Byla 2S-1208-479/2009
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės ir Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22009-06-22 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas A. D. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

3Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

4pareiškėjas antstolis G. Jonauskas 2009-06-12 kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko A. D. 278 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0091/06/00922 įvykdė išieškojimą pagal 2006-07-18 Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. N2-1055-550 dėl 114,10 Lt išieškojimo iš skolininko A. D. išieškotojai valstybei. Skola sumokėta praėjus raginime nustatytam terminui. 2009-05-25 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta. Skolininkui pasiūlyta sumokėti antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas per antstolio nurodytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolis prašė teismo jas priteisti.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-06-22 nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – priteisė antstoliui G. Jonauskui iš skolininko A. D. 231 Lt vykdymo išlaidų.

6Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas nesutinka su minėtos nutarties dalimi, kuria pareiškimas netenkintas. Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai nepriteisė išlaidų už pašto korespondencijos siuntimą, siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas parengimą, taip pat išlaidų už dokumentų nuorašus ir kopijas. Prašo apeliacinės instancijos teismo šias išlaidas priteisti.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

9Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimis, kuriomis nepriteistos išlaidos už pašto korespondencijos siuntimą, siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas parengimą, taip pat išlaidos už dokumentų nuorašus ir kopijas. Teigia, jog šios išlaidos pagrįstos ir teisėtos, todėl priteistinos. Kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą praktiką tapačiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, vykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą. Taip pat pažymėtina, kad teismas, atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę, yra aktyvus ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių – antstolio, skolininko ir išieškotojo – teisės ir teisėti interesai.

11Nagrinėjamu atveju kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis nepagrindė vykdomojoje byloje turėtų pašto išlaidų. Akivaizdu, jog šios išlaidos buvo, kadangi vykdomojoje byloje buvo siunčiami įvairūs procesiniai dokumentai (raginimai, patvarkymai, siūlymas susimokėti vykdomąsias išlaidas), todėl antstolis pagrįstai reikalauja priteisti šias išlaidas. Tačiau kolegija nesutinka, jog visos vykdymo išlaidos indeksuotinos (CPK 82 str.). Vartojimo kainų indeksas taikytinas visiems vykdymo išlaidų dydžiams, išskyrus nustatytiems procentine išraiška (atlyginimas antstoliui) ir antstolio mokėjimams tretiesiems asmenims: už pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, ekspertų ir kt. paslaugas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 ir 48 p.). Šiuo atveju iš vykdymo išlaidų skaičiavimo matyti, kad antstolis šias vykdymo išlaidas (pašto kurjerių paslaugas) indeksavo (bendra indeksuota suma už šias išlaidas sudaro 26,86 Lt). Indeksas tokioms vykdymo išlaidoms netaikytinas, neindeksuotos pašto išlaidos sudaro 21,25 Lt ir šių išlaidų atlyginimas antstoliui priteistinas.

12Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto reikalavimu priteisti vykdymo išlaidas už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą. Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolis suinteresuotiems asmenims būtų išdavęs surašytų procesinių dokumentų nuorašus. Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikoma privalomai pagal CPK normas siųstinam dokumentui. CPK 613 straipsnio 3 dalis nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis siunčia patvarkymų nuorašus, tačiau ši nuostata nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 straipsnis reglamentuoja antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, t. y. nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sistemiškai aiškinant šias CPK normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.2 punkto prasme.

13Atlyginimas antstoliui už atskirus procesinius veiksmus, t. y. patvarkymų surašymą, yra nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje, kur nurodytos sumos, kurios antstoliui mokamos už konkretaus vykdymo veiksmo atlikimą (pvz. 12 p. – už patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimą 5 Lt) . Teisėjų kolegijos nuomone, už tą patį vykdymo veiksmą negali būti imamas mokestis, nustatytas už kelis atskirus vykdymo veiksmus, t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Todėl apeliantas nepagrįstai už patvarkymo nuorašo darymą kopijavimo būdu, be atlyginimo už šį atskirą veiksmą, dar reikalauja priskaičiuoti ir mokestį už kopijos ar nuorašo darymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad privalomai siunčiamų patvarkymų nuorašų darymo išlaidos patenka į bendrųjų vykdymo išlaidų (Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 p.) turinį.

14Į būtinas vykdymo išlaidas įskaičiuotas ir siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas parengimas, už kurį antstolis reikalauja priteisti 6,32 Lt. Šiuo atveju siūlymas surašytas 2009-05-25, o pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 punktą (redakcija, įsigaliojusi nuo 2009-04-01) už tokio vykdomojo dokumento parengimą išlaidos neskaičiuojamos.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms antstolio atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutartis keistina – antstoliui iš skolininko papildomai priteistinos vykdymo išlaidos už pašto paslaugas (21,25 Lt) (CPK 337 str. 1 d. 4 p.)

16Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-22 nutartį pakeisti – iš skolininko A. D. antstoliui Giedriui Jonauskui priteisti 252 Lt vykdymo išlaidų.

Proceso dalyviai