Byla 2-456/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sonex Technologies“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir išspręstas nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-2021-34/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sonex Technologies“ ieškinį atsakovui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Sonex Technologies“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2007 m. gegužės 5 d. sprendimą patvirtinti supaprastinto atviro konkurso „Kompiuterinės techninės įrangos priežiūros ir remonto, programinės įrangos priežiūros ir kompiuterių sistemų administravimo paslaugų pirkimas“ preliminariąją eilę, panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2007 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolą Nr. 1 bei įpareigoti atsakovą iš naujo patvirtinti supaprastintą atviro konkurso „Kompiuterinės techninės įrangos priežiūros ir remonto, programinės įrangos priežiūros ir kompiuterių sistemų administravimo paslaugų pirkimas“ preliminariąją eilę pirmuoju joje nurodant UAB „Sonex Technologies“ pasiūlymą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti bet kokias aukščiau minėto konkurso procedūras, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas gali paskelbti konkurso nugalėtoju UAB „Alna Intelligence“ ir sudaryti su ja sutartį, kas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba iš esmės jį padarytų negalimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi prašymą patenkino, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, sustabdė atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo bei įpareigojo ieškovą iki 2007 m. birželio 4 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 63 720 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimą ir pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas nustatė teismo teisę, taikant laikinąsias apsaugos priemones ir siekiant užtikrinti šalių procesinį lygiateisiškumą, interesų pusiausvyrą ir teisingumą, pareikalauti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo užtikrinimo. Siekdamas apsaugoti atsakovo turtinius interesus, teismas sprendė, kad būtina juos užtikrinti (LR CPK 147 str. 1 d.). Teismas padarė išvadą, kad nuostolių, galinčių atsirasti dėl pirkimo procedūrų sustabdymo, atlyginimo užtikrinimui yra pakankama ir šalių interesų pusiausvyrą atitinkanti šešių mėnesių galimos pirkimo sutarties kaina, t. y. 63720 Lt

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Sonex Technologies“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria ieškovas įpareigotas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 63 720 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Apeliantas skundą grindė šiais argumentais:

61. Nuostolių užtikrinimo institutas gali būti taikomas tik tada, kai egzistuoja nuostolių atsiradimo tikimybė. Tuo tarpu atsakovas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nepatirs jokių nuostolių, nes atsakovas, būdamas biudžetine įstaiga, valdo valstybės biudžeto asignavimus, kurie yra valstybės, o ne atsakovo turtas, kuris, jo nepanaudojus, bus grąžintas į valstybės biudžetą. Tai reiškia, kad nesavo lėšų nepanaudojimas negali būti laikomas savo lėšų praradimui. Be to, tokie asignavimai atsakovui gali būti numatyti ir kitų metų biudžete. Atsakovas taip pat negali patirti ir netiesioginių nuostolių, nes biudžetinė įstaiga yra ne pelno siekiantis, o viešasis juridinis asmuo.

72. Teismas nepagrįstai atsakovo tariamus nuostolius tapatina su sustabdyto konkurso dalies verte, nes nėra jokio pagrindo taip teigti. Apelianto nuomone, teismo nustatyta 63 720 Lt suma nepagrįsta jokiais įrodymais.

83. Skundžiama teismo nutartis iš esmės užkerta kelią ieškovui tinkamai ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus, jos nepanaikinus ieškovas praras galimybę efektyviai ginti savo pažeistas teises. Ieškovas neturi galimybės užšaldyti tokių apyvartinių lėšų, tad palikus galioti teismo nutartį, teisingumas pasidarytų priklausomas nuo šalių turtinės padėties.

9Atsileipimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai teigia, kad nuostolius gali patirti tik pelno siekiantis subjektas, nes teismų praktika nesieja nuostolių su pelno gavimu ar juo labiau su juridinio asmens teisiniu statusu. Priešingai, didelis dėmesys teikiamas viešėjam interesui bei ekonomiškumo ir teisingumo principų įgyvendinimui.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato CPK 329 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 338, 329 str.), o apeliantas skundžia teismo nutarties dalį, kuria išspręstas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimo klausimas, todėl apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą atskirojo skundo ribose (CPK 338, 320 str.).

12Pagal CPK 147 straipsnio pirmąją dalį, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

13Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo institutai - tarpusavyje susiję. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas nustatė galimybę teismui, pritaikančiam laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinti šalių procesinį lygiateisiškumą, interesų pusiausvyrą ir teisingumą, pareikalaujant atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.). Be to, CPK 147 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis siekiama, kad šalis, prašanti pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę, nepiktnaudžiautų CPK jai suteiktomis procesinėmis teisėmis ir nepagrįstai nesiektų apriboti kitos šalies galimybės apsiginti.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas sustabdė atsakovo vykdomo supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras, t. y. iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamu atveju nebus perkamos kompiuterinės techninės įrangos priežiūros ir remonto, programinės įrangos priežiūros ir kompiuterių sistemų administravimo paslaugos. Teismas taip pat nustatė ieškovui terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 63 720 Lt užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Tokį sprendimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai motyvavo tuo, jog dėl iškelto ginčo ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negaus planuotu laiku reikalingų paslaugų, dėl to neabejotinai patirs nuostolių, nes atsakovui negaunant reikiamų paslaugų, egzistuoja reali rizika patirti nuostolius, kurie gali pasireikšti tiek kaip turėtos išlaidos, tiek kaip išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar žalos sumažinimui (CK 6.249 str. 1 d., 4 d. 1 p.).

15Atsižvelgiant į nurodytus argumentus bei atsakovo nuostolių atlyginimo instituto esmę, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertino byloje susiklosčiusią situaciją, todėl, siekdamas užtikrinti šalių lygiateisiškumą, pagrįstai pareikalavo, kad ieškovas užtikrintų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą.

16Atskirajame skunde apeliantas ginčija ne tik galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagrįstumą, bet ir nustatytą 63 720 Lt sumą. Nors CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dydį, paprastai teismas įvertina byloje esančius duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą. Kadangi šioje proceso stadijoje nėra galimybės tiksliai apskaičiuoti galimus atsakovo nuostolius, kuriuos jis patirs dėl laiku negautų kompiuterinės techninės įrangos priežiūros ir remonto, programinės įrangos priežiūros ir kompiuterių sistemų administravimo paslaugų, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pobūdį bei jos poveikį atsakovo veiklai, nustatė tik preliminarią galimų nuostolių sumą, kuri, atsižvelgiant į tai, kad preliminariojoje pasiūlymų eilėje pirmoje vietoje nurodyto pasiūlymo kaina mėnesiui yra 10 620 Lt, o sutarties galiojimas nustatytas iki 2007 m. gruodžio 31 d., numatant, kad sutartis raštišku susitarimu gali būti pratęsiama du kartus po 12 mėnesių (Pirkimo sutarties sąlygų 13.4 p., b. l. 34), nėra per didelė. Juo labiau, kad teismų praktikoje preliminariai nustatinėjant galimų nuostolių dydį atsižvelgiama į pirkimo vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-627/2006).

17Kaip minėta, CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dydį. Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.). Atskirajame skunde atsakovas teigia, kad neturi galimybės sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą nustatytos sumos, kas patvirtina skundžiamos teismo nutarties pagrįstumą. Kita vertus, jokių įrodymų, patvirtinančių blogą jo turtinę padėtį, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.).

18Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina galioti.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Sonex Technologies“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 23 d. nutartimi prašymą... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Sonex Technologies“ prašo panaikinti... 6. 1. Nuostolių užtikrinimo institutas gali būti taikomas tik tada, kai... 7. 2. Teismas nepagrįstai atsakovo tariamus nuostolius tapatina su sustabdyto... 8. 3. Skundžiama teismo nutartis iš esmės užkerta kelią ieškovui tinkamai... 9. Atsileipimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos geologijos tarnyba prie... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Pagal CPK 147 straipsnio pirmąją dalį, teismas, taikydamas laikinąsias... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo galimų nuostolių dėl laikinųjų... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas sustabdė... 15. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus bei atsakovo nuostolių atlyginimo... 16. Atskirajame skunde apeliantas ginčija ne tik galimų atsakovo nuostolių... 17. Kaip minėta, CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos... 18. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, atskirasis skundas atmestinas, o... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 23 d. nutartį....