Byla e2-1648-894/2017
Dėl turtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys O. Ž., uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“, uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų ūkio priežiūra“, V. Ž

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai I. V., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Santermita“ atstovui advokatui A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santermita“, dėl turtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys O. Ž., uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“, uždaroji akcinė bendrovė „Pastatų ūkio priežiūra“, V. Ž..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 881,31 Eur žalos, 28,32 Eur palūkanų, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2013 m. gruodžio 7 d. dėl šildymo sistemos avarijos (trūkus radiatoriui) bute, esančiame ( - ), vandeniu buvo sulietos minėto buto grindys ir sulietas kitas butas, esantis adresu ( - ). Įvykio metu butas, esantis ( - ) buvo apdraustas Būsto draudimu, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Butas, esantis ( - ), buvo apdraustas bendrovės „PZU Lietuva“. Ieškovė, atlikusi nuostolių sureguliavimo procedūras, UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo 1440,18 Lt (417,10 Eur) išmoką. Draudiminis įvykis įvyko atsakovei bute, esančiame ( - ), keičiant šilumos siurblį. Ieškovė ragino atsakovę atlyginti turtinę žalą, tačiau ji nėra atlyginta iki šiol. Ieškiniu prašomą priteisti sumą sudaro 3067,16 Lt (888,31 Eur), t.y. 1679,00 Lt nuostolių, padarytų O. Ž. turtui, suma pagal AB „Lietuvos draudimas“ sudarytą sąmatą – 52,02 Lt nusidėvėjimas + 1440,18 Lt išmoka UAB DK „PZU Lietuva“.

62016 m. balandžio 7 d. atsakovė teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad namo, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektams valdyti, naudoti ir prižiūrėti nuo 2006 metų yra nustatytas turto administravimas, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi paskirtas trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“. Šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninei priežiūrai vykdyti yra paskirta UAB „Pastatų ūkio priežiūra“. Atsakovė nurodė, kad draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ reikalavimu ieškovė minėtai draudimo bendrovei išmokėjo 1440,18 Lt (417,10 Eur). Tokiu būdu ieškovė atlygino buto, esančio adresu ( - ), savininkui padarytą žalą, kurią savo klientui (draudėjui) išmokėjo draudimo bendrovė „PZU Lietuva“. Šią išmoką ieškovė išmokėjo pagal draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ pareikštą pretenziją, už savo klientę (draudėją O. Ž.), kuriai, kaip įvykio kaltininkei, kilo civilinė atsakomybė atlyginti padarytus nuostolius. Anot atsakovės, ieškovė teismui nepateikė jokių dokumentų ir nenurodė faktinio pagrindo, kuriuo remiantis ieškovė vykdė pinigines prievoles už trečiąjį asmenį O. Ž.. Ieškovė taip pat nepateikia jokių paaiškinimų apie tai, kodėl savo ieškinį šioje byloje reiškia atsakovei, nors ieškovė pripažino, kad dėl įvykio ir atsiradusios žalos yra kalta O. Ž.. Ieškovė nesiaiškino, kam tenka atsakomybė už konkrečiame bute esančio radiatoriaus priežiūrą, ar faktiškai trečiojo asmens O. Ž. nurodyta patirta žala tikrai buvo padaryta. Ieškovė turėjo galimybę imtis atitinkamų veiksmų atlikimo, tačiau to nepadarė, o tiesiog sudarytos draudimo sutarties kitai šaliai (draudėjai) išmokėjo su ja sutartą draudimo išmoką, kurios dabar nepagrįstai reikalauja iš atsakovės. Esama situacija iš esmės buvo sukurta pačios ieškovės veiksmais, kurie pripažintini aplaidžiais ir nerūpestingais. Atsakovė teismą informuoja, kad tikėtina įvykio priežastis yra netinkama trūkusio radiatoriaus priežiūra, o ši inžinerinė įranga (radiatorius), kuri nebuvo tinkamai prižiūrima yra ne atsakovės, o atitinkamo buto savininko nuosavybėje ir valdyme. Atsakovės nuomone, nagrinėjamoje byloje neteisėtumas nustatytinas kitų asmenų veiksmuose, todėl konstatuotina, kad ieškovė netinkamai pasirinko atsakomybės subjektą ir savo ieškinį pareiškė netinkamam atsakovui.

7Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog iš byloje esančių duomenų spręstina, kad buto užpylimo priežastimi buvo ne šildymo sistemos avarija, o trūkęs, radiatorius, esantis bute adresu ( - ). Vandens pratekėjimas įvyko buto savininko inžinerinėje sistemoje, kuri susijusi tik su to konkretaus buto įrangos funkcionavimu. Tikėtina buto užpylimo priežastimi šiuo atveju galėjo būti savininko pareigų, susijusių su tinkama bute esančių objektų priežiūra, nevykdymas. Atsiliepime nurodoma, kad atsakomybė už netinkamą radiatoriaus priežiūrą bei gedimus tenka pačiam buto savininkui. Atsakomybės subjektu (atsakovu) turėtų būti konkretaus buto savininkas ar jo valdytojas.

8Trečiasis asmuo UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Pastatų Ūkio priežiūra“ patvirtina, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. atsakovė ir UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ sudarė Sutartį Nr. PP130801-S Dėl pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros darbų, kuria UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ užsakė, o atsakovė įsipareigojo savo lėšomis ir rizika vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą. Pagal Sutartį atsakovė buvo įpareigota rūpintis tik bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą. Butuose esančių radiatorių priežiūra ir pareiga jais rūpintis tenka patiems butų savininkams, o ne techniniam bendrojo naudojimo šilumos punktų prižiūrėtojui ar pastato bendrojo naudojimo objektų techniniam prižiūrėtojui (UAB „Pastatų ūkio priežiūra“). Trečiasis asmuo UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ sutinka su tokia atsakovės pozicija ir mano, kad ieškinys pareikštas netinkama atsakovui.

9Trečiasis asmuo O. Ž. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Pranešimas, kuriame nustatytas terminas atsiliepimui pateikti trečiajam asmeniui įteiktas 2016 m. kovo 18 d. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 d. numatyta tvarka (elektroninės bylos popierinės versijos b. l. 14).

10Trečiasis asmuo V. Ž. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Pranešimas, kuriame nustatytas terminas atsiliepimui pateikti trečiajam asmeniui įteiktas 2016 m. balandžio 29 d. CPK 123 straipsnio 3 d. numatyta tvarka (elektroninės bylos popierinės versijos b. l. 36).

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys atmestinas.

13Nustatyta, kad nuosavybės teisė į butą, esantį adresu ( - ), įregistruota V. Ž. vardu (1 t., b. l. 58). Minėtame bute 2013 m. gruodžio 7 d. trūko radiatorius ir buvo sulietos tiek šio buto patalpos, tiek ir žemiau esančio buto, adresu ( - ), patalpos (1 t., b. l. 12-15; b. l. 22-23). Ieškovė butą, esantį ( - ), nuo 2008 m. lapkričio 25 d. iki 2043 m. lapkričio 24 d. yra apdraudusi turto ir civilinės atsakomybės draudimu. Draudėja draudimo polise nurodyta trečiasis asmuo O. Ž., o naudos gavėju - AB „SEB Bankas“ (1 t., b. l. 7). Ieškovė 2013 m. gruodžio 16 d. sumokėjo 1679,00 Lt už 2013 m. gruodžio 7 d. draudiminį įvykį AB „SEB Bankas“ (2 t., b. l. 76). 2014 m. kovo 24 d. ieškovė gavo pretenziją iš UAB DK „PZU Lietuva“ 1550,00 Lt sumai, kurioje nurodoma, kad jos draudėjo butas 2013 m. gruodžio 7 d. buvo aplietas iš viršuje esančio ieškovės draudėjo buto (1 t., b. l. 19). 2014 m. balandžio 16 d. ieškovė sumokėjo 1440,18 Lt UAB DK „PZU Lietuva“ už 2013 m. gruodžio 7 d. draudiminį įvykį (2 t., b. l. 77). Daugiabučio namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo patalpų administratorius yra UAB „Būsto valda“ (1 t., b. l. 57). UAB „Būsto valda“ daugiabučio namo, adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų techninei priežiūrai vykdyti paskyrė UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ (1 t., b. l. 90). 2013 m. rugpjūčio 1 d. atsakovė ir UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ sudarė Sutartį Nr. PUP130801-S Dėl pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros darbų (toliau – Sutartis), kuria UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ (užsakovas) užsakė, o atsakovė (rangovas) įsipareigojo savo lėšomis ir rizika vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą (Sutarties 1.1. punktas), teikiant užsakovui konkrečias šioje Sutartyje numatytas paslaugas (konkretūs darbai yra numatyti baigtiniame darbų sąraše, kuris yra Sutarties priedas Nr. 1) (1 t., b. l. 63-68). UAB „Būsto valda“ 2014 m. vasario 28 d. raštu atsakydama į ieškovės pretenziją nurodė, kad ji nėra atsakinga ir dėl žalos atlyginimo nurodė kreiptis į UAB „Santermita“, kuri vykdo ginčo namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (1 t., b. l. 26). 2015 m. rugsėjo 11 d. UAB „Santermita“ atsakydama į 2015 m. rugsėjo 1 d. AB „Lietuvos draudimas“ raštą nurodė, kad jai nekyla civilinė atsakomybė dėl žalos, atsiradusios trūkus šildymo prietaisui (1 t., b. l. 60-61).

14Pagal Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai). Ieškovė, siekdama civilinės atsakomybės taikymo atsakovei, pagal pirmiau nurodytas CK nuostatas ir suformuotą teismų praktiką nagrinėjamoje byloje turi įrodyti atsakovės neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

15Atsakovės civilinę atsakomybę, dėl padarytos žalos užliejus butus, ieškovė įrodinėjo teigdama, kad atsakovė netinkamai vykdė ginčo daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpose esančio siurblio keitimo darbus ir dėl to bute, adresu ( - ), trūko radiatorius. Teismas pažymi, jog ieškovė, gavusi pranešimą apie draudiminį įvykį, neatliko objektyvaus tyrimo avarijos priežasčiai išsiaiškinti. Kartu teismas akcentuoja, jog ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko, į bylą nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių teismui daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovė apskritai ginčo laikotarpiu atliko siurblio keitimo darbus ginčo daugiabučiame name. Ieškovė avarijos, dėl kurios kilo žala, priežastį iš esmės įrodinėjo į bylą pateiktu 2013 m. gruodžio 9 d. turto sunaikinimo, sugadinimo aktu (1 t., b. l. 12-15). Minėtame akte nurodyta, kad apžiūros metu radiatorius jau buvo išvežtas. Šiame akte taip pat nurodyta: „Draudėjų teigimu 2013-12-07 trūko radiatorius apdraustame bute. Tuo metu, t.y. tą dieną buvo vykdomi kažkokie šildymo sistemos darbai. Tikslinti administratoriaus“. Ieškovė kilusios avarijos priežastį taip pat įrodinėjo UAB DK „PZU Lietuva“ darbuotojo 2013 m. gruodžio 11 d. surašytu Pranešimu apie įvykį (1 t., b. l. 22-23). Ieškovė įrodinėjo, kad ir minėtame pranešime ieškovės draudėjos O. Ž. teiginiai: „Kiek mums žinoma vyko namo siurblio keitimas, po siurblio remonto įjungus vandenį ir įvyko avarija“ patvirtina atsakovės civilinę atsakomybę.

16Teismo posėdyje trečiasis asmuo O. Ž. paaiškino, kad į avarijos likvidavimą atvykę avarinės tarnybos darbuotojai darė prielaidas, kad turėjo vykti darbai. Nurodė, kad „kažkas iš kaimynų lyg ir girdėjo, kad siurblys buvo pakeistas“. O. Ž. kartu nurodė, kad draudėjai apie planuojamus atlikti darbus nebuvo informuoti. Nurodė, kad jos žiniomis siurblys, apie kurio keitimo darbus buvo kalbama, yra kitoje laiptinėje. Paaiškino, kad kalbėdama su draudimo ekspertu apie avarijos priežastis, ji išsakė tik savo prielaidas. Nurodė, kad draudiko atstovas informaciją apie įvykį surašė iš draudėjų žodžių. Pažymėjo, kad savo darytas trūkusio radiatoriaus nuotraukas perdavė atvykusiam draudiko atstovui (2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 20 min. 12 s.). Atsakovė pateikė į bylą raštą, kuriuo patvirtino, jog 2013 m. gruodžio 5-9 dienomis jokių darbų gyvenamajame name, adresu ( - ), nevykdė (2 t., b. l. 90-91). Darytina išvada, kad ieškovė savalaikiai nesiaiškinusi ginčo avarijos priežasčių, minėtas priežastis įrodinėja išimtinai draudėjos draudikų atstovams išsakyta nuomone bei prielaidomis. Teismas akcentuoja, kad O. Ž. neturi reikiamų specialių žinių radiatoriaus trūkimo priežasčiai nustatyti. Teismas pažymi, kad ieškovė į bylą nėra pateikusi trūkusio radiatoriaus nuotraukų, kurias draudikui perdavė draudėja. Ieškovės atstovė teismo posėdyje pripažino, kad draudiko atstovui 2013 m. gruodžio 9 d. atvykus į apdraustą butą, radiatorius jau buvo numontuotas. Teismas vertina, kad esant numontuotam trūkusiam radiatoriui draudiko atstovas taip pat neturėjo galimybės objektyviai įvertinti avarijos priežastis. Ieškovė savo ieškinį grindė Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Teismas vadovaudamasis aptartais liudytojos parodymais bei atsakovės raštiškais paaiškinimais, sprendžia, jog ieškovė neįrodė aplinkybės, kad atsakovės netinkamai atlikti darbai sąlygojo ginčo radiatoriaus trūkimą. Kartu teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovė ginčo laikotarpiu ginčo name apskritai vykdė kokius nors darbus. Teismas vertina, jog ieškovė taip pat neįrodė, kad atsakovė neatliko ir/ar netinkamai atliko kokias nors jai pagal Sutartį ir/ar teisės aktus priklausančias pareigas, kas galėjo sąlygoti ginčo radiatoriaus trūkimą. Atitinkamai teismas sprendžia nesant pagrindo konstatuoti, kad kokie nors atsakovės veiksmai ir/ar neveikimas sąlygojo žalos atsiradimą. Šiame kontekste teismas pažymi, jog į bylą nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių teismui nustatyti ginčo radiatoriaus trūkimo priežastį. Nesant nustatytos tikrosios radiatoriaus trūkimo priežasties, nėra pagrindo konstatuoti nei neteisėtų atsakovės veiksmų (neveikimo), nei priežastinio ryšio tarp neteisėtų atsakovės veiksmų (neveikimo) ir kilusios žalos.

17Teismas pažymi, jog į bylą pateiktame Būsto draudimo liudijime nėra užfiksuota draudžiamo buto ir/ar jame esančių inžinerinių įrenginių būklė apdraudimo momentu (1 t., b. l. 7). Pateiktas valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašas patvirtina, kad gyvenamasis namas, adresu Alsėdžių g. 5, Kaune, yra pastatytas 1982 m. (1 t., b. l. 57). Liudytoja O. Ž. patvirtino, kad trūkęs radiatorius nuo namo pastatymo nebuvo keistas (2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 20 min. 12 s.). Ieškovė nepateikė į bylą jokių įrodymų, patvirtinančių buto būklę iki ginčo avarijos. Byloje nėra pateikta objektyvių duomenų apie trūkus radiatoriui padarytus turto sugadinimus. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, jog nustačius civilinę atsakomybę yra taikomas visiško nuostolių atlyginimo principas. Atsižvelgiant į tai, svarbu nustatyti, koks tikslus draudėjo patirtų nuostolių dydis. Ieškovės pateikta jos sudaryta lokalinė sąmata, nelaikytina objektyviu įrodymu faktiškai patirtiems draudėjo nuostoliams nustatyti. Teismas pažymi, kad ieškovės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad negali paaiškinti, kodėl ieškovės sudarytoje lokalinėje sąmatoje nusidėvėjimo medžiagoms procentas nurodytas 25,6 proc. Apie butui, esančiam adresu ( - ), padarytą žalą objektyvių duomenų ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko, į bylą taip pat nepateikė. Vadovaujantis nurodytais motyvais, konstatuotina, kad ieškovė neįrodė nei žalos fakto, nei jos dydžio. Apibendrinant aukščiau nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė būtinųjų sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti (CPK 178 str.).

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 888,31 Eur žalos atlyginimą atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.). Atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestini ir išvestiniai ieškovės reikalavimai dėl kompensacinių palūkanų ir procesinių palūkanų priteisimo (CPK 178 str.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Į bylą pateiktas išrašas iš teisinės pagalbos sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir advokatų profesinės bendrijos „( - )“ (1 t., b. l. 42-43). Į bylą taip pat pateiktas 2016 m. rugsėjo 29 d. prašymas priteisti advokato pagalbos išlaidas - 943,80 Eur, atliktų darbų ataskaitos ir PVM sąskaitos faktūros (2 t., b. l. 54-55). Advokatas parengė atsiliepimą, atstovavo teismo posėdžiuose. Iš 2016 m. birželio 28 d. ir 2016 m. gegužės 25 d. mokėjimo nurodymų, matyti, jog atsakovė už jai suteiktas paslaugas advokatui apmokėjo (2 t., b. l. 57,59). Atsakovės turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatyto maksimalaus dydžio. Atmetus ieškinį, iš ieškovės priteistinos atsakovės turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos – 943,80 Eur.

21Į bylą pateiktas trečiojo asmens UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ advokato prašymas priteisti patirtas 121,00 Eur advokato pagalbos išlaidas. Į bylą pateikta sutartis su advokatu, PVM sąskaita - faktūra bei jos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (1 t., b. l. 93, 2 t., b. l. 32-34). Trečiojo asmens turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatyto maksimalaus dydžio. Atmetus ieškinį, 121,00 Eur advokato išlaidų, kaip pagrįstos ir įrodytos priteistinos iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „Pastatų ūkio priežiūra“.

22Atmetus ieškinį, iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu – 4,48 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p. ir 6 p., 93 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Santermita“, į. k. 236043660, buveinė Skuodo g. 2F, Kaunas, 943,80 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt tris eurus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Pastatų ūkio priežiūra“, į. k. 302473019, buveinė Verkių g. 48-1, Kaunas, 121,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinė J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, 4,48 Eur (keturis eurus 48 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 881,31 Eur... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2013 m. gruodžio 7 d. dėl šildymo sistemos avarijos... 6. 2016 m. balandžio 7 d. atsakovė teismui pateikė atsiliepimą, kuriame... 7. Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ pateikė rašytinius paaiškinimus,... 8. Trečiasis asmuo UAB „Pastatų ūkio priežiūra“ pateikė atsiliepimą,... 9. Trečiasis asmuo O. Ž. atsiliepimo į ieškinį... 10. Trečiasis asmuo V. Ž. atsiliepimo į ieškinį... 11. Teismas... 12. Ieškinys atmestinas. ... 13. Nustatyta, kad nuosavybės teisė į butą, esantį adresu ( - ), įregistruota... 14. Pagal Civilinio kodekso (toliau – ir CK 15. Atsakovės civilinę atsakomybę, dėl padarytos žalos užliejus butus,... 16. Teismo posėdyje trečiasis asmuo O. Ž. paaiškino, kad... 17. Teismas pažymi, jog į bylą pateiktame Būsto draudimo liudijime nėra... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Į bylą pateiktas išrašas iš teisinės pagalbos sutarties, sudarytos tarp... 21. Į bylą pateiktas trečiojo asmens UAB „Pastatų ūkio priežiūra“... 22. Atmetus ieškinį, iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k.... 26. Priteisti iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“, į. k.... 27. Priteisti valstybei iš ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...