Byla 2-615-647/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo TEO LT, AB ieškinį atsakovui Visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 14468,30 Lt skolos už suteiktas ryšių paslaugas priteisimo iš atsakovo Visuomeninei organizacijai „Vaikai – visuomenės dalis“. Ieškinyje nurodė, kad atsakovo Visuomeninės organizacijos „Vaikai - visuomenės dalis" ir ieškovo TEO LT, AB 2001 m. liepos mėn. buvo sudaryta Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) kartu su šios sutarties sudėtine dalimi - 2002 m. lapkričio 22 d. pasirašytu jos priedu, 2002 m. gruodžio 16 d. sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai, 2004 m. lapkričio 12 d. buvo sudaryta viešojo fiksuotojo telefono io paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - )ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai, 2009 m. vasario 13 d. ( - ) buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - )ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai. 2009 m. vasario 17 d. ( - ) buvo pasirašyta sutartis Nr. . ( - )ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai, 2009 m. vasario 18 d. ( - ) buvo pasirašyta sutartis ( - )ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai, 2009 m. lapkričio 13 d. ( - ) buvo sudaryta sutartis Nr. ( - )ir vėliau jos priedus sudarantys užsakymai.

3Vadovaujantis šiomis sutartimis/užsakymais ir šių sutarčių/užsakymų priedus sudarančiomis TEO viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo, interneto prieigos paslaugų tiekimo, daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo taisyklėmis, TEO LT, AB įsipareigojo teikti atsakovui užsakytas viešojo fiksuoto telefono ryšio, interneto, daugiakanalės televizijos paslaugas šių sutarčių/užsakymų ir taisyklių nustatyta tvarka, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti šiose sutartyse/užsakymuose ir taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakovo pareigą laiku ir tinkamai atsiskaityti už suteiktas paslaugas numato Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d. ir 2005 m. gruodžio 23 d. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. IV-1160 patvirtintų Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 50 punktas. Atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus laiku ir tinkamai neatsiskaitydamas už suteiktas paslaugas, todėl tarp šalių sudarytos sutartys/užsakymai galutinai buvo nutraukti ieškovo iniciatyva 2010 m. spalio 01 d. Atsakovas savo konkliudentiniais veiksmais, o būtent, po galutinio sutartinių santykių nutraukimo, 2011 m. vasario mėn. atlikdamas dalinį įsiskolinimo apmokėjimą, pripažino savo įsiskolinimą ieškovui už suteiktas telekomunikacines paslaugas. Atsakovas nesumokėjo TKO LT. AB 14468,30 Lt už elektroninių rvšiu/telekomunikacines paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2010-10-01. Sumą už elektroninių ryšių/telekomunikacines paslaugas sudaro mėnesiniai mokesčiai už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2010-10-01 (skolos likutis 2009-09-01 buvo 5482.21 Lt), kitos paslaugos, (tikslus kiekvienos suteiktos paslaugos/nuolaidos/įrangos detalizavimas pinigine išraiška litais pateikiamas pridedamoje prie ieškinio skolos už telekomunikacijų paslaugas paskaičiavimo lentelėje). Įsiskolinimo dydį pagrindžia ir kiti ieškinio priedai - PVM sąskaitos - faktūros, suteiktų paslaugų ataskaitos. TEO LT. AB priklausančios galinės įrangos. įrengtos klientų patalpose praradimo aktai. Mokesčio suma apskaičiuota pagal LR Vyriausybės 2006 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 162 ..Dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo ir universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo" (Žin.. 2006, Nr. 23-749) ir TEO LT. AB generalinio direktoriaus įsakymais nustatytus paslaugų tarifus. Jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba kito paruošiamojo procesinio dokumento, nurodė, kad neprieštarauja sprendimo už akių priėmimui (b.l. 3).

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą dėl žyminio mokesčio (b.l. 1), sutartį dėl teisinių paslaugų, bei PVM sąskaitą – faktūrą (b.l. 77-79), VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro išrašą (b.l. 5-6), 2001 m. liepos mėn. Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - )kartu su šios sutarties sudėtine dalimi - 2002 m. lapkričio 22 d. pasirašytu jos priedu, 2002 m. gruodžio 16 d. telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus sudarančius užsakymus, 2004 m. lapkričio 12 d. viešojo fiksuotojo telefono paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - )ir jos priedus sudarančius užsakymus, 2009 m. vasario 13 d. ( - ) pasirašytą sutartį Nr. ( - )ir jos priedus sudarančius užsakymus, 2009 m. vasario 17 d. ( - ) pasirašytą sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus sudarančius užsakymus, 2009 m. vasario 18 d. ( - ) pasirašytą sutartį ( - ) ir jos priedus sudarančius užsakymus, 2009 m. lapkričio 13 d. ( - ) sudarytą sutartį Nr. ( - )ir jos priedus sudarančius užsakymus (b.l. 10-42), skolos paskaičiavimo lentelę (b.l. 7), PVM sąskaitų-faktūrų nuorašus (b.l. 43-75).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., pripažintina, kad atsakovas pagal aukščiau minėtas tarp šalių sudarytas sutartis prievolių tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo 14468,30 Lt skolos (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 424 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt už advokato teisines paslaugas (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo Visuomeninės organizacijos „Vaikai - visuomenės dalis" (j.a.k. ( - )) ieškovui TEO LT, AB (į.k. ( - )) 14468,30 Lt (keturioliką tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 30 ct) skolos, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2013-01-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 674 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

16Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai