Byla 2-943/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutarties dalies, kuria kreditoriaus patikslintą atskirąjį skundą dalyje, kuria skundžiami 2012 m. spalio 19 d. nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai, nutarta laikyti nepaduotu, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GCW“ bankroto byloje Nr. B2-747-585/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Čili Holdings“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutarties dalies, kuria kreditoriaus patikslintą atskirąjį skundą dalyje, kuria skundžiami 2012 m. spalio 19 d. nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai, nutarta laikyti nepaduotu, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GCW“ bankroto byloje Nr. B2-747-585/2013, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „GCW“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė A. L.. Teismas 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą, kuris vėlesnėmis nutartimis buvo patikslintas.

52012 m. spalio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pripažino UAB „GCW“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino patikslintus įmonės kreditorių reikalavimus.

6Kreditorius UAB „Čili Holdings“ nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutartimi, pateikė teismui atskirąjį skundą. Vilniaus apygardos teismas nagrinėdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatė, jog pateiktas atskirasis skundas turi trūkumų - nenurodyti nesutikimo su skundžiama nutartimi motyvai, nesuformuluoti reikalavimai, todėl nustatė apeliantui terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Teismo nustatytu terminu UAB „Čili Holdings pateikė, jo manymu, įstatymo reikalavimus atitinkantį atskirąjį skundą, kuriuo prašė 2012 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti, klausimą dėl BUAB „GCW“ kreditorių reikalavimų patikslinimo bei BUAB „GCW“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama, perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi priėmė UAB „Čili Holdings“ atskirąjį skundą dalyje, kurioje skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties dalis, kuria BUAB „GCW“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o likusioje dalyje atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

9Teismas nurodė, jog 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi įpareigojo apeliantą nurodyti konkrečius nesutikimo su kiekvieno kreditorinio reikalavimo, bendrame kreditorinių reikalavimų sąraše, argumentus, tačiau UAB „Čili Holdings“ neįvykdė teismo įpareigojimo, patikslintą atskirąjį skundą pagrįsdamas bendro pobūdžio abstrakčiais pasvarstymais. UAB „Čili Holdings“ nenurodė konkrečių ginčijamų kreditorių reikalavimų ir jų dydžio bei nenurodė įrodymų, kurie tokius argumentus galimai patvirtintų. Taip pat apeliantas nenurodė teisinių argumentų, kuriais galimai būtų grindžiamas apelianto prašymas, skundžiant 2012 m. spalio 19 d. nutartį, paneigti kreditorinius reikalavimus, patvirtintus daugeliu ankstesnių ir jau įsiteisėjusių teismo nutarčių BUAB „GCW“ bankroto byloje.

10Teismui nusprendus, jog UAB „Čili Holdings“ neištaisė teismo nurodytų trūkumų, skundo dalis, kuria prašoma panaikinti teismo 201 m. spalio 19 d. nutartį, kuria patvirtinti BUAB „GCW“ kreditorių reikalavimai, grąžino apeliantui ir skundą šioje dalyje laikė nepaduotu.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Kreditorius UAB „Čili Holdings“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutarties dalį, kuria kreditoriaus atskirojo skundo dalis buvo laikyta nepaduota ir grąžinta, klausimą išspręsti iš esmės – priimti UAB „Čili Holdings“ patikslintą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 19 d. nutarties.

13Kreditoriaus teigimu, jis patikslintame atskirajame skunde nurodė tiek faktinius, tiek teisinius argumentus, pagrindžiančius jo reikalavimus, o įrodymus, pagrindžiančius jo reikalavimus prašė teismo išreikalauti iš bankroto administratoriaus, tačiau teismas šios prašymo nesprendė. Apeliantas taip pat pažymėjo, jog kreditorius UAB „Tokyo“ taip pat pateikė atskirąjį skundą dėl 2012 m. spalio 19 d. nutarties, kuriame nurodytos konkrečios aplinkybės, leidžiančios spręsti dėl patvirtintų kreditorių reikalavimo nepagrįstumo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria laikyta nepaduota ir grąžinta patikslinto atskirojo skundo dalis, kuria prašoma panaikinti 2012 m. spalio 19 d. nutarties dalį, patvirtinančią UAB „GCW“ kreditorių reikalavimus.

16Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, CPK griežtai ir aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti minėtą savo teisę. Viena iš teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra įstatymo reikalavimus atitinkančio procesinio dokumento pateikimas Atskirajam skundui, kaip ir kitiems procesiniams dokumentams, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai. CPK 111 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kas turi būti kiekviename procesiniame dokumente, CPK 306 straipsnis reglamentuoja, kas be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta apeliaciniame skunde, o vadovaujantis CPK 338 straipsniu, analogiški turinio reikalavimai keliami ir atskirajam skundui. Jeigu atskirasis skundas neatitinka įstatymu jam keliamų reikalavimų, teismas nustato pareiškėjui terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti (CPK 316 str., 338 str.).

17Teismas, susipažinęs su apelianto pirminiu ir patikslintu atskiruoju skundu, jais keliamais reikalavimais, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad reikalavimai atskirojo skundo formai ir turiniui yra imperatyviai nustatyti CPK tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kurių atžvilgiu reiškiamas skundas, galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, tinkamai ir laiku pasinaudotų procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl tik esant tokiems atskirojo skundo trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad skundą padavęs asmuo šiuos trūkumus pašalintų. Nagrinėjamu atveju, pirmos instancijos teismas konstatavo, kad apeliantas skunduose išsako jam kilusias abejones dėl teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydžio pagrįstumo, nenurodymas, kuriuos konkrečiais reikalavimus, kokia apimtimi bei, kokiu pagrindu ginčija, t.y. teismas nustatė, jog pateiktuose skunduose tinkamai nesuformuluotas atskirojo skundo dalykas ir pagrindas, kas iš esmės užkerta kelią teismui aiškintis reikšmingas bylai faktines aplinkybes. Teismas sprendžia, kad apelianto pateikto patikslinto ir pirminio atskirojo skundo trūkumai, dėl tinkamai nesuformuluoto dalyko ir pagrindo, yra esminiai, be jų tolesnis bylos nagrinėjimas negali vykti, todėl apeliantui nepašalinus minėtų trūkumų, teismas pagrįstai grąžino skundo dalį, kuria ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, patvirtinanti kreditorinių reikalavimus. Apeliantas teigia, jog teismo nustatyti trūkumai buvo pašalinti, tačiau susipažinus su patikslinto atskirojo skundo medžiaga, matyti, kad apeliantas, kaip reikalavo pirmosios instancijos teismas, nenurodė, kuriuos iš 2012 m. spalio 19 d. nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų jis ginčija, kokia apimtimi ir kokiu pagrindu, todėl teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantu. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas nesprendė jo prašymo išreikalauti iš UAB „GCW“ bankroto administratoriaus medžiagą, kuri apelianto teigimu, leistų jam pagrįsti savo reikalavimus. Teismas pažymi, jog nepriėmus pačio procesinio dokumento, jokie jame keliami reikalavimai nėra sprendžiami, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo svarstyti apelianto prašymo dėl įrodymų išreikalavimo. Be to, teismas tenkina prašymus dėl įrodymų išreikalavimo tik tokiu atveju, jei prašantysis asmuo nurodo, kokias aplinkybes patvirtins prašomi išreikalauti duomenys ir įrodo, jog jam šie duomenys jam yra neprieinami (CPK 199 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju, nesant tinkamai suformuluotiems atskirojo skundo reikalavimams, akivaizdu, jog apeliantas nepagrindė ir kokias konkrečias aplinkybes patvirtins jo prašomi išreikalauti duomenys. Apelianto teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas neišreikalaudamas duomenų iš bankroto administratoriaus užkirto jam kelią pasinaudoti teise į tinkamą teisminę gynybą, neatitinka tikrovės, kadangi byloje esantys duomenys įrodo, jog bankroto administratorius kvietė kreditoriaus atstovą atvykti ir susipažinti su pageidaujama medžiaga (t. 5, b.l. 31, 82). Tai, jog kitas BUAB „GCW“ bankroto byloje dalyvaujantis kreditorius UAB „Tokyo“ pateiktame atskirajame skunde nurodė jo reikalavimus, pagrindą ir motyvus, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, kadangi ja buvo sprendžiamas ne UAB „Tokyo“, bet apelianto pateikto procesinio dokumento priėmimo klausimas. Nustačius konkrečius procesinio dokumento trūkumus, tik juos ištaisiusi šalis turi pagrįstą pagrindą tikėtis, jog procesinis dokumentas bus priimtas. Procesinis dokumentas gali būti priimtas ir pilnai neištaisius nustatytų trūkumų, jeigu teismas nustato, kad jie gali būti pašalinti bylos nagrinėjimo metu, tačiau šioje byloje buvo nustatyti esminiai atskirojo skundo trūkumai, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog kreditorius neįvykdė 2012 m. gruodžio 5 d. teismo nutartimi nustatytų įpareigojimų.

18Teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „GCW“... 5. 2012 m. spalio 19 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pripažino UAB... 6. Kreditorius UAB „Čili Holdings“ nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi priėmė UAB... 9. Teismas nurodė, jog 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi įpareigojo apeliantą... 10. Teismui nusprendus, jog UAB „Čili Holdings“ neištaisė teismo nurodytų... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Kreditorius UAB „Čili Holdings“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Kreditoriaus teigimu, jis patikslintame atskirajame skunde nurodė tiek... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 16. Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės... 17. Teismas, susipažinęs su apelianto pirminiu ir patikslintu atskiruoju skundu,... 18. Teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti... 19. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....