Byla 2-158-356/2010
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, dalyvaujant ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Aušrai Gylytei, atsakovams A. K. ir V. K., trečiajam asmeniui E. K., savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Broniui Varnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareikštą ieškinį atsakovams A. K. ir V. K., trečiajam asmeniui E. K., savivaldybės institucijai, teikiančiai išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus paskyrimo, išlaikymo priteisimo

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant viešąjį interesą, prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams jų dukros G. K., gimusios ( - ), atžvilgiu; jai nustatyti nuolatinę rūpybą šeimoje, jos rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti E. K., kartu su juo nustatyti jos nuolatinę gyvenamąją vietą, priteisti iš atsakovų išlaikymą jų dukrai nuo 2008-04-16 periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, dydžio išmokomis iš kiekvieno atsakovo iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

3Ieškovo atstovė, prašydama ieškinį patenkinti visiškai, paaiškino, kad atsakovai yra kalti dėl dukros nepriežiūros, nes jau nuo 2008 metų patys vaiku nebesirūpino: girtavo, nesudarė vaikui tinkamų sąlygų gyventi, neteikė reikiamo išlaikymo, nesirūpino vaiko auklėjimu ir lavinimu. Ieškovas laikosi nuomonės, kad abiems atsakovams tėvų valdžią būtina apriboti neterminuotai, nes jie nesistengia pasikeisti ir sudaryti sąlygas vaikui gyventi, jį auklėti ir išlaikyti, nors vaikas turi augti kartu su savo tėvais. Atsakovai negali būti atleisti nuo pareigos išlaikyti vaiką vykdymo, todėl atsižvelgus į vaiko poreikius ir atsakovų turtinę padėtį, iš jų priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, dydžio periodinėmis išmokomis iš kiekvieno atsakovo iki vaiko pilnametystės.

4Atsakovė A. K. ieškinį pripažino iš dalies, paaiškino, kad ji neturi darbo, o jau vien dėl to ji paaugle dukra tinkamai negalėtų rūpintis, žino, kad ji negali dukrai suteikti to, ką ji gauna gyvendama pas brolį. Neigia vartojusi ir vartojanti alkoholį, nes tam neturi pakankamai lėšų. Žada, kai pagerės padėtis ir ji turės daugiau pajamų, vaiku rūpintis, dukros neatsisako, ji ir dabar bendrauja su dukra, duoda pinigų, kai jų turi.

5Atsakovas V. K. ieškinį pripažino iš dalies, paaiškino, kad jis dukros neatsisako ir jos iš namų neišvarė, tik šiuo metu neturi sąlygų rūpintis ja, jai tinkamesnės sąlygos sudarytos pas brolį. Dukra gali grįžti namo. Jis pats jau ėmėsi priemonių – daug rečiau vartoja alkoholį.

6Tretysis asmuo E. K. prašė ieškinį patenkinti, apriboti tėvams valdžią, nes vaiku dėl girtavimo tinkamai nesirūpino, jis sutinka būti sesers rūpintojas ir turto administratorius, suteikia ir suteiks jai gyvenamąjį būstą, visapusiškai ja rūpinsis.

7Savivaldybės institucija pateikė išvadą, prašė abiems atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią, nes abu atsakovai visiškai nesirūpino vaiku: jo nuo 2008 m. patys neaugino ir neauklėjo, vaiko neišlaikė. Atstovas nurodė, kad institucija palaiko išvadą, kad šiuo metu, nors tėvai nėra praradę ryšio su vaiku, tačiau realiai dar nei vienas iš tėvų nieko nedaro, kad situacija esmingai pasikeistų, tai rodo, kad jie nesiekia susigrąžinti vaiką, piktnaudžiauja tėvų valdžia.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Atsakovų V. K. ir A. K. dukra G. K. gimė ( - ) (15 b.l.), šias aplinkybes patvirtina ( - )3 gimimo įrašas Nr. ( - ), sudarytas Utenos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje.

10Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. LR CK 3.156 str. įtvirtintas principas - tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti abu tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

11Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 įsakymu Nr.AĮ-93 (18 b.l.) atsakovų šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių įgūdžių stokos, gaunamos valstybės paramos panaudojimą ne šeimos interesams. Utenos rajono Socialinių paslaugų centro 2009-09-29 pažyma Nr. SŽ-164 dėl A. ir V. K. šeimos (19 b.l.), apsilankymo jų šeimoje aktai (20-26 b.l.), liudytojų R. M., Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos socialinės darbuotojos, ir D. K., trečiojo asmens sutuoktinės, parodymai apie tai, kad iki vaiko apsigyvenimo pas globėją, vaiko elgesys ir mokymosi rezultatai nebuvo geri, dažnai nelankė mokyklos, o laiką leido su draugais, tėvai vartojo alkoholį, vaiku domėjosi nepakankamai, namuose nebuvo sudarytos sąlygos, kad vaikas ir iki laikinosios globos nustatymo ne kartą periodiškai gyvendavo trečiojo asmens namuose, kol galėdavo grįžti pas tėvus, t.y. kol pastarieji liaudavosi girtavę ir susitvarkydavo, patvirtina, kad dėl atsakovų girtavimo šeimoje, darbinių pajamų neturėjimo, skurdžios aplinkos, jų dukra G. gyvena pas brolį, kad abu tėvai neturi pastovaus darbo, darbinių pajamų gauna tik periodiškai, o gautas pajamas panaudoja savo reikmėms, kad namų aplinka yra skurdi, palaikoma tik elementari švara, kad su vaiku bendrauja tik tada, kai dukra užeina pas juos po pamokų.

12Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-16 įsakymu Nr.AĮ-348 G. K. nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirtas brolis E. K., kartu su juo nustatyta jos gyvenamoji vieta (14 b.l.).

13Trečiojo asmens E. K. paaiškinimai apie tai, kad ne dėl kokių nors kitokių priežasčių, o dėl tėvų girtavimo ir nesirūpinimo jauniausia dukra G., jis ėmėsi globoti seserį.

14Nors, atsakovų nuomone, namuose sąlygos nėra tokios, kad dukra negalėtų gyventi, o jie taip dažnai negirtauja, kaip teigiama, tačiau byloje pateikti minėti įrodymai paneigia atsakovų paaiškinimus (kitokių įrodymų atsakovai nepateikė) ir patvirtina, kad atsakovų nepilnametė dukra G. K. nuo 2008 m. gyvena trečiojo asmens E. K. šeimoje, kad atsakovai nuo tada gyvena skyrium, vaikui išlaikymo neteikia, normalių gyvenimo sąlygų kol kas sudarę nėra, atsakovas alkoholį, nors jo teigimu, rečiau, tačiau tebevartoja, t.y. ši situacija ir po ieškinio pareiškimo nėra esmingai pasikeitusi, nors atsakovai, padedami socialinių darbuotojų, buitines sąlygas iš dalies pagerino: suremontavo virtuvę ir kambarius.

15Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų dukros G. teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, augti ir būti auklėjamai savo tėvų šeimoje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jos fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, nebuvo užtikrintos ir šiuo metu atsakovai šių jos teisių užtikrinti kol kas negali, o tai patvirtina jų pasyvus elgesys – nė vienas iš tėvų net ir po ieškinio padavimo namuose sąlygų vaikui gyventi nesudarė, neteikė išlaikymo, savo gyvenimo būdo iš esmės nepakeitė.

16Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Vien tik biologinė giminystė be tolimesnių teisinių ar faktinių elementų, rodančių asmeninių ryšių egzistavimą, yra nepakankama teisės, kurią garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, į šeimos gyvenimo gerbimą apsaugai taikyti. Taigi, nors kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką, tačiau šiuo konkrečiu atveju atsakovai iki teismui priimant sprendimą nerodė pakankamos iniciatyvos susigrąžinti vaiką. Toks atsakovų elgesys vertintinas kaip visiškas nesirūpinimas vaiku.

17Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Sisteminis ir lingvistinis šios teisės normos aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuotas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Taigi nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas.

18Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

19LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė – vaiko atskyrimas nuo tėvų, tačiau ši priemonė gali būti taikoma nesant tėvų kaltės, kai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių tėvas (motina) negyvena kartu su vaiku ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Esant tėvo (motinos) kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti ir CK 3.180 straipsnyje nurodytiems pagrindams, vaiko teisių ir interesų apsauga ir gynyba nuo tokio tėvo (motinos) turi būti užtikrinta tik tėvų valdžios apribojimo instituto pagalba. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą bei sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvą (motiną) dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo.

20Nors iš visų atsakovų vaikų tik dukra G. yra nepilnametė, tačiau, kaip matyti iš atsakovų nurodytų motyvų, jie kol kas nepaisė ir nepaiso dukros G. interesų, nes kiekvienas iš jų pirmiausia įgyvendina savo norus: atsakovas dar nevengia vartoti alkoholį, būdami darbingi, nesirūpina gauti pakankamai pajamų vaikui išlaikyti, nesirūpina sudaryti vaikui tinkamas sąlygas gyventi, gaunamas pajamas naudoja tik savo interesams tenkinti, nes vaikui išlaikymui lėšų neskiria.

21Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaiko atžvilgiu nevykdo dėl objektyvių priežasčių, negalima, nes tėvų rūpinimasis vaikais, jų auklėjimas yra tėvų prigimtinė pareiga, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais, kaip bedarbystė, lėšų neturėjimas, tinkamo būsto neturėjimas ir panašiai.

22Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko teisių apsaugos institucijos pateikta išvada dėl ginčo (LR CK 3.184 str.), laikytina nustatyta, kad abu atsakovai yra kalti dėl netinkamo tėvų pareigų vykdymo, nes visiškai nesirūpino vaiku: atsakovai nuo 2008 m. pradžios iki šio laiko kartu su dukra negyvena, su ja bendrauja retai, nedalyvauja auklėjime, neteikia dukrai materialinio išlaikymo. Tai yra pakankamas pagrindas atsakovams tėvų valdžią, ieškinį tenkinant iš dalies, apriboti terminuotai 1 metų laikotarpiui, nes atsakovai, nors ir buvo įtraukti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, tačiau jiems jokios sankcijos iki šiol taikytos nebuvo, atsakovai neatsisako dukros, jos ryšis su tėvais nėra nutrūkęs, žada sudaryti sąlygas dukrai kartu gyventi, ketina ją patys auginti, auklėti ir išlaikyti, tai leidžia manyti, kad padėtis ateityje gali pasikeisti (LR CK 3.180 str.1-2 dalys). Atsakovams, jiems tėvų valdžią apribojus 1 metų laikotarpiui, sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, dukros G. atžvilgiu (LR CK 3.180 str. 3d.).

23Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ribų, gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į susidėjusią padėtį ir vaiko interesus, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 2 d., 4d.).

24Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu, atsakovų dukros nuomonė buvo išklausyta betarpiškai teismo posėdžio metu, ji dėl tėvų girtavimo ir tinkamų sąlygų gyventi tėvų namuose nesudarymo, pageidauja ir toliau gyventi ir būti auklėjamai vyresniojo brolio E. K. šeimoje, kur jai sudarytos reikiamos sąlygos gyventi ir mokytis, ji patvirtina, kad iš tėvų pusės, kai juos ji aplanko, jaučia jų norą, kad ji grįžtų namo (LR CK 3.183 str. 3d.).

25Nesant galimybės šiuo metu atsakovų dukrą G. grąžinti į savo šeimą, atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad ji jau nuo 2008 m. pradžios gyvena trečiojo asmens šeimoje, kad vaikui būtina suaugusiųjų priežiūra ir kasdieninis nuolatinis rūpinimasis juo, o šiuo metu nei vienas iš atsakovų negali užtikrinti vaikui jo teisių, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, atsižvelgiant į įstatyme (LR CK 3.248 str.1d.) numatytą globos (rūpybos) tikslą - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, G. K., ją įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 3.256 str., 3.257 str. 3p.) atskyrus nuo tėvų ir jai likus be tėvų globos, nustatytina nuolatinė rūpyba, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka jos interesus (LR CK 3.183 str.4d.).

26Kadangi G. K. brolis E. K. jau nuo 2008 m. užtikrina savo seseriai saugias sąlygas gyventi, rūpinasi jos gerove, sveikata, auklėjimu, teismas nagrinėja šį ginčą vaiko interesais, G. K. rūpintoju ir turto administratoriumi paskiriant E. K., kuris šias pareigas atlikti sutinka, kartu su juo nustatant G. nuolatinę gyvenamąją vietą, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka ne tik nepilnamečio vaiko pareikštą norą, bet ir jo interesus (LR CK 3.264 str. 3d., 3.265 str. 1 d. 1 p., 3.268 str., 3.269 str., 3.275 str.). Nėra duomenų, kad E. K. negalėtų būti vaiko rūpintoju (LR CK 3.269 str.). Tiek G. K., tiek E. K. yra sveiki, ką patvirtina medicininiai pažymėjimai, E. K. ir jo sutuoktinė D. K. turi pajamų, turi nuosavą gyvenamąjį būstą, sutinka nuolatinai rūpintis seserimi, jo sutuoktinė tam neprieštarauja, jis nėra teistas ar baustas administracine tvarka (7, 9-13, 16, 27-29, 51-57 b.l.).

27Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tai yra turtinė asmeninė (intuitu personae) prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.).

28Nors abu atsakovai teigia, kad jie išlaikymo vaikui neteikė, nes niekada pakankamai lėšų neturėjo, tačiau atsakovai nepateikė įrodymų, kad buvo atleisti nuo pareigos patiems išlaikyti dukrą vykdymo.

29LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovai negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo.

30LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo būdus, kuriuos gali priteisti teismas: 1) kas mėnesį mokamas periodines išmokas; 2) konkrečią pinigų sumą; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Sprendžiant, kokiu būdu (forma) priteisti išlaikymą, visų pirma yra atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnis): nustatomi vaiko poreikiai (jų apimtis, dydis ir pan.), kuo parinktas išlaikymo būdas (forma) yra geriau atitinkantis vaiko teises ir interesus nei kiti būdai.

31Atsakovų dukrai gyvenamąjį būstą suteikia brolis E. K., vaikas lanko mokyklą, savo turto neturi (33 b.l.), taigi, atsižvelgiant dar ir į tai, kad išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai nepilnametį vaiką maitinant, aprengiant, prižiūrint jo sveikatą, sudarant sąlygas ir įgyjant reikmes visaverčiai mokytis, socialiai vystytis, darytina išvada, kad labiausiai G. K. poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

32Ieškovas nurodė, kad atsakovai pajėgūs mokėti po 130,00 Lt, bet ne mažiau kaip 1 MGL, vaikui kas mėnesį, o vaikui tokio išlaikymo dydžio pakaktų.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma.

34Atsakovai prieštaravimų dalyje dėl išlaikymo dydžio ir formos nepateikė. Nuo 2008-04-16 G. K. yra laikinai glojama E. K. šeimoje, atsakovai išlaikymo vaikui neteikė, taigi laikytina nustatyta, kad reikalavimo teisė atsirado nuo 2008-04-16 (LR CK 3.200 str.).

35Abu atsakovai pareigų išlaikyti kitus asmenis, išskyrus dukrą G., neturi, atsakovai pagal amžių ir sveikatos būklę yra darbingi, tačiau dirba, jų teigimu, tik atsitiktinius darbus, turto neturi.

36Pagal formuojamą Teismų praktiką, tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo amoralaus elgesio, pvz. girtavimo, o taip pat abejingumas savo tėviškoms pareigoms, negali būti pateisinama priežastimi iš tokių tėvų priteisti mažesnį išlaikymą vaikui nei nustatytas bazinės socialinės išmokos dydis (Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo 2008-07-15 Nr.X-1710 10 str. 2d.).

37Vadovaujantis vaiko interesais, priteistinas išlaikymas vaikui iš abiejų atsakovų ieškovo nurodytos formos ir dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt kas mėnesį, tačiau ne mažesnėmis kaip viena bazinė socialinė išmoka (BSI) nuo 2008-04-16 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo įsiskolinimo suma už laikotarpį nuo 2008-04-16 iki ieškinio padavimo 2009-10-22 yra po 2.362,80 Lt vaikui iš kiekvieno atsakovo.

38Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2009-10-23 nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

39Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( po 7,52 Lt iš kiekvieno atsakovo), po 131,00 Lt (indeksavus) žyminio mokesčio už ieškinio reikalavimus apriboti tėvų valdžią ir po 66,00 Lt žyminio mokesčio (130,00 Lt x 12 mėn. x 3 proc. = 66,00 Lt (indeksavus) už reikalavimą priteisti išlaikymą (LR CPK 82 str., 85 str.1d. 3p., 96 str.).

40Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LR CK 3.219 str. 3d.), nes suėjus 1 metams nuo laikino tėvų valdžios apribojimo, valstybinė įvaikinimo institucija išsiaiškina, ar tėvams nepanaikintas tėvų valdžios apribojimas, jei apribojimas nepanaikintas, vaiką įtraukia į galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

41Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., 282 str., 406 str., 407 str., teismas

Nutarė

42Ieškinį patenkinti iš dalies.

43Terminuotai vieneriems metams apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovui V. K., asmens kodas ( - ) dukros G. K., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

44Terminuotai vieneriems metams apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovei A. K., asmens kodas ( - ) dukros G. K., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

45G. K., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti E. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), kartu su juo nustatyti G. K. nuolatinę gyvenamąją vietą.

46Priteisti iš atsakovės A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), išlaikymą dukrai G. K., asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio, bet ne mažesnėmis kaip viena bazinė socialinė išmoka (BSI), išmokomis, nuo 2009-10-23 iki G. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, bei priteisti 2.362,80 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2008-04-16 iki 2009-10-22 (įskaitytinai).

47Priteisti iš atsakovo V. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), išlaikymą dukrai G. K., asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio, bet ne mažesnėmis kaip viena bazinė socialinė išmoka (BSI), išmokomis, nuo 2009-10-23 iki G. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, bei priteisti 2.362,80 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2008-04-16 iki 2009-10-22 (įskaitytinai).

48Priteisti iš atsakovės A. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 197,00 Lt žyminio mokesčio, 7,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

49Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 197,00 Lt žyminio mokesčio, 7,52 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

50Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo nuo 2009-10-23 vykdyti skubiai.

51Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

52Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, ginant... 3. Ieškovo atstovė, prašydama ieškinį patenkinti visiškai, paaiškino, kad... 4. Atsakovė A. K. ieškinį pripažino iš dalies, paaiškino, kad... 5. Atsakovas V. K. ieškinį pripažino iš dalies, paaiškino, kad... 6. Tretysis asmuo E. K. prašė ieškinį patenkinti, apriboti... 7. Savivaldybės institucija pateikė išvadą, prašė abiems atsakovams... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Atsakovų V. K. ir A. K. dukra G. K. gimė ( - ) (15 b.l.), šias... 10. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 11. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-31 įsakymu... 12. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-16 įsakymu... 13. Trečiojo asmens E. K. paaiškinimai apie tai, kad ne dėl kokių nors kitokių... 14. Nors, atsakovų nuomone, namuose sąlygos nėra tokios, kad dukra negalėtų... 15. Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų dukros G. teisės, numatytos... 16. Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji... 17. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 18. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai... 19. LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo... 20. Nors iš visų atsakovų vaikų tik dukra G. yra nepilnametė, tačiau, kaip... 21. Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaiko... 22. Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko... 23. Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra... 24. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 25. Nesant galimybės šiuo metu atsakovų dukrą G. grąžinti į savo šeimą,... 26. Kadangi G. K. brolis E. K. jau nuo 2008 m. užtikrina savo seseriai saugias... 27. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 28. Nors abu atsakovai teigia, kad jie išlaikymo vaikui neteikė, nes niekada... 29. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 30. LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo... 31. Atsakovų dukrai gyvenamąjį būstą suteikia brolis E. K., vaikas lanko... 32. Ieškovas nurodė, kad atsakovai pajėgūs mokėti po 130,00 Lt, bet ne mažiau... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta,... 34. Atsakovai prieštaravimų dalyje dėl išlaikymo dydžio ir formos nepateikė.... 35. Abu atsakovai pareigų išlaikyti kitus asmenis, išskyrus dukrą G., neturi,... 36. Pagal formuojamą Teismų praktiką, tėvų patekimas į sunkią turtinę... 37. Vadovaujantis vaiko interesais, priteistinas išlaikymas vaikui iš abiejų... 38. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 39. Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš... 40. Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos... 41. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270... 42. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 43. Terminuotai vieneriems metams apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines... 44. Terminuotai vieneriems metams apriboti motinos valdžią ir sustabdyti... 45. G. K., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos rūpintoju... 46. Priteisti iš atsakovės A. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - )... 47. Priteisti iš atsakovo V. K., gim. ( - ), asmens kodas ( - )... 48. Priteisti iš atsakovės A. K., asmens kodas ( - ) į valstybės... 49. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto... 50. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo nuo... 51. Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko... 52. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...