Byla e2A-835-565/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Juris LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Juris LT“ ieškinį atsakovei UAB „FABETA“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5ieškovė UAB „Juris LT“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „FABETA“ 1168,49 Eur skolą, 8 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, jog pradinė kreditorė UAB „Ekonovus“ ir atsakovė UAB „FABETA“ 2013 m. birželio 20 d. sudarė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sutartį Nr. 20-2013/058 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė suteikė atsakovei teisę naudotis atliekų konteineriais bei teikė kitas su atliekų tvarkymu susijusias paslaugas, nurodytas Sutartyje. Atsakovei perduoti konteineriai buvo sugadinti (sudeginti), atsakovė apie tai informavo pradinę kreditorę bei užsakė pakeisti konteinerius naujais. Sutarties 3.5 punkte nurodyta, kad už sugadintus (sudegintus) konteinerius yra materialiai atsakingi kalti asmenys, o jų nenustačius, žalą atlygina administratorius (atsakovė), kuris nuostolius išskaičiuoja iš administruojamų butų savininkų. Kalti asmenys už sugadintus konteinerius nebuvo nustatyti. 2018 m. lapkričio 8 d. tarp ieškovės ir UAB „Ekonovus“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią ieškovei buvo perleista atsakovės 1 168,49 Eur skola už sugadintus konteinerius, kurią sudaro 1052,70 Eur pagrindinė skola, 75,79 Eur delspinigiai (už 180 kalendorinių dienų) ir 40 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas.

83.

9Atsakovė UAB „FABETA“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Atsakovė nurodė, jog iš UAB „Ekonovus“ nėra priėmusi sąskaitų faktūrų Nr. JM0000069 ir Nr. RZ0001129. Nei ieškovė, nei pradinė kreditorė nepateikė konteinerių sudeginimo faktą patvirtinančių aktų, nepateikė konteinerių likutinės vertės. Sutarties 5.4 punkte nurodyta, kad jeigu atliekų tvarkytojas arba administratorius neužtikrina savo pareigų vykdymo dėl trečiųjų asmenų kaltės, abi šalys atleidžiamos nuo atsakomybės; tokiu atveju surašomas aktas ir bendrais veiksmais siekiama nuostolių kompensacijos iš trečiųjų asmenų. Padegimai įvyko naktimis, konteineriai buvo padegti tyčia, dėl padegimų yra atsakingi tretieji asmenys, o ne atsakovė. UAB „Ekonovus“ elgėsi neatsakingai, neatliko savo turto sunaikinimo faktų tyrimo, nesikreipė į policiją dėl kaltų asmenų nustatymo ir žalos iš jų išieškojimo, galimai tyčia nevykdė Sutarties 5.4 punkto nuostatų – neatvyko į vietą ir nesurašė aktų, kurių pagrindu atsakovė būtų atleista nuo atsakomybės pagal Sutarties 3.5 punktą. UAB „FABETA“ ir UAB „Ekonovus“ sudaryta Sutartis nėra komercinė, todėl atsakovei negali būti taikomos sankcijos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Be to, ieškovė nepagrįstai reikalauja delspinigių, kurie pagal Sutarties 3.8 ir 4.4 punktus gali būti skaičiuojami tik už UAB „Ekonovus“ suteiktas paslaugas (atliekų tvarkymą), o ne už žalą.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovei UAB „Juris LT“ iš atsakovės UAB „FABETA“ 488,37 Eur skolą, 40 Eur ikiteisminio išieškojimo sumą, 8 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 222,03 Eur bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:

155.1.

16ginčo, kad ieškovės nurodomi konteineriai buvo sudeginti, nėra. Byloje ginčas tarp šalių kilo dėl žalos dydžio. Ieškovė reikalavimą dėl 1 052,70 Eur pagrindinės skolos priteisimo grindė papildomai į bylą pateikta informacija iš interneto apie analogiškų ar panašių konteinerių kainą bei aiškinamuoju raštu ir prie jo pridėtomis 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. PVM sąskaitomis-faktūromis apie 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteinerių įsigijimą, kur 1,1 m3 talpos konteinerio įsigijimo kaina nurodyta 120 Eur be PVM, o 0,77 m3 talpos konteinerio kaina – 90 Eur be PVM;

175.2.

18pradinė kreditorė dėl sudegintų konteinerių atsakovei išrašė dvi sąskaitas – 2018 m. sausio 15 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. JM0000069 544,50 Eur sumai ir 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. RZ0001129 508,20 Eur sumai. Sąskaitos buvo išrašytos už 8 vnt. konteinerių, iš jų 3 konteineriai buvo 0,77 m3 talpos, o 5 konteineriai buvo 1,1 m3 talpos;

195.3.

20atsakovė teisminio nagrinėjimo metu reikalavo konteinerių vertę skaičiuoti pagal ieškovės pateiktus ilgalaikio turto nurašymo aktus Nr. JM0000069 ir Nr. RZ0001129. Ilgalaikio turto nurašymo akte Nr. JM0000069 1,1 m3 talpos konteinerio likutinė vertė – 82,52 Eur, o 0,77 m3 talpos konteinerio vertė – 70,79 Eur; ilgalaikio turto nurašymo akte Nr. RZ0001129 1,1 m3 talpos konteinerio likutinė vertė – 42,47 Eur, o 0,77 m3 talpos konteinerio vertė – 42,54 Eur. Duomenų, kada buvo įsigyti sudeginti konteineriai ir kokia jų būklė buvo iki konteinerių sudeginimo, kad būtų galima įvertinti jų nusidėvėjimo procentą ir paskaičiuoti nuostolių sumą, ieškovė į bylą nepateikė. Kilus ginčui dėl konteinerių vertės, yra pagrindas vadovautis ieškovės ilgalaikio turto nurašymo aktuose nurodytais duomenimis apie konteinerių likutines vertes. Todėl ieškovei priteistina suma sudaro 488,37 Eur (318,35 Eur + 170,02 Eur) (Sutarties 3.5 punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189, 6.200 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis);

215.4.

22ieškovės reikalavimas dėl 0,04 proc. dydžio delspinigių priteisimo pagal nurodytą ieškinio pagrindą negali būti tenkinamas, nes tarp pradinės kreditorės ir atsakovės sudarytos Sutarties 4.2 ir 5.5 punktų nuostatos esant Sutarties 3.5 punkte aptartai situacijai netaikomos, kadangi šalys Sutarties 5.5 punkte nurodė, kad delspinigiai skaičiuojami sutarties 4.2 punkte nurodytiems įsipareigojimams.

23III.

24Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

256.

26Ieškovė UAB „Juris LT“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl 488,37 Eur skolos priteisimo ir iš atsakovės priteisti 980,10 Eur skolą ir 70,57 Eur delspinigius, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

276.1.

28Konteineriai sudegė visiškai ir neatstatomai, tai patvirtina pačios atsakovės pradinei kreditorei siųstos sudegusių konteinerių nuotraukos, o taip pat konteinerių ilgalaikio turto nurašymo aktai, kuriuose nurodyta, jog sudegę konteineriai neremontuotini ir negali būti realizuoti, todėl nurašytini. Faktiškai pradinė kreditorė prarado 8 konteinerius, t. y. 5 x 1,1 m3 talpos ir 3 x 0,77 m3 talpos;

296.2.

30pirmosios instancijos teismas žalą, atsiradusią dėl 8 sudegusių konteinerių, vertino remdamasis sudegusių konteinerių ilgalaikio turto nurašymo aktuose nurodyta konteinerių likutine verte, tačiau toks nuostolių dydis neužtikrina ieškovės teisės į visišką nuostolių atlyginimą (CK 6.251 straipsnio 1 dalis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Už teismo priteistą sumą (488,37 Eur), atsižvelgiant į esamas panašių konteinerių rinkos kainas, nebūtų įmanoma įsigyti 8 sudegusių konteinerių specifikaciją atitinkančių panašių konteinerių;

316.3.

32kadangi konteineriai sudegė neatstatomai, jų atkūrimo sąnaudos reiškia tokios pačios būklės, kokie buvo padegimo metu, konteinerių įsigijimo išlaidas. Konteineriai sudegimo metu nebuvo nauji – pradinė kreditorė juos pirko 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. Atlygintinų nuostolių dydis, t. y. kaštai, reikalingi kitų konteinerių įsigijimui, turi būti apskaičiuojami pagal sudegusių konteinerių specifikaciją atitinkančių ne naujų, o naudotų konteinerių įsigijimo kainas, esančias rinkoje. Ieškovė pateikė į bylą sudegusių konteinerių specifikaciją atitinkančių naudotų konteinerių, t. y, 1,1 m3 ir 0,77 m3 tūrio, pardavimo skelbimus, iš kurių matyti, jog 1,1 m3 tūrio naudotą konteinerį pigiausiai galima įsigyti už 117,00 Eur plius PVM (141,57 Eur su PVM), o 0,77 m3 tūrio naudotą konteinerį pigiausiai galima įsigyti už 75,00 Eur plius PVM (90,75 Eur su PVM). Kitų tokios pačios specifikacijos ir būklės (naudotų) konteinerių (5 x 1,1 m3 talpos ir 3 x 0,77 m3 talpos) įsigijimo išlaidos sudarytų 980,10 Eur (5 x 141,75 Eur + 3 x 90,75 Eur). Šių įrodymų pirmosios instancijos teismas nevertino;

336.4.

34pradinė kreditorė ir atsakovė Sutarties 3.5 punktu susitarė, jog žalą už sudegusius konteinerius (jei nenustatyti kalti asmenys) atlygina atsakovė, taigi atsakovės prievolė atlyginti žalą kyla Sutarties pagrindu ir yra sutartinė, todėl turi būti vykdoma laikantis Sutartyje nustatytų bendrųjų apmokėjimo terminų. Už prievolės atlyginti žąlą (nuostolius) neįvykdymą laiku atsakovei gali būti taikoma sutartinė atsakomybė, nustatyta sutarties 5.5 punkte, t. y. atsakovei kyla prievolė mokėti delspinigius už pradelstą prievolės įvykdymo terminą. Sutarties 5.5 punkte yra nustatyta, jog atsakovė moka delspinigius už pradelstas apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, nedetalizuojant, kokiu pagrindu jos turi būti išrašytos. Atsakovės mokėtinų delspinigių dydis, skaičiuojamas nuo išlaidų, reikalingų atkurti konteinerių vertei pagal rinkos kainas (nuo 980,10 Eur), sudaro 70,57 Eur (980,10 Eur x 0,04 % delspinigiai x 180 dienų).

357.

36Atsakovė UAB „FABETA“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo jog:

377.1.

38UAB „Ekonovus“ atliekų surinkimo konteinerių UAB „FABETA“ neperdavė, o, nesurašiusi perdavimo aktų, pastatė juos administruojamų namų konteinerinėse. Atliekų konteineriais naudojosi butų savininkai, o ne UAB „FABETA“, todėl jų kaina ir fizinė būklė nei pastatymo metu, nei sudeginimo metu nei atsakovei, nei ieškovei nebuvo žinoma;

397.2.

40atsakovė ginčijo ieškovės reikalaujamą priteisti sumą, nes ieškovė nepateikė konkrečių įrodymų apie patirtos žalos dydį. Ieškovė pateikė teismui UAB „Ekonovus“ konteinerių įvedimo į eksploataciją aktus ir du ilgalaikio turto nurašymo aktus, kurie aiškiai susieti su sąskaitomis faktūromis Nr. RZ0001129 ir JM0000069. Aktuose atspindėta sudegusių konteinerių likutinė vertė, t. y. tiesioginė žala;

417.3.

42atsakovė, siekdama greičiau užbaigti teisminį procesą ir išvengti didesnių bylinėjimosi išlaidų, pripažino skundžiamą teismo sprendimą ir jį 2019 spalio 31 d. įvykdė.

43IV.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliacinis skundas atmetamas

468.

47Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

489.

49Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

50Dėl naujų įrodymų priėmimo

5110.

52Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 straipsnis).

5311.

54Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „FABETA“ pateikė 2019 m. lapkričio 6 d. mokėjimo nurodymą, atliktą kredito įstaigoje AB SEB bankas, patvirtinantį 773,73 Eur sumos pervedimą ieškovei UAB ,,Juris LT“ pagal pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodė, jog atsakovė pripažino skundžiamą teismo sprendimą kaip teisingą ir 2019 spalio 31 d. jį įvykdė.

5512.

56Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog teikiami įrodymai (mokėjimo pavedimas) neužvilkins bylos nagrinėjimo, byla tvarkoma elektronine forma, bylos šalys turėjo galimybę bet kuriuo metu susipažinti su bylos medžiaga bei pateiktais įrodymais, todėl teikiamus įrodymus priima (CPK 7, 314 straipsnis).

57Dėl žalos (nuostolių) dydžio

5813.

59Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria sumažintas ieškovės prašomos priteisti žalos (nuostolių) dydis ir atmestas reikalavimas dėl delspinigių priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliaciniame procese neginčijamos kitos pirmosios instancijos teismo ieškovei priteistos sumos, todėl dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo nepasisakoma.

6014.

61Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2013 m. birželio 20 d. pradinė kreditorė UAB „Ekonovus“ ir atsakovė UAB „FABETA“ sudarė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutartį Nr. 20-2013/058, pagal kurią atliekų tvarkytojas (pradinė kreditorė) įsipareigojo pastatyti administratoriaus (atsakovės) administruojamų daugiabučių namų konteinerinėse tinkamo dydžio atliekų surinkimo konteinerius, surinkti bei išvežti iš jų atliekas, užtikrinti konteinerių švarą, surinkti ir išvežti surinktas prie namų sukauptas didžiąsias (stambiagabaritines) ir bešeimininkes atliekas, o administratorius įsipareigojo paskirstyti butų savininkams atliekų išvežimo išlaidas, surinkti mokesčius ir apmokėti atliekų tvarkytojui už suteiktas paslaugas. Vėlesniais Sutarties pakeitimais buvo keičiamos ir papildomos Sutarties nuostatos, susijusios su atliekų tvarkytojo teikiamų paslaugų tarifu, jo apskaičiavimu, atliekų tvarkymo grafiku, administratoriaus įsipareigojimais ir pan.

6215.

632017 m. gruodžio 11 d. el. laišku atsakovės atstovas kreipėsi į pradinę kreditorę, nurodydamas, jog ( - ) buvo sudegintas konteineris bei prašė jį pakeisti; 2018 m. sausio 10 d. el. laišku atsakovės atstovas pranešė apie sudegintus konteinerius ( - ) ir ( - ), bei prašė juos pakeisti; 2018 m. sausio 15 d. el. laišku nurodoma, jog ( - ) dar kartą buvo sudegintas konteineris bei prašoma jį pakeisti; 2018 m. kovo 8 d. el. laišku pradinei kreditorei pranešta, jog sudeginti dar keturi konteineriai, esantys ( - ) ir ( - ), prašant juos pakeisti. Kartu su el. laiškais pradinei kreditorei buvo pateiktos ir sudegintų konteinerių nuotraukos. Remdamasi Sutarties 3.5 punktu, kuriame nustatyta, jog už sugadintus (sudegintus) konteinerius yra materialiai atsakingi kalti dėl to asmenys, o jų nenustačius, žalą atlygina administratorius, kuris nuostolius išskaičiuoja iš administruojamų butų savininkų, pradinė kreditorė UAB „Ekonovus“ išrašė ir atsakovei išsiuntė 2018 m. sausio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. JM0000069 už keturis sudegintus konteinerius 544,50 Eur sumai, sąskaitoje nurodyta apmokėjimo data – 2018 m. kovo 16 d. bei 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RZ0001129 už keturis sudegintus konteinerius 508,20 Eur sumai, sąskaitoje nurodyta apmokėjimo data – 2018 m. gegužės 12 d. Bendra abiejų sąskaitų-faktūrų suma – 1 052,70 Eur.

6416.

65Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, jog 2018 m. lapkričio 8 d. ieškovė UAB „Juris LT“ ir pradinė kreditorė UAB „Ekonovus“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 20181108/01, pagal kurią pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teisę į skolininkę UAB „FABETA“.

6617.

67Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas vadovavosi ilgalaikio turto nurašymo aktuose nurodytais duomenimis apie konteinerių likutines vertes bei priteisė ieškovei 488,37 Eur nuostolius. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo atliktu nuostolių apskaičiavimu.

6818.

69CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos. CK 6.251 straipsnio 1 dalis įtvirtina visišką nuostolių atlyginimo principą, kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Civilinė atsakomybė atlieka ne baudinę, bet kompensacinę funkciją žalą patyrusiam asmeniui, todėl nustatant žalos dydį siekiama kompensuoti tik tiek, kiek būtina, kad nukentėjęs asmuo būtų grąžintas į tą padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei nebūtų buvę padaryta žalos.

7019.

71Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis); konkrečiai – žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui (nagrinėjamu atveju apeliantei, perėmusiai reikalavimą iš pradinės kreditorės).

7220.

73Apeliantė reikalavimą dėl žalos atlyginimo šioje byloje įrodinėja pradinės kreditorės atsakovei išrašytomis 2018 m. sausio 15 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. JM0000069 bei 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. RZ0001129 bendrai 1052,70 Eur sumai; pradinės kreditorės 2019 m. rugsėjo 12 d. aiškinamuoju raštu ir prie jo pridėtomis 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. gruodžio 4 d. PVM sąskaitomis-faktūromis apie 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteinerių įsigijimą iš UAB „Dasela“, kuriuose 1,1 m3 talpos konteinerio įsigijimo kaina nurodyta 120 Eur be PVM (145,20 Eur su PVM), o 0,77 m3 talpos konteinerio kaina – 90 Eur be PVM (108,90 Eur su PVM); sudegusių konteinerių specifikaciją atitinkančių naudotų konteinerių pardavimo skelbimų iš interneto kopijomis, pagal kuriuos 1,1 m3 tūrio naudotą konteinerį pigiausiai galima įsigyti už 117,00 Eur plius PVM (141,57 Eur su PVM), o 0,77 m3 tūrio naudotą konteinerį pigiausiai galima įsigyti už 75,00 Eur plius PVM (90,75 Eur su PVM).

7421.

75Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia jog ieškovės į bylą pateikti įrodymai yra prieštaringi. 2019 m. rugsėjo 12 d. UAB ,,Ekonovus“ (pradinės kreditorės) aiškinamajame rašte nurodyta, jog konteineriai buvo pastatyti nauji, tuo tarpu ieškovė žalą byloje grindžia naudotų konteinerių kainomis. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti ir tai, ar į bylą pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyti konteineriai yra tie patys, kurie sudegė gaisro metu. Tokiu atveju svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai. Byloje taip pat nėra duomenų, jog ginčo konteineriai buvo identiški nurodytiems skelbimuose, be to, skelbimuose nurodytos konteinerių kainos pačios savaime nepatvirtina realių rinkos kainų (skelbimuose nurodoma pageidaujama gauti kaina). Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės pateiktus skelbimus vertino kaip nepakankamus įrodymus sudegusio turto tikrajai vertei, buvusiai iki padegimo, nustatyti (CPK 178, 179, 185 straipsniai).

7622.

77Iš byloje esančių ilgalaikio turto nurašymo aktų Nr. JM0000069 ir Nr. RZ0001129, pagal kuriuos pradinė kreditorė atsakovei išrašė 2018 m. sausio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. JM0000069 bei 2018 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RZ0001129, matyti, kad ilgalaikio turto nurašymo akte Nr. JM0000069 1,1 m3 talpos konteinerio likutinė vertė 82,52 Eur, o 0,77 m3 talpos konteinerio vertė yra 70,79 Eur, o ilgalaikio turto nurašymo akte Nr. RZ0001129 1,1 m3 talpos konteinerio likutinė vertė 42,47 Eur, o 0,77 m3 talpos konteinerio vertė yra 42,54 Eur (e.b. T.I., b.l. 77, 78). Vertintina, jog konkrečiu atveju spręsdamas dėl žalos dydžio, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ilgalaikio turto nurašymo aktais ir byloje nesant kitų pagrįstų įrodymų, patvirtinančių kitokią konteinerių vertę, šių aktų pagrindu atliko žalos dydžio paskaičiavimą, atsižvelgdamas į konteinerių nusidėvėjimą bei likutinę vertę (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.251 straipsnio 1 dalis, CPK 179 straipsnis).

7823.

79Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti ir su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu buvo atmestas ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo. Šalių sudarytoje Sutartyje yra aiškiai apibrėžti delspinigių skaičiavimo atvejai, į kuriuos ginčo reikalavimas dėl žalos atlyginimo, kilęs Sutarties 3.5 punkto pagrindu, nepatenka (Sutarties 4 dalis, 5.5 punktas).

8024.

81Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai neturi įtakos teisingam bylos išnagrinėjimui apeliacine tvarka, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

8225.

83Apeliacinės instancijos teismui nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, suformuluotų kasacinio teismo praktikoje pažeidimo, nėra pagrindo daryti priešingas, nei padarė bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, išvadas. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8426.

85Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantei neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė nepateikė įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

86Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. ieškovė UAB „Juris LT“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, jog pradinė kreditorė UAB „Ekonovus“ ir atsakovė UAB... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „FABETA“ prašė ieškinį atmesti bei priteisti... 10. 4.... 11. Atsakovė nurodė, jog iš UAB „Ekonovus“ nėra priėmusi sąskaitų... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį... 15. 5.1.... 16. ginčo, kad ieškovės nurodomi konteineriai buvo sudeginti, nėra. Byloje... 17. 5.2.... 18. pradinė kreditorė dėl sudegintų konteinerių atsakovei išrašė dvi... 19. 5.3.... 20. atsakovė teisminio nagrinėjimo metu reikalavo konteinerių vertę skaičiuoti... 21. 5.4.... 22. ieškovės reikalavimas dėl 0,04 proc. dydžio delspinigių priteisimo pagal... 23. III.... 24. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 25. 6.... 26. Ieškovė UAB „Juris LT“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 27. 6.1.... 28. Konteineriai sudegė visiškai ir neatstatomai, tai patvirtina pačios... 29. 6.2.... 30. pirmosios instancijos teismas žalą, atsiradusią dėl 8 sudegusių... 31. 6.3.... 32. kadangi konteineriai sudegė neatstatomai, jų atkūrimo sąnaudos reiškia... 33. 6.4.... 34. pradinė kreditorė ir atsakovė Sutarties 3.5 punktu susitarė, jog žalą už... 35. 7.... 36. Atsakovė UAB „FABETA“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime į... 37. 7.1.... 38. UAB „Ekonovus“ atliekų surinkimo konteinerių UAB „FABETA“ neperdavė,... 39. 7.2.... 40. atsakovė ginčijo ieškovės reikalaujamą priteisti sumą, nes ieškovė... 41. 7.3.... 42. atsakovė, siekdama greičiau užbaigti teisminį procesą ir išvengti... 43. IV.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 45. Apeliacinis skundas atmetamas... 46. 8.... 47. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 48. 9.... 49. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo... 50. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 51. 10.... 52. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 53. 11.... 54. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „FABETA“ pateikė... 55. 12.... 56. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog teikiami įrodymai (mokėjimo... 57. Dėl žalos (nuostolių) dydžio... 58. 13.... 59. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies,... 60. 14.... 61. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2013 m. birželio 20... 62. 15.... 63. 2017 m. gruodžio 11 d. el. laišku atsakovės atstovas kreipėsi į pradinę... 64. 16.... 65. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, jog 2018 m.... 66. 17.... 67. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas vadovavosi ilgalaikio turto... 68. 18.... 69. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje pateikta žalos samprata, kurioje nurodoma, kad... 70. 19.... 71. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad... 72. 20.... 73. Apeliantė reikalavimą dėl žalos atlyginimo šioje byloje įrodinėja... 74. 21.... 75. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus,... 76. 22.... 77. Iš byloje esančių ilgalaikio turto nurašymo aktų Nr. JM0000069 ir Nr.... 78. 23.... 79. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti ir su pirmosios... 80. 24.... 81. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai neturi įtakos teisingam... 82. 25.... 83. Apeliacinės instancijos teismui nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo... 84. 26.... 85. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93... 86. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 87. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimą palikti...