Byla 2A-390-357/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. B. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-212-132/2012 pagal pareiškėjos A. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėja A. B. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai: ( - ) mokesniais apdėjimo reikalu rūšimis paskirstytų žemių sąraše įrašytas K. N., mirties liudijime įrašytas M. K., S. K. gimimo liudijime įrašytas N. K., priklauso A. R. seneliui M. K.; nuosavybės teisėms į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkurti, atnaujinti praleistą terminą pateikti giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus (1-2 b. l.).

6Pareiškėja nurodė, kad ji yra M. K. proanūkė, o mama buvo jo anūkė. Teigiama, kad yra padaryta klaida mirties liudijime; bandė gauti senelio gimimo liudijimą, važiavo pas popą, tačiau šių dokumentų negavo, nes jie yra sudegę. Radviliškio rajono žemėtvarkos skyrius nustatė, kad nuosavybės teisių atkūrimo byloje, esančių ir pareiškėjos pateiktų A. R. giminystės ryšiui su buvusiu žemės savininku įrodyti, dokumentų nepakanka.

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (24-26 b. l.). Nurodoma, kad A. R. 1992 metais kreipėsi į Žemėtvarkos tarnybą, pateikė prašymą dėl nuosavybės atkūrimą į senelio K. žemę. Pareiškėjos motina nepateikė giminystę įrodančių dokumentų. Teigiama, kad giminystės ryšys negali būti įrodytas, nes tėra 2 metų skirtumas tarp sūnaus ir tėvo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Radviliškio rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjos pareiškimą atmetė (40-42 b. l.).

10Iš pareiškėjos į bylą pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad 1948 m. balandžio 1 d. mirimo įrašas Nr. ( - ) patvirtina, kad M. K. (galimai N.) mirė ( - ) ir jam buvo suėję 52 metai, taigi, M. K. (A. R. senelis) turėjo būti gimęs 1896 m. Be to, iš pateiktų dokumentų teismas matė, kad buvusio žemės savininko vardas vienuose dokumentuose – N., kituose – M., o tarp buvusio žemės savininko N. (ar M.) ir jo sūnaus S. gimimo datos skirtumas tik 2 metai. Todėl teismas sprendė, kad A. R. giminystės ryšys su buvusiu žemės savininku N. K. nesieja.

11Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos prašymą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantys dokumentai: ( - ) mokesniais apdėjimo reikalu rūšimis paskirstytų žemių sąraše įrašytas K. N., mirties liudijime įrašytas M. K., S. K. gimimo liudijime įrašytas N. K., priklauso A. R. seneliui M. K., teismas atmetė. Pareiškėjos reikalavimą nuosavybės teisėms į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkurti, atnaujinti praleistą terminą pateikti giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, teismas laikė išvestiniu iš jos pirmojo reikalavimo, todėl netenkinus reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, netenkino ir reikalavimo dėl termino atnaujinimo.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu pareiškėja A. B. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –pareiškimą patenkinti pilnai (45-46 b. l.).

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

15Apeliantė nurodo, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių, kad M. K. buvo pareiškėjos mirusios motinos A. R. senelis, todėl šis teismo sprendimas naikintinas. Teismas, priimdamas sprendimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad M. K. buvo A. R. senelis, rėmėsi 1948 m. balandžio 1 d. mirimo įrašu Nr. ( - ), kuriame įrašyta, kad M. K. mirė ( - ) ir jam buvo suėję 52 metai. Teigia, kad šis įrašas yra klaidingas, kadangi iš liudytojo E. Š. parodymų matyti, kad M. K. mirė būdamas senas – 70-80 metų amžiaus, todėl jis yra S. K. tėvas.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą (51-52 b. l).

17Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

18Teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, byloje esančius įrodymus ir priėmė visapusiškai pagrįstą sprendimą, todėl pagrindo jo naikinti nėra.

19Pažymėtina, kad asmenų giminystės faktą patvirtina civilinės būklės aktų įrašai ir jų pagrindu išduodami liudijimai. Iš apeliantės turimų ir teismui pateiktų civilinės būklės aktų įrašų matyti, kad pagal gimimo paliudijimą išduotą ( - ) Radviliškio rajono Senosios Pamario cerkvės Sentikių religinės bendruomenės, S. K., N. gimė ( - ). Jo tėvai: N. K. ir J. K.. Iš 1948 m. balandžio 1 d. mirimo akto įrašo Nr. ( - ) matyti, kad M. K. mirė ( - ) ir jam buvo suėję 52 metai, taigi M. K. (A. R. senelis) turėjo būti gimęs 1896 m. Taigi iš rašytinių įrodymų matyti, kad tarp buvusio žemės savininko N. (ar M.) ir jo sūnaus S. gimimo datos skirtumas tik 2 metai. Be to, buvusio žemės savininko vardas vienuose dokumentuose – N., kituose – M..

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Teismas pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus LR CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantas turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

24Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėjos motina A. R. 1992-04-15 kreipėsi į Radviliškio rajono Skėmių apylinkės agrarinės reformos tarnybą dėl N. (M.) K. turėtos žemės grąžinimo. Iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos CMS 2011-11-22 pažymos apie mirties įregistravimą matyti, kad M. K., E., į kurio žemę pretenduoja pareiškėja, mirė ( - ), o 2011-09-20 Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos įstaigų dokumentų skyriaus archyvo pažymoje nurodoma, kad Gudžiūnų valsčiaus civilinės būklės aktų įrašų archyviniame fonde, mirties aktų įrašų knygoje įrašyta, kad ( - ) Kėdainių apskrities Valmučių kaime mirė M. K., J. sūnus (52 metų amžiaus).

25Teismas įvertindamas archyvo duomenis turėjo pagrindo spręsti, kad A. R. tėvas nurodomas Radviliškio rajono Senosios Pamario Cerkvės sentikių religinės bendruomenės 2010-07-30 išduotame gimimo paliudijime - S. K. N. sūnus gimė( - ); tėvai – N. K., J. K.. Radviliškio rajono Senosios Pamario Cerkvės sentikių religinės bendruomenės 2003-07-05 išduotas gimimo paliudijimas patvirtina, A. K., S. duktė yra gimusi ( - )

26Šių įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino, kad žemės savininkas M. K. negalėjo būti S. K. gimusio 1898 m. tėvas t.y. A. R. gim. 1920 m., senelis, nes buvo tik keliais metais vyresnis už S. K.. Pripažintina, kad byloje nesant juridinį faktą patvirtinančių rašytinių įrodymų, nebuvo pagrindo remtis vienintelio liudytojo E. Š. parodymais.

27Pirmosios instancijos teismas netenkindamas pareiškėjos prašymo konstatavo galimybę remiantis 2004-10-12 LR Piliečių nuosavybės teisų į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 1 str., padavus prašymus iki 2001-12-31 ir praleidus giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo iki 2003-12-31 terminą, šį terminą atnaujinti dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis. Taigi, teismas priėmė ir nagrinėjo pareiškėjos prašymą vadovaudamasis CPK LR CPK 444 ir 445 straipsnių nuostatomis, jeigu prašomas nustatyti faktas yra juridinis, jeigu pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja pareikšdama reikalavimą pripažinti teisę į žemę nustatančių dokumentų priklausymą jos seneliui, iš esmės ginčija 2011-09-20 Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos įstaigų dokumentų skyriaus archyve esantį Gudžiūnų valsčiaus civilinės būklės aktų įrašų archyviniame fonde, mirties aktų įrašų knygoje esantį įrašą, kad ( - ) miręs M. K., J. sūnus, buvo ne 52 m. amžiaus. Tokio įrašo nuginčijimą ir bylų nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXXll skyriaus normos, nustatydamos ir išankstinę neteisminę tvarką.

29Teismas remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai ištyrė aplinkybes, svarbias teisingam kilusio ginčo sprendimui, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, išaiškino ir taikė materialines bei procesinės teisės normas ir atmesdamas pareikštą ieškinį reikalavimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakoja teismo sprendimo teisėtumo, todėl nesidaro pagrindo jį naikinti apeliacine tvarka.

30Teismas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėja A. B. kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą... 6. Pareiškėja nurodė, kad ji yra M. K. proanūkė, o mama buvo jo anūkė.... 7. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. sprendimu... 10. Iš pareiškėjos į bylą pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad 1948 m.... 11. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos prašymą nustatyti juridinę... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu pareiškėja A. B. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. Apeliantė nurodo, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių, kad M.... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 17. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 18. Teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo visas bylos... 19. Pažymėtina, kad asmenų giminystės faktą patvirtina civilinės būklės... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Teismas pažymi, kad pagal LR CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Bylos dokumentais nustatyta, kad pareiškėjos motina A. R. 1992-04-15... 25. Teismas įvertindamas archyvo duomenis turėjo pagrindo spręsti, kad A. R.... 26. Šių įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino,... 27. Pirmosios instancijos teismas netenkindamas pareiškėjos prašymo konstatavo... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja pareikšdama... 29. Teismas remdamasi bylos medžiaga sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 30. Teismas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 31. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. sprendimą palikti...