Byla 2-1849-715/2012
Dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. S., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Mažeikių r. 2 notarų biurui dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą F. V. palikimui priimti. Pareiškime jis nurodė, kad 1999 m. birželio 20 d. mirė jo motina F. V., kuriai asmeninės nuosavybės teise priklausė nekilnojamasis turtas: žemės sklypas (unikalus Nr. ), esantis Pluogų k., Mažeikių r. Per įstatymo nustatytą terminą jis su pareiškimu dėl palikimo priėmimo į notarą nesikreipė, nes nežinojo apie tai, jog motinai yra atkurtos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą.

5Pareiškėjas pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, prašymą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

6Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime su prašymu sutiko, prašė jį tenkinti, bylą nagrinėti jau nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos neprieštaravo, kad pareiškimas būtų patenkintas, bylą prašė nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo Mažeikių r. 2 notarų biuro notarė neprieštaravo, kad pareiškimas būtų patenkintas, bylą prašė nagrinėti jai nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pagal F. V. mirties dieną galiojusio LR Civilinio kodekso 587 straipsnį įpėdinis turi priimti palikimą per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, o jei šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai pripažinęs, teismas jį gali atnaujinti.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas yra F. V., gyvenusios Mažeikiuose, mirusios 1999-06-20, sūnus (b.l. 4-7, 12), kurios vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas, esantis Pluogų k., Mažeikių r. (b. l. 8-11). Pareiškėjo nurodyta priežastis, kad jis įstatymo nustatytą terminą praleido dėl to, jog nežinojo apie esantį turtą, suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, laikytina svarbia.

12Nustačius tai, kad pareiškėjas terminą palikimui priimti praleido dėl svarbios priežasties, šis terminas atnaujintinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 576-578, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Atnaujinti pareiškėjui R. V. terminą F. V., a. k. ( - ) mirusios 1999 m. birželio 20 d., palikimui priimti.

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties priėmimo skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai