Byla 2S-1316-1092/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, akcinė bendrovė „East West Agro“, antstolė V. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas Brazdeikis

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. A. ir P. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. A. ir P. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, akcinė bendrovė „East West Agro“, antstolė V. D..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjai skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2019 m. balandžio 15 d. antstolės V. D. patvarkymą dėl prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui, kuriuo atmestas skolininko D. A. prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo; panaikinti antstolės V. D. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0004/18/00643, kuriuo buvo paskelbtos pakartotinės turto – 2,70 ha žemės sklypo ( - )., unikalus Nr. ( - ); 2,44 ha žemės sklypo ( - ), unikalus Nr( - ); 1,02 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - ); 1,11 ha žemės sklypo, ( - )., unikalus Nr. ( - ); 1,44 ha žemės sklypo, ( - )., unikalus Nr. ( - ); 0,52 ha žemės sklypo, ( - ), unikalus Nr. ( - )varžytinės; priteisti iš antstolės V. D. pareiškėjui P. K. bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad 2019 m. kovo 13 d. skolininkas D. A. pateikė antstolei V. D. prašymą parduoti areštuotą vykdomojoje byloje Nr. 0004/18/00643 anksčiau paminėtą turtą jo pasiūlytam pirkėjui P. K. už sumą, kuri atitiko turto arešto akte nurodytą areštuoto turto vertę. Tą pačią dieną antstolei prašymą parduoti nurodytą turtą, kaip pasiūlytam pirkėjui, pateikė ir pareiškėjas P. K.. 2019 m. kovo 13 d. pavedimu į antstolės depozitinę sąskaitą buvo pervesta 21 630 Eur suma, kurią sudarė bendra nurodyto turto vertė, kurią už P. K. pervedė A. K.. 2019 m. balandžio 15 d. patvarkymu dėl prašymo parduoti turtą pasiūlytam pirkėjui antstolė atmetė skolininko D. A. prašymą dėl pasiūlyto pirkėjo, nusprendė grąžinti P. K. pervestas pinigines lėšas. Antstolė patvarkyme nurodė, kad prašomas turtas jau buvo parduotas pirmose varžytinėse, o prašymo dėl pasiūlyto pirkėjo dieną buvo gautas varžytinių laimėtojos I. R. atsisakymas nuo laimėtų varžytinių, kuriame nurodoma, kad ji nemokės likusios pinigų sumos, kas, pasak antstolės, reiškia, kad turtas laikomas parduotu. Antstolė nurodė, kad 2019 m. kovo 27 d. pasibaigus pirmųjų varžytinių laimėtojos pinigų įmokėjimo terminui, varžytinės paskelbtos neįvykusiomis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 717 straipsnio 3 dalies pagrindu.

93.

10Antstolė V. D. 2019 m. balandžio 29 d. patvarkymu skundo netenkino ir kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė jį nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. nutartimi skundą atmetė.

145.

15Teismas nustatė, kad prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo, kuriame prašoma parduoti areštuotus sklypus, buvo gautas 2019 m. kovo 13 d., o varžytynės, kuriose šis turtas buvo parduotas, paskelbtos neįvykusiomis 2019 m. kovo 27 d. Vadinasi, antstolė pagrįstai nurodė, jog prašymo gavimo momentu ginčo objektas buvo parduotas.

166.

17Teismas akcentavo, kad pareiškėjų teiginiai, jog skolininkas ir jo pasiūlytas pirkėjas visiškai išpildė CPK 704 straipsnyje nurodytas sąlygas, yra teisingi, tačiau šie veiksmai atlikti proceso stadijoje, kai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui yra neįmanomas. Varžytynių procesas pradėtas dar 2018 m. gruodžio 14 d. paskelbus pirmąsias areštuoto turto varžytynes. CPK aiškiai apibrėžti antstolio veiksmai paskelbus pirmąsias varžytynes neįvykusioms CPK 717 straipsnyje numatytais pagrindais. Šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo turtą parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui procedūra nebuvo pažeista.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197.

20Atskiruoju skundu pareiškėjai D. A. ir P. K. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų skundą tenkinti. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

217.1.

22Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 704 straipsnio 1 dalį. Šioje teisės normoje nėra nurodyta, kad skolininkas savo pirkėją gali pasiūlyti tik iki pirmųjų varžytinių paskelbimo. Nagrinėjamu atveju pirmąsias varžytines paskelbus neįvykusiomis, skolininkas iki kitų pakartotinių ar antrųjų varžytinių paskelbimo, vėl gali pasinaudoti savo teise pasiūlyti savo pirkėją.

237.2.

24Skolininko ir jo pasiūlyto pirkėjo prašymai visiškai atitiko CPK 704 straipsnio reikalavimus, todėl privalėjo būti tenkinami.

257.3.

26Nesutiktina su teismo argumentais, kad antstolė, pripažinus varžytines neįvykusiomis, po to, kai kreditoriai atsisakė perimti turtą savo žinion, turėjo skelbti pakartotines varžytines, nes tokią seką aiškiai numato įstatymas.

277.4.

28Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, kad ta aplinkybė, jog antstolė pažeidė skolininko prašymo parduoti turtą jo pasiūlytam pirkėjui nagrinėjimo terminą, nesukėlė teisinių pasekmių. Antstolė sąmoningai vilkino prašymo išsprendimą, paskelbė pakartotines varžytines, o skundžiamame patvarkyme nurodė, kad po to, kai varžytinės yra paskelbtos, CPK 704 straipsnyje nustatyta procedūra negalima.

298.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

318.1.

32CPK aiškiai įtvirtina skolininko teisę iki varžytinių pasiūlyti savo pirkėją varžytinėse parduotinam turtui. Tokią teisę skolininkas turi tik iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje.

338.2.

34Prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo buvo gautas 2019 m. kovo 13 d., o varžytinės paskelbtos neįvykusiomis 2019 m. kovo 27 d. Antstolė pagrįstai nurodė, kad prašymo gavimo metu turtas buvo parduotas.

358.3.

36Pirmosios varžytinės sulaukė didelio susidomėjimo, jose dalyvavo daug dalyvių, todėl galutinė turto kaina pakilo daugiau nei 50 procentų.

378.4.

382019 m. kovo 27 d. varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, tačiau šiuo atveju įstatymas nenumato galimybės skolininkui vėl pasiūlyti savo pirkėją.

398.5.

40CPK aiškiai apibrėžti antstolio veiksmai paskelbus pirmąsias varžytines neįvykusiomis, todėl šiuo atveju nebuvo teisinio pagrindo turtą parduoti skolininko pasiūlytam pirkėjui, Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui procedūra nebuvo pažeista.

41Teismas

konstatuoja:

42Atskirasis skundas atmestinas.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados

449.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

4610.

47Byloje pateiktu atskiruoju skundu pareiškėjai skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, esminis šios bylos klausimas, ar skolininkas turėjo teisę pasiūlyti pirkėją varžytinėse parduodam jo turtui po to, kai buvo paskelbtos (vėliau – ir neįvykusiomis) pirmosios šio turto varžytinės.

4811.

49CPK 704 straipsnyje yra aiškiai ir imperatyviai įtvirtinta skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti savo pirkėją varžytynėse parduotinam turtui. Taigi, nurodytame straipsnyje, be turto pardavimo iš varžytynių, reglamentuota ir kita turto realizavimo vykdomo procese forma – tai turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Toks skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui paprastai turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes tokiu būdu realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai.

5012.

51Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 704 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skolininkas teise surasti areštuoto turto pirkėją gali pasinaudoti iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje. Matyti, kad aiškinant lingvistiškai, ši nuostata apriboja momentą, iki kada aptariama teise galima pasinaudoti – iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje.

5213.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek pirmosios varžytinės, tiek pirmosios pakartotinės, tiek antrosios ar antrosios pakartotinės varžytinės patenka į vientisą priverstinio turto realizavimo procesą varžytinių būdu. Nei pirmosios pakartotinės, nei antrosios ar antrosios pakartotinės varžytinės nėra savarankiška ir atskira priverstinio vykdymo procedūra (būdas), o tik neįvykusių pirmųjų varžytinių pasekmė. Neįvykus pirmosioms varžytinėms tiesiog yra tęsiamas neparduoto turto priverstinis realizavimas varžytinių būdu CPK nustatyta tvarka, jei tam yra pagrindas, organizuojant ir kitas (pakartotines, antrąsias) varžytines dėl to paties turto.

5414.

55Vadinasi, lingvistinis, loginis ir sisteminis CPK 704 straipsnio aiškinimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, lemia, kad teise pasiūlyti areštuoto (varžytinėse parduodamo) turto pirkėją skolininkas gali pasinaudoti tik iki pirmųjų varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje. Šia teise jis negali pasinaudoti po pirmųjų varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, taip pat ir tais atvejais, kai pirmosios varžytinės buvo paskelbtos neįvykusiomis. Paskelbus pirmąsias varžytines, turtas yra pradedamas realizuoti varžytinių būdu ir pakeisti bei taikyti kitą skolininko turto realizavimo formą (būdą) – pardavimą skolininko pasiūlytam pirkėjui – nebėra pagrindo.

5615.

57Apeliacinės instancijos teismas taip pat mano, kad suteikimas teisės skolininkui siūlyti savo pirkėją po to, kai pirmosios varžytinės buvo paskelbtos ir varžytinių dalyviai pateikė kainos pasiūlymus, vykdymo išlaidoms ar vykdymo proceso trukmei reikšmingo pozityvaus poveikio paprastai neturėtų. Vadinasi, pareiškėjų siūlomas teisės aiškinimas nesudaro įtikinamų prielaidų efektyvesniam vykdymo proceso ir jo tikslų įgyvendinimui. Kita vertus, tokios teisės suteikimas gali sudaryti prielaidas pažeisti (kitų) varžytinių dalyvių teisėtus lūkesčius įsigyti turtą, taip pat išieškotojų interesus (pvz., nesąžiningai ir dirbtinai pakeliant varžytinių kainą turint tikslą vėliau jos neapmokėti ir susitarimo su skolininku pagrindu pigiau įsigyti iš varžytinių parduodamą turtą, neapmokant varžytinių metu pasiūlytos kainos, bet pateikiant siūlymą parduoti jį skolininko pasiūlytam pirkėjui už turto arešto akte nurodytą kainą). Vadinasi, CPK 704 straipsnio 1 dalies interpretavimas kitais teisės aiškinimo metodais, taip pat patvirtina šios nutarties 14 punkte padarytas išvadas.

5816.

59Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. gruodžio 14 d. paskelbtos pirmosios pareiškėjui D. A. priklausančio turto varžytinės. 2019 m. sausio 14 d. varžytynių vykdytojas VĮ „Registrų centras“ informavo antstolę V. D., kad ginčo turto varžytynes, pasiūlęs didžiausią kainą, laimėjo varžytynių dalyvis A. K., atstovaujantis I. R.. 2019 m. kovo 13 d. gautas A. K. atstovaujamos I. R. pranešimas, kuriame ji informuoja, kad nemokės likusios sumos už ginčo varžytynėse parduotą turtą. 2019 m. kovo 13 d. gautas ir skolininko prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo, kuriame prašoma minėtą turtą už pradines nustatytas kainas parduoti jo pasiūlytam pirkėjui P. K., taip pat buvo gautas ir pasiūlyto pirkėjo sutikimas įsigyti nurodytą turtą bei į antstolės V. D. depozitinę sąskaitą įmokėta 21 630 Eur.

6017.

61Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kadangi šiuo atveju pirmosios varžytinės buvo paskelbtos dar 2018 m. gruodžio 14 d., o pirkėjas pasiūlytas tik 2019 m. kovo 13 d., akivaizdu, kad skolininko prašymas dėl ginčo turto pirkėjo buvo pateiktas po varžytinių paskelbimo, t. y. nesilaikant CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Kaip minėta, įstatymas nenumato galimybės teikti prašymą dėl siūlomo pirkėjo, kai varžytinės jau yra paskelbtos specialiame interneto tinklalapyje, taip pat ir tais atvejais, kai pirmosios varžytinės buvo paskelbtos neįvykusiomis. Aplinkybė, jog 2019 m. kovo 27 d. ginčo varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nereiškia, kad jos išvis nebuvo paskelbtos ir nebuvo pradėtas turto realizavimas varžytinių būdu.

6218.

63Dėl anksčiau išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė nepažeidė CPK reikalavimų atmesdama D. A. prašymą ir grąžindama pervestas pinigines lėšas. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6419.

65Atmetus pareiškėjų D. A. ir P. K. atskirąjį skundą, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

67Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Aurimas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. A. ir P. K.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjai skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2019 m.... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad 2019 m. kovo 13 d. skolininkas D. A. pateikė... 9. 3.... 10. Antstolė V. D. 2019 m. balandžio 29 d. patvarkymu skundo netenkino ir kartu... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. nutartimi skundą... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo, kuriame prašoma... 16. 6.... 17. Teismas akcentavo, kad pareiškėjų teiginiai, jog skolininkas ir jo... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėjai D. A. ir P. K. prašo panaikinti Klaipėdos... 21. 7.1.... 22. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 704 straipsnio 1 dalį. Šioje... 23. 7.2.... 24. Skolininko ir jo pasiūlyto pirkėjo prašymai visiškai atitiko CPK 704... 25. 7.3.... 26. Nesutiktina su teismo argumentais, kad antstolė, pripažinus varžytines... 27. 7.4.... 28. Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, kad ta aplinkybė, jog antstolė... 29. 8.... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“... 31. 8.1.... 32. CPK aiškiai įtvirtina skolininko teisę iki varžytinių pasiūlyti savo... 33. 8.2.... 34. Prašymas dėl pasiūlyto pirkėjo buvo gautas 2019 m. kovo 13 d., o... 35. 8.3.... 36. Pirmosios varžytinės sulaukė didelio susidomėjimo, jose dalyvavo daug... 37. 8.4.... 38. 2019 m. kovo 27 d. varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, tačiau šiuo atveju... 39. 8.5.... 40. CPK aiškiai apibrėžti antstolio veiksmai paskelbus pirmąsias varžytines... 41. Teismas... 42. Atskirasis skundas atmestinas.... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados... 44. 9.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 46. 10.... 47. Byloje pateiktu atskiruoju skundu pareiškėjai skundžia pirmosios instancijos... 48. 11.... 49. CPK 704 straipsnyje yra aiškiai ir imperatyviai įtvirtinta skolininko teisė... 50. 12.... 51. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 704 straipsnio 1... 52. 13.... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek pirmosios varžytinės, tiek... 54. 14.... 55. Vadinasi, lingvistinis, loginis ir sisteminis CPK 704 straipsnio aiškinimas,... 56. 15.... 57. Apeliacinės instancijos teismas taip pat mano, kad suteikimas teisės... 58. 16.... 59. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. gruodžio 14 d. paskelbtos pirmosios... 60. 17.... 61. Atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, apeliacinės instancijos teismas... 62. 18.... 63. Dėl anksčiau išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas sutinka... 64. 19.... 65. Atmetus pareiškėjų D. A. ir P. K. atskirąjį skundą, jų patirtos... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339... 67. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutartį palikti...