Byla 2-16854-861/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eurokasyba“ ieškinį atsakovui UAB „Enginera“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 600,00 EUR skolos, 75,73 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-04-24 su atsakovu sudarė Statybinės technikos nuomos su operatoriais sutartį Nr. 02/05/13 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovui 2015 m. liepos mėnesį išnuomavo ir perdavė naudotis mini ekskavatorių (toliau – Krautuvas), taip pat minėtu laikotarpiu suteikė atsakovui ir papildomą paslaugą – Krautuvo transportavimas, o atsakovas už naudojimąsi technika įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas paaiškino, kad per 2015 m. liepos mėnesį Krautuvas atsakovui buvo išnuomotas 70 val., taip pat 1 kartą suteikta jo transportavimo paslauga ir atsižvelgiant į tai atsakovui buvo išrašyta ir atsakovui pateikta 2015-07-27 PVM sąskaita – faktūrą Serija AAA Nr. 003555 1 815,00 EUR sumai, kurios apmokėjimo terminas nustatytas iki 2015-08-06 ir kurią atsakovas priėmė, ją pasirašė bei jokių priekaištų ar pretenzijų dėl sąskaitą suteiktų ir pateiktų apmokėjimui paslaugų atsakovas nereiškė. Ieškovas taip pat nurodė, kad iki 2016-01-15 atsakovas apmokėjo tik dalį minėtos sąskaitos, todėl liko skolingas ieškovui 600,00 EUR sumą. Ieškovas vadovaudamasis Sutarties 5.1 punkto nuostatomis priskaičiavo atsakovui 75,73 EUR delspinigių. Nurodė, kad nesutinka su atsakovo prašymu atidėti skolos sumokėjimą, kadangi atsakovo vengimas įvykdyti dalinai įvykdytą prievolę, kurios įvykdymo terminai suėję net 2015-08-16, nereagavimas į ieškovo siunčiamas pretenzijas, akivaizdžiai nepagrįstų prieštaravimų teismui pateikimas siekiant užvilkinti šios bylos nagrinėjimą kelia pagrįstų abejonių, ar atsakovas laikysis ir tinkamai įvykdys prievolę, jei atsakovo prašymu bus atidėtas skolos sumokėjimas, todėl toks atsakovo prašymas yra vertinamas kaip nepagrįstas (b. l. 33-35, 52-53).

3Atsakovas pateiktu atsiliepimu sutiko su ieškinyje nurodyta 600,00 EUR skolos ir 75,73 EUR delspinigių suma bei prašė teismo leisti skolos ir delspinigių sumokėjimą atidėti iki 2016-06-30 (imtinai), kadangi tokie skolos padengimo terminai atitiktų tiek ieškovo, tiek atsakovo interesus, o atsakovo galimybės leistų išlaikyti abiejų ginčo šalių interesų balansą. Paaiškino, kad dėl sezoninės pertraukos statybos sektoriuje nesant pakankamai atsakovo vykdomų statybos rangos darbų apimties, taip pat sutrikus atsiskaitymams už atsakovo atliktus statybos rangos darbus yra susiklosčiusi tokia situacija, kad dėl apyvartinių lėšų, reikalingų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, atsiskaityti su paslaugų teikėjais, įsigyti reikalingas statybos medžiagas sutarčių vykdymui, taip pat vykdyti kitus įsipareigojimus, trūkumo, atsakovas neturi galimybių iš karto įvykdyti būsimą ieškovui palankų teismo sprendimą, neatidedant jo vykdymo, be to, netenkinus šio prašymo, būtų dirbtinai sutrikdytos atsakovo galimybės toliau vykdyti ūkinę – komercinę veiklą bei kiltų šios veiklos nutraukimo rizika (b. l. 45).

4Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma neviršija 1 500 EUR ir ieškinio reikalavimai gali būti grindžiami (arba paneigiami) daugiausiai rašytiniais įrodymais, skyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 441 straipsnio 2 dalis). Šalims apie teismo posėdį pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

5Sutinkamai su LR CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Statybinės technikos nuomos su operatoriais sutartį Nr. 02/05/13 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovui 2015 m. liepos mėnesį išnuomavo ir perdavė naudotis mini ekskavatorių (toliau – Krautuvas), taip pat minėtu laikotarpiu suteikė atsakovui ir papildomą paslaugą – Krautuvo transportavimą, o atsakovas už naudojimąsi technika įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b. l. 4-8). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad per 2015 m. liepos mėnesį Krautuvas atsakovui buvo išnuomotas 70 val., taip pat 1 kartą suteikta jo transportavimo paslauga ir atsižvelgiant į tai atsakovui išrašyta ir pateikta 2015-07-27 PVM sąskaita – faktūra Serija AAA Nr. 003555 1 815,00 EUR sumai, kurios apmokėjimo terminas nustatytas iki 2015-08-06 ir kurią atsakovas priėmė, ją pasirašė bei jokių priekaištų ar pretenzijų dėl sąskaita suteiktų ir pateiktų apmokėjimui paslaugų atsakovas nereiškė (b. l. 9-11) (LR ( - ) str. -179 str.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad iki 2016-01-15 atsakovas apmokėjo tik dalį minėtos sąskaitos, todėl liko skolingas ieškovui 600,00 EUR sumą (b. l. 12-13). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR ( - ) str. – 179 str.) (b. l. 1-55).

8Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

9Pagal šalių sudarytos Sutarties 5.1 p. nuostatas, atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu už suteiktas paslaugas ieškovas turi teisę skaičiuoti atsakovui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovas iš atsakovo prašomų priteisti delspinigių dydį sumažino iki 0,02 proc. už kiekvieną sugaištą dieną, todėl tuo pagrindu ieškovas pagrįstai paskaičiavo atsakovui 75,73 EUR delspinigių sumą (b. l. 34) (LR CK 6.71, 6.72 str. str.).

10Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (675,73 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

11Atsakovas, pripažindamas savo prievolę sumokėti ieškovo reikalaujamą skolą, atsiliepime į ieškinį prašo skolos sumokėjimą atidėti iki 2016-06-30 (imtinai). Ieškovas nesutiko su atsakovo prašymu atidėti skolos sumokėjimą, nes atsakovas vengė įvykdyti dalinai įvykdytą prievolę, kurios įvykdymo terminai suėję net 2015-08-16, gavęs teismo įsakymą pareiškė prieštaravimus bei nekontaktavo su ieškovu dėl galimybės bylą baigti taikos sutartimi (b. l . 52-53). Pažymėtina tai, kad LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą praktiką, aiškinant ir taikant LR CPK 284 str. 1 d. nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Be to, sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs LR CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT 2004-10-04 nutartis Nr. 3K-3-495/2004; LAT 2011-12-16 nutartis Nr. 3K-3-521/2011 ir kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra. Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi būti motyvuotas, prie jo privalu pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo būtinumą ir pagrįstumą.

12Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą atidėti skolos sumokėjimą grindžia tuo, kad dėl sezoninės pertraukos statybos sektoriuje nėra pakankamai atsakovo vykdomų statybos rangos darbų apimties, dėl ko susiklostė situacija, jog dėl apyvartinių lėšų, reikalingų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, atsiskaityti su paslaugų teikėjais, įsigyti reikalingas statybos medžiagas sutarčių vykdymui, taip pat vykdyti kitus įsipareigojimus, trūkumo šiuo metu neturi galimybių iš karto įvykdyti būsimą ieškovui palankų teismo sprendimą, tačiau teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių savo nurodytus argumentus, taip pat nėra jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių atsakovo teiginius, kad jis siekia tinkamai vykdyti savo prievolę ieškovui, kadangi atsakovas nuo 2015-08-16 nesumokėjo nė dalies likusios skolos, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad siekė bendradarbiauti su ieškovu, be to, kai gavo teismo įsakymą pareiškė prieštaravimus, o nuo šios civilinės bylos iškėlimo teisme praėjo du mėnesiai ir per šį laiką atsakovas nesiėmė priemonių apmokėti bent dalį skolos. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad atidėjus skolos sumokėjimą atsakovas suėjus terminui galės tinkamai įvykdyti šį sprendimą.

13Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra išimtinė situacija, dėl kurios būtina atidėti skolos sumokėjimą ir tai, kad prašomas skolos atidėjimas nepažeis ginčo šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, todėl atsakovo prašymas yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR ( - ) str. -179 str.).

14Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

15Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 350,00 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 20,00 EUR žyminis mokestis, viso 370,00 EUR bylinėjimosi išlaidų (b. l. 3,18-20,36,54-55).

16Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (LR CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Enginera“, į. k. 302507286, ieškovo UAB „Eurokasyba“, į. k. 300590792, naudai 600,00 EUR (šešis šimtus EUR 00 euro ct) skolos, 75,73 EUR (septyniasdešimt penkis EUR 73 euro ct) delspinigių, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (675,73 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 370,00 EUR (trys šimtus septyniasdešimt EUR 00 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Atsakovas pateiktu atsiliepimu sutiko su ieškinyje nurodyta 600,00 EUR skolos... 4. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma neviršija 1 500 EUR ir... 5. Sutinkamai su LR CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Statybinės... 8. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 9. Pagal šalių sudarytos Sutarties 5.1 p. nuostatas, atsakovui laiku... 10. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Atsakovas, pripažindamas savo prievolę sumokėti ieškovo reikalaujamą... 12. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo prašymą atidėti skolos sumokėjimą... 13. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 14. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 15. Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovo... 16. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Enginera“, į. k. 302507286, ieškovo UAB... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...