Byla 2A-1279-173/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovės E. E. L. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Infomedia“ ieškinį atsakovei E. E. Lumbienei dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Infomedia“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės: 1) 254,00 Lt skolos, 2) 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3) bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2003-10-02 ieškovas su atsakove sudarė užsakymą – sutartį, pagal kurią ieškovas teikė atsakovei reklamos paslaugas. Ieškovas pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą 354,00 Lt sumai, tačiau atsakovė apmokėjo tik dalį skolos ir liko skolinga ieškovui 254,00 Lt (b.l. 15-16).

5Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutiko, kadangi niekada nesudarė su ieškovu reklamos paslaugų teikimo sutarties. Ji pasirašė užsakymą, tačiau ne reklamai, o nuomojamo buto paieškai. Kadangi agentai tų paslaugų nesuteikė, sutartį nutraukė ir dėl ieškovo darbuotojos spaudimo sumokėjo vieną šimtą litų už neatliktas paslaugas, todėl ieškovui nėra skolinga (b.l. 30, 42-43).

6II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovui UAB „Infomedia“ iš atsakovės Eglės E. L. , 254,00 Lt skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt žyminio mokesčio bei 370,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteisti Valstybei iš atsakovės E. E. L. 16,00 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Nurodė, kad šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu, patvirtino parašais bei antspaudais, todėl padarė išvadą, kad paslaugų sutartį jos sudarė laisva valia ir sutiko su aptartomis sutarties sąlygomis. Teismas pažymėjo, kad užsakymo – sutarties 5 p. numatyta kliento teisė raštu atsisakyti užsakymo per 7 kalendorines dienas po pasirašymo (b.l. 18). Nusprendė, kad byloje nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė per septynias kalendorines dienas atsisakė užsakymo, todėl padarė išvadą, kad tarp šalių susiklostė paslaugų sutarties teisiniai santykiai, kurie yra privalomi, kadangi turi šalims įstatymo galią. Akcentavo, kad šalių sudaryto užsakymo – sutarties 3 p. nurodyta, kad klientas PVM sąskaitą – faktūrą apmoka per dešimt kalendorinių dienų. Iš byloje esančio pinigų priėmimo kvito nustatė, kad 2004m. liepos 1d. atsakovė sumokėjo ieškovui už teiktas paslaugas 100,00 Lt (b.l. 20). Teismas nusprendė, kadangi 2003m. gruodžio 4d. PVM sąskaita – faktūra 354,00 Lt sumai privalėjo būti apmokėta per dešimt dienų, todėl konstatuotina, kad atsakovė praleido sutarties įvykdymo terminą, tuo pažeisdama sutarties sąlygas. Konstatavo, kadangi prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

10Apeliaciniu skundu atsakovė E.E. L. prašo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą, priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Apeliantė nurodo, kad ji nėra skolinga ieškovui, nes ji sudarė sutartį ne reklamos paslaugų pirkimui, o norėdama išsinuomoti butą, tačiau tokios paslaugos jai nebuvo suteiktos.

132. Apeliantės nuomone, ieškovas akceptavo sutarties nutraukimą, kada ji sumokėjo 100 Lt.

14Atsiliepimu į atsakovės E. E. L. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Infomedia“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Ieškovo nuomone, teismas tinkamai įvertino abiejų šalių pateiktus įrodymus ir priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą byloje.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovės E. E. L. prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsakovė nenurodė svarių argumentų, leidžiančių daryti išvadą, kad tik žodinio proceso tvarka galima nustatyti šios bylos išsprendimui reikšmingas aplinkybes. Tiek bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, tiek ir rašytinio proceso tvarka bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėdamas bylą, apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, patikrina, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, ar nustatė ir tinkamai įvertino visas reikšmingas bylai aplinkybes, o taip pat pats įvertina įrodymus, nepriklausomai nuo to, ar juos pirmosios instancijos teismas įvertino, ar ne. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, nesugebėtų atskleisti ginčo esmės ir priimti teisingą sprendimą.

19Nagrinėjamoje byloje buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis (18 b. l.). Tokia sutartis pagal savo požymius visų pirma yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė sutartis. Sutarties šalių – paslaugų teikėjo ir kliento – nesieja nei darbo, nei pavaldumo (subordinacijos) santykiai. Šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Apeliantė teigia, kad ji nėra skolinga ieškovui, nes ji sudarė sutartį ne reklamos paslaugų pirkimui, o norėdama išsinuomoti butą, tačiau tokios paslaugos jai nebuvo suteiktos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių buvo sudaryta užsakymas – sutartis dėl paslaugų teikimo – informacijos platinimo, be to, sutartyje numatytas tarpininkavimas dėl dviejų kambarių buto nuomos. Iš sutarties matyti, kad atsakovė įsipareigojo už paslaugas atsiskaityti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu, patvirtino parašais bei antspaudais, todėl paslaugų sutartį jos sudarė laisva valia ir sutiko su aptartomis sutarties sąlygomis (CK 6.156 str.). Konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė paslaugų sutarties teisiniai santykiai, kurie yra privalomi, kadangi turi šalims įstatymo galią (CK 6.162 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Pažymėtina, kad nesvarbu ar būtų sudaryta sutartis reklamos paslaugų pirkimui, ar tikslu surasti nuomojamą butą, tokia sutartis vistiek būtų paslaugų teikimo sutartis. Civiliniame kodekse yra įtvirtinta kaip viena iš paslaugos gavėjo interesų apsaugos garantijų jo teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti (CK 6.721 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė būtų pasinaudojusi savo teise ir nutraukusi sutartį, todėl laikytina, kad ieškovas vykdė paslaugų sutarties sąlygas, o atsakovė privalo už jas sumokėti.

20Apeliantė teigia, kad ieškovas akceptavo sutarties nutraukimą, kada ji sumokėjo 100 Lt. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Byloje pateiktas 2004 m. liepos 1 d. pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyta, kad ieškovė ne nutraukė sutartį, o sumokėjo 100 Lt už informacijos paslaugas (20 b. l.). Įvertinęs šią aplinkybę, teismas apeliantės teiginį, kad ji sumokėdama 100 Lt ieškovui nutraukė sutartį atmeta. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kadangi atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad atsisakė užsakymo – sutarties ar vėliau ją nutraukė, atsisakydama jai teikiamų paslaugų, nėra jokių pagrindų pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti, nes jis, vadovaudamasis byloje surinktais įrodymais, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Apeliacinį skundą atmesti.

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Infomedia“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Nurodė, kad 2003-10-02 ieškovas su atsakove sudarė užsakymą – sutartį,... 5. Atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutiko, kadangi niekada nesudarė su... 6. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 27 d. sprendimu nusprendė... 8. Nurodė, kad šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu, patvirtino... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 10. Apeliaciniu skundu atsakovė E.E. L. prašo apeliacinį skundą nagrinėti... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 12. 1. Apeliantė nurodo, kad ji nėra skolinga ieškovui, nes ji sudarė sutartį... 13. 2. Apeliantės nuomone, ieškovas akceptavo sutarties nutraukimą, kada ji... 14. Atsiliepimu į atsakovės E. E. L. apeliacinį skundą ieškovas UAB... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovės E. E. L. prašymo... 19. Nagrinėjamoje byloje buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis (18... 20. Apeliantė teigia, kad ieškovas akceptavo sutarties nutraukimą, kada ji... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 22. Apeliacinį skundą atmesti.... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 27 d. sprendimą palikti...