Byla e2-13339-1044/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prie Lėvens“ ieškinį atsakovui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, veikiančiam per Lietuvoje įregistruotą filialą KAYI Construction, dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3UAB „Prie Lėvens“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, veikiančiam per Lietuvoje įregistruotą filialą KAYI Construction, 10 648,00 Eur skolos už suteiktas paslaugas, 311,96 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2019 m. kovo 21 d. sudarė statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sutartį Nr. PL­19.02.04, pagal kurią ieškovas įsipareigojo vykdyti sporto paskirties pastato, adresu ( - ), rekonstrukcijos statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugų vykdymą, o užsakovas sutartyje numatytais terminais ir tvarka įsipareigojo mokėti ieškovui už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas. Ieškovas savo pareigas tinkamai ir laiku įvykdė, tačiau atsakovas įsipareigojimų nevykdė.

4Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) du kartus (2020-04-08, 2020-05-04) siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo adresu ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti su atžyma „neatsiėmė per siuntos saugojimo terminą“. Procesiniai dokumentai 2020-06-08 išsiųsti Juridinių asmenų registre nurodytam atsakovo vadovui A. B. adresu ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti su atžyma „neatsiėmė per siuntos saugojimo terminą“. Remiantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, jei procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Procesiniai dokumentai buvo išsiųsti atsakovo buveinės adresu 2020 m. liepos 2 d. ir laikomi tinkami įteiktais CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

5Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju vertinami tik vienos ginčo šalies – ieškovo – pateikti įrodymai, nes atsakovas nuomonės dėl ieškinio nepateikė.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2019 m. kovo 21 d. sudarė statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus sutartį Nr. PL­19.02.04, pagal kurią ieškovas įsipareigojo vykdyti sporto paskirties pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugas, o atsakovas sutartyje numatytais terminais ir tvarka įsipareigojo sumokėti ieškovui už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas. Sutartimi nustatyta paslaugų kaina 1100 Eur (be PVM) arba 1331 Eur (su PVM). Šalys susitarė, kad apmokėjimai atliekami per 10 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Ieškovas teikė sutartyje numatytas paslaugas atsakovui nuo sutarties sudarymo 2019 m. kovo 21 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. (įskaitytinai). Bylos duomenimis atsakovas ieškovui pretenzijų dėl paslaugų kokybės nepareiškė. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė atsiskaitymo terminus – pirmą sąskaitą, t. y. 2019 m. balandžio mėn. sąskaitą, 1760,35 Eur sumai, apmokėjo tik 2019-07-30. Ieškovo teigimu, kitų aštuonių sąskaitų atsakovas neapmokėjo ir yra skolingas 10648,00 Eur. Iš pateikto 2020-01-15 šalių pasirašyto skolų suderinimo-užskaitymo akto matyti, kad galutinė skola atsakovo ieškovui yra 10648 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra atsiskaitęs su ieškovu pagal PVM sąskaitas-faktūras: 2019-05-31 Nr. PL-19-05-31/1.1, 2019-06-28 Nr. PL-19-03-28/1.7, 2019-07-31 Nr. PL-19-07-31/1.4, 2019-08-30 Nr. PL-19-08-30/1.2, 2019-09-30 Nr. PL-19-09-30/1.3, 2019-10-31 Nr. PL-19-10-31/1.1.2, 2019-11-29 Nr. PL-19-11-29/1.12, 2019-12-31 Nr. PL-19-12-31/1.1, išrašytas sutarties Nr. PL­19.02.04 pagrindu (CPK 178 straipsnis).

9Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Pagal bylos duomenis, atsakovas įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė ir ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas sutartinę prievolę tinkamai ir laiku sumokėti už ieškovo suteiktas paslaugas pažeidė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 10648,00 Eur skola (CK 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Tarp šalių sudarytos sutarties 7 punktu numatyta atsakovo pareiga už laiku negrąžintą paskolą ar jos dalį ir laiku nesumokėtas palūkanas mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos ar jos dalies už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 311,96 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai šalys yra juridiniai amenys, įstatymas numato 6 procentų metines palūkanas, todėl tokio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovo už priteistą sumą (10959,96 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. kovo 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 247,00 Eur žyminis mokestis ir 1000,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 1247,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovui (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 7,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Prie Lėvens“ (j. a. k. 168962051) iš atsakovo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, veikiančios per Lietuvoje įregistruotą filialą KAYI Construction, (j. a. k. 300882896) 10648,00 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai) skolos, 311,96 Eur (trys šimtai vienuolika eurų, 96 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (10959,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. kovo 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 1247,00 Eur (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni eurai) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš atsakovo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, veikianti per Lietuvoje įregistruotą filialą KAYI Construction (j. a. k. 300882896), 7,16 Eur (septyni eurai, 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai