Byla 2-210-356/2011
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikui nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovui, atsakovams S. S. ir N. S., trečiojo asmens „Šv. Teresės“ šeimynos atstovui, institucijos, teikiančios išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareikštą ieškinį atsakovams S. S. ir N. S., trečiajam asmeniui „Šv. Teresės“ šeimynai, institucijai, teikiančiai išvadą, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikui nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią S. S. ir N. S. jų nepilnametės dukros K. S. atžvilgiu, nustatyti vaikui globą, globėju ir turto administratoriumi paskirti „Šv. Teresės“ šeimyną ir ten nustatyti nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą, priteisti iš kiekvieno atsakovo išlaikymą vaikui 1 MGL dydžio (130,00 Lt) periodinėmis išmokomis už laikotarpį nuo 2008-06-25 iki K. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

3Ieškovas nurodė ieškinyje, o atstovė, prašydama ieškinį patenkinti visiškai, paaiškino, kad atsakovai nevykdo motinos ir tėvo pareigų savo dukros atžvilgiu, nesirūpina jos priežiūra, ugdymu, sveikata, auklėjimu, nesudaro savo vaikui tinkamų sąlygų gyventi šeimoje, tėvai veda netinkamą gyvenimo būdą, palieka vaiką be priežiūros. 2008-06-25 ir 2009-01-14 Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirtas Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras. 2009-03-25 Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu K. S. buvo pakeistas globėjas, juo paskirta „Šv. Teresės“ šeimyna. Atsakovai negali būti atleisti nuo pareigos išlaikyti vaiką, atsižvelgus į jų turtinę padėtį, galimybę gauti darbinių pajamų, iš jų priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio, bet ne mažesnėmis kaip 1 MGL, periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

4Atsakovas S. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, paaiškino, kad su ieškiniu sutinka, dukrą jis yra auginęs pats, jos neatsisako, tačiau iki šiol jam nepavyko sudaryti sąlygų vaikui kartu su juo gyventi, jį išlaikyti. Jis gyvena kitam asmeniui, t.y. jo sugyventinei priklausančiame būste, augina, jo teigimu, jiems gimusį kūdikį, o jo sugyventinės santykiai su atsakove nėra tokie geri, kad ji priimtų auginti K. Dėl to, kad dukra K. augtų „Šv. Teresės“ šeimynoje, jis neprieštarauja, susidarė nuomonę, kad ten vaiku rūpinamasi tinkamai. Dėl išlaikymo mokėjimo jis neprieštarauja.

5Atsakovė N. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį pripažįsta, tolimesniame bylos nagrinėjime nedalyvavo.

6Tretysis asmuo „Šv. Teresės“ šeimyna atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad globoja atsakovų dukrą ir sutinka ją globoti toliau, vaikas gabus muzikai, sveikatos sutrikimų neturi, jos nuomone, išlaikymui skirti po 135,00 Lt neužtenka.

7Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kuria siūlo neterminuotai apriboti tėvų valdžią S. S. ir N. S. jų nepilnametės dukros K. S. atžvilgiu, nustatyti vaikui globą šeimynoje, globėju ir turto administratoriumi paskirti „Šv. Teresės“ šeimyną ir ten nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, priteisti iš atsakovų išlaikymą vaikui.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Atsakovų S. S. ir N. S. dukra K. S. gimė ( - ) tėvams esant susituokus (23, 26 b.l.).

10Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. LR CK 3.156 str. įtvirtintas principas - tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios.

11Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

12Byloje šalių, trečiojo asmens ir savivaldybės institucijos, teikiančios išvadą, pateikti įrodymai – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-02 įsakymas Nr. AĮ-459 (8 b.l.), 2010-07-02 įsakymas Nr. AĮ-457 (9 b.l.), 2010-03-25 įsakymas Nr. AĮ-279 (10 b.l.) 2009-01-14 įsakymas Nr. AĮ-17 (12 b.l.) 2008-07-21 įsakymas Nr. AĮ-659 (19 b.l.), 2008-06-25 įsakymas Nr. AĮ-561 (21 b.l.), Radviliškio ir Utenos rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendimai 2009-01-13, 2009-01-14 dėl vaiko paėmimo ir apgyvendinimo (14-15,17, 24 b.l.), 2008-07-21 vaiko grąžinimo aktas (18 b.l.), Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2010-05-24 Nr. AĮ-322 dėl atsakovų šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (27 b.l.), 2011-01-19 išvada Nr.VII-14-(13.2) (49-50 b.l.), liudytojos L. R., Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojos, parodymai (81 b.l.), – patvirtina, kad atsakovų dukra K. S., gimusi ( - ) , nuo 2009-03-25 yra laikinai globojama trečiojo asmens, o iki to ji nuo 2008-06-25 augo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre (buvo grąžinta tėvams nuo 2008-07-21 iki 2009-01-13), kad atsakovai nuo vaiko ir vienas nuo kito gyvena skyrium, nors jų santuoka nenutraukta.

13Apie šias aplinkybes šalių duoti paaiškinimai, liudytojos parodymai, neprieštarauja tarpusavyje ir rašytiniams įrodymams, todėl šių įrodymų visetu laikytina nustatyta, kad nuo 2009 m. atsakovai gyvena skyrium vienas nuo kito ir nuo dukros, kuri laikinai yra globojama trečiojo asmens, kad ši situacija iki šiol nepasikeitusi.

14Ieškovo, trečiojo asmens ir savivaldybės institucijos nurodytus faktus, kad betarpiškai su vaiku atsakovas nuo 2009 metų, o atsakovė - nuo 2008 metų nebendravo, jo neaugino, neauklėjo ir neišlaikė, atsakovai pripažino ir tokį elgesį motyvavo reikiamų sąlygų neturėjimu.

15Atsakovai, kaip nurodo patys, kartu nebegyvena. Taigi, esant tokiai situacijai, atsakovų dukra K., jei atsakovams tėvų valdžia nebūtų apribota, galėtų likti gyventi tik su vienu iš tėvų. Atsakovė, atsižvelgiant į jos paaiškinimus, šiuo metu ten, kur ji gyvena, neturi reikiamų sąlygų vaikui kartu gyventi, ji neturi ir pajamų vaikui išlaikyti, nerodo jokio noro vaiką auginti ir auklėti pati. Ji šiuo metu kartu su sugyventiniu G. S. augina ( - ) m. gimusį sūnų.

16Atsakovas, jo teigimu, norėtų rūpintis dukra, tačiau šiuo metu dar neturi tinkamų sąlygų jai kartu gyventi ir lėšų vaikui išlaikyti, su vaiku bendrauja. Kartu su sugyventine R. M. augina, jo teigimu, jų bendrą vaiką, gyvena jos būste, jo sugyventinės santykiai su atsakove nėra tokie geri, kad ji priimtų auginti K.

17Remiantis liudytojos L. R. parodymais, atsakovei trūksta socialinių įgūdžių, o atsakovas, jos nuomone, geba vaiku rūpintis, ten, kur jis dabar gyvena, buitinės sąlygos K. augti būtų.

18Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų dukros K. teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, augti ir būti auklėjamai savo tėvų šeimoje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jos fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, atsakovams gyvenant skyrium vienas nuo kito ir nuo vaiko, nebuvo užtikrintos ir šiuo metu atsakovai šių jos teisių užtikrinti teigia negalintys, o tai patvirtina jų pasyvus elgesys – nė vienas iš tėvų vaiko kartu gyventi nepasiėmė, vaikui neteikia išlaikymo.

19Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Vien tik biologinė giminystė be tolimesnių teisinių ar faktinių elementų, rodančių asmeninių ryšių egzistavimą, yra nepakankama teisės, kurią garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, į šeimos gyvenimo gerbimą apsaugai taikyti. Taigi, nors kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką, tačiau šiuo konkrečiu atveju atsakovai iki teismui priimant sprendimą nerodė pakankamos iniciatyvos susigrąžinti vaiką. Toks atsakovų elgesys vertintinas kaip visiškas nesirūpinimas vaiku.

20Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Sisteminis ir lingvistinis šios teisės normos aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Taigi nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuotas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Taigi nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas.

21Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

22LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė – vaiko atskyrimas nuo tėvų, tačiau ši priemonė gali būti taikoma nesant tėvų kaltės, kai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių tėvas (motina) negyvena kartu su vaiku ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Esant tėvo (motinos) kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti ir CK 3.180 straipsnyje nurodytiems pagrindams, vaiko teisių ir interesų apsauga ir gynyba nuo tokio tėvo (motinos) turi būti užtikrinta tik tėvų valdžios apribojimo instituto pagalba. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą bei sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvą (motiną) dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo.

23Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nors atsakovai yra pakankamai jauno amžiaus, darbingi, tačiau, kaip matyti iš atsakovų nurodytų motyvų, jie kol kas nepaisė ir nepaiso dukros K. interesų, nes kiekvienas iš jų pirmiausia įgyvendina savo norus: gyvena ten, kur jiems atrodo geriau, gyvena taip, kaip jiems atrodo patogiau, nededa pastangų gauti darbinių pajamų vaikui išlaikyti.

24Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaiko atžvilgiu nevykdo dėl objektyvių priežasčių, negalima, nes tėvų rūpinimasis vaikais, jų auklėjimas yra tėvų prigimtinė pareiga, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais, kaip bedarbystė, lėšų neturėjimas, nuosavo būsto neturėjimas ir panašiai.

25Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko teisių apsaugos institucijos pateikta išvada dėl ginčo (LR CK 3.184 str.), laikytina nustatyta, kad abu atsakovai yra kalti dėl netinkamo tėvų pareigų vykdymo, nes visiškai nesirūpina vaiku: atsakovė nuo 2008 m., o atsakovas – nuo 2009 m. iki šio laiko kartu su vaiku negyvena, su juo nebendrauja (atsakovė), neaugina ir neauklėja vaiko, neteikia jam materialinio išlaikymo. Tai yra pakankamas pagrindas atsakovams tėvų valdžią, ieškinį tenkinant visiškai, apriboti neterminuotai, nes jie neatliko jokių realių veiksmų (atsakovė net ir nežadėjo), kurie leistų pagrįstai manyti, kad padėtis ateityje gali pasikeisti (LR CK 3.180 str.1-2 dalys). Atsakovams sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, dukros K. atžvilgiu (LR CK 3.180 str. 3d.).

26Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ribų, gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į susidėjusią padėtį ir vaiko interesus, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, skiria vaikui globą ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 2 d., 4d.).

27Nesant galimybės šiuo metu atsakovų dukrą K. grąžinti nei vienam iš skyrium gyvenančių atsakovų, atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad vaikas yra mažametis, kad jau nuo 2009 m. gyvena „Šv. Teresės“ šeimynoje, kad vaikui būtina suaugusiųjų priežiūra ir kasdieninis nuolatinis rūpinimasis ja, o šiuo metu nei vienas iš atsakovų negali užtikrinti vaikui jo teisių, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, atsižvelgiant į įstatyme (LR CK 3.248 str.1d.) numatytą globos tikslą - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, K. S., ją įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 3.256 str., 3.257 str. 3p.) atskyrus nuo tėvų ir jai likus be tėvų globos, nustatytina nuolatinė globa, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka jos interesus (LR CK 3.183 str.4d., LR CPK 406-407 straipsniai).

28Nors Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu, tačiau atsakovų dukra yra mažametė ir savo nuomonės pareikšti dar negali (LR CK 3.183 str. 3d.).

29„Šv. Teresės“ šeimyna yra įregistruota viešame registre (28 b.l.), jos steigėjai sutuoktiniai J. ir E. K. yra pripažinti tinkamais tapti vaikų globėjais (rūpintojais) ir steigti šeimyną, turi tinkamas buitines gyvenimo sąlygas, globoja 12 vaikų (29-31 b.l.), o atsakovų dukra K. J. ir E. K. globojama jau nuo 2009 m. kovo, šeimynai sutikus nuolatinai globoti K., teismas nagrinėja šį ginčą vaiko interesais, K. globėju ir turto administratoriumi paskiriant „Šv. Teresės“ šeimyną, ten pat nustatant K. nuolatinę gyvenamąją vietą, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka šalių mažamečio vaiko interesus (LR CK 3.264 str. 3d., 3.265 str. 1 d. 1 p., 3.268 str., 3.269 str., 3.275 str.).

30Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tai yra turtinė asmeninė (intuitu personae) prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Tik vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.).

31Atsakovai nepateikė įrodymų (LR CPK 178 str.), kad būtų atleisti nuo pareigos patiems išlaikyti dukrą vykdymo, ar kad šią pareigą vykdo.

32LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovai negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo. Išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai nepilnametį vaiką maitinant, aprengiant, prižiūrint jo sveikatą, sudarant sąlygas ir įgyjant reikmes visaverčiai mokytis, socialiai vystytis. LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo būdus, kuriuos gali priteisti teismas: 1) kas mėnesį mokamas periodines išmokas; 2) konkrečią pinigų sumą; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Sprendžiant, kokiu būdu (forma) priteisti išlaikymą, visų pirma yra atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnis): nustatomi vaiko poreikiai (jų apimtis, dydis ir pan.), kuo parinktas išlaikymo būdas (forma) yra geriau atitinkantis vaiko teises ir interesus nei kiti būdai.

33Atsakovų dukrai gyvenamąjį būstą užtikrina jos globėjai, vaikas savo turto neturi (34 b.l.), mokama globos išmoka (8 b.l.), atsakovai turto neturi (35-36 b.l.), taigi darytina išvada, kad labiausiai mažamečio vaiko poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

34Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma, kuri nuo 2008-01-01 yra 800,00 Lt.

35Ieškovas nurodė, kad atsakovai pajėgūs nuo 2008-06-25 iki vaiko pilnametystės mokėti po 130,00 Lt vaikui kas mėnesį, tačiau taip, kad išlaikymo dydis nebūtų mažesnis už 1 MGL, tretysis asmuo nurodė, kad tokio dydžio išlaikymo vaikui nepakaktų.

36Atsakovai ieškinį pripažino, tačiau nurodė, kad kol kas neturi lėšų mokėti.

37Abu atsakovai gyvena skyrium nuo vaiko, kuris buvo globojamas nuo 2008-06-25 iki 2008-07-21 ir yra globojamas nuo 2009-01-13 iki šiol, neteikia vaikui išlaikymo, taigi, laikytina, kad reikalavimo teisė į išlaikymą atsirado nuo 2008-06-25 (išskyrus laikotarpį nuo 2008-07-21 iki 2009-01-13, kada vaikas buvo grąžintas tėvams) (LR CK 3.200 str.).

38Abu atsakovai turi pareigą išlaikyti ne tik mažametę dukrą K., tačiau ir dar po vieną mažametį vaiką, nėra duomenų, kad atsakovai būtų nedarbingi, tačiau nedirba (atsakovė augina vaiką), VSDFV duomenimis laikotarpiu nuo 2008 metų yra periodiškai turėję darbinių pajamų (57-71 b.l.), nuosavybės teise valdomų nekilnojamųjų daiktų neturi ( 35-36 b.l.).

39Pagal formuojamą Teismų praktiką, tėvų patekimas į sunkią turtinę padėtį dėl savo amoralaus elgesio, o taip pat abejingumas savo tėviškoms pareigoms, negali būti pateisinama priežastimi iš tokių tėvų priteisti mažesnį išlaikymą vaikui nei nustatytas bazinės socialinės išmokos dydis (Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo 2008-07-15 Nr.X-1710 10 str. 2d.).

40LR Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2006-12-19 Nr.X-987 3 str. 2d. nustato, kad išmoka vienam vaikui, jei tėvai nemoka išlaikymo, per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 (BSI) dydžio, t.y. šiuo metu – 195,00 Lt.

41Vadovaujantis šalių dukros interesais, atsižvelgiant į jos poreikius bei į atsakovų turtinę padėtį, jų darbingą amžių ir sveikatą, galimybę gauti darbinių pajamų, priteistinas išlaikymas vaikui iš atsakovų ieškovo nurodytos formos, tačiau didesnio dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 195,00 Lt kas mėnesį už laikotarpius nuo 2008-06-25 iki 2008-07-21 ir nuo 2009-01-13 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo įsiskolinimo suma už laikotarpį nuo 2008-06-25 iki 2008-07-21 ir nuo 2009-01-13 iki ieškinio padavimo 2010-12-06 yra 4.608,50 Lt. Kitoje dalyje ieškinys dėl išlaikymo priteisimo už laikotarpį nuo 2008-07-21 iki 2009-01-13, kada vaikas buvo grąžintas tėvams, atmestinas.

42Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-06 nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

43Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( po 13,62 Lt iš kiekvieno atsakovo), po 133,00 Lt (indeksavus) žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo už reikalavimą apriboti tėvų valdžią, po 70,00 Lt žyminio mokesčio (195,00 Lt x 12 mėn. x 3 proc. = 70,00 Lt (suapvalinus) už reikalavimą priteisti išlaikymą) (LR CPK 82 str., 85 str.1d. 3p., 96 str.).

44Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., 282 str., 406 str., 407 str., teismas

Nutarė

45Ieškinį patenkinti iš dalies.

46Neterminuotai apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovui S. S., asmens kodas ( - ) dukros K. S., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

47Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovei N. S., asmens kodas ( - ) dukros K. S., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

48K. S., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę globą, jos globėju ir turto administratoriumi paskirti „Šv. Teresės“ šeimyną, kodas juridinių asmenų registre – 302526450, adresas – ( - ), šioje šeimynoje nustatyti K. nuolatinę gyvenamąją vietą.

49Priteisti iš atsakovės N. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), išlaikymą dukrai K. S., gim. ( - ) , asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 195,00 Lt dydžio išmokomis už laikotarpį nuo 2010-12-06 iki K. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, bei priteisti 4.608,50 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpius nuo 2008-06-25 iki 2008-07-21 ir nuo 2009-01-13 iki 2010-12-05.

50Priteisti iš atsakovo S. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), išlaikymą dukrai K. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis kas mėnesį mokamomis 195,00 Lt dydžio išmokomis už laikotarpį nuo 2010-12-06 iki K. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, bei priteisti 4.608,50 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpius nuo 2008-06-25 iki 2008-07-21 ir nuo 2009-01-13 iki 2010-12-05.

51Priteisti iš atsakovės N. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 203,00 Lt žyminio mokesčio, 13,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

52Priteisti iš atsakovo S. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 203,00 Lt žyminio mokesčio, 13,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

53Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, ir žyminį mokestį (įmokų kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įrodymą pateikti teismui ).

54Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

55Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-06 priteisimo vykdyti skubiai.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas... 3. Ieškovas nurodė ieškinyje, o atstovė, prašydama ieškinį patenkinti... 4. Atsakovas S. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, paaiškino, kad su... 5. Atsakovė N. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo teismo... 6. Tretysis asmuo „Šv. Teresės“ šeimyna atsiliepimo į ieškinį... 7. Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Atsakovų S. S. ir N. S. dukra K. S. gimė ( - ) tėvams esant susituokus (23,... 10. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 11. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti tėvai, atitinka Jungtinių... 12. Byloje šalių, trečiojo asmens ir savivaldybės institucijos, teikiančios... 13. Apie šias aplinkybes šalių duoti paaiškinimai, liudytojos parodymai,... 14. Ieškovo, trečiojo asmens ir savivaldybės institucijos nurodytus faktus, kad... 15. Atsakovai, kaip nurodo patys, kartu nebegyvena. Taigi, esant tokiai situacijai,... 16. Atsakovas, jo teigimu, norėtų rūpintis dukra, tačiau šiuo metu dar neturi... 17. Remiantis liudytojos L. R. parodymais, atsakovei trūksta socialinių... 18. Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų dukros K. teisės, numatytos... 19. Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji... 20. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 21. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra taikomas tuomet, kai teismas... 22. LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo... 23. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo... 24. Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaiko... 25. Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko... 26. Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra... 27. Nesant galimybės šiuo metu atsakovų dukrą K. grąžinti nei vienam iš... 28. Nors Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta... 29. „Šv. Teresės“ šeimyna yra įregistruota viešame registre (28 b.l.), jos... 30. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 31. Atsakovai nepateikė įrodymų (LR CPK 178 str.), kad būtų atleisti nuo... 32. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 33. Atsakovų dukrai gyvenamąjį būstą užtikrina jos globėjai, vaikas savo... 34. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta,... 35. Ieškovas nurodė, kad atsakovai pajėgūs nuo 2008-06-25 iki vaiko... 36. Atsakovai ieškinį pripažino, tačiau nurodė, kad kol kas neturi lėšų... 37. Abu atsakovai gyvena skyrium nuo vaiko, kuris buvo globojamas nuo 2008-06-25... 38. Abu atsakovai turi pareigą išlaikyti ne tik mažametę dukrą K., tačiau ir... 39. Pagal formuojamą Teismų praktiką, tėvų patekimas į sunkią turtinę... 40. LR Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2006-12-19 Nr.X-987 3 str. 2d. nustato,... 41. Vadovaujantis šalių dukros interesais, atsižvelgiant į jos poreikius bei į... 42. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 43. Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš... 44. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270... 45. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 46. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines... 47. Neterminuotai apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines... 48. K. S., asmens kodas ( - ) nustatyti nuolatinę globą, jos globėju ir turto... 49. Priteisti iš atsakovės N. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 50. Priteisti iš atsakovo S. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), išlaikymą... 51. Priteisti iš atsakovės N. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą... 52. Priteisti iš atsakovo S. S., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą... 53. Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių... 54. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 55. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis nuo 2010-12-06... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...