Byla 2-1067-228/2008

1Procesinio sprendimo kategorija

278.2.1.; 99.7.; 116.4.

3Utena

4Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovei R. Č. ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus vyresn. specialistei I.Atkočienei, atsakovui M. Č. nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovės R. Č. ieškinį atsakovui M. Č. dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

5Ieškovė prašė pakeisti Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimu Nr. ( - ) priteistą išlaikymo dydį sūnaus R. Č., gim. ( - ), išlaikymui ¼ dalį visų rūšių darbo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau kaip 1 MGL kas mėnesį, į išlaikymą po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus R. Č. pilnametystės.

6Ieškovė R. Č. nurodė, kad su atsakovu santuoka yra nutraukta ir įrašas apie ištuoką padarytas Ignalinos rajono CMS ( - ), įrašo Nr. ( - ). Santuokoje gimė du vaikai. Sūnus R. Č. gimė ( - ). Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimu Nr. ( - ) iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiam sūnui R. po ¼ dalį visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1MGL, tačiau atsakovas niekada nemokėjo išlaikymo vaikams, šią pareigą palikdamas vienai ieškovei. Ieškovė nurodė, kad augant sūnui, jo poreikiai didėja, todėl reikalingos didesnės lėšos vaiko išlaikymui.

7Atsakovas M. Č. atsiliepimo nepateikė, nagrinėjant bylą, posėdyje nedalyvavo, pateikė duomenis apie tai, jog jo vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, jokių darbo pajamų ar pensijų negauna.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius palaikė ieškovės ieškinį, atstovė posėdžio metu nurodė, kad išlaikyti savo vaikus yra abiejų tėvų pareiga, todėl tikslinga tenkinti ieškinį.

9Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalių santuoka nutraukta, ištuoka įregistruota ( - ), įrašo Nr. ( - ) (7 b.l.), ( - ) ieškovės ir atsakovo šeimoje gimė sūnus R. (8 b.l.). ( - ) Ignalinos rajono apylinkės teismas priėmė nutarimą Nr. ( - ) (6 b.l.), kuriuo iš atsakovo M. Č. nepilnamečio sūnaus R. Č., gimusio ( - ), išlaikymui priteista po ¼ dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų) iki jo pilnametystės, bet ne mažiau vieno MGL, kas mėnesį. Antstolis L.Jankauskas 2008-06-02 pažymoje Nr.0053/07/00463/1 (15 b.l.) patvirtino, kad M. Č. išlaikymo nepilnamečiam sūnui R. Č. įsiskolinimas 2008 m. birželio 1d. sudaro 14410,98Lt. Bylos nagrinėjimo metu taip pat nustatyta, kad ieškovė nuosavybės teise registruoto kilnojamojo nei nekilnojamojo turto neturi (10,11 b.l.), ieškovė dirba, jos darbo užmokestis sudaro apie 1100Lt per mėnesį (14, 52-53 b.l.). Atsakovas nuosavybės teise registruoto kilnojamojo nei nekilnojamojo turto taip pat neturi (46, 47 b.l.), VSDFV Ignalinos skyriaus ir VSDFV duomenų bazės duomenimis atsakovas M. Č. laikotarpiu nuo 2007-10-01 niekur nedirbo ir pajamų negavo (49, 51 b.l.). Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Rimšės seniūnijos duomenimis atsakovas M. Č. gyvena ( - ) vienas (33 b.l.), ieškovė gyvena kartu su sūnumi R. Utenos mieste nuomojamame bute, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) (9, 55 b.l.).

11Išlaikymo formos ir dydžio pakeitimo klausimus reglamentuoja LR CK 3.201 str., kuriame nustatyta, kad teismas gali sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, o taip pat jei atsiranda papildomos vaiko priežiūros išlaidos, tai yra turi būti atsižvelgta į bendrus šeimos teisinių santykių reglamentavimo principus, bendras tėvų ir vaikų teises ir pareigas. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus aiškinama atsižvelgiant į LR CK 3.156 str.1 dalyje įtvirtintą tėvų valdžios lygybės principą, kuris reiškia, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tačiau konkrečios tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu priklauso nuo to, su kuriuo iš tėvų nustatyta nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis.

12Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (konvencijos 27 str.1, 2 d.) numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir fizines galimybes. LR CK 3.192 str. 2 d. numato, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, kad išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą.

13Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 str. 1 dalyje, tai yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kuris reiškia, kad sprendžiant šį klausimą, tai turi būti įvertinta vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, tai yra prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą, o visos abejonės dėl išlaikymo dydžio turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio bylose orientaciniais kriterijais, sprendžiant priteistino išlaikymo dydžio klausimus, yra LR CK 6.461str. 2d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Išlaikymas vaikui yra skirtas vaiko kasdieniniams poreikiams tenkinti, o vaikui augant, paprastai didėja ir jo išlaikymo išlaidos.

15Kaip matyti iš bylos aplinkybių, nors ieškovė dirba ir gauna pastovias pajamas, tačiau jos turtinė padėtis yra sunki. Ieškovė viena augino ir išlaikė abu vaikus, iš kurių vienas šiuo metu yra pilnametis ir gyvena atskirai. Atsakovas ilgą laiką niekur nedirba ir neprisidėjo prie vaikų išlaikymo, tai yra nevykdė pareigos auginti ir išlaikyti nepilnamečius vaikus. Atsakovo M. Č. įsiskolinimas nepilnamečio sūnaus R. išlaikymui 2008-06-01 sudaro 14410,98Lt.

16Nors atsakovas posėdyje nedalyvavo, ir neginčijo ieškovės reikalavimo pakeisti priteistą išlaikymo dydį, bet teikė teismui įrodymus apie tai, kad jokio turto neturi, darbo pajamų negauna, tai yra pateikė įrodymus, kurie patvirtina jo sunkią turtinę padėtį. Tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad jis ilgą laiką nedirba ir negauna pajamų dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių. Kadangi atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad į sunkią turtinę padėtį pateko dėl rimtų priežasčių (liga ar pan.), todėl laikytina, kad atsakovas, būdamas darbingo amžiaus, elgėsi neatsakingai ir nerūpestingai, jo nesirūpinimas turėti darbą, gauti iš darbo pajamas ir teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui nėra ta priežastis, kuriai esant, negalima padidinti priteistą išlaikymą nepilnamečiam vaikui.

17Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, ypatingai į tai kad nepilnametis šalių sūnus moksleivis, kuriam šiuo metu yra 16 metų, ir jo poreikiai yra padidėję, palyginus su poreikiais, kurie buvo išlaikymo priteisimo metu, ieškovės pajamos nedidelės, atsakovo skola vaiko išlaikymui didelė, į ginčo klausimus reglamentuojančias materialinės teisės ir procesines teisės normas, taip pat į kad kas mėnesį valstybė teikia išmokas vaikui, pakeistinas Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimu Nr. ( - ) priteistas išlaikymo dydis iš atsakovo M. Č. sūnaus R. Č., gim. ( - ), išlaikymui iš po ¼ dalį visų rūšių darbo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau kaip 1 MGL kas mėnesį, į išlaikymą po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra 2008 m. liepos 1 d., iki sūnaus R. Č. pilnametystės (LR CK 3.201 str., LR CPK 376str. 3d.).

18Patenkinus ieškovės R. Č. ieškinį, iš atsakovo M. Č. ieškovės R. Č. naudai priteistinos jos turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, o valstybės biudžeto naudai priteistinas žyminis mokestis, kuris sudaro 61Lt, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (LR CPK 83str. 1d. 3p.) (ieškinio suma ir žyminis mokestis apskaičiuojama taip: ((300x12)-(130x12)=2040x3:100) ir teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (LR CPK 79str., 80str., 85str. 1d. 6p., 88str., 93str., 96str.).

19Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 376 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškovės ieškinį patenkinti visiškai.

21Pakeisti Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimu Nr. ( - ) priteistą išlaikymo dydį iš atsakovo M. Č. sūnaus R. Č., gim. ( - ), išlaikymui iš po ¼ dalį visų rūšių darbo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau kaip 1 MGL kas mėnesį, į išlaikymą po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra ( - ), iki sūnaus R. Č. pilnametystės.

22Priteisti iš atsakovo M. Č. valstybės biudžeto naudai 61Lt žyminio mokesčio ir 4,96Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

23Priteisti iš atsakovo M. Č. ieškovės R. Č. naudai 9,45Lt jos turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Procesinio sprendimo kategorija... 2. 78.2.1.; 99.7.; 116.4.... 3. Utena... 4. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 5. Ieškovė prašė pakeisti Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - )... 6. Ieškovė R. Č. nurodė, kad su atsakovu santuoka yra nutraukta ir įrašas... 7. Atsakovas M. Č. atsiliepimo nepateikė, nagrinėjant bylą, posėdyje... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos rajono... 9. Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad šalių santuoka nutraukta, ištuoka... 11. Išlaikymo formos ir dydžio pakeitimo klausimus reglamentuoja LR CK 3.201... 12. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (konvencijos... 13. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti atsižvelgiama... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tokio pobūdžio... 15. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, nors ieškovė dirba ir gauna pastovias... 16. Nors atsakovas posėdyje nedalyvavo, ir neginčijo ieškovės reikalavimo... 17. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, ypatingai į tai kad... 18. Patenkinus ieškovės R. Č. ieškinį, iš atsakovo M. Č. ieškovės R. Č.... 19. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 376... 20. Ieškovės ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Pakeisti Ignalinos rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimu Nr.... 22. Priteisti iš atsakovo M. Č. valstybės biudžeto naudai 61Lt žyminio... 23. Priteisti iš atsakovo M. Č. ieškovės R. Č. naudai 9,45Lt jos turėtų... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...