Byla B2-1893-273/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMILTE“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, spręsdama ieškovo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SMILTE“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų nemokančiai atsakovei UAB “SMILTE”.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d. nurodyta, jog prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai. Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kreditorius privalo pateikti atsakovo įmonei pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, atsakovas, gavęs iš kreditoriaus pareiškimo ir jo priedų nuorašus ne vėliau kaip per 5 dienas turi pateikti teismui bankroto bylai išspręsti reikalingus dokumentus. Šiuo atveju, ieškovas pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkei UAB “SMILTE“, prie pareiškimo nepateikė įrodymų, jog buvo įvykdytas ĮBĮ 6 str. 4 d. reikalavimas, tai yra pareiškimo ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašai buvo pateikti įmonei. Be to, minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu ir numatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimų įvykdymui. Pasibaigus šiam terminui kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, jog Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti minėti Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis).

5Nagrinėjamu atveju, ieškovas prie ieškinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „SMILTE“ pateikė 2010 m. kovo 30 d. pranešimo nuorašą (atkreiptinas dėmesys, jog pranešimo nuorašas įteiktas tik 2010 m. spalio 23 d. atsakovo vadovo mamai) kuriame atsakovo įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui nurodytas 23082,09 Lt dydžio, nors kaip matyti iš pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turinio, kreipimosi į teismą dieną atsakovo įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 23205,64 Lt. Todėl minėto pranešimo negalima laikyti tinkamu įrodymu apie kreditoriui Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos įvykdymą (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis).

6Atsižvelgiant į bankroto bylų nagrinėjimo specifiką, Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimai prilygintini išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkai. Ieškovui šios tvarkos tinkamai nesilaikius, ieškinį atsisakytina priimti (( - ) straipsnio 2 dalies 3 punktas).

7Pažymėtina, jog atsisakius priimti ieškinį minėtu pagrindu, tai nekliudo ieškovui vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (( - ) straipsnio 4 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „SMILTE“.

10Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai