Byla 2VP-20931-595/2017
Dėl baudos skyrimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės V. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2antstolė nurodė, kad jai vykdymui yra pateiktas Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. B. išieškotojo UAB „Gotas“ naudai. 2014-12-18 priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo, kuriuo antstolė nutarė išieškoti skolą iš skolininko darbo užmokesčio. Patvarkymas buvo išsiųstas skolininko darbovietei UAB „Arsranga“, kuris įteiktas skolininko darbovietei 2014-12-29. Tačiau UAB „Arsranga“ neatlieka jokių išskaitų skolos dengimui iš skolininko darbo užmokesčio. UAB „Arsranga“ vadovas yra R. B.. Todėl antstolė prašo R. B. už antstolės reikalavimų nevykdymą skirti 100 eurų baudą.

3Prašymas tenkintinas.

4Nustatyta, kad antstolės V. M. kontoroje yra vykdomas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-12-20 išduotas Vykdomasis raštas Nr. 2-6628-828/2011 dėl 1346,33 eurų skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko R. B. išieškotojo UAB „Gotas“ naudai. 2014-12-18 buvo priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir išsiųstas į skolininko R. B. darbovietę UAB „Arsranga“. Patvarkymas įteiktas 2014-12-29 UAB „Arsranga“, tačiau skolininko darbovietė patvarkymo nevykdo. VSDFV duomenimis R. B. dirba UAB „Arsranga“, tačiau iki šios dienos iš jo darbo užmokesčio nėra atlikta nei viena įmoka skolos dengimui. 2016-10-10 patvarkymu dėl informacijos pateikimo antstolė įpareigojo UAB „Arsranga“ per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos nurodyti priežastis, kodėl nevykdomas antstolės 2014-12-18 įpareigojimas dėl skolos išskaitymo iš skolininko R. B. darbo užmokesčio, kuris UAB „Arsranga“ įteiktas 2016-10-13. Nurodytas aplinkybes patvirtina Vykdomojoje byloje Nr. 0015/12/00287 esantys rašytiniai įrodymai (Vykd. b.l. 142, 143, 161-162). Nustatyta, kad R. B. dirba UAB „Arsranga“ vadovu (Vykd. b.l. 163, 165, 172-173).

5Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

6Teismas, spręsdamas antstolės pareiškimo dėl baudos skyrimo UAB „Arsranga“ vadovui pagrįstumo klausimą, nustatė, kad nėra nurodyta ir pateikta jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti jį nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog UAB „Arsranga“ vadovas R. B., kuris pats yra skolininku vykdymo procese be pateisinamų priežasčių nevykdo antstolės reikalavimų. Už juridiniam asmeniui pateiktų reikalavimų nevykdymą yra atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 2 d.). Kaip minėta, nėra pateikta jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti vadovą nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

7Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad R. B. nereaguoja į antstolės reikalavimus, už antstolės V. M. 2014-12-18 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą skiria 100 eurų dydžio baudą, kadangi teismo manymu, šiuo atveju tokio dydžio piniginė bauda yra pakankamo dydžio (CPK 585 str. 2 d. ir 3 d.).

8R. B. išaiškintina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų, baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., 106 str., 585 str., 593 str., 645 str.,

Nutarė

10antstolės V. M. pareiškimą tenkinti.

11Paskirti UAB „Arsranga“, į.k. 303363180, vadovui R. B., a.k. ( - ) 100 eurų baudą už antstolės V. M. 2014-12-18 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą.

12Išaiškinti R. B., kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų bei baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai