Byla I-3756-662/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Audrius Bakaveckas, susipažinęs su A. A. A. skundu

Nustatė

3teisme 2008 m. birželio 18 d. gautas pareiškėjo skundas.

4Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsniu, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjo A. A. A. skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2008 m. birželio 30 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2008 m. liepos 16 d. pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui patikslintą skundą, atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus, patikslintame skunde nurodyti teismo, kuriam paduodamas skundas, pavadinimą, save įvardyti pareiškėju, instituciją, su kurios sprendimais nesutinka, įvardyti atsakovu, aiškiai ir nuosekliai išdėstyti aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, bei suformuluoti reikalavimą, atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas, paduodamą skundą pasirašyti, pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, pateikti tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

6Pareiškėjas 2008 m. birželio 30 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

7Teisėjas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10A. A. A. skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. A. A..

12Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

13Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai