Byla 2-2167/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemsi LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 23 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemsi LT“ pareiškimą atsakovui viešąjai įstaigai „Sveikatos idėjos“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių kreditoriaus ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo bei pareiškimo įteikimo, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovas UAB „Nemsi LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui VšĮ „Sveikatos idėjos“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Ieškovas kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindą nurodė skolininko nemokumą, kurį patvirtina iki šiol nesumokėta 2 100 Lt atsakovo skola ieškovui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 23 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Nemsi LT“ pareiškimą. Teismas nustatė, kad ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 136 str. 2 d. 3 p.). Ieškovo pareiškimas neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nes ieškovas nepateikė teismui įrodymų, iš kurių turinio teismas galėtų spręsti, ar ieškovas tinkamai įvykdė savo pareigą įspėti skolininką apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad pareiškimą ir jo priedų nuorašus pateikė skolininkui (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 4 d.). Teismas nusprendė dokumentų įteikimą paštui patvirtinančių kvitų nelaikyti tinkamu įrodymu apie pranešimo ir pareiškimo bei jo priedų nuorašų realų įteikimą adresatui.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „Nemsi LT“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui pareiškimą nagrinėti iš naujo. Ieškovas teigia, kad laikėsi išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo įteikė registruota korespondencija, kuri (kaip matyti iš kartu su atskiruoju skundu pateiktos AB „Lietuvos paštas“ pažymos) atsakovui buvo įteikta 2013 m. kovo 25 d. Ieškovas registruotu laišku išsiuntė atsakovui ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, o šio laiško išsiuntimo kvitas buvo pateiktas teismui.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkinamas.

13Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis kreditorius apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį; o tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, jis turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 dienoms nuo jo išsiuntimo. Be to, pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei privalo pateikti pareiškimo ir prie jo pateikiamų priedų nuorašus (ĮBĮ 6 str. 4 d.).

14Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas kartu su pareiškimu pateikė teismui įrodymus apie tai, jog atsakovui (ne jo registruotos buveinės adresu) buvo išsiųstas 2013 m. kovo 22 d. pranešimas apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b.l. 6). Ieškovas šį pranešimą siuntė atsakovui adresu P. Cvirkos g. 3, Širvintos, kurį atsakovas kaip savo korespondencijos gavimo adresą buvo nurodęs su ieškovu sudarytoje Apskaitos tvarkymo sutartyje Nr. 110110-13 (b.l. 11-19). Kaip matyti iš CPK 122 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisinės nuostatos, reglamentuojančios juridiniams asmenims skirtų dokumentų įteikimo vietą, procesiniai dokumentai yra laikomi tinkamai įteiktais ir tuo atveju, jei jie įteikiami ne registruotos buveinės, o kitu paties gavėjo nurodytu adresu. Vadinasi, ieškovo kartu su atskiruoju skundu pateikta teismui AB „Lietuvos paštas“ pažyma, iš kurios matyti, kad 2013 m. kovo 22 d. ieškovo pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo 2013 m. kovo 25 d. buvo įteiktas atsakovo atstovei gydytojai L. V. (b.l. 51), patvirtina, kad ieškovas laikydamasis įstatymo leidėjo nustatytos procesinių dokumentų įteikimo tvarkos tinkamai pranešė atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 1 str. 1 d., 122 str. 2 d., ĮBĮ 6 str. 2 d., 10 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas tinkamai pranešė atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kas patvirtina ieškovo atskirojo skundo argumentus, jog jis tinkamai laikėsi išankstinio ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p., ĮBĮ 6 str. 2 d.).

15Tuo tarpu įrodymų apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo su priedais tinkamą įteikimą atsakovui ieškovas teismui nepateikė nei kartu su pareiškimu, nei kartu su atskiruoju skundu (CPK 12 ir 178 str.). Apeliacinės instancijos teismui patikrinus AB „Lietuvos paštas“ internetinėje svetainėje www.post.lt skelbiamą informaciją apie registruotos pašto siuntos Nr. RN633219529LT, kuria buvo siunčiamas ieškovo pareiškimas su priedais, įteikimą atsakovui (CPK 179 str. 3 d.), matyti, kad ši pašto siunta 2013 m. rugpjūčio 22 d. buvo grąžinta ieškovui kaip neįteikta. Kaip aukščiau minėta nutartyje, ieškovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė teismui įrodymų, jog grįžus neįteiktam pareiškimui su priedais, jis šį procesinį dokumentą būtų pakartotiniai išsiuntęs atsakovo registruotos buveinės adresu kaip to reikalauja CPK 123 straipsnio 4 dalis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Taigi, iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovas yra tinkamai įgyvendinęs savo pareigas, susijusias su išankstinės ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo ne teisme tvarkos laikymusi, tačiau nėra pateikęs įrodymų apie tinkamą pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų įteikimą atsakovui. Dėl šios priežasties ieškovui nustatytinas terminas minėtam ieškinio trūkumui pašalinti (CPK 115 str. 2 d., 138 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.).

16Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Nemsi LT“ atskirąjį skundą daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė proceso teisės normas, reglamentuojančias pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo tvarką. Dėl šios priežasties bei nustačius kitą pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turinio bei priedų procesinį trūkumą, skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartis naikinama ir klausimas dėl pareiškimo priėmimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 23 d. nutartį panaikinti.

19Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nemsi LT“ terminą iki 2013 m. spalio 1 d. pateikti įrodymus apie pakartotinį pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo su priedais išsiuntimą atsakovui viešajai įstaigai „Sveikatos idėjos“ jo registruotos buveinės adresu.

20Perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemsi LT“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui viešajai įstaigai „Sveikatos idėjos“ priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai