Byla 2-551/2006
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litagros chemija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. B2-757-390/2006 pagal ieškovų VSDFV Šakių skyriaus, UAB „Litagros chemija“ ieškinį atsakovui UAB „Vernupis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VSDFV Šakių skyrius pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vernupis“, kuriame nurodė, kad atsakovo finansinė padėtis labai bloga, jis nemoka VSD įmokų, o įsiskolinimas išaugo iki 41 886,89 Lt. Ieškovas VSDFV Šakių skyrius prašė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo ir administratoriumi paskirti UAB „Valdybos apskaita“.

4Ieškovas UAB „Litagros chemija“ nurodė, kad atsakovas ieškovui UAB „Litagros chemija“ skolingas 289 391,86 Lt, todėl teismo prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Atsakovo atstovai taip pat prašė administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. liepos 3 d. nutartimi ieškinius patenkino ir iškėlė UAB „Vernupis“ bankroto bylą. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo ir nusprendė, jog tikslinga įmonės administratoriumi skirti juridinį asmenį – UAB „Valdybos apskaita“, nes minėtas asmuo turi pakankamą įmonių bankroto patirtį, yra suteikęs bankroto procedūros paslaugas 28 įmonėse, įmonėje dirba administratoriai, turintys bankrutuojančių įmonių administratorių kvalifikacinius pažymėjimus.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Litagros chemija“ pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutarties dalį, kuria įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Valdybos apskaita“ ir paskirti naują įmonės administratorių UAB „Valeksa“. Nurodo, kad:

71. Teismas nutartyje taikydamas bankroto administratoriaus gyvenamosios vietos kriterijų peržengė savo kompetencijos ribas, nes kriterijaus taikymas priklauso Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos kompetencijai.

82. UAB „Valeksa“ turi žymiai didesnę įmonių bankroto procedūrų administravimo patirtį, nes yra suteikusi bankroto administravimo paslaugas net 165 įmonėms.

93. UAB „Valdybos apskaita“ dirba tik du administratoriai, o UAB „Valeksa“ net 12, todėl ieškovas mano, kad UAB „Valeksa“ sugebės geriau užtikrinti UAB „Vernupis“ bankroto procedūrų eigą.

104. Paskirdamas administratorių teismas neatsižvelgė į atsakovo ir pagrindinio kreditoriaus siūlymus administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Vernupis” pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo nepasisako. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Litagros chemija“ skundžia teismo nutarties, kuria UAB ,,Vernupis“ iškelta bankroto byla, dalį dėl administratoriaus paskyrimo, todėl teisėjų kolegija tikrins šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

13Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi plačius ĮBĮ apibrėžtus įgaliojimus bankroto procese, nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas.

14ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punktas numato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Administratoriaus kandidatūrą pasiūlyti teismui gali asmuo, pateikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taip pat administratoriaus kandidatūrą gali pateikti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardinti asmenys – kreditoriai, savininkai, įmonės administracijos vadovas. Tačiau ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti dėl to, kas skirtinas administratoriumi, nes joje numatyta, kad teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus. Ši nuostata reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Juo labiau, kad ĮBĮ 11 straipsnio antrojoje dalyje numatyta, kad net ir tuo atveju, jeigu asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ar kiti ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardyti asmenys administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas privalo pats parinkti administratorių. Realizuodamas įstatyme įtvirtintą diskrecijos teisę parinkti bankrutuojančios įmonės administratorių, teismas yra saistomas tuo, kad administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, tai yra turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė ĮBĮ 11 straipsnio dešimtojoje dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Beje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi diskrecijos teisę ir gali laisvai jį pasirinkti iš kelių kandidatų, suderinęs skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gegužės 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-580/2001). Teismas taip pat privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, be to, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamam šio klausimo išsprendimui aplinkybę, tarp jų, tai ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų teigti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 str.). Taigi teismo diskrecijos teisė spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių.

15Kaip jau buvo minėta, teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, paskirdamas administratoriumi UAB „Valdybos apskaita“, teisingai įvertino visas nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgė į Ūkio ministro 2003-01-21 įsakymu Nr. 4-2 patvirtintos Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos reikalavimus.

16Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti pirmosios instancijos nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai