Byla 2-703-797/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Technikos grupė“ direktoriui Evaldui Virbickui, ieškovo atstovui advokatui Nerijui Šmitui, atsakovo UAB ,,IREC LT“ atstovui Aurelijui Rauckiui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Technikos grupė” ieškinį atsakovui UAB „IREC LT“ dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo prieštaravimus ir

Nustatė

42009-12-23 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo priteisė iš iš atsakovo UAB „IREC LT“ ieškovui UAB „Technikos grupė“ 91000,00 Lt skolą, 960,72 Lt delspinigius ir 1379,00 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

5Teisme buvo pareikšti atsakovo prieštaravimai, kuriuose nurodė, jog ieškovas nepagrįstai reikalavo priteisti skolą, todėl prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad byla turėjo būti nagrinėjama ginčo teisena, nes teismui nepateikti įrodymai, kad nuomojamas turtas ieškovui priklauso nuosavybės teise, ieškovas suklaidino teismą, nenurodydamas, kad buvo sudaryta preliminari nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis, pasaugos sutartis ir įrangos nuomos sutartis, taip pat buvo sudarytas trišalis susitarimas, pagal kurį buvo susitarta, kad visos sumos, kurios turi būti sumokėtos už įrangos nuomą, bus įskaitomos į perkamo nekilnojamojo turto kainą. Atsakovas 2009-10-16 nutraukė visas minėtas sutartis, nes sutartys buvo sudarytos apgaule, nuslepiant nuo atsakovo aplinkybę, kad UAB ,,Šiaulių technika“ neturėjo teisės parduoti turto, todėl ieškovo reikalavimas nepagrįstas.

6Atsakovo atstovas palaiko prieštaravimuose išdėstytą poziciją, išskyrus tai, kad prašo bylą nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles ir prašo panaikinti preliminarų sprendimą, nes ieškovas pareiškė teisme nepagrįstą ieškinį ir nuslėpė svarbias bylai aplinkybes: įrangos nuomos sutartis buvo sudaryta, kad buvo ketinta pirkti visą pastatą, bet vėliau paaiškėjo, kad pastatas jiems nepriklauso, o priklauso bankui, dėl ko sutartys buvo sudarytos apgaule. Nurodo, kad buvo atskiras susitarimas, kad nuomos pinigai bus įskaitomi į pirkimo kainą. Ar atsakovas vykdė viešbučio veiklą, ar naudojosi įranga, atsakovo atstovas negalėjo atsakyti.

7Ieškovas ir jo atstovas prašo palikti galioti preliminarų teismo sprendimą, kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, o tai, kad buvo sudarytos ir kitos sutartys, šiai bylai įtakos neturi, nes ginčas yra dėl įrangos nuomos sutarties nevykdymo, o sutartys sudarytos su kitais juridiniais asmenimis. Be to, susitarime, kurį nurodo atsakovas, buvo sutarta, kad visos sumos, kurios turi būti sumokėtos už įrangos nuomą, bus įskaitomos į perkamo nekilnojamojo turto kainą, o nesudarius nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, visos UAB ,,IREC LT“ įmokėtos įmokos būtų negrąžinamos. Atsakovo atstovo teiginys, kad sutartis buvo sudaryta apgaule, yra nepagrįstas, nes atsakovui buvo žinoma, kad nekilnojamas turtas nepriklauso UAB ,,Šiaulių technika“ ir tai buvo nurodyta premiminariojoje sutartyje 2.5 p. Įranga ieškovui nepriklauso nuosavybės teise, nes buvo padaryta klaida, spausdinant ieškinį, nes ieškovui suteikta subnuomos teisė.

8Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

9Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas 2009-06-30 su atsakovu sudarė įrangos nuomos sutartį Nr. 2009-06-30/01/16 (b.l. 5-7). Pateiktos PVM sąskaitos – faktūros, kuriose nurodytas įrangos nuomos mokestis, sumokėjimo terminas, tačiau nuomos mokestis nustatytais terminais nesumokėtas. Atsakovo skola ieškovui yra 91000,00 Lt.

10Tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės mokėti nuomos mokestį. Ieškovas vadovaujasi įrangos nuomos sutartimi ir joje nurodytomis sąlygomis. Atsakovo atstovas nurodo, kad ne su atsakovu, o su UAB ,,Šiaulių technika“ buvo sudaryta preliminari nekilnojamojo turto, esančio Taikos g. 18, Neringos m., todėl su ieškovu buvo sudaryta įrangos nuomos sutartis, pagal kurią įmokos turi būti įskaitomos į perkamo turto kainą, o kadangi nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta, atsakovas neprivalo mokėti nuomos mokesčio. Toks atsakovo teiginys yra nepagrįstas, nes tarp šalių buvo sudaryta įrangos nuomos sutartis, kurios 4.1 ir 4.2 p. numatyta, kad nuomos mokestis yra 20000 Lt be PVM per mėnesį, kurį sumoka iki kiekvieno mėnesio 10 d. į nuomotojo sąskaitą (b. l. 5-6). Civilinio kodekso 6.487 str. numato, kad nuomininkas laiku privalo mokėti nuomos mokestį. Turtas buvo perduotas atsakovui, tai patvirtina byloje esantis perdavimo – priėmimo aktas (b. l. 103-133), tuo turtu atsakovas naudojosi, veiklą vykdė. Nuomos sutartyje nėra kitų sąlygų, kurias nurodo atsakovas, nes tos sąlygos yra numatytos kitose sutartyse, sudarytose su kitu subjektu UAB ,,Šiaulių technika“.

11Atsakovo atstovas nurodo, kad teismui nepateikti įrodymai, kad nuomojamas turtas ieškovui priklauso nuosavybės teise. Ieškovo atstovas patvirtino, kad išnuomotas turtas nuosavybės teise nepriklauso ieškovui, buvo suklysta nurodant tai ieškinyje. Teismui pateikti dokumentai, kurie įrodo, kad išnuomota įranga nuosavybės teise priklauso UAB ,,Langvirus“, kuri yra sudariusi nuomos sutartį su ieškovu, suteikint teisę ieškovui ją subnuomoti. Todėl ieškovas teisėtai yra sudaręs įrangos nuomos sutartį su atsakovu, o techninė klaida, padaryta ieškinyje, nurodant, kad įranga priklauso nuosavybės teise, šiuo atveju įtakos neturi.

12Nors ginčas kilo dėl įrangos nuomos sutarties, tačiau šalys abi vadovaujasi trišaliu susitarimu, iš kurio matyti, kad UAB ,,Šiaulių technika“, UAB ,,Technikos grupė“ ir UAB ,, IREC LT“ susitarė, jog visos sumos, kurios turi būti sumokėtos už įrangos nuomą, bus įskaitomos į perkamo nekilnojamojo turto kainą, o nesudarius nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, visos UAB ,,IREC LT“ įmokėtos įmokos būtų negrąžinamos.

13Atsakovas neįrodė, jog įrangos nuomos sutartis sudaryta apgaule (CPK 178, 185 str.). Teismui nepateikti įrodymai, kad atsakovas ginčija įrangos nuomos sutartį, pareikšdamas ieškinį teisme, todėl tarp šalių sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.).

14Atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (Civilinio kodekso 6.38 str.1d., 200 str. 1 d.), todėl iš jo priteista skola už nuomą pagrįstai, preliminarus sprendimas paiktinas nepakeistu.

15Pagal įrangos nuomos sutarties 5.1 p. atsakovas, praleidęs terminą prievolei įvykdyti privalo mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos skolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš pateikto 2009-11-18 delspinigių paskaičiavimo, matyti, kad delspinigiai sudaro 960,72 Lt, kurie taip pat pagrįstai buvo priteisti (Civilinio proceso kodekso 185, 430 str. 6 d. 1 p.).

16Bylinėjimosi išlaidos preliminariu sprendimu buvo priteistos pagrįstai. Valstybei iš atsakovo priteistinos 17,50 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 259 – 270, 430 str., teismas

Nutarė

19Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-12-23 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo UAB ,,IREC LT“ valstybei 17,50 Lt (septyniolikos litų, 50 centų) bylinėjimosi išlaidas.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Technikos... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 4. 2009-12-23 Šiaulių miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų... 5. Teisme buvo pareikšti atsakovo prieštaravimai, kuriuose nurodė, jog... 6. Atsakovo atstovas palaiko prieštaravimuose išdėstytą poziciją, išskyrus... 7. Ieškovas ir jo atstovas prašo palikti galioti preliminarų teismo sprendimą,... 8. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 9. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas 2009-06-30 su atsakovu... 10. Tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės mokėti nuomos mokestį. Ieškovas... 11. Atsakovo atstovas nurodo, kad teismui nepateikti įrodymai, kad nuomojamas... 12. Nors ginčas kilo dėl įrangos nuomos sutarties, tačiau šalys abi... 13. Atsakovas neįrodė, jog įrangos nuomos sutartis sudaryta apgaule (CPK 178,... 14. Atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, kad sutartinės... 15. Pagal įrangos nuomos sutarties 5.1 p. atsakovas, praleidęs terminą prievolei... 16. Bylinėjimosi išlaidos preliminariu sprendimu buvo priteistos pagrįstai.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso 259 – 270, 430 str.,... 19. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-12-23 preliminarų sprendimą palikti... 20. Priteisti iš atsakovo UAB ,,IREC LT“ valstybei 17,50 Lt (septyniolikos... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...