Byla 1-572-939/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą kurioje:

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės G. K. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą kurioje:

3S. U. , gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), ( - ) išsilavinimo, nevedęs, vykdantis individualią veiklą, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5S. U. 2019 m. balandžio 21 d. apie 20.00 val. ( - ), pažeisdamas Kelių eismo saugumo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo J. G. vardu registruotą automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas.

6S. U. , apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad gailisi dėl šios nusikalstamos veikos padarymo. Paaiškino, kad 2019 m. balandžio 21 d., vakare, jis buvo pas V. K. tėvus ir vartojo alkoholinius gėrimus. Pasibaigus alkoholiui, jis pasakė V., kad šis parvežtų alkoholio, bet pats nevažiavo. Po kurio laiko, apie 20.00 val. jis pasiėmė automobilio raktelius ir su kieme buvusiu automobiliu „Mitsubishi“, būdamas neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti, išvažiavo iš kiemo. Nežino, ar kas matė, kaip važiavo iš kiemo, nes beveik visi buvo neblaivūs. Tik išvažiavęs iš kiemo, bandydamas daryti posūkį, įvažiavo į griovį. Automobilio nesuvaldė, nes buvo išgėręs. Automobilis atsirėmė į sietinę tvorą, sugadino apie 4,5 metro tvoros. Tuomet jis sustojo, neužilgo atvažiavo policijos pareigūnai. Jam nustatė neblaivumą ir jį išsivežė į policijos komisariatą. Jo vairuotas automobilis „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), priklauso V. K. draugei J. Jos pavardės nežino, nėra matęs. Automobilį pasiėmė iš ( - ) kiemo (b. l. 68, 74).

7Be kaltinamojo S. U. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio tyrimo metu byloje surinkti bei žemiau aptarti faktiniai duomenys.

8Liudytojas V. K. parodė, kad jis gyvena ( - ). Prieš metus laiko jis draugavo su J. G. 2018 m. sausio mėnesį jis už savo pinigus nusipirko automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), tačiau jį registravo savo draugės J. G. vardu, kadangi turėjo daug skolų ir bijojo, kad jo neareštuotų. Šiuo automobiliu naudojasi tik jis. 2019 m. balandžio 21 d., apie pietus, tiksliai kuriuo metu neprisimena, jis grįžo su minėtu automobiliu į namus. Namuose rado atėjusią sesę G. K., jos draugą S. U. Taip pat namuose buvo ir jo motina L. K. Jie visi gėrė alkoholį. Jis irgi atsisėdo prie jų ir gėrė alkoholį. Kai baigėsi alkoholis, S. jam pasakė, kad nuvežtų nusipirkti alkoholio. Jis jau buvo gėręs alkoholio, todėl pasakė, kad pats nevažiuos, o jei jis nori, tegu pats ir važiuoja. Tačiau S. nevažiavo. Praėjus kiek laiko, jį pašaukė jo mama ir pasakė, kad jo mašina griovyje. Išėjęs jis pamatė griovyje savo automobilį ir prie jo stovintį S. Jis negali pasakyti, ar S. turi vairuotojo pažymėjimą. Jis negalvojo, kai padavė raktelius, kad S. neblaivus važiuos su jo automobiliu. Dėl automobilio S. neturi pretenzijų (b. l. 20-21).

9Liudytoja J. G. parodė, kad ji ankščiau bendravo su V. K. Jis 2018 m. sausio mėnesį nusipirko automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ). V. buvo daug skolingas antstoliams, jis jos paprašė, kad šį automobilį ji užregistruotų savo vardu. Ji taip ir padarė. Šis automobilis yra ne jos, o V. ji juo niekada nesinaudojo. Negali pasakyti, kiek V. mokėjo už šį automobilį ir kokia jo vertė (b. l. 24).

10Liudytoja V. V. parodė, kad ji yra Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėja. 2019 m. balandžio 21 d. apie 20 val.15 min., dirbant Prienuose, gavo pranešimą, kad ( - ), į griovį įvažiavęs automobilis. Nuvykus į minėtą vietą, pastebėjo griovyje automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), ir jaunuolį prie jo, kuris prisistatė esantis S. U., paaiškino, kad jis vairavo automobilį, neturi vairuotojo pažymėjimo, automobilis yra ne jo, jis jį pasiėmė iš draugo V. K. Patikrinus alkotesteriu, buvo nustatytas virš 2 promilių jaunuolio girtumas (b. l. 27).

11Įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ). Gatvės dešiniajame krašte, griovyje, stovi pilkos spalvos automobilis „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ). Automobilio priekis įsirėmęs į metalinės tvoros metalinį stulpą. Įvykio vietoje apgadinta 4,5 m metalinės tvoros (sieto), išversta du metaliniai stulpai ir du mediniai kuolai (b. l. 8-9, 10-14, 15).

12Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. balandžio 21 d. 20.25 val. pirmo tikrinimo metu S. U. nustatyta 2,17 promilių girtumas, antrojo tikrinimo metu 2.41 val. nustatyta 2,04 promilių girtumas (b. l. 57).

13„Emprekis“ pažymoje nurodyta, kad automobilio „Mitsubishi Space Star GDI 1800” vidutinė kaina su PVM Lietuvoje 1 230,00 Eur, be PVM – 1 017,00 Eur (b. l. 32).

14Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis S. U. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje. K. S. Urbanavičius, apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, pripažino, kad neblaivus vairavo automobilį. Kaltinamojo paaiškinimai atitinka objektyvias bylos aplinkybes, be to, juos patvirtina ir kitų byloje surinktų ir teisme BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ištirtų įrodymų visuma – neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. balandžio 21 d. 20.25 val. pirmo tikrinimo metu S. U. nustatyta 2,17 promilių girtumas, antrojo tikrinimo metu 2.41 val. nustatyta 2,04 promilių girtumas; įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota ( - ), esančio automobilis „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), apžiūra. Taigi, byloje surinkti duomenys patvirtina, kad kaltinamasis S. U. 2019 m. balandžio 21 d. apie 20.00 val. Prienuose, Pakalnės g., prie namo Nr. 3, pažeisdamas Kelių eismo saugumo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo J. G. vardu registruotą automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas. Tokiomis teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis kaltinamojo veika kvalifikuojama pagal BK 2811 straipsnio 1 dalį.

15Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę.

16K. S. Urbanavičius neteistas (b. l. 47-48), baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 49-53), vykdo individualią veiklą (b. l. 54), narkologo ir psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 56). S. U. padaryta nusikalstama veika yra nesunkus nusikaltimas. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Įvertinęs visas minėtas aplinkybes, teismas turi pagrindo manyti, kad bausmės tikslai kaltinamajam bus pasiekti paskyrus baudą, kurios dydis nustatytinas BK 47 straipsnio 3 dalies 3 punkto ribose.

18Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis S. U., jam buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu, jis susipažino su proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tvarka ir pasekmėmis ir jas suprato. Kaltinamasis sutiko, kad prokurorė kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir dėl jam siūlomos skirti bausmės rūšies ir dydžio, prašė esant galimybei baudą sumažinti, baudos mokėjimą išdėstyti dalimis 12 mėnesių laikotarpiui (b. l. 79-83).

19Kaltinamajam skirtina prokuroro siūloma bausmės rūšis – bauda, kuri, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, yra tinkama bausmė kaltinamajam.

20Vadovaujantis BK 641 straipsniu, kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

21Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bauda turi būti sumokėta per du mėnesius arba per kitą teismo nustatytą laikotarpį. Atsižvelgiant į kaltinamojo prašymą išdėstyti baudos mokėjimą dalimis, skirtinos baudos dydį, į tai, kad jis nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, vykdo individualią veiklą, jam skirtinas ilgesnis terminas sumokėti paskirtą piniginę baudą – 4 mėnesiai (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 352 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalis).

22BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta, kad kartu su bausme asmeniui gali būti skiriamos tam tikros baudžiamojo poveikio priemonės, tame tarpe uždraudimas asmeniui naudotis specialiomis teisėmis ir turto konfiskavimas. Baudžiamojo poveikio priemonės paskyrimu asmeniui siekiama to paties rezultato, kaip ir bausme, t. y. sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

23Pagal BK 68 straipsnio nuostatas teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką; teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki penkerių metų. Teismas, spręsdamas dėl baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo S. U. būtinumo, atsižvelgia į tai, kad jis yra neteistas, anksčiau už analogišką nusikalstamą veiką nebaustas, turi galiojančių administracinių nuobaudų, vairavo neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones. Kaltinamojo nusikaltimu padarytas KET pažeidimas laikytinas šiurkščiu, nes padarytas neblaivaus asmens. Nusikaltimo padarymo metu kaltinamasis vairavo automobilį, kai nustatytas ženklus girtumas, tai yra kai kraujyje nustatytas 2,17 promilių girtumas, antrojo tikrinimo metu nustatytas 2,04 promilių girtumas. Dėl šios nusikalstamos buvo sugadintas kitiems asmenims priklausantis turtas, neteisėti kaltinamojo veiksmai kėlė didelį pavojų ne tik eismo saugumui, bet ir kitų eismo dalyvių bei paties kaltininko sveikatai ar net gyvybei. Įvertinus visus bylos duomenis, apibūdinančius S. U., jo veiksmus, asmenybę, darytina išvada, kad šiuo atveju tikslinga S. U. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones dvejų metų laikotarpiui (BK 67 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 3 dalis, 68 straipsnis). Teismo vertinimu, toks baudžiamojo poveikio priemonės terminas yra proporcingas ir adekvatus padarytos nusikalstamos veikos ir nuteistojo asmenybės pavojingumui ir, teismo manymu, atitinka bausmės paskirtį, numatytą BK 41 straipsnyje (BK 67 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 3 dalis, 68 straipsnis). Toks terminas nustatomas siekiant apriboti kaltinamojo galimybes daryti naujas nusikalstamas veikas ir taip užtikrinti visuomenės saugumą ir teisingumo principo įgyvendinimą.

24BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas turi būti konfiskuojami.

25Šiuo atveju kaltinamasis, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, vairavo V. K. priklausantį automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), registruotą J. G. vardu, kurį pasiėmė be turto savininko žinios ir leidimo. Be šios transporto priemonės kaltinamasis objektyviai nebūtų galėjęs padaryti jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, dėl ko vairuotas automobilis laikytinas nusikalstamos veikos padarymo priemone. S. U., veikė tiesiogine tyčia, žinojo, kad baudžiamasis įstatymas imperatyviai draudžia vairuoti transporto priemones esant neblaiviam, suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip elgtis. Įvertinus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus neabejotina, kad S. U. vairuoto automobilio konfiskavimas, siekiant tinkamo įstatymo leidėjo suformuotų tikslų įgyvendinimo, kriminalizavus vairavimą esant neblaiviam, kai nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamąją atsakomybę už šią veiką įtvirtinant BK 2811 straipsnio 1 dalyje, yra būtinas. Tačiau transporto priemonė, kurią naudojant buvo padaryta tyčinė nusikalstama veika, nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, kuriam nebuvo žinoma apie transporto priemonės panaudojimą nusikaltimui padaryti, ji turi ekonominę vertę (b. l. 32), todėl, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, nagrinėjamu atveju konfiskuojama automobilio vertę atitinkanti pinigų suma (BK 72 straipsnio 5 dalis). Teismas, nustatydamas konfiskuotino turto vertę, remiasi byloje esančia VšĮ „Emprekis“ pažyma, kurioje nurodyta, kad automobilio vidutinė kaina be PVM yra 1 017,00 Eur. Teismas sprendžia, jog būtent tokio dydžio suma, atitinkanti automobilio vertę veikos padarymo metu, turi būti konfiskuota iš kaltinamojo.

26Į bausmę įskaitytinas S. U. laikino sulaikymo laikas nuo 2019 m. balandžio 21 d. 20.25 val. iki 2019 m. balandžio 22 d. 9.35 val. (b. l. 61-62, 63) (BK 66 straipsnis).

27S. U., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios paliktina galioti kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 76-77).

28Įvertinus tai, kad šiuo atveju konfiskuojamas ne automobilis „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), bet automobilio vertę atitinkanti pinigų suma, prokurorės ( - ) nutarimu paskirtas laikinas šio automobilio nuosavybės teisių apribojimas (nustatytas laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2019 m. birželio 6 d.) pratęstinas iki šio baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus – panaikintinas (BPK 151 straipsnio 6 dalis, 152 straipsnis) (b. l. 35, 37-38).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

30S. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 51 MGL (2 550,00 Eur) dydžio baudą.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, S. U. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 34 MGL (1 700,00 Eur) dydžio baudą.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laiką nuo 2019 m. balandžio 21 d. iki 2019 m. balandžio 22 d., S. U. išbūtą laikinajame sulaikyme, jį prilyginant 2 MGL (100,00 Eur) dydžio baudai.

33Baudą sumokėti per 4 (keturis) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, S. U. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – dvejus metus uždrausti naudotis specialiąja teise – teise vairuoti transporto priemones, ją taikant nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsnio 5 dalimi, iš S. U. išieškoti konfiskuotino turto – automobilio „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ), kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonės vertę atitinkančią pinigų sumą – 1 017,00 Eur (vieną tūkstantį septyniolika eurų 00 ct.).

36Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros (Prienai) ( - ) prokurorės nutarimu skirtą J. G., vardu registruotos transporto priemonės „Mitsubishi Space Star“, valstybinis numeris ( - ) laikiną nuosavybės teisės apribojimą pratęsti iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, o baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikinti.

37S. U. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

38Įteikti S. U. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

39Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

40Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. S. U. , gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas... 5. S. U. 2019 m. balandžio 21 d. apie 20.00 val. ( - ), pažeisdamas Kelių... 6. S. U. , apklaustas įtariamuoju, kaltę pripažino ir parodė, kad gailisi... 7. Be kaltinamojo S. U. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti ikiteisminio... 8. Liudytojas V. K. parodė, kad jis gyvena ( - ). Prieš metus laiko jis draugavo... 9. Liudytoja J. G. parodė, kad ji ankščiau bendravo su V. K. Jis 2018 m. sausio... 10. Liudytoja V. V. parodė, kad ji yra Alytaus apskrities vyriausiojo policijos... 11. Įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ).... 12. Neblaivumo nustatymo akte užfiksuota, kad 2019 m. balandžio 21 d. 20.25 val.... 13. „Emprekis“ pažymoje nurodyta, kad automobilio „Mitsubishi Space Star GDI... 14. Tokiu būdu, įstatymo nustatyta tvarka gauti faktiniai duomenys leidžia... 15. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir... 16. K. S. Urbanavičius neteistas (b. l. 47-48), baustas administracine tvarka,... 17. Įvertinęs visas minėtas aplinkybes, teismas turi pagrindo manyti, kad... 18. Protokole, kurį pasirašė kaltinamasis S. U., jam buvo išaiškinta galimybė... 19. Kaltinamajam skirtina prokuroro siūloma bausmės rūšis – bauda, kuri,... 20. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, kaltinamojo atžvilgiu taikytinas BK 641... 21. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalyje nurodyta,... 22. BK 42 straipsnio 6 dalyje, 67 straipsnio 1 – 3 dalyse nustatyta, kad kartu su... 23. Pagal BK 68 straipsnio nuostatas teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 24. BK 72 straipsnis numato, kad šio kodekso uždraustos veikos įrankis,... 25. Šiuo atveju kaltinamasis, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas vidutinis... 26. Į bausmę įskaitytinas S. U. laikino sulaikymo laikas nuo 2019 m. balandžio... 27. S. U., vadovaujantis BPK 119 straipsniu, iki teismo baudžiamojo įsakymo... 28. Įvertinus tai, kad šiuo atveju konfiskuojamas ne automobilis „Mitsubishi... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 420... 30. S. U. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, S. U.... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 33. Baudą sumokėti per 4 (keturis) mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, S. U.... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 3 dalimi,... 36. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros (Prienai) ( - )... 37. S. U. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 38. Įteikti S. U. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį... 39. Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 40. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....