Byla 2A-106-227/2009

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Birutės Jonaitienės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK “PZU Lietuva” atstovo apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2840-589/2008 pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui Smėlynės g. 73-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijai, trečiajam asmeniui – Z. M. dėl skolos išieškojimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas prašė priteisti iš Smėlynės g. 73-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijos 222,92 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad 2007-06-20 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Panevėžio miesto apylinkės teismą dėl žalos regreso tvarka atlyginimo iš Z. M.. 2008-03-20 sprendimu teismas atmetė ieškovo ieškinį, nurodydamas, kad ieškinys yra pareikštas ne tam asmeniui (už bendro naudojimo objekto – nuotekų vamzdžio – priežiūrą ir eksploataciją yra atsakinga namo bendrija). Nurodė, kad 2006-06-05 buvo aplietas P. A. priklausantis butas, esantis Panevėžyje, Smėlynės g. 73-25. Smėlynės g. 73-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijos rašte pažymima, kad Smėlynės g. 73-25 butas buvo aplietas trūkus nuotekų vamzdžiui. Vamzdis trūko ties 37 buto grindimis ir 25 (nukentėjusiojo asmens) buto lubomis. AB „Panevėžio būtų ūkis“ pažyma patvirtina, kad buvo atliekami vamzdžių keitimo darbai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 2 str. 5 d. („Bendro naudojimo objektai“) 2 punkte numatyta, kad prie bendro naudojimo objektų yra priskiriami vamzdynai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinierinės techninės įrangos funkcionavimu. Nuotekų vamzdis, dėl kurio trūkimo buvo aplietas P. A. priklausantis butas, yra bendro naudojimo objektas, t.y. atsakovo nuosavybė. Atsakovas yra atsakingas už bendro naudojimo objekto – nuotekų vamzdžio – priežiūrą ir eksploataciją. Kadangi P. A. priklausantis butas, esantis Panevėžyje, Smėlynės g. 73-25 buvo apdraustas gyventojų turto draudimu, ieškovas P. A. išmokėjo 222,92 Lt sumą patirtai žalai atlyginti.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-12-19 sprendimu ieškinį dėl žalos atlyginimo atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui Smėlynės g. 73-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijai 500 litų advokato atstovavimo išlaidų bei 56,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

8Teismas nurodė, kad daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektai priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise visiems daugiabučio namo patalpų savininkams. Prie daugiabučio namo savininkų bendrijos bendro naudojimo objektų priskiriama ir bendroji inžinierinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai ir t.t, jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė. Nustatė, kad buvo aplietas P. A. priklausantis butas, esantis Smėlynės g. 73-25, Panevėžyje, kuris buvo apdraustas nuo šių draudiminių įvykių: ugnies, gamtinės jėgos, vagystės, vandens, stiklo dūžių 52 900 Lt sumai. Buto, esančio Smėlynės g. 73-37, Panevėžyje, savininkei Z. M. trūko nuotekų vamzdis, ko pasėkoje buvo užpiltas apatinis aukštas, t.y. Smėlynės g. 73-25 butas, priklausantis P. A.. Ieškovas išmokėjo P. A. 222,92 Lt dydžio žalos atlyginimo. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 20 d. sprendimu, UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinys atsakovei Z. M. dėl 222,92 Lt žalos atlyginimo, atmestas. Nors minėtame sprendime buvo nurodyta, kad nuotekų vamzdis, dėl kurio defektų buvo aplietas P. A. priklausantis butas, yra bendro naudojimo objektas, t.y. Smėlynės g. 73 namo savininkų bendrijos nuosavybė, primosios instancijos teismas remdamasis rašytiniais įrodymais pripažino, kad P. A. priklausantis butas galėjo būti aplietas ne dėl buitinio nuotekų vamzdžio trūkimo, tačiau dėl kitų priežasčių. Teismas atsižvelgė į tai, kad atidus ir rūpestingas asmuo įvykus nuotekų vamzdžio avarijai nedelsiant kreiptųsi dėl tokios avarijos atsiradusių pasekmių pašalinimo, tuo tarpu nuotekų vamzdžiai buvo keičiami tik 2006 m. rugsėjo mėnesį, t.y. praėjus trims mėnesiams nuo draudiminio įvykio, todėl teigti, kad P. A. priklausantis butas buvo aplietas būtent dėl buitinio nuotekų vamzdžio trūkimo, nėra pagrindo. Nustatė, kad byloje nėra surinktų įrodymų, patvirtinančių priežastinį ryšį tarp nuotekų vamzdžio keitimo darbų ir P. A. buto apliejimo. Atmetęs ieškinį teismas iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas UAB DK “PZU Lietuva” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-12-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo ieškovui 222,92 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad P. A. priklausantis butas galėjo būti aplietas ne dėl buitinio nuotekų vamzdžio trūkimo, tačiau dėl kitų priežasčių, kadangi įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje 2-116-223/2008 nustatyta, kad nuotekų vamzdis, dėl kurio defektų aplietas butas, yra bendro naudojimo objektas, t.y. Smėlynės g.73 namo savininkų bendrijos nuosavybė ir ji atsakinga už nuotekų vamzdžio priežiūrą bei eksploataciją. Pirmosios instancijos teismas privalėjo remtis jau nustatytomis kitose byloje aplinkybėmis, tačiau to nepadarė ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Nuotekų vamzdis, dėl kurio įtrūkimo buvo aplietas butas, yra bendro naudojimo objektas, t.y. atsakovo nuosavybė, todėl jis atsakingas už nuotekų vamzdžio priežiūrą ir eksploatavimą. Kadangi jis būdamas objekto savininku deramai neprižiūrėjo nuotekų vamzdžio, jis turi atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo neatsargumo. Nepagrįsti teismo motyvai, kad nuotekų vamzdžių keitimo darbai atlikti tik po 3 mėnesių nuo žalos atsiradimo momento ir dėl to manytina, kad butas buvo aplietas ne dėl nuotekų vamzdžio trūkimo, o dėl kitų priežasčių. Atsakovas kilus žalai kreipėsi dėl nuotekų vamzdyno pakeitimo. Faktas, kad remontas buvo atliktas vėliau, tai, kad atsakovas delsė imtis veiksmų, nepašalina jo atsakomybės. Atmestini teismo motyvai, kad priežastinio ryšio tarp nuotekų vamzdžio keitimo darbų ir P. A. buto apliejimo, nėra, kadangi ieškovas šia aplinkybe ieškinio negrindė. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų – buto užliejimo - atsirado turtinė žala. Kadangi ieškovas draudėjui žalą atlygino, jis turi teisę reikalauti tiek, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, iš žalą padariusio asmens.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str.2d.3p, 5d.).

12Įstatymas nustato, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jai šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas. Civilinio proceso kodekso 303 str. 1 d. numato apeliacijos ribojimą smulkiuose turtiniuose ginčuose - kai ginčijama suma yra mažesnė negu 250 Lt. Ši teisės norma nustato ir šio ribojimo išimtis - apribojimas netaikomas ginčams, kylantiems iš darbo santykių, taip pat ginčams dėl išlaikymo priteisimo bei žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu ar susirgimais profesine liga, atlyginimo. Jokių kitų išimčių nėra nustatyta, todėl šiuo atveju, kai yra pareikštas turinio pobūdžio reikalavimas - dėl žalos atlyginimo, o ginčo suma yra 222,92 Lt, t.y. mažesnė, negu nustatyta teisės normoje, ribojančioje apeliaciją, nesvarbu, kokiais pagrindais bei argumentais remiantis skundžiamas teismo sprendimas, apeliacijos ribojimas galioja. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-12-19 sprendimo revoliucinėje dalyje buvo nurodyta, kad dėl sprendimo gali būti paduotas apeliacinis skundas. Teismas pripažįsta, kad sprendimo apskundimo tvarka numatyta dėl apsirikimo. Remiantis Civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d., pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti apeliacinį skundą, kadangi skundžiamas sprendimas negali būti apeliacinio apskundimo objektas (Civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p.). Kadangi šios aplinkybės paaiškėjo bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str.2d.3p, 5d.). Nutraukus apeliacinį procesą apeliantui grąžintinas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą (CPK 321 str.1d.1p.) ir iš jo priteistina dalis atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų, nes byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str.3p).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antros dalies trečiu punktu ir penkta dalimi,

Nutarė

14Apeliacinį procesą pagal ieškovo UAB DK “PZU Lietuva” apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo nutraukti.

15Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei DK “PZU Lietuva”, ( - ) 64,00Lt(šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėta 2009-01-16 mokėjimo nurodymu Nr. 777, AB SEB banke paduodant apeliacinį skundą ,

16Nutarties vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.

17Priteisti iš UAB DK “PZU Lietuva”, ( - ) 100,00Lt(vieną šimtą litų) Smėlynės g. 73-ojo daugiabučio namo savininkų bendrijai ir 13,00Lt(trylika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai