Byla 2-429-730/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Šilutės kredito unijos ieškinį atsakovėms D. V. ir A. F. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą atsakovėms dėl 9905,16 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų (297,00 Lt žyminio mokesčio) priteisimo. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei D. V. nevykdant 2008-07-15 paskolos sutarties Nr. 08-00468, ieškovei padaryta 9905,16 Lt nuostolių. 2008-07-15 laidavimo sutarties pagrindu atsakovė A. F. įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jei atsakovė D. V. nevykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį.

3Atsakovės atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovėms įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovėms nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Atsakovės nepateikė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų, yra ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2008-07-15 tarp ieškovės ir atsakovės D. V. sudaryta paskolos sutartis Nr. 08-00468, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 23000,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2010-07-14. Remiantis sutarties specialiosios dalies 2.4.-2.5 punktais atsakovė įsipareigojo mokėti 13 procentų fiksuotas metines palūkanas. Pagal Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktą ir specialiosios dalies 2.13 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,10 procentų delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. 2008-07-15 sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 08-00425 atsakovė A. F. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovei, jei atsakovė D. V. nevykdys visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį. Laiduotoja ir paskolos gavėja Unijai atsako kaip solidarią prievolę turintys bendraskoliai (laidavimo sutarties 3 punktas). 2009-09-18 tarp ieškovės ir atsakovės Dž. V. pasirašytas susitarimas Nr.1 Dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo grąžinimo terminas pratęstas iki 2012-07-14, metinė palūkanų norma nustatyta 11 procentų. Atsakovė A. F. savo parašu patvirtino, kad su susitarimu yra supažindinta ir sutinka. Atsakovė, paskolos sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, susidaręs įsiskolinimas ieškovei yra 9905,16 Lt.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovės Dž. V. sudarytos paskolos sutarties (su vėlesniais pakeitimais) pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovė įgijo pareigą suteikti atsakovei paskolą, o atsakovė įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti ieškovei tokią pat pinigų sumą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnis). Ieškovė sutarties pagrindu atsiradusią prievolę vykdė tinkamai. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtą prievolę. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas atsakovei taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, tai yra ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

8Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (Lietuvos Respublikos CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Į pagrindinės prievolės užtikrinimą įeina ir papildomų prievolių užtikrinimas (Lietuvos Respublikos CK 6.78 straipsnio 3 dalis). Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja pareigą įvykdyti laidavimu užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius įgyja teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.81 straipsnio 1 dalimi, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad laiduotojo (atsakovo) ir trečiojo asmens atsakomybė yra solidari. Prievolei esant solidariajai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai, bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį (Lietuvos Respublikos CK 6.6 straipsnio 4 dalis).

9Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms aplinkybėms, pripažįstama, kad atsakovės yra įgijusios prievolę ieškovei sumokėti įsiskolinimą, todėl iš atsakovių yra pagrindas priteisti įsiskolinimą solidariai.

10Ieškovei iš atsakovių yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovių yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovei (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog atsakovių gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos, nesant galimybės procesinius dokumentus atsakovėms įteikti paskiriant kuratorių, yra pagrindas atsakovėms apie priimtą sprendimą už akių pranešti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant atitinkamo turinio pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio 1 - 3 dalys).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovių D. V., asmens kodas ( - ) ,paskutinė žinoma gyvenamoji vieta- ( - ), ir A. F., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta -( - ), 9905,16 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus penkis Lt 16 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 148,50 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei Šilutės kredito unijai, esančiai Lietuvininkų g. 32, Šilutėje, įmonės kodas 112041116, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT255010000014000384, Lietuvos centrinėje kredito unijoje.

16Procesinius dokumentus (2013-01-25 sprendimą už akių) atsakovėms D. V. ir A. F. įteikti viešo paskelbimo būdu, 2013-01-28 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje „Teismo pranešimai“ sekančio turinio pranešimą:

17„Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Šilutės kredito unijos ieškinį atsakovėms D. V., gimusiai ( - ), ir A. F., gimusiai ( - ), dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovių D.V. ir A. F. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl 2013-01-25 sprendimas už akių įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su minėtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėdoje. Atsakovės informuojamos, kad procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. 2013-01-25 sprendimo už akių atsakovės negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Informacijos teirautis tel. (8 46) 39 71 11.“

18Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai