Byla 2-1570/2012
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties, kuria leista bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ Holding Baltija“ parduoti 54 168,20 kg metalo gaminius uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje Nr. B2-698-370/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danutės Milašienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties, kuria leista bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ Holding Baltija“ parduoti 54 168,20 kg metalo gaminius uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto byloje Nr. B2-698-370/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl leidimo parduoti bankrutuojančios įmonės turtą iki kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo.

5Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ Holding Baltija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Jonvita“, nutartis įsiteisėjo 2012 m. sausio 12 d.

6BUAB „OKZ Holding Baltija“ (toliau – atsakovas) bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ įgaliotas asmuo A. G. 2012 m. sausio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu skubiai leisti parduoti atsakovo pagamintus (nuosavybės teisė priklauso atsakovui) gaminius (metalo konstrukcijas) įmonei MAN Diesel & Turbo SE (toliau - MAN). Nurodė, kad yra paruošta atkrauti 54 168,20 kg metalo konstrukcijų, kurios yra reikalingos MAN vykdomam projektui ir pagamintos pagal MAN suderintus projektus. Dėl pagamintų konstrukcijų specifikos panaudojimas kituose projektuose yra neįmanomas. Suderinta pardavimo kaina yra 5,352 Lt/kg, taip pat MAN yra įsipareigojusi padengti tokias išlaidas: NTD protokolai įmonei UAB “Metesta” – 10 000 Lt; kokybės ir kontrolės dokumentų paruošimas – 8 000 Lt; pakavimas ir pakrovimas – 67 000 Lt. Bendra suma būtų – 374 98,21 Lt. Nurodyti įkainiai finansiškai naudingi įmonei, kadangi pasirašytoje 2009 m. rugsėjo 23 d. sutartyje Nr. 2731000002, kur buvo numatyta pagaminti apie 1 500 000 kg, šie įkainiai buvo mažesni (3,729 Lt/kg). Administratorius teigė, jei atsakovas šių gaminių neparduos MAN įmonei, tai juos ateityje gali tekti parduoti už metalo laužo kainą (šiuo metu – 0,70 Lt/kg).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi prašymą tenkino ir leido bankrutuojančiai UAB “OKZ Holding Baltija” parduoti įmonei MAN Diesel & Turbo SE 54 168,20 kg metalo gaminius ne mažesne negu 5,352 Lt/kg kaina, o bendra suma 374 98,21 Lt, gautas lėšas už parduotus metalo gaminius pervedant į įmonės sąskaitą, atidarytą administratoriaus po nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (t. 5, b.l. 66-67). Teismas nurodė, kad bankroto administratorius siekia leidimo parduoti turtą - metalo gaminius, kuris yra pagamintas pagal sutartį, sudarytą dėl pagaminimo produkcijos pagal specialius brėžinius ir specialiai paskirčiai naudoti, ir tą turtą nori perduoti užsakymą pateikusiai įmonei finansiškai naudingomis bankrutuojančiai įmonei kainomis. Todėl teismas pripažino, kad yra pagrindas leisti bankrutuojančiai įmonei parduoti turtą - 54 168,20 kg metalo konstrukcijų, ne mažesne negu bendra 347 98,21 Lt suma, lėšas už parduotą turtą pervedant į specialiąją įmonės sąskaitą, atidarytą bankroto administratoriaus po nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas nurodė, kad priešingu atveju dėl panaudojimo ribotumo turtas gali prarasti prekinę vertę (CPK 185 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Litvent“ (toliau – apeliantas) prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) sulaikyti atsakovui priklausančius 54 168,20 kg metalo gaminių; 2) areštuoti atsakovui priklausantį turtą, kurio areštus ir apribojimus Klaipėdos apygardos teismas panaikino 2012 m. vasario 9 d. nutartimi, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis; 3) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui parduoti ir perduoti įmonės turtą tretiesiems asmenims pagal jo sudarytus turto pardavimo sandorius, 2012 m. vasario 9 d. Klaipėdos apygardos teismo priimtos nutarties pagrindu ir vykdyti kitas pagal šiuos sandorius prisiimtas prievoles; 4) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui atlikti įmonės turto pardavimo sandorius, iki kreditorių susirinkimo sprendimų dėl turto pardavimo priėmimo; 5) uždrausti atsakovo bankroto administratoriui vykdyti visas prisiimtas prievoles pagal visus jo sudarytus turto pardavimo sandorius su trečiaisiais asmenimis iki kreditorių susirinkimo sprendimų dėl turto pardavimo priėmimo (t. 5, b.l. 55-59). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Administratoriaus prašymas neteisėtas ir nepagrįstas, nes grindžiamas tik paties pirkėjo MAN pateiktu pasiūlymu ir interesais, o ne atsakovo ir jo kreditorių interesais. Jokių veiksmų, leidžiančių nustatyti realią metalo gaminių kainą bei leidžiančių siekti gauti kiek galima didesnę kainą už metalo gaminius, administratorius nesiėmė ir neatliko. Apelianto teigimu, administratoriaus nurodytos aplinkybės, kad metalo gaminius vėliau gali tekti parduoti metalo laužo kaina tik po 0,7Lt/kg yra klaidinančios, neatitinkančios tikrovės ir neparemtos jokiais įrodymais.
  2. Metalo gaminai nėra greitai gendantis produktas ar greitai prekinę vertę galintis prarasti turtas, suinteresuoto pirkėjo MAN nurodytos aplinkybės nelaikytinos metalo gaminių greito prekinės vertės praradimo įrodymu, todėl jokios būtinybės skubiai parduoti metalo gaminius nėra ir nebuvo. Apelianto teigimu, teismas, vadovaudamasis nepagrįstu administratoriaus prašymu, neteisėtai leido parduoti metalo gaminius.
  3. Apelianto teigimu, metalo produkcija yra AB „Swedbank“ įkeistas turtas, kuris privalo būti parduodamas iš varžytynių, kaip numatyta ĮBĮ 33 straipsnyje. Jokių įrodymų, kad įkaito turėtojas AB „Swedbank“ buvo informuotas apie jam įkeisto turto pardavimą, teismui nepateikta.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti (t. 5, b.l. 70-72). Nurodo, kad prašymas pateiktas įvertinant tai, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. atsakovas su MAN buvo pasirašęs sutartį dėl metalo konstrukcijų pagaminimo ir pagal šią sutartį atsakovas dalį konstrukcijų pagamino. Administratorius teigia, kad kaina yra pagrįsta ir atitinka rinkos kainai, ypač vertinant tai, kad konstrukcijos pritaikytos tik tam projektui, kurį vykdo MAN ir kitur jos negali būti pritaikytos. Administratorius nurodo, kad jis MAN 2012 m. balandžio 4 d. pardavė 54 877,16 kg pagamintų metalo konstrukcijų už ne mažesnę negu 5,352 Lt/kg kainą, t.y. už 293 693,78 Lt. Be to MAN papildomai padengė kitas su šiuo pardavimu ir išvežimu susijusias išlaidas – 85 000 Lt. Apeliantas teikdamas skundą remiasi tik prielaidomis, tačiau neskaičiuoja, kiek kainuotų pagamintų konstrukcijų sandėliavimas, jų apsauga ir kt.

12Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Rywal LT“ ir UAB „Karneda“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti (t. 5, b.l. 78-79, 81). Nurodo, kad nutartis, kuria leista parduoti bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą be kreditorių susirinkimo yra nepagrįsta ir neteisėta, daranti žalą visiems įmonės kreditoriams, todėl turi būti panaikinta.

13IV.

14Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacinis procesas nutrauktinas.

17Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties, kuria leista BUAB „OKZ Holding Baltija“ parduoti įmonei MAN Diesel & Turbo SE 54.168,20 kg metalo gaminius, teisėtumo ir pagrįstumo.

18Iš byloje esančių procesinių dokumentų, t.y. BUAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriaus atsiliepimo bei rašytinių įrodymų – PVM sąskaitos – faktūros Nr. OKZ0040, tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščio bei AB SEB banko išrašo (t. 5, b.l. 73-77) matyti, kad 54 877,16 kg pagamintos metalo konstrukcijos 2012 m. balandžio 4 d. buvo parduotos ir gautos lėšos pervestos į BUAB „OKZ Holding Baltija“ sąskaitą. Taigi, nagrinėjamo atskirojo skundo padavimo metu, t.y. 2012 m. balandžio 10 d. metalo konstrukcijos jau buvo parduotos.

19Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nebetenka teisinės prasmės klausimo leisti ar neleisti parduoti 54 168,20 kg metalo gaminių nagrinėjimas apeliacine tvarka, nes jo išsprendimas nepakeis turto atžvilgiu atsiradusių pasekmių. Iš nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, o apeliacinis procesas tokiu atveju turi būti nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

20Apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje nenagrinėjamas, nes minėtas prašymas buvo išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi, kurios pagrįstumas ir teisėtumas apeliacine tvarka nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme (civilinė byla Nr. 2-1558/2012).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

22apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Litvent“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl leidimo parduoti bankrutuojančios įmonės turtą... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „OKZ... 6. BUAB „OKZ Holding Baltija“ (toliau – atsakovas) bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi prašymą tenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Litvent“ (toliau – apeliantas)... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „OKZ Holding Baltija“... 12. Atsiliepimais į atskirąjį skundą tretieji asmenys UAB „Rywal LT“ ir UAB... 13. IV.... 14. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 17. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012... 18. Iš byloje esančių procesinių dokumentų, t.y. BUAB „OKZ Holding... 19. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės...