Byla 2A-1750-560/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „APST“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Magika“ ieškinį atsakovui UAB „APST“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Magika“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „APST“ 6 260 Lt įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, 1 287,78 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai paslaugų teikimo santykiai – ieškovas 2012 m. kovo mėnesį sudarytos sutarties pagrindu sutvarkė atsakovo buhalterinę apskaitą už vasario mėnesį, padarė sausio mėnesio apskaitos pataisymus ir teikė atsakovui paslaugas iki birželio mėnesio. Paaiškino, jog už gegužės mėnesį paslaugos buvo suteiktos nepilnai, nes atsakovas nepateikė PVM sąskaitų-faktūrų už gegužės mėnesį, todėl nebuvo galimybės pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaraciją už gegužės mėnesį. Taip pat pažymėjo, jog 2012-06-15 nutraukus sutartinius santykius terminas minėtai deklaracijai pateikti dar nebuvo suėjęs. Nurodė, jog už suteiktas paslaugas atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros 6 260 Lt sumai, visos jos buvo atsakovui įteiktos pasirašytinai, o atsakovas jų neginčijo, bet ir neapmokėjo. Nurodė, kad nuo sutarties nutraukimo dienos iki ieškinio teismui pateikimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovas jokių pretenzijų ieškovui neturėjo, dėl dokumentų atsiėmimo nesikreipė.

5Atsakovas UAB „APST“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su kuriuo nesutiko. Nurodė, kad pasirašytoje sutartyje šalys sulygo, jog pasibaigus trims mėnesiams apskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis bus derinamas šalių susitarimu, pasirašius priedą prie sutarties, todėl mano, kad ieškovo 2012-06-01 PVM sąskaita-faktūra atsakovui apmokėti pateikta nepagrįstai, kadangi išrašyta jau pasibaigus trims mėnesiams ir nepatvirtinta atskiru susitarimu. Nurodė, jog nesutinka su ieškovo atliktų darbų kokybe, nes ieškovas nepateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir negrąžino atsakovui dokumentų. Taip pat pažymėjo, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra per dideli, neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, todėl turėtų būti mažinami iki 0,02 procento. Pažymėjo, jog dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio ieškovui turėtų būti taikomos sankcijos ir kad dėl ieškovo veiksmų kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių su prašymu ieškovo atžvilgiu pradėti ikiteisminį tyrimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-10-24 sprendimu ieškinį patenkino – priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 6 260 Lt skolos, 1 287,78 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-07-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 001 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad į teismo posėdį atsakovas neatvyko, tačiau pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė savo buveinės adresą (Naugarduko g. 22-2, Vilnius) ir adresą korespondencijai siųsti (Mindaugo g. 20-2, Vilnius), kuriais šaukimo į teismo posėdį atsakovui įteikti nepavyko. Atsižvelgdamas į tai, kad apie bylos iškėlimą atsakovas buvo informuotas tinkamai, bet byla nesidomėjo ir nepranešė apie savo buveinės pasikeitimą, išsiuntęs procesinius dokumentus abiem atsakovo nurodytais adresais ir remdamasis CPK 121 str. 2 d., teismas laikė, jog atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Taip pat teismas nurodė, kad dokumentų negrąžinimo klausimas nėra šio bylos dalykas ir niekaip neįtakoja ieškovo teisės į suteiktų paslaugų atlyginimą, todėl teismas šiuo klausimu nepasisakė. Pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų apie tai, jog ieškovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus už laikotarpį nuo sutarties sudarymo iki 2012 m. gegužės mėnesio, ir atsakovas tokių įrodymų nepateikė. Pažymėjo, kad pagal šalių pasirašytą sutartį ieškovas įsipareigojo atsakovui teikti paslaugas pagal atsakovo teikiamus pirminius dokumentus, o nesant įrodymų, kad atsakovas šį savo įsipareigojimą vykdė tinkamai, laikė, jog paslaugos nebuvo įvykdytos pilnai dėl atsakovo kaltės. Nurodė, kad byloje nėra įrodymų apie tai, jog pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui kuri nors iš šalių siektų pakeisti sulygtą sutarties kainą, todėl, teismo vertinimu, tai, kad šalys nepasirašė priedo dėl tolimesnio teikiamų paslaugų apmokėjimo, leidžia manyti, jog šalis tenkino esamas susitarimas dėl paslaugų kainos. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, jog visos ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros yra atsakovo pasirašytos be jokių pastabų. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog ieškovui priklauso 6 260 Lt atlyginimas už atsakovui suteiktas paslaugas. Teismas taip pat atmetė atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus, jog prašomi priteisti delspinigiai yra per dideli, todėl turi būti mažintini. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju abi šalys yra verslininkai, šalys nesusitarė dėl kitokių netesybų (pvz. baudų) ir nuostolių dėl sutarties nevykdymo užtikrinimo, atsakovas tik iš dalies apmokėjo vieną iš 4 PVM sąskaitų-faktūrų ir tokiu būdu keturis mėnesius naudojosi ieškovo teikiamomis paslaugomis ir ieškovui priklausančiais pinigais (už suteiktas paslaugas), todėl, remdamasis sutarčių laisvės principu (CK 6.156 str.), kurio pagrindu teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, ieškovo reikalavimus dėl delspinigių priteisimo tenkino visiškai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „APST“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-10-24 sprendimą panaikinti. Nurodo, kad teismas atsakovui tinkamai nepranešė apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Nesutinka su teismo teiginiu, jog atsakovas nesidomėjo bylos eiga, nes ne kartą teiravosi teisme apie nagrinėjamą bylą. Nurodė, kad atsiliepime nurodytais buveinės ir korespondencijos adresais ne visuomet turi galimybę atsiimti pašto siuntas, kadangi nuolat vyksta komandiruotės įvairiuose Lietuvos miestuose, tačiau procesiniuose dokumentuose buvo nurodęs kontaktinį telefono numerį, kuriuo galima būtų su atsakovu susisiekti, tačiau šiuo telefonu su atsakovu susisiekta nebuvo, dėl to šie procesinės teisės normų pažeidimai užkirto kelią atsakovui pasinaudoti rungimosi principu bei lygiavertiškai pateikti įrodymus. Nurodė, kad terminas deklaracijoms pateikti sutarties nutraukimo metu jau buvo pasibaigęs, o tai įrodo, kad ieškovas tinkamai nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Pažymėjo, kad ieškovas byloje neįrodė, kad atsakovas jam nepateikė reikiamų dokumentų, dėl to šiais teiginiais ieškovas remtis negali. Nurodė, kad atsakovas ieškovo pateiktų nepagrįstų sąskaitų neapmokėjo, kadangi ieškovas suteikė atsakovui nekokybiškas paslaugas. Pažymėjo, kad ieškovas atsakovui nėra iki šiol perdavęs buhalterinių dokumentų, dėl to atsakovas yra kreipęsis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, turėdamas šią informaciją, civilinės bylos iki paaiškės ikiteisminio tyrimo rezultatai nesustabdė ir šių dokumentų iš ieškovo neišreikalavo. Mano, kad, nesant byloje šių dokumentų, neįmanoma objektyviai išspręsti ginčo dėl teikiamų paslaugų kokybės ir jų apmokėjimo kainos. Taip pat mano, kad teismo ieškovo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų.

10Ieškovas UAB „Magika“ atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas pretenzijų ieškovui nereiškė iki pat ieškovo ieškinio pateikimo, tai reiškia, atsakovas bet kokiu būdu siekia išvengti skolos ieškovui mokėjimo. Pažymėjo, kad ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas pasirašė, niekada jokių pretenzijų nereiškė, bendradarbiavimas tarp šalių vyko toliau. Pažymėjo, kad buhalterinių dokumentų grąžinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau, kita vertus, ieškovas ne kartą yra informavęs atsakovą, kad yra pasiruošęs jam grąžinti minėtus dokumentus, kas būtų padaryta ir posėdžio bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu. Mano, kad teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovui apie teismo posėdį yra pranešta tinkamai, nes pats atsakovas nepateikė jokių duomenų teismui apie pašto adreso pasikeitimą. Pažymėjo, kad delspinigių dydžio priteisimas yra teismo diskrecijos teisė, o šiuo atveju 0,2 procentų delspinigių dydis nelaikytinas nepagrįstu, kadangi abi ginčo šalys yra verslininkai, atsakovas apmokėjo tik vieną iš 4 PVM sąskaitų-faktūrų, ženklaus dydžio prievolės neįvykdymas rodo atsakovo nesąžiningumą, dėl to šis atsakovo apeliacinio skundo argumentas atmestinas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti panaikintas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 str. 3 d. 1 p. (pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą).

14Apeliantas nagrinėjamu atveju vienu iš apeliacinio skundo argumentų nurodė, jog jam nebuvo tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą pirmosios instancijos teisme. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog apie bylos iškėlimą atsakovas buvo informuotas tinkamai, bet byla nesidomėjo ir nepranešė apie savo buveinės pasikeitimą, išsiuntęs procesinius dokumentus atsakovo nurodytais buveinės ir korespondencijos adresais bei remdamasis CPK 121 str. 2 d., laikė, jog atsakovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Apeliacinės instancijos teismo kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, neturi pagrindo sutikti su šia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

15Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra teismo, nagrinėjančio bylą, pareiga. Šios pareigos tinkamai neįvykdžius, atsiranda CPK nustatytos pasekmės: teismas atideda bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1 d. ir 2 d.), o jeigu byla jau išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai aplinkybė, kad teismo posėdyje nedalyvavusiam asmeniui nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Teismo pareiga informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą įgyvendinama CPK 117-134 str. nustatyta tvarka, tačiau ši tvarka yra ne formali, o detaliai reglamentuota siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – tinkamai ir laiku suteikti byloje dalyvaujantiems asmenims informaciją. Taigi sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2010).

16Pagal CPK 123 str. 2 d. juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. CPK 123 str. 4 d. nurodyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Taigi, kai procesinių dokumentų nepavyksta įteikti vieną kartą, jie turi būti pakartotinai siunčiami bendrovės buveinės adresu. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atsakovas byla nesidomėjo, nepranešė apie savo buveinės pasikeitimą, dėl to laikė, kad atsakovui apie posėdį pranešta tinkamai. Nors nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodydamas buveinės ir korespondencijos adresus, nesiėmė jokių veiksmų, jog jo teisė į informavimą apie bylos eigą būtų įgyvendinta tinkamai, t. y. neatsiėmė jo nurodytais adresais teismo siųstų procesinių dokumentų, taip pat nenurodė kito atsakovo adreso, kuriuo procesiniai dokumentai jam galėtų būti įteikti, tačiau, kita vertus, šis faktas nagrinėjamu atveju nepaneigia procesinių teisės normų pažeidimo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Minėta, kad pagal CPK 123 str. 4 d., kai procesinių dokumentų įteikti nepavyksta juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje jo nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Nagrinėjamu atveju teismo šaukimas atsakovui buvo išsiųstas 2012-09-27 atsakovo buveinės adresu – Naugarduko g. 22-2, Vilnius, o šiuo adresu dokumentų nepavykus įteikti, šaukimas 2012-10-11 pakartotinai išsiųstas atsakovo korespondencijos adresu – Mindaugo g. 20-2, Vilnius, tačiau ir šiuo adresu procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Teisėjų kolegijos vertinimu, vadovaujantis minėta CPK 123 str. 4 d. nuostata, atsakovui siųsti procesiniai dokumentai po jų neįteikimo nurodytais adresais būtų laikytini įteiktais tik tuo atveju, jei būtų pakartotinai išsiųsti įmonės buveinės adresu ir nuo išsiuntimo būtų praėję dešimt dienų. Šiuo atveju teismas šio procesinio reikalavimo neįvykdė, dėl to toks procesinių dokumentų įteikimas negali būti laikytinas tinkamu informavimu apie bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti visas teismo procesinių dokumentų įteikimo aplinkybes ir tik būdamas įsitikinęs, kad atsakovas apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo informuotas tinkamai, galėjo nagrinėti bylą nedalyvaujant atsakovui. Atkreiptinas dėmesys, kad nors šalys, tarp jų atsakovas, civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pranešti teismui aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam bylos išnagrinėjimui, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti proceso įstatymo suteiktomis teisėmis, šiuo atveju pagrindo teigti, kad atsakovas akivaizdžiai elgėsi nerūpestingai ar nevykdė procesinių pareigų, nenustatyta, todėl priemonės, kurių teismas ėmėsi, kad greičiau išnagrinėtų bylą, laikytinos neproporcingomis atsakovo procesiniam elgesiui.

17Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-26 nutartimi nutarė skirti bylą nagrinėti parengiamajame posėdyje 2012-10-22 14.30 val. (b. l. 67). 2012-10-22 teismo posėdžio protokole nurodyta, kad teismas, nustatęs, jog papildomi pasirengimo veiksmai byloje nėra reikalingi, nutarė pasirengimą bylai užbaigti ir pereiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės (b. l. 83-85). CPK 231 str. 5 d. nurodyta, kad tais atvejais, kai parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškėja, kad papildomi pasirengimo bylai nagrinėti teisme veiksmai nereikalingi, teismas turi teisę pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, nepriimdamas CPK 232 str. nurodytos nutarties. CPK 234 str. yra nurodyta, kad civilinė byla teismo posėdyje nagrinėjama, kai yra pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims. „Pranešimas“ šiuo atveju reiškia ne bet kokį informavimą, o informavimą būtent apie bylos nagrinėjimą teisme. Sistemiškai aiškinant šias proceso teisės normas, darytina išvada, kad teismas gali išnagrinėti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio (nepriimdamas nutarties) ir priimti teismo sprendimą tik tokiu atveju, kai parengiamajame teismo posėdyje dalyvauja visi dalyvaujantys byloje asmenys ar jų atstovai, arba kai kuris iš jų ir nedalyvauja parengiamajame teismo posėdyje, tačiau apie teismo posėdį jam yra tinkamai pranešta. Priešingu atveju teismas turi priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje ir tinkamai informuoti dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio ir priėmęs teismo sprendimą, tačiau tinkamai atsakovo neinformavęs apie teismo posėdį, pažeidė atsakovui CPK suteiktas procesines teises, įgalinančias ginti savo poziciją ir siekti teisingo teismo sprendimo, – teikti įrodymus, dalyvauti juos tiriant, užduoti klausimus, pateikti prašymus, duoti paaiškinimus, teikti argumentus ir kt. (CPK 42 str. 1 d.). Pagal CPK 329 str. 3 d. 1 p. nuostatas bylos išnagrinėjimas pirmosios instancijos teisme nesant bent vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo, remdamasis šia aplinkybe, skundžia teismo sprendimą, pripažįstamas absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu, todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, proceso teisės normų pažeidimus ir tai, kad apeliantas šia aplinkybe remiasi pateiktame apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi byla grąžinama nagrinėti iš naujo, tai apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, nes šias aplinkybes tirs ir vertins pirmosios instancijos teismas. Taip pat nesprendžiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, paliekant jį spręsti bylą iš naujo nagrinėjančiam teismui (CPK 93 str.).

18Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 329 str. 3 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai