Byla eB2-1048-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. įmonei „Senas malūnas“, trečiasis asmuo S. K

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. įmonei „Senas malūnas“, trečiasis asmuo S. K.,

Nustatė

2Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) nurodė, kad atsakovės skola valstybės biudžetui yra 168 266,14 Eur. Nurodo, kad mokestinė nepriemoka susidarė pagal 2002-12-16, 2033-12-19, 2005-09-09 ir 2008-07-11 patikrinimo aktus, įmonei nesumokėjus mokesčių už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2010-12-31. Mokesčių administratorius, siekdamas išieškoti mokestinę nepriemoką, taikė priverstinio išieškojimo veiksmus, tačiau skola nebuvo išieškota.

3S. K. įmonei „Senas malūnas“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Trečiasis asmuo S. K. – S. K. įmonės „Senas malūnas“ ( - ) pateikė teismui atsiliepimą. Nurodo, kad 2006 m. VMI prie LR FM inicijavus veiklos licencijos panaikinimą, nuo to laiko atsakovė nebevykdo jokios veiklos. Nurodo, kad 2016 m. lapkričio 24 d. teismo nutartyje reikalaujamų dokumentų pateikti negali, nes jie nėra išsaugoti. Trečiasis asmuo mano, kad bankroto bylos iškėlimas neturi jokios prasmės.

6Kadangi trečiasis asmuo teismo reikalautų duomenų nepateikė, teismas, gindamas viešąjį interesą, įrodymus rinko savo iniciatyva. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjos pateiktais įrodymais ir teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjai galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras” neteikia finansinės atskaitomybės duomenų. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis S. K. įmonė „Senas malūnas“ nuosavybės teise turi registruoto nekilnojamo turto – statinius, tačiau pastatų būklė nurodyta – sunaikintas. Pagal Valstybinės įmonės „Regitra“ duomenis, S. K. įmonė „Senas malūnas“ nuosavybės teise turi transporto priemonių, tačiau jos yra išregistruotos ir jų dalyvavimas viešame eisme draudžiamas. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis, atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 8 056,07 Eur. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė veiklos nebevykdo nuo 2006 metų. Šiuo metu turimi duomenys apie atsakovę ir jos turtą rodo, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai galimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų valstybei, jos skola valstybės biudžetui yra labai didelė –168 266,14 Eur, nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jos pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, jog atsakovė S. K. įmonė „Senas malūnas“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, S. K. įmonės „Senas malūnas“ bankroto administratore skiriama uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ignika“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

91. Iškelti bankroto bylą S. K. įmonei „Senas malūnas“ (įmonės kodas 167902133, registracijos adresas: ( - )).

102. Bankrutuojančios S. K. įmonės „Senas malūnas“ administratore paskirti UAB „Ignika“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-JA092).

113. Areštuoti S. K. įmonės „Senas malūnas“ (įmonės kodas 167902133) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

124. Uždrausti S. K. įmonei „Senas malūnas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

135. Nustatyti S. K. įmonės „Senas malūnas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

146. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

157. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte,7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

168. S. K. įmonės „Senas malūnas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

179. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos S. K. įmonė „Senas malūnas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą S. K. įmonei „Senas malūnas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei, trečiajam asmeniui, bankroto administratoriui.

19Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 3. S. K. įmonei „Senas malūnas“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Trečiasis asmuo S. K. – S. K. įmonės „Senas malūnas“ ( - ) pateikė... 6. Kadangi trečiasis asmuo teismo reikalautų duomenų nepateikė, teismas,... 7. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 9. 1. Iškelti bankroto bylą S. K. įmonei „Senas malūnas“ (įmonės kodas... 10. 2. Bankrutuojančios S. K. įmonės „Senas malūnas“ administratore... 11. 3. Areštuoti S. K. įmonės „Senas malūnas“ (įmonės kodas 167902133)... 12. 4. Uždrausti S. K. įmonei „Senas malūnas“ vykdyti visas finansines... 13. 5. Nustatyti S. K. įmonės „Senas malūnas“ kreditorių finansiniams... 14. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 15. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4... 16. 8. S. K. įmonės „Senas malūnas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų... 17. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos S. K. įmonė „Senas... 18. Apie iškeltą S. K. įmonei „Senas malūnas“ bankroto bylą pranešti... 19. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...