje (CK 6.101 str.). Apie reikalavimo teisių perleidimą atsakovams (skolininkams) buvo pranešta pranešimais (CK 6.109 str.). Kadangi teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių negalimas teisių perėmimas, ieškovas BUAB „Altusas“ pakeistas nauju ieškovu UAB „Medicinos bankas“ (CPK 48 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas G. Z. (toliau – apeliantas) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl ieškovo BUAB „Altusas“ pakeitimo ieškovu UAB „Medicinos bankas“ išspręsti iš esmės (t. 2, b. l. 2-4). Atskirieji skundai grindžiamas šiais argumentais.

111. Teismas negalėjo pakeisti ieškovo, nes 2013 m. liepos 30 d. reikalavimo perleidimo sutartis pažeidė imperatyviąsias teisės normas. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl vadovaujantis CK 1.80-1.81 straipsniais turėjo būti pripažinta niekine ir negaliojančia, nes ji pažeidžia pačios įmonės ir visų jos kreditorių turtinius interesus.

122. BUAB „Altusas“ bankroto administratorius, pasirašydamas 2013 m. liepos 30 d. su UAB „Medicinos bankas“ reikalavimų perleidimo sutartį, pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuriame nustatyta bankroto administratoriaus pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus.

134. Teismas neįvertino, kad ginčo reikalavimo perleidimo sutartis buvo akivaizdžiai nenaudinga ir priešinga įmonės kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, nes tokia sutartis apsaugo tik vieno kreditoriaus interesus.

14Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su apelianto atskiruoju skundu nesutiko. Atsikirtimus grindė šiais argumentais.

151. Ginčo reikalavimo teisės perleistos atlygintinai. Ši reikalavimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis yra galiojanti, o reikalavimo teisių perleidimas yra teisėtas. Pradinio ieškovo reikalavimo teisė nėra neatsiejamai susijusi su jo asmeniu.

162. Teismas iš bylos pasitraukusios šalies nepakeisti jos teisių perėmėju gali tik tuo atveju, kai yra negalimas pats materialiųjų subjektinių teisių perėmimas (CPK 48 str. 1 d.). Šioje byloje yra galimas materialinių subjektinių teisių perėmimas.

17Pradinis ieškovas BUAB „Altusas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

181. Apelianto argumentai dėl kreditorių teisių pažeidimo nepagrįsti, nes BUAB „Altusas“ reikalavimų pardavimo klausimas buvo svarstytas bankrutavusios UAB „Altusas“ kreditorių susirinkime, kuriame bendrovės kreditoriai Įmonių bankroto įstatyme nustatyta balsų dauguma pritarė BUAB „Altusas“ reikalavimų pardavimui.

192. Neaišku, kokiu pagrindu apeliantas, pats nebūdamas BUAB „Altusas“ kreditoriumi, gina visų BUAB „Altusas“ kreditorių interesus. Jokio kreditorių įpareigojimo ar įgaliojimo dėl jų teisių gynimo apeliantas nėra gavęs. Neaišku ir kokią subjektinę teisę apeliantas prašo teismo apginti.

203. Apeliantas nenurodė jokios imperatyvios teisės normos, kurios imperatyvas reikalavimo perleidimo sutartimi buvo pažeistas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

23Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovas BUAB „Altusas“ pakeistas į ieškovą UAB „Medicinos bankas“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Pagal CPK 48 straipsnį, reglamentuojantį procesinių teisių perėmimą, procesinis teisių perėmimas yra nulemtas materialinių subjektinių teisių perėmimo ginčo teisiniame santykyje galimybės. Juo gali būti fizinio asmens mirtis, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kt. Perėmęs materialiąsias teises, asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Procesinio teisių perėmimo apimtį taip pat lemia atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimtis: jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, tai negalima perimti ir atitinkamų procesinių teisių ir pareigų, susijusių su atitinkamų materialiųjų teisių gynyba. Taigi pagal CPK 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą teismas iš bylos pasitraukusios šalies nepakeisti jos teisių perėmėju gali tik tuo atveju, kai yra negalimas pats materialiųjų subjektinių teisių perėmimas.

26CPK 48 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Tai reiškia, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį.

27Reikalavimo perleidimas yra vienas iš pagrindų, numatytų CPK 48 straipsnio 1 dalyje, proceso šalį pakeisti jos teisių perėmėju. Nagrinėjamoje byloje ieškovas buvo pakeistas pagal teismui pateiktą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, todėl teismas turi įsitikinti, ar pradinis ieškovas perleido ieškiniu reiškiamą reikalavimą kitam asmeniui, taip pat ar naujojo ieškovo reiškiamas reikalavimas yra galiojantis.

28Iš 2013 m. liepos 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties matyti, kad BUAB „Altusas“ atlygintinai perleido naujam ieškovui UAB „Medicinos bankas“ reikalavimo teises pagal BUAB „Altusas“ ieškinį dėl 200 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų procesinių palūkanų priteisimo iš A. M. ir G. Z. civilinėje byloje Nr. 2-1187-163/2013 (t. 1, b. l. 178-179). Ši sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl laikoma, kad ji galioja. Naujasis kreditorius UAB „Medicinos bankas“ pranešė apeliantui apie minėto reikalavimo įgijimą (1 t., b. l. 180). Tuo tarpu iš 2013 m. liepos 24 d. BUAB „Altusas“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriai, atsižvelgdami į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas nepratęsė termino likviduoti BUAB „Altusas“ dėl bankroto, patvirtintų kreditorių reikalavimų balsų dauguma nutarė kuo skubiau užbaigti bankroto procesą, taip pat parduoti komplekse reikalavimo teises civilinėse bylose. Šio kreditorių susirinkimo nutarimo turinys leidžia spręsti, kad sprendimą perleisti reikalavimo teises nagrinėjamoje civilinėje byloje naujam ieškovui lėmė būtinybė, kuo greičiau užbaigti bankroto procesą. Šis sprendimas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime priimtas jame dalyvavusių kreditorių absoliučia balsų dauguma, prieštaraujančių nebuvo (t. 1, b. l. 20). Todėl nėra pagrindo išvadai, kad aukščiau minėta reikalavimo perleidimo sutartis pažeidžia pačios įmonės ir visų jos kreditorių turtinius interesus. Duomenų, kad minėtas kreditorių susirinkimo nutarimas būtų ginčijamas ar nuginčytas byloje nėra. Pradinio kreditoriaus reikalavimo teisė nėra neatsiejamai susijusi su jo asmeniu. Taipogi nėra ir kitų CK 6.102 straipsnyje įtvirtintų atvejų, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą. Taigi išdėstytų aplinkybių visuma patvirtina, kad naujojo ieškovo pareikštas reikalavimas yra galiojantis. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje yra galimas materialinių subjektinių teisių perėmimas, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo netenkinti prašymo pakeisti pradinį ieškovą.

29Tuo tarpu apelianto argumentai, kad teismas neįvertino, kad ginčo reikalavimo perleidimo sutartis buvo akivaizdžiai nenaudinga ir priešinga įmonės kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, nėra byloje nagrinėjamo procesinių teisių perėmimo pagrįstumo dalykas. Be to, apeliantas apskritai nėra asmuo, įgaliotas ginti kreditorių interesus.

30Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

31Konstatavus, jog teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias šalies pakeitimą, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl procesinių teisių perėmimo pagrįstumo.... 5. Ieškovas BUAB „Altusas“ kreipėsi į teismą prašydamas iš atsakovų G.... 6. Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė prašymą pakeisti ieškovą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi tenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas G. Z. (toliau – apeliantas) prašo Klaipėdos... 11. 1. Teismas negalėjo pakeisti ieškovo, nes 2013 m. liepos 30 d. reikalavimo... 12. 2. BUAB „Altusas“ bankroto administratorius, pasirašydamas 2013 m. liepos... 13. 4. Teismas neįvertino, kad ginčo reikalavimo perleidimo sutartis buvo... 14. Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su... 15. 1. Ginčo reikalavimo teisės perleistos atlygintinai. Ši reikalavimo teisių... 16. 2. Teismas iš bylos pasitraukusios šalies nepakeisti jos teisių perėmėju... 17. Pradinis ieškovas BUAB „Altusas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 18. 1. Apelianto argumentai dėl kreditorių teisių pažeidimo nepagrįsti, nes... 19. 2. Neaišku, kokiu pagrindu apeliantas, pats nebūdamas BUAB „Altusas“... 20. 3. Apeliantas nenurodė jokios imperatyvios teisės normos, kurios imperatyvas... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 23. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Pagal CPK 48 straipsnį, reglamentuojantį procesinių teisių perėmimą,... 26. CPK 48 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas... 27. Reikalavimo perleidimas yra vienas iš pagrindų, numatytų CPK 48 straipsnio 1... 28. Iš 2013 m. liepos 30 d. reikalavimo perleidimo sutarties matyti, kad BUAB... 29. Tuo tarpu apelianto argumentai, kad teismas neįvertino, kad ginčo reikalavimo... 30. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 31. Konstatavus, jog teismas tinkamai taikė proceso teisės normas,... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....