Byla e2-740-939/2019
Dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės J. S. (toliau – atsakovė) 1040,02 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 33-34), kad tiekė komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ). Atsakovė, būdama minėto buto savininke pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą bei ( - ) Suderinimo aktą iškovei liko skolinga 1 040,02 Eur sumą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. spalio mėn. Atsakovė minėtu Suderinimo aktu įsipareigojo ieškovei įsiskolinimą mokėti dalimis, tačiau savo įsipareigojimo tinkamai nevykdė.

6Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka – atsakovės darbovietės administracijai. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Be to, pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro, vartotojas privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos. Taip pat daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: ( - ) skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį bei vidaus šildymo sistemų aptarnavimą padengimo suderinimo aktas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 37) iš kurio matyti, jog ieškovė su atsakove susitarė, jog 2017 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis susidariusią 1210,13 Eur skolą už šildymą, karštą vandenį bei sistemų priežiūrą atsakovė ieškovei sumokės per šešis mėnesius; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2017 m. rugpjūčio mėn. – 2018 m. spalio mėn. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 38), iš kurios matyti, jog atsakovė už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. – 2018 m. spalio mėn. ieškovei liko skolinga iš viso 1040,02 Eur. Atlikus formalų byloje ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus duomenų dėl ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1040,02 Eur skolos.

12Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 23,00 Eur žyminio mokesčio ir 411,40 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl 3,58 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės J. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 1040,02 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt eurų 02 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 23,00 Eur (dvidešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 411,40 Eur (keturis šimtus vienuolika eurų 40 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Priteisti iš atsakovės J. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai