Byla 2-1137-666/2012
Dėl pastatų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjai I. V. ir jos atstovui advokatui Jonui Petrikui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VMI prie FM ir VĮ Registro centras Klaipėdos filialui dėl pastatų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėja ir jos atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pareiškėjos tėvas S. P. 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" (likviduota 2006) organizuotame uždarame aukcione (1994-04-19 protokolas Nr. 4), už pajus nupirko pastatą-fermą, esantį V k. 8, Kretingos rajone ir pastatą-sandėlį, esantį V k., Kretingos rajone (objektui adresas nesuteiktas). 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" turto, parduoto už pajus priėmimo-perdavimo aktu, aukcione nupirktas nekilnojamasis turtas perduotas S. P.. S. P. nuosavybės teisės į įsigytą turtą nekilnojamojo turto registre dėl sveikatos būklės savalaikiai neįregistravo.

6Pareiškėjos tėvas Stanislovas P. K. rajono apylinkės teismo 2002 sprendimu pripažintas neveiksniu. Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 nutartimi pareiškėja I. V. paskirta neveiksnaus S. P. globėja ir turto administratore.

7Pareiškėja 2010-09-22 pateikė VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui prašymą įregistruoti S. P. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus - fermą ir sandėlį (beicavimo punktą). VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas 2010-10-06 priėmė sprendimą Nr. (4.6.10)RS-775, kuriuo atsisakė įregistruoti S. P. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus, kadangi pareiškėja nepateikė nuosavybės teisės liudijimo. Nuosavybės teisės liudijimas prarastas, tokio dokumento neturi nei pareiškėja, nei jos tėvas.

8Pareiškėja išnaudojo visas priemones ir negali kitokia tvarka gauti bei negalima atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teisę į aukcione nupirktus nekilnojamuosius daiktus, todėl dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – fermos ir sandėlio S. P. įsigijimo nuosavybės teise fakto nustatymo pareiškėja kreipiasi į teismą. Nustatytas faktas sukurs S. P. subjektines turtines teises įregistruojant nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto registre. Prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, nes pareiškėja ir jos globotinis S. P. neturi dokumentų, patvirtinančių pašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ir negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

9Prašo teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad pareiškėjos I. V. globotinis, nuo 2002 neveiksnus S. P., 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" (likviduota 2006) organizuotame uždarame aukcione (1994-04-19 protokolas Nr. 4), už pajus nupirko pastatą-fermą, unikalus Nr. esantį V k. 8, Kretingos rajone ir pastatą-sandėlį, unikalus Nr., esantį V k., Kretingos rajone (objektui adresas nesuteiktas).

10Suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir laiku. Bylos medžiagoje yra atsiliepimas į pareiškimą, kuriame institucija sutinka su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Bylą prašoma nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

11Suinteresuoto asmens VMI prie FM atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir laiku. Neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos. Bylos medžiagoje yra atsiliepimas į pareiškimą, kuriame institucija nesutinka pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nes pateikti byloje rašytiniai įrodymai neįrodo nuosavybės teisių įgijimo fakto. Nurodoma, kad institucijos atstovas dalyvaus bylą nagrinėjant teisme.

12Liudytojas K. R. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pažinojo S. P., nes kartu dirbo ŽŪB „D“. Jis buvo 1994-04-19 aukciono komisijos narys. Aukciono metu už pajus buvo parduodami statiniai bei technika. S. P. iš bendrovės darbuotojų supirkdavo pajus ir aukcione įgijo sandėlį, fermą, traktorių.

13Liudytoja I. D. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pažinojo S. P., nes kartu dirbo ŽŪB „D“. Ji buvo 1994-04-19 aukciono komisijos narė. Aukciono metu už pajus buvo parduodami statiniai bei technika. S. P. iš bendrovės darbuotojų supirkdavo pajus ir aukcione įgijo sandėlį, fermą, traktorių. Po aukciono praėjus neilgam laikui S. P. susirgo.

14Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

15Iš bylos medžiagoje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad S. P. 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" (likviduota 2006) organizuotame uždarame aukcione (1994-04-19 protokolas Nr. 4), už pajus nupirko pastatą-fermą, unikalus Nr., esantį k. 8, Kretingos rajone ir pastatą-sandėlį, unikalus Nr., esantį V k., Kretingos rajone (objektui adresas nesuteiktas) ( b.l. 20-22). 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" turto, parduoto už pajus priėmimo-perdavimo aktu, aukcione nupirktas nekilnojamasis turtas perduotas S. P. ( b.l. 23). Stanislovas P. K. rajono apylinkės teismo 2002- sprendimu civilinėje byloje Nr. 2, pripažintas neveiksniu ( b.l. 15). Kretingos rajono apylinkės teismo 2010nutartimi, civilinėje byloje Nr., pareiškėja I. V. paskirta neveiksnaus S. P. globėja ir turto administratore (16-17). Iš nekilnojamo turto registro centrinių duomenų banko išrašų matyti, kad pastatai registruoti ŽŪB „D“ vardu ( b.l. 11-14). Pareiškėja 2010-09-22 pateikė VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui prašymą įregistruoti S. P. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus - fermą ir sandėlį (beicavimo punktą). VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas 2010-10-06 priėmė sprendimą Nr. (4.6.10)RS-775, kuriuo atsisakė įregistruoti S. P. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus ( b.l. 26), kadangi pareiškėja nepateikė nuosavybės teisės liudijimo - dokumento, nurodyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-10-12 nutarimu Nr. 420 „Dėl žemės ūkio įmonių turto privatizavimo bei jų reorganizavimo laikinosios tvarkos, patvirtintų Privatizuojamo žemės ūkio įmonių turto aukcionų nuostatų 31 punkte (Rajono privatizavimo komisija, patvirtinusi aukciono rezultatus, ne ilgiau kaip per 30 dienų po aukciono turi išduoti objektą įsigijusiam asmeniui nuosavybės teisės dokumentus (nuosavybės teisės liudijimą). Kretingos rajono savivaldybės administracija 2012-06-27 rašte Nr. D12-477 nurodė, kad Kretingos rajono likviduotų įmonių archyvui nėra perduoti privatizavimo dokumentai ( b.l. 19). Klaipėdos apskrities archyvas 2012-05-11 raštu Nr. (8.6) 6R-409 informavo, kad patikrinus Kretingos rajono Kretingos apylinkės agrarinės reformos tarnybos 1993-1994 metų archyvinius dokumentus, vienkartinių išmokų, kitų tikslinių kompensacijų, tikslinių žemės ūkio kompensacijų registravimo žurnalo, išmokas patvirtinančios pažymos, išmokų registravimo žurnalo, aukciono dalyvio registracijos pažymėjimo, aukciono dalyvių registravimo knygos, išduotos pažymos atsiskaityti už aukcione perkamą objektą, banko įstaigos dokumento apie patvirtintą apmokėjimą, pasirašytus pajus pasirašytos sutarties, Kretingos rajono privatizavimo komisijos 1994-04-19 sprendimo, protokolo išduoto nuosavybės teisės liudijimo ir Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė „D" privatizavimo ar aukciono dokumentų, nerasta ( b.l. 25).

16LR CK 149 str. (sena redakcija) numatė, kad turto įgijėjui pagal sutartį nuosavybės teisė atsiranda nuo daikto perdavimo momento. Pagal 1994-04-19 aukciono protokolą S. P. pastatai buvo parduoti ir perduoti už bendrą 29500 Lt ( b.l. 20-22). Statinių valdymo terminas nuo 1994-04-19. Nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą iki šiol nekilnojamo turto registre registruotos ŽŪB „D“ vardu. Minėto nekilnojamo turto valdymas visą tą laikotarpį buvo atviras. Apie tai, kad S. P. valdo minėtus statinius, žinojo aplinkiniai, apie tai žinojo valstybės ir savivaldybės institucijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kaimynai, ką teismo posėdžio metu patvirtino liudytojai. Pareiškėja neturi nuosavybės teisės liudijimo ir kita tvarka negali gauti bei negali atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teisęs į aukcione nupirktus nekilnojamuosius daiktus, todėl yra įstatyminis pagrindas juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui. Pareiškėjos atstovas kreipėsi dėl prarasto dokumento gavimo į Kretingos rajono savivaldybės administraciją, Klaipėdos apskrities archyvą, tačiau gavo atsakymus, kad duomenų nerasta. S P. K. rajono apylinkės teismo 2002 sprendimu civilinėje byloje Nr., pripažintas neveiksniu ir dėl ligos negalėjo laiku atlikti įgyto turto teisinę registraciją. Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 2, pareiškėja I. V. paskirta neveiksnaus S. P. globėja ir turto administratore, kuri kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.23 str. laikoma, kad daikto valdymas yra teisėtas, kol neįrodyta priešingai. Pastatas-ferma, unikalus Nr, esantis Kretingos rajone ir pastatas-sandėlis, unikalus Nr. Kretingos rajone, S. P. parduoti ir perduoti 1994 metais, todėl S. P. pastatus įgijo nuosavybės teise. S. P. disponavo įgytu turtu ir jį valdė. Pareiškėja kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinantį šį faktą, todėl CPK 444 str.2 d. 5p., yra pagrindas pareiškimui dėl pastatų valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo, patenkinti.

18Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 444 str.2 d. 5p., 448 str., teismas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą turto įregistravimo klausimu, kad pareiškėjos I. V. globotinis, nuo 2002 neveiksnus S. P., 1994-04-19d. Kretingos rajono žemės ūkio bendrovės „D" (likviduota 2006) organizuotame uždarame aukcione (1994-04-19 protokolas Nr. 4), už pajus nupirko pastatą-fermą, unikalus Nr., esantį, Kretingos rajone ir pastatą-sandėlį, unikalus Nr., esantį Vk., Kretingos rajone (objektui adresas nesuteiktas).

21Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Redai Songailienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai I. V. ir jos atstovui advokatui Jonui Petrikui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I.... 5. Pareiškėja ir jos atstovas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad... 6. Pareiškėjos tėvas Stanislovas P. K. rajono apylinkės teismo 2002 sprendimu... 7. Pareiškėja 2010-09-22 pateikė VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui... 8. Pareiškėja išnaudojo visas priemones ir negali kitokia tvarka gauti bei... 9. Prašo teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad... 10. Suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas... 11. Suinteresuoto asmens VMI prie FM atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismo... 12. Liudytojas K. R. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pažinojo S. P.,... 13. Liudytoja I. D. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad pažinojo S. P.,... 14. Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.... 15. Iš bylos medžiagoje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad S. P.... 16. LR CK 149 str. (sena redakcija) numatė, kad turto įgijėjui pagal sutartį... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.23 str. laikoma, kad daikto... 18. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 444 str.2 d. 5p., 448 str., teismas... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą turto įregistravimo klausimu,... 21. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...