Byla 2S-1136-555/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų: Nijolios Indreikienės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įkeisto turto savininkės R. I. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. ( - ) , kuria areštuotas įkeistas R. I. nekilnojamasis turtas, ir

Nustatė

32005-05-13 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ) , su vėlesniais pakeitimais, R. M., užtikrindamas 294341 Eur paskolos, suteiktos pagal 2005-04-25 kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais, grąžinimą Danske Bank A/S Danijos karalystės kredito įstaigai (buv. AB Sampo bankas), įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą - 0,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) . gyvenamąjį namą, plane lAlp, bendras plotas 466,10 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ) , pirtį, plane 2Ilm, užstatytas plotas 34 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) Kauno r.

4Skolininkas R. M. tinkamai bei laiku neįvykdė prievolės kreditoriui Danske Bank A/S Danijos karalystės kredito įstaigai pagal 2005-04-25 kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais, kreditorius 2009-09-20 vienašališkai nutraukė 2005-04-25 kredito sutartį ir kreipėsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo. 2009-10-22 hipotekos teisėjos nutartimi Nr. ( - ) įkeistas turtas areštuotas, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininką, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Kreditorius prašė priverstinai išieškoti 331649,41 Eur iš jų: 282.836,88 Eur negrąžinto kredito, 9762,52 Eur nesumokėtų palūkanų, 39050,02 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių. Taip pat kreditorius reikalauja 360,99 Lt įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos, 20 Lt išlaidų už hipotekos lakšto pakeitimo įregistravimą bei 131 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą.

52010-03-15 hipotekos kreditoriaus prašymu padaryti pakeitimai hipotekos lakšte identifikavimo kodas ( - ) , įrašyta įkeisto turto savininke R. I., kadangi 2007-09-10 pirkimo -pardavimo sutartimi, not. reg.Nr.RI-7864, R. M. pardavė, o R. I. nupirko įkeistą turtą.

6Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartimi, nesutampant 2009-10-22 teismo nutartyje nurodytiems duomenims apie įkeisto areštuoto turto savininką su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, panaikino areštą R. M. įkeistam 0.1500 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. nnn , gyvenamajam namui, plane lAlp, bendras .466,10 kv.m, unikalus Nr. nnn , kiemo statiniams, unikalus Nr. ( - ) , pirčiai, plane 2I1m, užstatytas plotas 34 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , esančiam ( - ) Kauno r.. uždėtą 2009-10-22 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr. ( - ) (arešto žyma ( - ) išregistravo Turto arešto aktą Nr. ( - ) iš registro duomenų bazės, areštavo R. I. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą - 0,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , gyvenamąjį namą, plane lAlp, bendras plotas 466,10 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ) , pirtį, plane 2Ilm, užstatytas plotas 34 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) Kauno r, įkeistą 2005-05-13 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ) , su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant R. M. skolinio įsipareigojimo įvykdymą kreditoriui Danske Bank Danijos karalystės kredito įstaigai, įspėjo įkeisto turto savininkę R. I., kad negrąžinus skolos per vieną mėnesi nuo šios nutarties įteikimo dienos įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

7Atskiruoju skundu įkeisto turto savininkė R. I. prašo panaikinti 2010 m. kovo 31 d. nutartį, priimti naują, pareiškėjo prašymą atmesti. Mano, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Nurodo, jog neginčija ginčo turto pirkimo iš R. M. fakto, tačiau teismo nutartyje minimo 2005-05-13 hipotekos lakšto nepasirašė ir įgyto turto bankui neįkeitė, t.y. neįsipareigojo padengti R. M. skolų. Taip pat teigia, jog bankas leido R. M. parduoti ginčo turtą, įsipareigodamas panaikinti ginčo turtui areštą, tačiau to nepadarė.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, nutartį palikti nepakeistą.

9Atskirasis skundas atmestinas

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Hipoteka - tai specialia tvarka įregistruotas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų skolininko atžvilgiu patenkinimas ne ginčo tvarka. Hipoteka, kaip vienas iš prievolių užtikrinimo būdų, užtikrina pagrindinio reikalavimo įvykdymą, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimą (CK 4.174 straipsnio 1 dalis).

12Pagal bylos duomenis matyti, jog Danske Bank A/S 2005-04-25 Kredito sutartimi Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais suteikė R. M. kreditą, Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui 2005-05-13 hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - ) ) R. M., Danske Bank A/S įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą - 0,1500 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) . gyvenamąjį namą, plane lAlp, bendras plotas 466,10 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ) , pirtį, plane 2Ilm, užstatytas plotas 34 kv.m, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) Kauno r. Skolininkui R. M. tinkamai bei laiku nevykdžius prievolės kreditoriui pagal kredito sutartį, kreditorius 2009-09-20 vienašališkai nutraukė šią sutartį, CPK 558 straipsnyje nustatyta tvarka kreipėsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo. Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2009-10-22 nutartimi areštavo įkeistą R. M. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą. 2010-03-15 hipotekos kreditoriaus prašymu padaryti pakeitimai hipotekos lakšte Nr. ( - ) – įrašyta įkeisto turto savininke R. I., nes 2007-09-10 pirkimo-pardavimo sutartimi R. M. pardavė, o R. I. nusipirko įkeistą turtą. Kadangi 2009-10-22 nutartyje nurodyti duomenys apie įkeisto areštuoto turto savininką nesutampa su nekilnojamojo turto registro duomenimis, ginčijama nutartimi teismas panaikino areštą įkeistam R. M. turtui ir areštavo įkeistą R. I. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą. Apeliantė R. I. šią teismo nutartį ginčija, nurodydama, kad ji – apeliantė hipotekos lakšto nepasirašė ir neturi prievolės atsakyti už R. M. nevykdomus įsipareigojimus.

13Keičiant sutartinės hipotekos lakšte įrašytus duomenis, kaip nagrinėjamu atveju įkeisto daikto savininko pasikeitimą, įrašą turi pasirašyti lakšto turėtojas (Sutartinės hipotekos, priverstinės hipotekos, sutartinio įkeitimo ir priverstinio įkeitimo lakštų pildymo instrukcijos 23.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija laiko nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog įgijusi įkeistą turtą, su pareiškėju ar banku ji - apeliantė turėjusi sudaryti susitarimą, ir tik esant susitarimui galimas išieškojimo nukreipimas į įkeistą turtą. Taip pat kolegija pažymi, kad įkeisto daikto savininko pasikeitimo pažymėjimas hipotekos registre neįtakoja (nevaržo) hipotekos kreditoriaus teisės į priverstinį skolos išieškojimą, nes yra hipotekos lakštų ir registro duomenų tvarkymą užtikrinantis įstatymu reglamentuotas veiksmas (Sutartinės hipotekos, priverstinės hipotekos, sutartinio įkeitimo ir priverstinio įkeitimo lakštų pildymo instrukcijos 6 punktas, Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų 55 punktas).

14Esant įkeitimo sutarčiai, prievolės įvykdymą užtikrina daiktas, o ne asmuo. Perleidus įkeistą turtą kitam asmeniui, įkeitimas seka paskui turtą visais atvejais: ir kai įkeistas turtas kreditoriui (įkaito turėtojui) buvo perduotas, ir kai nebuvo perduotas, tačiau jo įkeitimas buvo registruotas Hipotekos registre (CK 4.207 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog nepriklausomai nuo to, kad įkeisto turto savininku yra ne R. M., o R. I., teismas pagal kreditoriaus reikalavimą, turi teisę nukreipti išieškojimą į šitą daiktą.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, kad Hipotekos skyriaus teisėja priimdama skundžiamą nutartį, teisės normų, reglamentuojančių pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimą ir tenkinimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles, bei įkeisto turto savininko pasikeitimo įforminimą, nepažeidė, atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai