Byla eB2-3107-881/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Balgva“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo E. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Balgva“,

Nustatė

2ieškovas E. S., atsakovės direktorius, kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „Balgva“ bankroto bylą. Nurodo, kad bendrovė yra nemoki ir negali bei negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

4Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ arba Įmonių bankroto įstatymas) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Atsakovės 2019 m. kovo 25 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas įvertintas 84 395 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 152 819 Eur. Remiantis ieškovo nurodyta informacija, visi įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, 127 819 Eur dydžio, yra pradelsti. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad UAB „Balgva“ nevykdo savo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę (konkrečiai, visą) į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

6Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės UAB „Balgva“ administratoriumi teismas skiria UAB „Eurobankrotas“.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9iškelti UAB „Balgva“ (juridinio asmens kodas 134796167, Pylimo g. 2, Vilnius) bankroto bylą.

10Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA142).

11Uždėti bankrutuojančios UAB „Balgva“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Balgva“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

13Pavesti bankrutuojančios UAB „Balgva“ administratoriui:

141) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

152) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

163) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

17Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Balgva“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Balgva“ nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

18Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Balgva“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims, apie bankroto bylos iškėlimą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai bei antstoliams.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas E. S., atsakovės direktorius, kreipėsi į... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ arba... 5. Atsakovės 2019 m. kovo 25 d. balanso duomenimis, atsakovės turtas įvertintas... 6. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, bankroto... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 9. iškelti UAB „Balgva“ (juridinio asmens kodas 134796167, Pylimo g. 2,... 10. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (bankroto... 11. Uždėti bankrutuojančios UAB „Balgva“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 12. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 13. Pavesti bankrutuojančios UAB „Balgva“ administratoriui:... 14. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 15. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 16. 3) ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti... 17. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB... 18. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Balgva“ valdymo organus per 15 dienų... 19. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo, per 10...