Byla 2-730-841/2012
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. B. pareiškimą asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų, UAB „Evedera“ vadovui Egidijui Paliūnui, išieškotojui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir skolininkui Vladui Bernotui dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų,

Nustatė

2antstolis A. B. pareiškimu prašė teismo nubausti UAB „Evedera“ vadovą Egidijų Paliūną pinigine bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-3125/07 dėl 11516,48 Lt skolos išieškojimo iš Vlado Bernoto 3-ios eilės ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai pagal 2000-11-06 Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-25. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, 2011-07-20 į skolininko darbovietę – UAB „Evedera“ – buvo išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO083625, kuriuo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo. Išskaičiuotas sumas buvo prašoma pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas nebuvo vykdomas. 2011-10-21 UAB „Evedera“ buvo išsiųstas antstolio patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO097937, kuriuo prašoma antstolio kontorai pateikti pažymą apie Vlado Bernoto darbo užmokesčio dydį, taip pat nurodyti, į kokią sąskaitą ir kada buvo ir ar yra išskaičiuojami bei pervedami pinigai iš skolininko Vlado Bernoto sąskaitos. Atsakymas iki šiol nėra gautas, patvarkymas nevykdomas. Prašė pareiškimą tenkinti, nubausti pinigine bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Evedera“ vadovą Egidijų Paliūną.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 41-3125/2007 medžiagos matyti, kad antstolis vykdė 11516,48 Lt skolos išieškojimą pagal 2001-04-25 vykdomąjį raštą Nr. 112-25/2000 iš skolininko Vlado Bernoto 3-ios eilės ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai. Iš 2011-07-20 patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. BLO083625 (vykdomoji byla Nr. 41-3125/07, b.l. 46) matyti, kad buvo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą, ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno minimalaus mėnesio atlyginimo, ir išskaičiuotas sumas pervesti į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą. 2011-10-21 UAB „Evedera“ buvo įpareigota pateikti pažymą apie skolininko Vlado Bernoto darbo užmokesčio dydį, detaliai nurodyti, į kokią sąskaitą ir kada buvo pervedamos lėšos iš skolininkės gaunamų pajamų bei raštu nurodyti priežastis, dėl kurių nėra vykdomas 2011-07-20 patvarkymas (vykdomoji byla Nr. 41-3125/07, b.l. 49).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 7 str. 1 d. įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Todėl, įgyvendindamas šį principą, antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). LR CPK 585 str. 1 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai yra privalomi dalyvaujantiems byloje asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.). Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas. UAB „Evedera“ privalėjo tinkamai įvykdyti antstolio teisėtus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad UAB „Evedera“ antstolio įpareigojimų nevykdė, antstolio įpareigojimų neįvykdymo priežasčių nenurodė, antstolio pareiškimas tenkintinas - UAB „Evedera“ vadovui Egidijui Paliūnui skirtina bauda. UAB „Evedera“ nevykdė dviejų antstolio įpareigojimų, kurie buvo siunčiami vykdant vykdomąją bylą, įpareigojimai nevykdomi ilgą laiką, byloje duomenų apie galimas antstolio reikalavimų nevykdymo priežastis, apie įmonės vadovės turtinę padėtį ar kitų, turinčių įtakos atsakomybės mastui, duomenų nėra, todėl skolininko UAB „Evedera“ vadovui Egidijui Paliūnui skirtina 500,00 Lt bauda.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d., teismas

Nutarė

7pareiškimą tenkinti.

8Skirti UAB „Evedera“ vadovui Egidijui Paliūnui (a.k. ( - )) 500,00 Lt (penkių šimtų litų) baudą, išieškant ją į valstybės biudžetą.

9Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

10Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

11Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai